Explo

  Exploratorii iubesc oamenii, natura și pe Dumnezeu. Ei își dezvoltă spiritul de aventură prezent în orice adolescent, prin drumeții, îndemânări, hobbyuri în întâlniri săptămânale ale cluburilor. Scopul lor este să-și formeze caractere nobile și personalitatea demnă și utilă familiei, societății și lui Dumnezeu.

  Un sprijin puternic

  Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. (Psalmi 16:8)Poate îți place să te cațări în pomi, să te urci pe...

  O invitație specială

  Atunci lupul va locui împreună cu mielul, și pardosul se va culca împreună cu iedul; vițelul, puiul de leu, și vitele îngrășate, vor fi împreună, și le va mâna...

  Unitate în diversitate

  Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzește, în Numele Tău, pe aceia pe cari Mi i-ai dat,...

  Noapte de vis

  Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. (2 Corinteni 12:9pp)Trecuseră 5 luni de la izbucnirea celui mai mare conflict armat cunoscut până...

  Fiți curajoși!

  V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. (Ioan 16:33)A fost cândva o tânără de 14...

  În Numele Meu

  Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor. (Matei 18:20)De când eram mică am auzit și învățat un cântecel care...

  Tu Îl aștepți pe Isus?

  Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al...

  “Universul în pântec”

  De aceea Domnul însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămânea însărcinată, va naște un fiu, și-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). (Isaia 7:14)Isaia...

  Lucrarea de după iertare

  El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, și să-Și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru...

  Cercul schimbărilor

  Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea și Proorocii. (Matei 7:12)Un important impresar a țipat la directorul...

  Asemenea lui Isus

  Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. (Matei 5:16)Se spune...

  Dependenți de fericire

  Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33)Te văd - chiar dacă sunt departe de tine...

  Așteptători de profesie

  Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. (Iacov 5:8)Cât de aproape este venirea Domnului? De câte ori vizitam pe bunica mea dinspre mamă ne...

  Rugăciune și credință

  Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, și Domnul îl va însănătoșa; și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. (Iacov 5:15)Iacov, autorul textului pe care...

  Alegeri corecte

  Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru”. (Iacov 4:15)Încă de când suntem mici una din întrebările sâcâietoare...

  Aurul vorbelor

  Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit, și poate să-și țină în frâu tot trupul. (Iacov 3:2)Înțelepciunea umană și cea populară...

  Hint de căutare

  Dar va zice cineva: „Tu ai credința, și eu am faptele”. „Arată-mi credința ta fără fapte, și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele”. (Iacov 2:18)Discuție surprinsă...

  Sunt eu un bun împlinitor al Cuvântului?

  Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. (Iacov 1:22),,Mă simt așa de împlinită. Am fost și Sabatul acesta în casa Domnului unde m-am umplut de duhul lui...

  În căutarea înțelepciunii

  Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. (Iacov 1:5) Este...

  iLive

  Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc...

  Sfaturile

  Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. (Romani 12:12)Textul de azi ne prezintă trei sfaturi foarte importante pentru viață. În multe dintre scrierile lui Pavel întâlnim...

  El mă va face iar să pot alerga!

  Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre;...

  Domnul e totul

  Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțămiri. (Filipeni 4:6) Îngrijorarea o putem defini ca şi...

  De la sămânță la rod

  Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. (Filipeni 1:6)Când eram mic bunica mă lua cu...

  Visează să fii nou!

  Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:8) Privind în urmă, deși nu mă...

  Râvna

  Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. (Fapte 17:16) O altă lecție importantă pe care o învățăm de la...

  Discriminare

  În ziua Sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos, și am vorbit femeilor, cari...

  Totul

  Pot totul în Hristos, care mă întărește. Filipeni 4:13 Ți s-a întâmplat vreodată să spui că nu mai poți, că vrei să renunți la tot? Ei bine să știi că...

  Prejudecăți

  Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas, pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraților, și înaintea fiilor lui Israel; (Fapte...

  Un satelit neobișnuit

  Și Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă, Dreaptă, și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el...

  Cea mai importantă întâlnire!

  „Cine ești Tu, Doamne?”a răspuns el. Și Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigonești.” Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș”. (Fapte 9:5) Salut! Ne-am...

  Speranță dincolo de aparențe

  Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul. (Fapte 7:58 up)Acest verset descrie martirajul lui Ștefan. La acest eveniment a participat în mod activ Saul din Tars....

  Ambasadorii lui Isus

  Pentru aceasta V-am trimes pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și...

  Pavel cu Sila

  Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau, și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închiși îi ascultau. (Fapte 16:25)Într-o seară, l-am întâlnit pe unul din...

  Echipa perfectă

  Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu; dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela, cari îi părăsise din Pamfilia,...

  Schimbă finalul poveștii

  Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli, și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum în Damasc propovăduise cu...

  Stereograme

  Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu; (Fapte 7:55)Stereogramele sunt...

  SALA DE AȘTEPTARE

  În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape, pe cari-i chemase. (Fapte 10:24 up)Eram odată în gară și așteptam să vină...

  Faceți plinul, vă rog

  Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului, și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. (Fapte 10:2)E un vis frumos...

  Follow for follow

  Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță a Bisericii din Chencrea; s-o primiți în Domnul, într'un chip vrednic de sfinți, și s'o ajutați în orice...

  Secretul unei familii fericite

  Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei, și i-au arătat mai cu deamăruntul Calea lui Dumnezeu. (Fapte 18:26)Priscila, personajul despre care învățăm astăzi apare în Sfânta...

  Dulcile bâlbe care fac viața mai frumoasă

  A cunoscut glasul lui Petru: și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înlăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. (Fapte 12:14)Cu toate că din...

  Câteva cuvinte și mult caracter

  Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu, și asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele...

  O mulțime

  În Iope, era o uceniță numită Tabita, nume, care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. (Fapte 9:36)Tabita era o femeie cunoscută...

  Să-i dăm o mână de ajutor Martei!

  Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la El, și I-a zis: „Doamne, nu-Ți pasă că soru-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute”. (Luca...

  Merg spre casă

  Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Isus, și I-a șters picioarele cu părul ei; și s-a umplut casa...

  Fără vicleșug

  Isus a văzut pe Natanael venind la El, și a zis despre el: „Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleșug”. (Ioan 1:47)Trăim într-o lume în care...

