Ellen White

  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Cerul jos și cerul sus

  Pregătirea pentru ceruri

  Fericită nădejde

  Folosiți ce aveți

  O hotărâre

  Făgăduința împlinită

  Ce dar!

  Prima și a doua venire

  Acceptă invitația

  Ploaia târzie

  Responsabili individual

  Acțiune hotărâtă

  Reflectoare ale lui Hristos

  Datoria prezentă

  Sabatul lui Dumnezeu

  Sfârșitul răbdării

  Ca în zilele lui Noe

  Un glas în pustie

  Apus de soare în Colorado

  Templul lui Dumnezeu

  Despărțiți de lume

  O reflectare a lui Hristos

  O biserică desăvârșită

  Un popor sfânt

  Respingeți speculațiile

  Lucrarea în orașele mari

  Lucrarea finală

  Izvorul Adevărului

  Istoria se repetă

  Chipul fiarei

  Unitatea este esențială

  Cineva este la ușă

  O biserică luminată

  Despărțirea de lume

  Un popor deosebit

  Cei aleși ai lui Dumnezeu

  O poruncă divină

  Apropierea sfârșitului

  Pregătirea finală

  Vegheați

  Încercarea ce va veni

  Roadele Cincizecimii

  Cincizecimea

  Darurile Duhului

  Fii cinstit cu Dumnezeu

  Cum lucrează credința

  Vrei să ai pace?

  Două lecții vitale

  Să umblăm cu Hristos

  Impactul adevărului

  Scopul harului

  O făptură nouă

  Asemenea Domnului Hristos

  Înainte și în sus

  Odihnă în Hristos

  Un duo dinamic

  Slăviți pe Dumnezeu

  Un sistem dublu de legi

  Reabilitarea lui Petru

  Ofranda Mariei

  Iuda și Ioan în contrast

  Transformarea miraculoasă

  Credință simplă

  Dumnezeu poartă de grijă

  Biruința lui Dumnezeu

  Trăgând cu urechea

  Calificările celor aleși

  Încrederea crește

  Chemarea lui Ghedeon

  Tălmaciul viselor

  Biruitor asupra ispitei

  Timotei

  Nu privi niciodată înapoi

  Chemarea lui Elisei

  Consacrare deplină

  Nicodim

  Magii

  Reprezentanți ai Săi

  O slujbă bine făcută

  Calvarul

  Ghetsimani

  Primind pentru a da

  Apa vieții

  Vindecarea orbului

  Descoperind pe Tatăl

  Nu L-au primit

  Isus era din Nazaret

  Trăind Adevărul

  Model pentru tineri

  Tânărul Isus

  Un exemplu de iubire

  Casa Tatălui Meu

  Domnul Hristos copil

  Vestirea bucuriei

  Un popor nepregătit

  Unul egal cu Dumnezeu

  Paștele

  Lăcustele

  Căderea plăgilor

  Robie și mai aspră

  Chemarea lui Moise

  Un exemplu de iertare

  Scara cerului

  Enoh

  O jertfă mai bună

  Mânia lui Cain

  Mântuirea promisă

  Căutați pacea

  Armonie

  Roadele milei

  Privind la Hristos

  Principii în afaceri

  Rânduielile

  Greoi la învățare

  Datoria de astăzi

  Gânduri plăcute

  Tari în Hristos

  O biserică vie

  Slujire voioasă

  Lumina lumii

  Cele două căi

  Câte o zi

  Puțină vreme

  O cântare nouă

  Căderea

  Creația

  Biserica Laodicea

  Fariseul și vameșul

  Judecătorul nedrept

  Fratele mai mare

  Fiul risipitor

  Oaia pierdută

  Via Domnului

  Haina de nuntă

  De câte ori să iert?

  Vița și mlădițele

  Cuvinte captivante

  Cum ar putea fi

  Robul necredincios

  Lucrătorii

  Omul bogat

  Pământ bun

  Între spini

  Pe locuri stâncoase

  Lângă drum

  Smochinul fără roade

  Doi fii

  Cina cea mare

  Ei vor vedea fața Lui

  Privilegiul de a da

  Adunăm sau risipim

  Dumnezeu și Mamona

  Comoara ascunsă

  Temperanța creștină

  Primind pentru a oferi

  Exemplu de dărnicie

  Alegeți astăzi

  Familia regală

  Ce citim noi?

  Adevărul învinge răul

  Puterea cântecului

  Credință neșovăielnică

  O singură comoară

  Ce este credința?

  Însușiri divine

  Uniți cu Creatorul nostru

  Adunând și înmulțind

  Călăuziți de Duhul

  Odihna creștinului

  Credință în biruință

  Cursa creștinului

  O biserică vie

  Sfințire contrafăcută

  Creșteți în har

  Sfințenie în Domnul

  Dărnicie voioasă

  Dumnezeu nu te va respinge

  În numele Meu

  Cuvântul în chip omenesc

  Vă voi da o minte nouă

  Datoria ispravnicului

  Dumnezeu ne vorbește

  Puterea rugăciunii

  Dumnezeu aude rugăciunile

  Conform Cuvântului

  Rugăciunea biruitoare

  Rugăciunea – model

  Importanța rugăciunii

  Rugăciune fierbinte

  Pricepere pentru toți

  Vechiul și noul an