Ellen White

  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  A végső diadal

  A Király örökösei

  A diadalmas Egyház

  A győzelem biztos

  Kövessük a példaképet!

  A Bárány vére által

  Diadal Krisztus által

  Enni az élet fájáról

  Győzelem a csatatéren

  Tűzből kikapott üszög

  Közelebb Jézushoz

  Az ima megerősít

  Vezérünk szolgálatában

  Katonák Krisztusért

  Lelki harc

  Sátán haragja ébren

  Bőkezűség és jóakarat

  Örömteli dicséretre hív

  Leleki forradalom

  Gyakran visszautasítva

  Emberi mesterkedések

  Ahogy Istennek tetszik

  Váratlan utakon

  Izgatottság nélkül

  Nincs meghatározott idő

  Egy új pünkösd

  Ébredés pünkösdkor

  A vég előtt

  Tanácsok vezetőknek

  Szociális szolgálat

  A kiadói munka

  Az alapra építeni

  Amit Isten ihletett

  A kiválóbb út

  A nyelvek ajándéka

  Munkálkodó hit

  Istentől kapott hit

  Isten szolgatársai

  Lélekkel betöltve

  Isten munkatársai

  Krisztus követői

  A föld sója

  A sziklára építs!

  Szilárd alapot vetve

  Az ige megszentel

  Öröm az igében

  Imádkozó lelkülettel

  Üres edényekkel

  Legyünk taníthatóak!

  Alázatos szívvel

  Az igazság kutatása

  Kincskeresés

  Ahogyan a lélek vezet

  A lélek megvilágosít

  Ráhagyatkozás

  Alázatosság

  Szentség

  Istenfélelem

  Bizodalom

  Engedelmesség

  Külső kellem

  Tisztaság

  Bőkezűség

  Nagylelkűség

  Testvéri szeretet

  Egység

  Összhang

  Harmónia

  Hálaadás

  Megelégedettség

  Jótékonyság

  Kedvesség

  Önuralom

  Mértékletesség

  Szelídség

  Hit

  Jóság

  Szívesség

  Béketűrés

  Békesség

  Öröm

  Szeretet

  Szent illat

  Folyamatos növekedés

  Benne megnyugodva

  Beteljesedve őbenne

  Őt szemlélve

  Benne maradni

  Krisztusi jellem

  A kitakarított ház

  A megtört büszkeség

  a legyőzött indulat

  Megváltozott ízlés

  Megváltozott gondolatok

  A megfeszített én

  Elménk megújulása

  Megszentelt ajkak

  A megváltozott szív

  A lélek erőssége

  Agyag a fazekas kezében

  A lélek temploma

  Üdvösségre kiválasztva

  Újjászületés

  A lélek még mindig vár

  A lélek türelmesen vár

  Ne szólj a lélek ellen!

  A szentlélek elleni bűn

  A lélek eltávozhat

  A lélek megvilágosít

  A lélek szól hozzánk

  A lélek közöttünk van

  A kegyelem esője

  Tüzes nyelvek

  Az égő tűz

  Életadó erő

  A ki nem fogyó olaj

  Olaj az edényeidben

  A mennyei galamb

  Krisztus képviselője

  A bizonyságtevő lélek

  A vigasztaló

  A lélek ígérete