  Înțelegi ce citești?

  Filip a alergat, și a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înțelegi tu ce citești?” (Fapte 8:30)Spre sfârșitul vacanței de vară, colegii mei vorbeau pe...

  Cea mai sfântă dorință

  Niște Greci dintre ceice se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, și au zis: „Domnule, am vrea să...

  Relație la distanță

  „Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns”. (Ioan 14:8)Aveam vreo 2-3 anișori. Părinții îmi tot spuseseră de câteva zile, cu bucurie: „Mergem la mamaia,...

  L-ai găsit? Împărtășește-L!

  Filip a găsit pe Natanael, și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, și proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif....

  Urmează-L!

  Îndată, ei și-au lăsat mrejile, și au mers după El. (Marcu 1:18)Am o fetiţă de aproape 3 ani. La această vârstă, când, pentru ea, preocupările ei sunt de maximă...

  Pachețelul de acasă

  Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis: „Este aici un băiețel, care are cinci pîni de orz și doi pești; dar ce sunt acestea la...

  Să-l găsim pe Isus!

  Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, și...

  O singură zi – Un singur eveniment!

  În ziua Domnului eram în Duhul. Și am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe care zicea: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel...

  Proiecție wireless

  Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus....

  Mama

  Când a văzut Isus pe mamă-Sa, și lângă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!” Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!”...

  iLOVE

  Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească...

  Dragostea de mamă

  Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă...

  Iertarea, un dar special

  Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)Iertarea Tatălui vine din iubirea Sa...

  Ceasul rugăciunii

  Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea. (Fapte 3:1)În prima parte a capitolului 3, a cărții Faptele Apostolilor este relatată vindecarea...

  Prințesa din inima mea

  Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile...

  În ochii Lui suntem egali

  Atunci Petru a început să vorbească, și a zis: "În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor…” (Fapte 10:34)Ai simțit vreodată că ai fost nedreptățit? Poate că ai jucat...

  Adevăr sau provocare

  Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui, și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat, și a zis: "Scoală-te, și eu sunt...

  Darul pocăinței

  "Pocăiți-vă" , le-a zis Petru" ,și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh." (Fapte 2:38)Oare,...

  Motivația iubirii

  A treia oară i-a zis Isus: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?" Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: "Mă iubești?" Și I-a răspuns: "Doamne, Tu toate le...

  Echilibriștii

  "Doamne," I-a zis Simon Petru" ,nu numai picioarele, dar și mâinile și capul!" (Ioan 13:9)Echilibriștii sunt acei oameni care după antrenamente chinuitoare ajung să meargă în echilibru pe o...

  Rămâi cu El

  "Doamne" , I-a răspuns Simon Petru" ,la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții vecinice." (Ioan 6:68)Ai fost trădat vreodată de un prieten? Îmi amintesc amuzat de nenumăratele...

  Înțelegi cum ești?

  Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus, și I-a zis: "Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos". (Luca 5:8)Păcatul este...

  Pocăința la sangvinici

  Și Petru și-a adus aminte de vorba, pe care i-o spusese Isus: "Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori" .Și a ieșit afară...

  Iartă pentru prietenie

  Atunci Petru s-a apropiat de El, și I-a zis: "Doamne de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori?" (Matei 18:21)Cred...

  Te încumeți?

  "Doamne", I-a răspuns Petru " dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape". (Matei 14:28)Totul era pregătit: check-in-ul făcut, lucrurile împachetate, bagajele închise. Un singur lucru lipsea...

  Așteptare

  Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi, și i-a trimis la Isus să-L întrebe: "Tu ești Acela care are să vină, sau să așteptăm pe altul?" (Luca 7:19)Urma...

  Lungul nasului

  Dar Ioan căuta să-l oprească. "Eu" , zicea el" ,am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?" (Matei 3:14)Din când în când fiecare persoană are...

  Vestiți Evanghelia

  El zicea: "Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape. (Matei 3:2)Încă din copilărie m-am întrebat cum să povestesc oamenilor despre apropiata revenire a lui Isus Hristos, însă întotdeauna mă loveam...

  Mai mult decât ești dator

  Și, când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după Legea lui Moise, Iosif și Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfățișeze înaintea Domnului. (Luca 2:22)Ce crezi, Dumnezeu...

  Tu ce alegi?

  Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. (Matei 1:24)De câte ori te-ai trezit și ai luat...

  Cum arată visul?

  Maria păstra toate cuvintele acelea, și se gândea la ele în inima ei. (Luca 2:19)Încă din primele luni de viață facem cunoștință cu universul gândurilor, unul dintre cele mai...

  Respirația sufletului

  Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui. (Fapte 1:14)Atunci când citim acest...

  Copil de Împărat

  Mama lui a zis slugilor: "Să faceți orice vă va zice". (Ioan 2:5)Ce le-a zis Isus slujitorilor să facă? Isus le-a zis: „Umpleți vasele acestea cu apă.” Acolo erau...

  Facă-se voia Ta

  Maria a zis: "Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!" Și îngerul a plecat de la ea. (Luca 1:38)Am fost odată martor la o scenă foarte stânjenitoare într-un supermarket....

  De la Eva la Maria

  Îngerul i-a zis: "Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. (Luca 1:30)Odată cu părăsirea Edenului, fiecare femeie din poporului lui Dumnezeu nutrea în adâncul sufletului...

  Comunică responsabil!

  Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, și a ascultat; și o carte de aducere...

  Noua poruncă te urcă!

  Iată ce trebuie să faceți: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii; niciunul să nu gândească în inima lui rău...

  Binecuvântarea

  Semănați mult, și strângeți puțin, mâncați, și tot nu vă săturați, beți, și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați, și tot nu vă este cald; și cine câștigă...

  Felinar și drojdii

  În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare, și voi pedepsi pe toți oamenii cari se bizuiesc pe drojdiile lor, și zic în inima lor: "Domnul nu va face...

  Băiatul mulțumit

  Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, și...

  Zi de bine!

  "Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila, și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?"...

  Nu sări!

  Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire, pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor, și domnești în înălțime; de aceea, tu zici în tine însuți: "Cine mă va...

