„Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.” Evrei 10:23-24

Care este motivul cel mai nepotrivit pentru care crezi că trebuie să mergi la biserică? Care este motivul cel mai bun pentru care crezi că trebuie să faci aceasta? Gândindu-mă la acest subiect, şi anume de ce merg oamenii la biserică, şi de ce merg eu însumi la biserică, gândesc că motivul cel mai nepotrivit pe care eu ca pastor îl pot avea este pentru că aceasta e profesiunea mea. Iată aici trei motive bune, din Biblie, pentru a merge la biserică.

Primul dintre ele este că Dumnezeu ne spune aşa. Evrei 10:25: „Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”

Al doilea motiv este pentru că biserica este un trup şi trupul nu poate fi complet fără unul din mădulare. Acest adevăr este descoperit în 1 Corinteni 12,27: „Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare în parte, mădularele Lui.” În continuare Pavel ne dă o ilustraţie despre faptul în care corpul fizic ne învaţă adevăruri importante despre trupul lui Hristos, biserica. Trupul are nevoie de fiecare mădular, chiar şi de acela care pare a avea un rol nesemnificativ. Este nevoie de toate mădularele pentru a avea un trup, şi un trup este un trup numai dacă toate mădularele sunt bine închegate împreună.

Al treilea, motiv pentru a merge la biserică este pentru că Isus însuşi a mers la biserică. Acesta a fost obiceiul Său. Dacă a existat cineva care să aibă vreo scuză pentru a nu merge la biserică, acela a fost Isus. Ai participat vreodată la vreo adunare în biserică după care membrii să fie atât de supăraţi pe tine încât să te scoată afară şi să încerce să te arunce de pe o stâncă? Lui Isus I s-a întâmplat acest lucru. Dar El nu a încetat să meargă la biserică.

Unii au venit la mine, şi mi-au zis: „N-am nevoie să merg la biserică. Cred că eu câştig o mai mare binecuvântare dacă doar merg afară în natură.”

Notaţi unde se pune accentul: „Eu câştig.” Şi când cineva îmi spune aceasta, le reamintesc că pe baza istoriei şi pe baza celor declarate în Cuvântul lui Dumnezeu, ei vor muri dacă vor continua să facă aceasta. Acesta este un fapt.

Dacă îţi tai piciorul şi-l trimiţi la plimbare pe drum, el nu va trăi pentru mult timp. Ni s-a spus că poţi rupe coada unei şopârle, şi că acea coadă va continua să mişte pentru un timp. Dar nu pentru prea multă vreme. Şi deşi şopârla poate creşte o nouă coadă, o coadă nu poate creşte o nouă şopârlă. Nici un mădular al trupului nu poate trăi pentru mult timp despărţit de trup. Unirea cu trupul este esenţială pentru viaţă, pentru creştere, şi pentru a da roade.

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Previous article

Leii de pe străzi

Din aceeași categorie

Noi încă avem posibilitatea să alegem a da răspuns la ciocăniturile pe care Isus le adresează inimilor noastre, pentru a ne pregăti să ne întâlnim cu El. Există speranţă pentru fiecare persoană astăzi, ca şi pentru aceia care au adormit în Isus. Hristos are putere să învieze şi morţii.

Adevărata maturitate în viaţa creştină are mult mai puţin de a face cu mântuirea personală a cuiva decât cu a căuta să aducă uşurare altora, nu de dragul nostru, şi nici măcar de dragul lor - ci de dragul dragostei pe care Dumnezeu ne-a arătat-o.

Isus vine. El va veni în mod deschis, ca să fie văzut de toţi. El va veni să sfârşească lucrarea pe care a început-o la răscumpărarea noastră. El vine să ne izbăvească dintr-o lume a păcatului, şi să ne ia ca să trăim pe vecie cu El în căminurile pe care le-a pregătit pentru aceia pe care Îi iubeşte.

Pentru că noi suntem sclavii timpului, ni se pare că aşteptarea a fost prea îndelungată. Uneori chiar ne întrebăm dacă El va termina lucrarea pe care a început-o. Batjocoritorii spun că nu o va face. Dar se apropie foarte repede timpul când „Cel ce vine va veni.”

JOIN THE DISCUSSION