Ellen White

  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Egy feltétel

  A bűnbocsánat ajándéka

  Egy napra valót

  A keserű pohár

  Az ima csodája

  Vendégszeretet

  Alázattal segíts!

  Adakozó lelkület

  A kegyelem munkálkodása

  Irgalmas szem

  Hitben kell előre lépni

  A kesergő-bízó

  Hűséges munkás

  A tanács szerepe

  Az egyház szerepe

  Az angyalok szolgálata

  Isten drágakövei

  Egyetlen egyért is

  Akarj cselekedni!

  Ne csüggedj!

  Bűneink következménye

  Az elvakultság veszélye

  A fegyelmezés fontossága

  Pályaválasztás

  Helyes ruházkodás

  Az igazi kedvesség

  Az Isten békessége

  Tarsd be az adott szavad!

  A felház szükségessége

  Nincs középút!

  Tegyünk jót másokkal!

  Jobb neked

  Ne kárhoztass!

  A parancsolat lelke

  Tanuljátok meg tőlem

  Jöjjetek énhozzám

  A legközelebbiek sem…

  Tagadd meg az éned!

  Én Uram, és én Istenem!

  Asszony, mit sírsz?

  Elvégeztetett

  Jézus elhagyatottsága

  Még a bűn árnyéka sem

  A Vigasztaló ígérete

  Legyél áldozatkész!

  Olvadjon fel a szíved!

  Hírdesd az Igét!

  Krisztus az alap!

  Mit jelent számodra Jézus?

  Valld meg Istent!

  Isten lecsendesíti a vihart

  Akarom tisztulj meg!

  Az Úr lelke csendes

  Az áldást a hit előlegezi!

  Járj elől jó példával!

  Kívánjátok az Úrat!

  Isten megbocsájt!

  Legyen tiszt a beszéded!

  Fejleszd az elmédet!

  Legyél szorgalmas!

  Őrízkedj a tétlenségtől!

  Gyakorolj önuralmat!

  Bizzál az Úrban!

  Magasztald az Istent!

  Isten ismeri a szívünket

  Legyél elégedett!

  Ne hátrálj meg!

  Teremj gyümölcsöt!

  Legyél együttérző!

  Maradandó javak

  A mindennapi hála

  A munka áldása

  Isten csodái

  A Megváltó tűrelme

  Az egyetlen remény

  Pál alázata

  Isten fiai

  József példája

  Az igazi nevelés

  A győzelem biztos!

  Az aranyszabály

  A szeretet nem önző

  Egyek legyetek!

  Figyelj az Istenre!

  Ma cselekedj!

  Soha ne csüggedj

  Szeret az Úr!

  Csiszolási folyamat

  Az engedelmesség

  Kedves áldozat

  Az igaz jellem

  Ne ítélkezzünk!

  Az élet vize

  Indulj előre!

  Isten gondoskodik!

  Légy éber!

  Legyél igazságos

  Legyél kitartó

  A vezetők szerepe

  Ne hirtelkedj!

  Legyetek bátrak!

  Istenbe bízz!

  Isten kovásza

  A „jó” szív

  Az Úr szava elégséges

  Az Úr Igéje biztos!

  A bűnbánat ereje

  Az ima ereje

  Dicsérjed az Urat!

  Ne adjátok fel!

  Az Ige megtartó ereje

  A tisztaság keresése

  Az Isten jó

  A hit ereje…

  Legyetek erőssek!

  Krisztus ereje

  Az önzés hatalma

  Kemény beszéd

  A mustármag ereje

  Legyél nyított

  Minden nap…

  Az Úr határt szab!

  Úrnak öröksége

  Ne félj a próbában!

  Az Úr kész áldani

  Értékes vagy

  Jézus szolgálata

  Használd az elmédet!

  A Lélek is…

  Menekülj Istenedhez!

  Bízd rá magad!

  Erős és gyengéd

  Isten a javunkat akarja

  Végezd a dolgodat!

  De egyet cselekszem!

  Tökéletesség a végcél

  Csak a beleegyezésünkkel

  Isten hív

  Törvény és kegyelem

  Gyakorlati hit

  Bölcs vagy csak okos?

  Szorgalom

  Sáfárkodás

  Gyere ahogy vagy!

  Minden nap átadni

  Senkit sem utasít el

  Isten velünk marad

  Isten megszabadít

  A teljes alázat

  Isten nem felejt!

  A hűséges maradék

  A jólét átka

  A zene áldasa

  Fogadd be az Isten Lelkét

  A kedves szavak ereje

  A bántó szavak ereje

  A rágalom ellenszere

  Az önuralom, mint erény

  Süketek és vakok…

  Az igazság felszabadít

  Eressz mély gyökereket!

  Az igazság diadalt arat

  A legnagyobb ajándék

  Istentől jön az erő!

  A sas példája

  Az Isten irgalma

  Gyűlölet vagy szeretet