  Ca frații

  Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiți? (Amos 3:3)Întrebarea de astăzi poate părea retorică. Însă dincolo de răspunsul evident, aș vrea să ai un moment de reflecție...

  Bucurie după întristare

  Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară....

  Pregătirea ogorului

  Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă ploaie mântuire. (Osea...

  Căința lui Dumnezeu

  Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă,...

  Domnul întotdeauna aude… ascultă

  "În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, și m-a ascultat; din mijlocul locuinței morților am strigat, și mi-ai auzit glasul.” Iona 2:2Când în sfârșit cred că tot ce e...

  Iona: Drumul cu sens unic!

  Cârmaciul s-a apropiat de el, și i-a zis: "Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi, și nu vom...

  Nu fugi!

  Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de Fața Domnului. S-a pogorât la Iafo, și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul...

  Un viitor și o nădejde

  Căci Eu știu gândurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o...

  O inima micuță

  Le voi da o inimă ca să înțeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine...

  Cu mâna Lui

  Vasul pe care-l făcea n-a izbutit,-cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Ieremia 18:4Cu o...

  Mă laud cu Domnul

  Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ!...

  Alege-L pe Dumnezeu

  Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta, și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe...

  Dumnezeu, de planton

  Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: "Ce vezi, Ieremio?`Eu am răspuns: "Văd un veghetor".  Și Domnul mi-a zis: "Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc"....

  Întreabă-L.

  Mai bine înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte,...

  Agenda zilei de sabat

  Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe...

  Fii model! Fii binecuvântare!

  “Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile Mele” zice Domnul. Isaia 55:8Ţi-ai făcut vreodată planuri? Sunt convinsă că de mai multe ori. Ai...

  Dragostea, o constantă sau o variabilă divină?

  "Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina,...

  Înviorare

  "Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare." Isaia 50:4ppAcest text este o profeție mesiancă, a fost scris...

  Niciodată singur!

  Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!  Isaia 49:16Ai fost vreodată într-o situație în care ţi s-a părut că eşti singur,...

  Trecut sau viitor?

  "Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, și nu vă mai uitați la cele vechi! Iată, voi face ceva nou, și-i gata să se întâmple: să...

  Nu te teme!

  Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te...

  Perseverență

  Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă, și nu...

  La cine apelezi?

  Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie! Isaia 33:2Când ai avut ultima oară nevoie...

  Tu pe cine vaiți?

  Atunci am zis: "Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii...

  Ajutor garantat

  Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, și nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele, și El...

  Fără speranță – iertați!

  Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor...

  Un om căutat

  Caut printre ei un om care să înalțe un zid, și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul! Ezechiel...

  Călăuză spre Cetatea lui Dumnezeu

  Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască, și nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul!" Ezechiel 3:21Semnele...

  Ezechiel

  "Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt, care va ieși din gura Mea, să-i înștiințezi din partea Mea! Ezechiel 3:17"Fiul omului, te...

  Du-te și spune cuvintele Mele!

  El mi-a zis: "Fiul omului, du-te la casa lui Israel, și spune-le cuvintele Mele!  Ezechiel 3:4Dacă citim continuarea textului de bază descoperim că porunca Domnului este urmată de o...

  Un altfel de „dar”

  Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe cari le-a săvârșit, și păzește toate legile Mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit,...

  Cardiacii

  Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de...

  A douăzeci și cincea zi

  Zidul a fost isprăvit în a douăzeci și cincea zi a lunii Elul, în cincizeci și două de zile. Neemia 6:15Neemia era în slujba lui Dumnezeu, ca dregător a...

  Conștiința slujirii

  Le-am trimes soli cu următorul răspuns: "Am o mare lucrare de făcut, și nu pot să mă pogor; cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar...

  Multitasking cu Dumnezeu

  Ceice zideau zidul, și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Neemia 4:17Ai încercat vreodată să faci mai multe lucruri simultan?...

  Te-ai plictisit cumva?

  Și eu le-am răspuns: “Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii Săi, ne vom scula și vom zidi; dar voi, n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte...

  Tu ce-ți dorești?

  Și împăratul mi-a zis: “Ce ceri?” Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor… Neemia 2:4De mână cu tata, copil fiind, stăteam într-o încăpere plină de păpuși. Gazda mă îndemna stăruitor: „Alege-o...

  Când totul pare pierdut

  Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor, Neemia 1:4Nu-mi place acest verset.  Parcă se...

  Testul credinţei

  Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: "mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor,...

  Gașca noastră-i cea mai tare

  Dar Zorobabel, Iosua, și ceilalți capi ai familiilor lui Israel, le-au răspuns: "Nu se cuvine să zidiți împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru; ci noi singuri o vom zidi...

  Exprimarea bucuriei

  Dar mulți din preoți și Leviți, și din capii de familii mai în vârstă, cari văzuseră casa dintâi, plângeau tare, Când se puneau supt ochii lor temeliile casei acesteia....

  Puterea rugăciunii!

  Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. 2 Cronici 33:12Manase, un împărat despre care se spune că a...

  Nu ești singur!

  Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi". Poporul a avut încredere în cuvintele...

  Mai așteaptă, nu vei regreta

  Ezechia a răspuns lui Isaia: "Cuvântul Domnului, pe care l-ai rostit, este bun". Și a adăugat: "Căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele!" 2 Regi 20:19Nu...

  Influencerul vieții tale

  Isaia a mai zis: "Ce au văzut în casa ta?" Ezechia a răspuns: "Au văzut tot ce este în casa mea: n-a fost nimic în vistieriile mele pe care...

  Cât cântărește rugăciunea ta?

  "Doamne, adu-Ți aminte că am umblat înaintea Feței Tale cu credincioșie și curăție de inimă, și am făcut ce este bine înaintea Ta!" Și Ezechia a vărsat multe lacrimi....

  „Ajutorul vine de la Domnul”

  El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel; și dintre toți împărații lui Iuda, cari au venit după el sau cari au fost înainte de el, n-a fost...

  „Un bărbat al ocaziei”

  Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor, și a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului, și a întins-o înaintea Domnului, 2 Regi 19:14Perioada în care Ezechia a venit...

  Niciodată singur

  Și în fiecare zi Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor, ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. Estera 2:11Adeseori găsim...

