Moris Venden

  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Dumnezeu dezvinovățit

  Onoarea lui Dumnezeu

  Cum e cu desăvârșirea?

  Doamne, scapă-ne!

  Nu te chinui să dai roade

  Nu poți câștiga un dar

  Marele nostru apărător

  Zidind pe temelie

  Temelia și zidurile

  Taina întrupării

  Isus, un exemplu minunat

  Isus n-a fost părăsit

  Isus, al doilea Adam

  Mai este încă timp

  Două feluri de pomi

  Tatăl a suferit și El

  Isus, înlocuitorul nostru

  Hristos a murit pentru noi

  Moarte de cruce

  Mântuirea este un dar

  Stăruința Duhului Sfânt

  Duhul Sfânt ne folosește

  Creștere în supunere

  Înnoiți în duh

  Satana a fost judecat

  Conlucrând cu Duhul Sfânt

  Sabia Duhului

  Duhul adevărului

  Setea de cunoaștere

  Bătălia cea mai mare

  Sfințiți pentru Hristos

  Opt pași călăuzitori

  Drumul spre râpă

  Alb, negru sau cenușiu

  Rădăcina problemei

  Medicina preventivă

  Omul cel tare

  Nu poți da peste măsură

  Cât ți-a mai rămăs?

  Ei vor fi ai Mei

  Cazând pe stâncă

  Isus stânca veacurilor

  „Urmează-Mă!”

  Hotărăște astăzi

  Un schimb de haine

  Dreptatea și mila

  Ultima amăgire a lui Satana

  Mai mult decât un prooroc

  Darul profeției

  Rebotezarea

  Pregătirea pentru botez

  Nu-ți ucide soțul

  Nu te teme

  Cei 144.000

  Biruința asupra fiarei

  Schimbarea Sabatului

  Ziua de naștere a lumii

  Adevărul sau tradiția

  Ziua a șaptea

  Semnul sfințirii

  Isus descoperit prin Sabat

  Ceasul deșteptării

  Riscurile libertății

  Dumnezeu este drept

  De ce eu?

  O glorioasă revenire

  Cerul este o realitate

  Un corp organizat

  Credința și rațiunea

  Leii de pe străzi

  Pescari de oameni

  Martor veșnic

  Pământ sfânt

  Predat pentru slujire

  Un martor mut

  Biruind lumea

  Totul sau nimic

  Întors pe dos

  Biruință spontană

  Atâta timp cât…

  Scăpat de osândire

  Putere de sus

  Roada pentru slava Sa

  Adevărata ascultare

  Conduși dar liberi

  Numai doi stăpâni

  Evitarea consacrării

  Bunătatea rea

  Noi nu putem asculta

  Metoda ascultării

  Reacția la criză

  Zidind pe stâncă

  Darul credinței

  Roagă-te din iubire

  Crezând că El este

  Nădăjduind în Domnul

  Dumnezeu răspunde

  Rugăciunea umilinței

  Nu te da bătut

  Legătura cu cerul

  Privind la Isus

  Pierdut din neglijență

  Pierdut și regăsit

  Sursa puterii lui Isus

  Lupta credinței

  Singur cu Dumnezeu

  Singura sursă de mere

  Pacea aduce ușurare

  Libertatea prin robie

  Diavolii nu se încred

  Muntele necazurilor

  Muntele conștiinței

  Muntele de bun simț

  Un munte de predici

  Nu pacea, ci sabia

  Biruință prin supunere

  Nu lucrarea mea, ci a Lui

  Criza consacrării

  Când se face lumină

  Atingerea divină

  Câștig din pagubă

  Iacob vine la Isus

  Astăzi se oferă mântuire

  Zacheu vine la Isus

  Putere în slăbiciune

  Toți suntem neputincioși

  Convins că ai lipsuri

  Contrafacerea convingerii

  Convingerea de păcat

  Lunga cale către Dumnezeu

  Un simțământ al nevoii

  O greșită cunoaștere

  Îndelunga căutare

  Dorința după mai bine

  Fața Lui era ca soarele

  Șapte sfeșnice de aur

  În ziua Domnului

  El vine pe nori

  Le-a făcut-o cunoscut

  În curând