Ellen White

  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Vom moșteni împărăția

  Noi primim coroana vieții

  Fiți gata!

  Fii fără vină

  Devenim asemenea Lui

  Suntem plini de laude

  Ca zorile dimineții

  Încercați să excelați

  Creștem în Hristos

  Iosif, un domn creștin

  Ne bucurăm în Domnul

  Ferice de cei ocărâți

  Una cu Hristos

  Noi suntem mlădițele

  Să umblăm în adevăr

  Să trăim ca Hristos

  Adevărul va triumfa

  Noi suntem lumina lumii

  Apărători ai credinței

  Să lucrăm cu iubire

  Cum trebuie să lucrăm

  Crucea și Legea

  Înnoirea puterii

  Cinstea

  Adevărata frumusețe

  În iertare

  În voie bună

  În compasiune

  El a fost harnic

  Iertarea

  Tăgăduirea de sine

  Răbdarea

  Statornicia

  Simplitatea

  Curăția

  Stăpânirea de sine

  Smerenia

  Umilința

  Dependența de Dumnezeu

  Să nu fim lacomi

  Să nu furăm

  Să fim curați

  Să nu ucidem

  Să sfințim Sabatul

  În cămin

  Duhul dă viața

  El ne învață