  Vorbind cu putere

  Mardoheu a trimes următorul răspuns Esterei: "Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți Iudeii, pentrucă ești în casa împăratului. Estera 4:13Uneori, ne întrebăm dacă nu cumva...

  Un model deosebit

  El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său; căci ea n-avea nici tată nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și...

  Leacul pentru egoism

  Petru a luat cuvântul, și a zis lui Isus: "Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibi: una pentru Tine, una pentru Moise...

  Singuri acasă?

  "Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit…” Zaharia14:4DACĂ EȘTI ÎN TABĂRA NOE, POȚI CITI ȘI DEVOȚIONALUL TEMATIC, DUPĂ DEVOȚIONALUL...

  La pas cu Iisus!

  Isaac a zis din nou: "Iată focul și lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?` Geneza 22:7 upDACĂ EȘTI ÎN TABĂRA NOE, POȚI CITI ȘI DEVOȚIONALUL TEMATIC,...

  Dumnezeu e gata să răspundă!

  În clipa când se aducea jertfa de seară, proorocul Ilie s-a apropiat și a zis: "Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel! Fă să se știe astăzi că Tu...

  Muntele Sinai

  A luat cartea legământului, și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: "Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul". Exodul 24:7Astăzi vom urca împreună pe...

  Noe și consumul de carne

  Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate, și a adus arderi de tot pe altar. Geneza 8:20Dieta originală a...

  Soluția

  În aceeaș zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei. Geneza 7:13Dumnezeu...

  Eu nu…

  Fă-ți o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe, și s-o tencuiești cu smoală pe dinlăuntru și pe dinafară. Geneza 6:14Oare a fost ușor...

  Mila între prieteni

  Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Geneza 6:8Poate nu ai fost niciodată nevoit să "capeți milă" de la niciun om. Însă cu siguranță ai întâlnit persoane care "cer...

  Un caracter frumos

  Împărăteasa Estera a răspuns: "Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața: iată cererea mea; și scapă pe poporul meu: iată dorința...

  Estera

  "Du-te, strânge pe toți Iudeii cari se află în Susa, și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi...

  Intenționat sau întâmplător?

  Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera 4:14upUnui muncitor care lucra din greu covoare i s-a furat o oaie. Când vecinii...

  Rebel sau Loial?

  El a luat iarăși cuvântul și a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului, și nevătămați; și chipul celui de al patrulea seamănă cu...

  Scoși din cuptorul încercării

  Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mâna ta, împărate Și chiar de nu ne va scoate, să...

  Încercarea de foc

  Nebucadnețar a luat cuvântul, și le-a zis: „Înadins oare, Șadrac, Meșac și Abed-Nego, nu slujiți voi dumnezeilor mei, și nu vă închinați chipului de aur, pe care l-am înălțat?...

  Darul… de nerefuzat

  Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri, și înțelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în...

  O poveste despre rugăciune

  Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de trei ori pe zi îngenunchea,...

  „Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere”

  Atunci oamenii aceștia au zis: „Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui!” Daniel 6:5Spune repede: care...

  “Prieten” sau PRIETEN?

  Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Daniel 2:49Istoria lui Daniel...

  Un mesaj de speranță

  Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile...

  Daniel – omul care se roagă!

  Apoi Daniel s-a dus în casa lui, și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca...

  Cerere de top

  Și Daniel s-a dus la împărat, și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Daniel 2:16Dacă presupunând prin absurd, așa într-un simplu exercițiu de imaginație, că...

  De zece ori

  În toate lucrurile cari cereau înțelepciune și pricepere, și despre cari îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, cari...

  Delfin sau sticlă

  Încearcă pe robii tăi zece zile, și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut; Daniel 1:12"Daniel a cerut să fie testați timp de 10 zile...

  Omul ocaziei

  Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care-l bea împăratul, și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească...

  Școala Regală

  Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun...

  Dumnezeu te aude!

  Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, cari vor ajunge de...

  De partea adevărului!

  Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. 2 Împărați 22:11Iată una din multele ocazii în care întâlnirea omului cu cuvântul lui Dumnezeu aduce o transformare...

  Ultimul sunet

  Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi, și...

  Ascultă!

  Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele, ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, cari veneau din gura lui Dumnezeu....

  Next Level

  Nicio sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele proorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe...

  Întoarcerea împăratului

  Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul, ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată...

  Nu e destul să vezi

  Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: „Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” Și Elisei...

  Dincolo de priviri

  El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei”. 2 Împărați 6:16Elisei este înconjurat de armata siriană, împăratul vrea cu orice...

  Care e minunea?

  Omul lui Dumnezeu a zis: „Unde a căzut?” Și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela, și ferul de la...

  Rezultat garantat

  Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: „Du-te, și scaldă-te de șapte ori în Iordan; și carnea ți se va face sănătoasă, și vei fi curat”. 2 Împărați 5:10Mihaela...

  Binecuvântările ospitalității

  Ea a zis bărbatului ei: „Iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi, este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus...

  Minunea din casa ta

  Elisei i-a zis: „Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă?” Ea a răspuns: ”Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn. 2 Împărați 4:2Povestirea biblică...

  Nu trece Iordanul singur!

  A luat mantaua, căreia îi dăduse Ilie drumul, și a lovit apele cu ea, și a zis: „Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie?” Și a lovit apele, cari...

  După perdea

  Ilie li s-a arătat împreună cu Moise, și sta de vorbă cu Isus. Marcu 9:4Uneori când așteptăm schimbări majore în societate facem comparație cu vremurile din trecut sau facem...

  Mantaua salvatoare

  Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul, și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat. 2 Împărați...

  Am fost sau… SUNT?

  El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale, și au ucis cu sabia...

  Testul credinței

  Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci astfel inima spre bine!” 1 Împărați 18:37Două altare. Doi tauri...

  „Ori la bal, ori la spital …”

  Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul, și a zis: „Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El; iar dacă este Baal,...

  Speranța și bucuria

  Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie...

  Simplitatea – semnul regalității

  Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, și pâine și carne seara, și bea apă din pârâu. 1 Împărați 17:6După întâlnirea cu împăratul Ahab și rostirea mesajului profetic privitor...

  Sunt un slujitor

  Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă,...

  Bucuros cu Dumnezeu

  Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor....

  Să am întotdeauna un cântec în inimă!

  Apoi în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte, și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: „Lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui...

  Ce trebuie să știi când ești cuprins de spaimă?

  În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul, și a vestit un post pentru tot Iuda. 2 Cronici 20:3Inducerea spaimei este una dintre cele mai puternice...

  Corect până la capăt

  Și a zis judecătorilor: „Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți; ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți rosti.”...

  Întreabă pe Domnul!

  Dar Iosafat a zis: „Nu mai este aici nici un prooroc al Domnului, prin care să-L putem întreba?” 2 Cronici 18:6Un vers dintr-o poezie spune că adevărul nu are...

  Fiu al Împăratului

  În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica, să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda....

  Cea mai înaltă treaptă de mărire

  Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David, și n-a căutat pe Baali. 2 Cronici 17:3Pentru Domnul? Gata oricând! După cum...

  Lucrează neîncetat!

  Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la...

  Timpul trece sau noi trecem pe lângă el?

  Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi; dar să știi că pentru toate...

  Finalitatea în etape

  Mai bun este sfârșitul unui lucru de cât începutul lui; mai bine cel bun la suflet de cât cel îngâmfat. Eclesiastul 7:8Te-ai simțit vreodată aglomerat de mulțimea lucrurilor pe...

  Inima

  Nu te grăbi să deschizi gura, și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, și tu pe pământ, de aceea să nu...

  Caută Înțelepciunea!

  Și am văzut, că înțelepciunea este cu atât mai de folos de cât nebunia, cu cât este mai de folos lumina de cât întunerecul; Eclesiastul 2:13Vă spune ceva numele...

  Dumnezeul neschimbător

  Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuește în veci, și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și...

  Un nou Început

  Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Eclesiastul 12:13Se povestește că într-o dimineața, ca cea de astăzi, un...

  Prieten cu vrăjmașul

  Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe 16:7Am crescut cu toții într-o cultură în care “nu poți” este servit de trei...

  Furnica și… exploratorul

  Du-te la furnică, leneșule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, și înțelepțește-te! Proverbe 6:6Ai privit de aproape o furnică? Ce poți învăța de la o vietate așa...

  Cum câștigi un război?

  Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Proverbe 15:1Afirmația aceasta este atât de valabilă încât chiar şi atunci când metoda este folosită de înșelători iscusiți,...

  Lucruri îndoite

  Cine își ascunde fărădelegile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Proverbe 28:13Ai fost sincer cu părinții tăi? Cu prietenii și cu colegii...

  Fii vesel!

  O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Proverbe 17:22Trăia pe vremuri o familie de creștini, mai săracă, dar care avea strictul necesar. Fetița...

  Pentru o viață sănătoasă…

  Păzește-ți inima mai mult de cât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Proverbe 4:23Inima este un organ destul de mic, dar după cum ne spune Solomon în acest...

  Ai încredere în Domnul!

  Încrede-te în Domnul din toată inima ta, și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Proverbe 3:5Când aud cuvântul încredere, îmi vin în minte chipuri de oameni dragi, pe care...

  Nisi Dominus Frusta

  Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Psalmi 127:1Știai că foarte multe...

  Recordul ce nu poate fi doborât

  Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon, ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 2 Cronici 9:23Totdeauna mi-a plăcut să citesc despre oamenii...

  Alegeri importante

  Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei; și inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. 1...

  Înțelepciunea pe care o da Dumnezeu

  Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere, și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. 1 Împărați 4:29Te-ai întrebat vreodată̆ de unde vine înțelepciunea? Cui îi...

  Împăratul priceput

  Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul...

  De Ziua copilului

  “El le-a zis: De ce M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?” Luca 2:49Cum vă place să sărbătoriți zilele speciale din viața voastră?...

  Cămara cu comori

  Abigail a luat îndată două sute de pâini, două burdufuri cu vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri de grâu prăjit, o sută de turte de stafide şi două sute...

  Soluționarea conflictului

  Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: ”Eu sunt de vină, domnul meu! Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi, și ascultă cuvintele roabei tale. 1 Samuel 25:24Ce faci...

  Esența vieții în câteva cuvinte

  David se apropia de clipa morții, și a dat îndrumări fiului său Solomon, zicând: „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te, și fii om!” 1 Împărați...

  Sinceritatea si durerea

  Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții, și a plâns. Pe când mergea, zicea: „Fiul meu Absalom! Fiul meu, fiul meu Absalom! Cum n-am murit...

  Privește-i iubirea

  David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Și Natan a zis lui David: „Domnul îți iartă păcatul..., nu vei muri.” 2 Samuel 12:13De câte ori ai simțit...

  Călăuziți de Dumnezeu

  David a întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva Filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe Filisteni în...

  Dr. David Livingstone – mare explorator și nu numai

  David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David...

  “Pot totul în Hristos…”

  Să mă ferească Domnul, să pun mâna pe unsul Domnului! Ia numai sulița de la căpătâiul lui, cu urciorul cu apă, și să plecăm”. 1 Samuel 26:11În această ocazie...

  Când doi se ceartă …

  Binecuvântată să fie judecata ta, și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge, și mi-ai oprit mâna! 1 Samuel 25:33Nabal, așa cum ni-l...

  O inimă care bate

  După aceea, inima îi bătea, pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. 1 Samuel 24:5Rolul inimii în funcționarea corpului uman este hotărâtor. Chiar dacă i se atribuie lucruri ce...

  Poate azi nu vei reuși ! Sau..?

  David se ducea și izbutea ori unde-l trimitea Saul; a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război, și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul....

  În numele Legii”

  David a zis Filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în Numele Dumnezeului oștirii lui...

  O viață cu… cântec

  Și când duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui; Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat, și duhul cel rău...

  Cea mai bună variantă a ta!

  Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă, și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste...

  Despre curaj si scop

  David a zis lui Saul: „Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina Filisteanului acestuia! Robul tău va merge să se bată cu el”. 1 Samuel 17:32Povestea aceasta se întâmplă...

  Dincolo de suprafață

  Isai a trimis să-l aducă. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel: „Scoală-te, și unge-l, căci el este!” 1...

  Pentru ce să fiu nefericit?

  Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Psalmi 23:6Se zice că trăia odată...

  Condamnat sau grațiat

  Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu, și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmi 32:5Frederic al II-lea, cel...

  Riscul mândriei

  Păzește de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Psalmi 19:13Mândria este o încredere...

  Mai mult decât… Păstor!

  Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. Psalmi 23:1Te gândești ca vei citi pentru a N-a oară povestea oii pierdute și regăsite de Păstorul cel Bun,...

  Invitație la încredere

  Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, și El va lucra, El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, și dreptul tău ca soarele la amiază. Psalmi...

  Două situații delicate

  Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. Da, El este Stânca și Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi...

  Ce faci?

  David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan?” 2 Samuel 9:1Majoritatea prietenilor mei știu că, de mai mulți...

  Prietenia adevărată

  După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miazăzi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și...

  Ziua de ieri mă ajută pentru ziua de azi

  David a mai zis: ”Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului, și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui Filistean”. Și Saul a zis lui David:...

  Fă loc în inima ta

  Dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Și-a ales un om după inima Lui, și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ți...

  Miss America

  Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu. 1 Samuel 23:16Încep prin a vă ura o zi...

  Mediatorul

  Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul: „Să nu facă împăratul”, a zis el”, un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat...

  O prietenie curată

  Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui. 1 Samuel 18:3Dumnezeu ne-a creat cu posibilitatea de a avea relații sociale de calitate. Prieteniile devin...

  Văd în culori!!!

  Saul a zis lui Ionatan: “Spune-mi ce-ai făcut”. Ionatan i-a spus și a zis: ”Am gustat puțină miere, cu vârful toiagului pe care-l aveam în mână: iată-mă, voi muri”....

  Încredere deplină

  Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: “Vino, și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedecă pe...

  Puterea umilinței

  Samuel a zis: "Când erai mic în ochii tăi, n'ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel, și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? 1 Samuel...

  Ce-ar fi fost dacă…

  Samuel a zis lui Saul: "Ai lucrat ca un nebun și n'ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta...

  Cum ar fi fost dacă…?

  De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, și toate semnele acestea S-au împlinit în aceeaș zi. 1...

  Saul uns împărat

  Samuel a luat sticluța cu untdelemn, și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat, și a zis: "Nu te-a uns Domnul... ca să fii căpetenia moștenirii... Lui?...

  Despre frumusețe

  El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decît oricare din copiii lui Israel. Și-i întrecea pe toți în înălțime dela umăr în sus. 1...

  Dincolo de aparențe

  Și Domnul a zis lui Samuel: "Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se...

  Iubește-l pe cel înstrăinat de Dumnezeu!

  Samuel nu S-a mai dus să vadă pe Saul pînă în ziua morții sale. Dar Samuel plîngea pe Saul, pentrucă Domnul... Se căise că pusese pe Saul împărat peste...

  Crestinul autentic

  Samuel a zis: "Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decît ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decît jertfele, și păzirea cuvântului Său face...

  Profet sau Rege

  Samuel n'a văzut cu plăcere faptul că ziceau: "Dă-ne un împărat ca să ne judece."Și Samuel S-a rugat Domnului. 1 Samuel 8:6Samuel, credinciosul profet al lui Dumnezeu era într-o...

  Obișnuiește-te cu rugăciunea

  Departe iarăș de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăța calea... cea bună și cea dreaptă. 1 Samuel 12:23„Îmi este model micul...

  Influența

  Astfel au fost smeriți Filistenii, și n'au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva Filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. 1 Samuel 7:13În ocazia...

  Ce poate face un copil?

  Domnul a venit, S-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți: "Samuele, Samuele!" Și Samuel a răspuns: "Vorbește, căci robul Tău ascultă." 1 Samuel 3:10Se pare că...

  În continuă dezvoltare

  Tânărul Samuel creștea mereu, și era plăcut Domnului și oamenilor. 1 Samuel 2:26V-ați întrebat vreodată ce înseamnă a crește? Dar a crește mereu? Ei bine, “a crește” poate avea...

  Dovezi de iubire

  Mamă-sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică, și i-o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. 1 Samuel 2:19Când fiul...

  Super puterea Cuvântului

  Pentru copilul acesta mă rugam, și Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viața lui să fie dat Domnului."Și S-au închinat...

  Ce faci cu darul tău?

  Ea a făcut o juruință, și a zis: "Doamne, Dumnezeul oștirilor! Dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei Tale, dacă-Ți vei aduce... aminte de mine și nu vei...

  Pe cine ajuți?

  Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: "Lăsați-o să culeagă spice și între snopi, și să n'o opriți; și chiar voi să-i scoateți din snopi cîteva spice; s'o lăsați...

  Mici misionari

  Și iată că Boaz a venit din Betleem, și a zis secerătorilor: "Domnul să fie cu voi!" Ei i-au răspuns: "Domnul să te binecuvinteze!" Rut 2:4Tatăl nostru ceresc își...

  Tu de cine asculți?

  Ea i-a răspuns: "Voi face tot ce ai spus." Rut 3:5Maica Tereza (1910-1997) a fost o călugăriță catolică de origine albaneză care a fondat ordinul Misionarii Carității în Kolkata,...

  Copii săraci

  Rut, Moabita, a zis către Naomi: "Lasă-mă, te rog, să mă duc să strîng spice de pe cîmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere."Ea i-a răspuns: "Du-te, fiica mea."...

  Hotărâre definitivă

  Rut a răspuns: "Nu sta de mine să te las, și să mă întorc dela tine! Încotro vei merge tu voi merge și eu, unde vei locui tu, voi...

  Un nou capitol

  Femeile au zis Naomei: "Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare, și al cărui nume va fi lăudat în...

  Fii liniștit!

  Și Naomi a zis: "Fii liniștită, fiica mea, pînă vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă pînă nu va sfîrși lucrul...

  Ce bine să fac?

  Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: "Duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei! Domnul să Se îndure de voi, cum v'ați îndurat și voi de...

  Credința nu e limitată de timp și spațiu…

  Apoi S-a sculat, ea și nurorile ei, ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul Său și-i...

  Nu te dezice de El

  Dar părul capului lui a început iarăș să crească, după ce fusese ras. Judecători 16:22Pe cine ai vrea să imiți, dacă ai avea această posibilitate? În pielea cui ți-ar...

  Putere

  Când a ajuns la Lehi, Filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe cari le avea la brațe S-au...

  Ascultă-i cu încredere!

  Tatăl său și mama sa i-au zis: "Nu este nici o femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru, de te duci să-ți iei nevastă dela Filisteni,...

  Puterea mea

  Femeia a născut un fiu, și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, și Domnul l-a binecuvântat. Judecători 13:24De când eram mică, îmi imaginam cum era Samson. Foarte multe...

  Se… merită!

  Manoah a zis: "Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil, și ce va fi de făcut?" Judecători 13:12Fiecare copil care...

  Cea mai importantă luptă

  Ghedeon le-a zis: "Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi." - Judecători 8:23Nu știu cum este...

  Încă un semn

  Ghedeon a zis lui Dumnezeu: "Să nu Te aprinzi de mânie împotriva mea, și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o...

  Cel mai bun content

  Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului; a sunat din trîmbiță, și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. - Judecători 6:34Te-ai simțit vreodată jenat de numele...

  Cu ce să izbăvesc pe Israel?

  Ghedeon I-a zis: "Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea eate cea mai săracă din Manase, și eu sunt cel mai mic din...

  Fricosul viteaz

  Îngerul Domnului i S-a arătat, și i-a zis: "Domnul este cu tine, viteazule!" - Judecători 6:12Încă de mici citim/ascultăm povești în care eroii dau dovadă de mult curaj, înfruntă...

  Just do it!

  Atunci Debora a zis lui Barac: "Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mânile tale. Într-adevăr, Domnul, merge înaintea ta." - Judecători 4:14Nu știu cum ești...

  Obișnuința transformată în emblemă

  Ea ședea subt finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim; și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. - Judecători 4:5Pe vremea...

  Provocarea unui pensionar

  Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea; căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachimi, și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va...

  Spirit optimist = viață

  Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viață dintre oamenii aceia cari se duseseră să iscodească țara. - Numeri 14:38Doisprezece bărbați puternici, toți...

  De ce duh ești însulfețit?

  Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh, și a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în țara în care...

  Slujesc Domnului!

  Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriților în...

  Ziua când se oprește timpul

  Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe Amoriți în mânile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: „Oprește-te, soare, asupra Gabaonului,...

  Născut biruitor

  Pe când Iosua era lîngă Ierihon, a ridicat ochii, și S-a uitat. Și iată un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua...

  Succesorul vrednic

  Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face."...

  Ascultarea te face plăcut

  Domnul a zis lui Moise: "Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, și să-ți pui mâna peste el.” - Numeri 27:18Ceea ce îl aștepta...

  Neînfricații

  Numai, nu vă răzvrătiți împotriva Domnului, și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi,...

  Un Musafir așteptat

  Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu...

  Auzim, dar ascultăm?

  Moise și Aaron au făcut ce le poruncise Domnul: așa au făcut. - Exodul 7:6Nepoţelul era în vacanţă la bunici. Băiatul era la vârsta întrebărilor care încep cu de...

  Aaron și Hur

  Mânile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o subt el, și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mânile, unul deoparte, iar...

  Roagă-te și tu!

  Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmașilor săi; - Exodul 32:25Ai făcut vreodată ceva rău și te-ai...

  Uniți în bine!

  El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură, și tu vei ținea pentru el locul lui Dumnezeu. - Exodul 4:16Lângă Dumnezeu totul se dezvoltă. Dumnezeu înseamnă...

  Bucuros și sănătos

  Maria, proorocița, sora lui Aaron, a luat în mână o timpană, și toate femeile au venit după ea, cu timpane și jucând. - Exodul 15:20Într-o vreme în care bărbații...

  Miriam/Maria

  Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: "Să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile Evreilor, ca să-ți alăpteze copilul? " "Du-te ", i-a răspuns fata lui...

  Spirit matern

  Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple. - Exodul 2:4După moartea doamnei Ann Reeves Jarvis in 1908, fiica ei Anna...

  Șterge-mă din cartea Ta

  Moise S-a întors la Domnul, și a zis: "Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Și-au făcut un dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci,...

  Pile în cer

  Domnul a zis lui Moise: "Voi face și ceea ce-mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea, și te cunosc pe nume!" - Exodul 33:17Se apropia ziua care...

  Bazează-te pe Mine

  Moise a răspuns poporului: "Nu vă temeți de nimic, stați pe loc, și veți vedea izbăvirea, pe care v'o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe Egiptenii aceștia,...

  Nu renunța!

  Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel; și când își lăsa mână în jos, era mai tare Amalec. - Exodul 17:11Încă de la începutul pasajului, Biblia ne...

  Cine poate transforma totul?

  Domnul i-a zis: "Ce ai în mână? " El a răspuns: "Un toiag ." Domnul a zis: "Aruncă-l la pământ ." El l-a aruncat la pământ, și toiagul s-a...

  Nu doar „prezent”!

  Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, și a zis: "Moise! Moise! " El a răspuns: "Iată-mă!" - Exodul 3:4Se...

  Om de succes

  El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentrucă avea ochii pironiți spre răsplătire. - Evrei 11:26Gândiți-vă la câțiva oameni de succes ai lumii...

  Dincolo de puterile tale

  Prin credință a pomenit Iosif, cînd i s'a apropiat sfîrșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt, și a dat porunci cu privire la oasele sale. - Evrei 11:22Era...

  Dincolo de simțire e sfințirea

  Iosif le-a zis: “Fiți fără teamă; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca...

  Cu Dumnezeu prin ceață

  Așa că nu voi m-ați trimes aici, ci Dumnezeu; El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui, și cârmuitorul întregei țări a Egiptului....

  O scrisoare de la fratele meu

  Iosif a pus să le dea din bucatele cari erau înaintea lui; iar Beniamin a căpătat de cinci ori mai mult decât ceilalți. Și au băut, și s-au veselit...

  Ce fel de om ești?

  Și Faraon a zis slujitorilor săi: “Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?” - Geneza 41:38Iosif este un...

  Căile tainice ale lui Dumnezeu

  Mai marele paharnicilor nu s-a mai gîndit însă la Iosif. L-a uitat. După doi ani, Faraon a visat un vis. Geneza 40:23, 41:1Interpretarea visului avut de mai-marele paharnicilor a...

  Dumnezeu este dragoste

  Cum aș putea să fac eu un rău atît de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” - Geneza 39:9 upIosif ajuns în Egipt a fost vândut lui Potifar...

  Yosef (și Potifar)

  Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui, și i-a încredințat tot ce avea. - Geneza...

  Făuritori de visuri

  Ei au zis unul către altul: “Iată că vine făuritorul de visuri!” - Geneza 37:19Se simte din plin ironia mușcătoare a acestor cuvinte. Parcă ar spune: un lunatic, un...

  Interviu de succes in camasa zdrenturoasa

  Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: “Scoateți dumnezeii străini cari sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă, și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm, și...

  Șchiop dar viu!

  Răsărea soarele cînd a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă. - Geneza 32:31Ți s-a întâmplat să te lovești încât să te miști greu, cu durere? Dar...

  Întâlnire de gradul zero

  Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. - Geneza 32:24Crezi că tu ești rău? Crezi că ești un mincinos pentru...

  Scara îngerilor

  Și a visat o scară rezemată de pămînt, al cărei vîrf ajungea pînă la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. - Geneza 28:12Cum...

  Nu îți vinde dreptul și binecuvântările!

  Odată, pe când ferbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors dela câmp, rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov: “Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta...

  Izvorul Puterii

  Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii, și s-a uitat; și iată că veneau niște cămile. - Geneza 24:63Iată un verset mai...

  Cel mai important ingredient al succesului

  Ei au răspuns: “Vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem: “Să fie un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem un legământ cu...

  Perseverența

  Isaac a făcut sămănături în țara aceea, și a strâns rod însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat. - Geneza 26:12Roman Abramovici s-a născut pe 24 octombrie 1966,...

  Te iubesc…degeaba!

  Isaac iubea pe Esau, pentrucă mânca din vânatul lui; Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. - Geneza 25:28Îmi dai voie să te întreb dacă îți iubești părinții? Cred...

  Când oferi tot și totuși nu duci lipsă

  Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: “Tată!”. “Ce este, fiule?” i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: “Iată focul și lemnele; dar unde este mielul...

  Adevărul ca uleiul

  Când îi puneau oamenii locului aceluia întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea: “Este sora mea”. Căci îi era frică să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l...

  Călătorie cu bucluc

  Dumnezeu a auzit glasul copilului; și Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar, și i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit...

  Urmează-L pe Dumnezeu

  Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu care mă vede!”Căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut aici spatele Celuice m'a văzut!” - Geneza 16:13Când viața...

  Acceptarea consecințelor – slăbiciune sau demnitate

  Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpînă-ta, și supune-te sub mîna ei”. - Geneza 16:9În acest pasaj biblic este prezentată o situație foarte întâlnită în viața noastră, acasă, la...

  Fii tu miracolul

  Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, și Sara va avea un fiu. - Geneza 18:14Nu știu din ce...

  Printesa neimpodobita

  Podoaba voastră… să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blînd și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară...

  Nu renunța

  Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile, pe care le strânseseră și cu toate slugile pe cari le câștigaseră în...

  SARA – Nu coborî ștacheta!

  Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: “Iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi...

  Încredere sau credință?

  Prin credință și Sara, cu toată vîrsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia Celui ce-i făgăduise. - Evrei 11:11Se spune că, odată, un...

  Nădejdea lui Avraam

  Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. - Evrei 11:10 Când citim în Sfânta Scriptură despre Avraam, ne dăm seama că el...

  Avraam a ascultat!

  Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia ca moștenire, a ascultat, și a plecat fără să știe unde se duce.-...

  Dumnezeu va purta de grijă

  "Fiule", a răspuns Avraam", Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot". Și au mers amândoi împreună înainte. - Geneza 22:8Acesta era și motto-ul unei adolescente...

  Spiritul lui Hristos

  Avraam a zis: "Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni". Și Domnul...

  Onorați

  Avraam a ridicat ochii, și s-a uitat: și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului, și...

  Stafidele

  Avram a zis lui Lot: "Te rog, să nu fie ceartă între mine și tine, și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. - Geneza 13:8Pe când...

  Răbdare

  Avram a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. - Geneza 15:6Ai așteptat vreodată împlinirea unei promisiuni din partea părinților și aveai sentimentul că timpul...

  Tutorial pentru dezlegat șireturi

  Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri cari încă nu se vedeau, și, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape...

  Atenție la neatenție!

  Ce s'a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a...

  Ce minunat este Dumnezeu!

  Și Dumnezeu a zis: "Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine și voi, și între toate viețuitoarele cari sânt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:...

  Primul lucru făcut

  Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate, și a adus arderi de tot pe altar. - Geneza 8:20Primul lucru...

  Asemenea Lui

  Așa a și făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. - Geneza 6:22Numele Noe reflectă cu adevărat semnificația ebraică, și anume: ODIHNĂ. Atitudinea lui de ascultare de Dumnezeu...

  Conștiinciozitate

  Fă-ți o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe, și s-o tencuiești cu smoală pe dinlăuntru și pe dinafară. - Geneza 6:14Când eram mică,...

  Noe, un om neprihănit

  Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. - Geneza 6:9Poate că ai citit acest text și ai gândit deja...

  Ochii mei Îl vor vedea!

  Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu, și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, și chiar dacă nu voi mai...

  Când tragi linia, cu ce rămâi?

  Îmi va rămânea măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu cari mă copleșește: că niciodată n-am călcat poruncile Celui Sfânt. - Iov 6:10Da, am învățat greu că viața...

  Vreme grea

  Dar Iov i-a răspuns: "Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?" În toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc...

  Cânți când îți este greu?

  Atunci Iov s-a sculat, și-a sfâșiat mantaua, și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat, și a zis: "Gol am ieșit din pântecele mamei mele, și gol...

  Părinți mândri de tine

  Domnul a zis Satanei: "Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme...

  Asigurare familială

  Și, după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi: se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de...

  Exploratorul Iov

  Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu, și se abătea de...

  Îmbrăcăminte potrivită

  Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele, și i-a îmbrăcat cu ele. - Geneza 3:21Când Dumnezeu i-a creat pe primii noștri părinți, El le-a...