Echipa perfectă

Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu; dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela, cari îi părăsise din Pamfilia, și nu-i însoțise în lucrarea lor. (Fapte 15:37-38) Când eram cam de vârsta ta, unul dintre modurile în care ne distram cu colegii era să jucăm […]

Schimbă finalul poveștii

Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli, și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. (Fapte 9:27) Imaginează-ți te rog cum ar fi dacă personajul negativ al unei povești ar fi dintr-o dată unul pozitiv, care […]

Stereograme

Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu; (Fapte 7:55) Stereogramele sunt niște imagini create cu o tehnică specială ce par la prima vedere să nu aibă nici o logică în ele, fiind doar niște elemente, forme […]

SALA DE AȘTEPTARE

În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape, pe cari-i chemase. (Fapte 10:24 up) Eram odată în gară și așteptam să vină trenul să mă întorc acasă. Terminasem treburile mai devreme și aveam cred mai mult de o oră timp până la plecare. Eram singur și o […]

Faceți plinul, vă rog

Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului, și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. (Fapte 10:2) E un vis frumos să ai propria ta mașină. Plăcerea condusului, plimbările cu prietenii, eticheta socială fac să-ți dorești cât mai repede împlinirea vârstei de 18 ani. Cred că […]

Follow for follow

Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță a Bisericii din Chencrea; s-o primiți în Domnul, într’un chip vrednic de sfinți, și s’o ajutați în orice ar avea trebuință de voi; căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. (Romani 16:1,2) În lumea social media, mai precis pe Instagram, […]

Secretul unei familii fericite

Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei, și i-au arătat mai cu deamăruntul Calea lui Dumnezeu. (Fapte 18:26) Priscila, personajul despre care învățăm astăzi apare în Sfânta Scriptura întotdeauna menționată împreună cu soțul ei. Asta într-adevăr înseamnă un cuplu indestructibil. Ce fel de familie o fi fost aceea în care ori de […]

Dulcile bâlbe care fac viața mai frumoasă

A cunoscut glasul lui Petru: și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înlăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. (Fapte 12:14) Cu toate că din educația fiecărui copil face parte și îndemnul să nu se facă de râs niciodată, ceea ce reținem din copilărie sunt giumbușlucurile pe care le-am făcut […]

Câteva cuvinte și mult caracter

Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu, și asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. (Fapte 16:14) Despre Lidia nu avem foarte multe informații oferite în Biblie. Este un personaj care apare în treacăt pentru a arăta lucrarea […]

O mulțime

În Iope, era o uceniță numită Tabita, nume, care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. (Fapte 9:36) Tabita era o femeie cunoscută în toată cetatea Iope pentru faptele de binefacere pe care le făcea. În relatarea biblică nu avem nici un indiciu cu privire la veniturile pe […]

Să-i dăm o mână de ajutor Martei!

Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la El, și I-a zis: „Doamne, nu-Ți pasă că soru-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute”. (Luca 10:40) Îți este cunoscut dialogul acesta care generează mereu și mereu conflicte în familia ta sau între colegii de școală și uneori chiar și în grupa […]

Merg spre casă

Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Isus, și I-a șters picioarele cu părul ei; și s-a umplut casa de mirosul mirului. (Ioan 12:3) Știți ce este nardul? Este o plantă cu flori care crește în Munții Himalaya. Ea produse un tip de ulei esențial […]

Fără vicleșug

Isus a văzut pe Natanael venind la El, și a zis despre el: „Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleșug”. (Ioan 1:47) Trăim într-o lume în care prefăcătoria este la ordinea zilei. Ne păcălim unii pe alții, încercăm să arătăm lumii ceea ce nu suntem: ne ascundem după filtrele de pe rețelele […]

Înțelegi ce citești?

Filip a alergat, și a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înțelegi tu ce citești?” (Fapte 8:30) Spre sfârșitul vacanței de vară, colegii mei vorbeau pe grupul clasei despre începutul noului an școlar. Se discuta despre formatul școlii: on-line sau față în față? Majoritatea doreau să facem școală normal, cu toate […]

Cea mai sfântă dorință

Niște Greci dintre ceice se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus”. (Ioan 12:20, 21) Textul biblic de astăzi prezintă un episod foarte interesant derulat în săptămâna crucificării Domnului Hristos! Fără îndoială că intrarea Sa […]

Relație la distanță

„Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns”. (Ioan 14:8) Aveam vreo 2-3 anișori. Părinții îmi tot spuseseră de câteva zile, cu bucurie: „Mergem la mamaia, mergem la mamaia!” Eram puțin surprinsă că tataie nu este menționat, dar eram bucuroasă că îmi voi revedea bunicii de care mă despărțeau câteva sute […]

L-ai găsit? Împărtășește-L!

Filip a găsit pe Natanael, și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, și proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. (Ioan 1:45) Pe vremea când eram de vârsta exploratorilor, am dezvoltat o pasiune pentru pescuit care a rămas până astăzi în viața mea. Multe dimineți din […]

Urmează-L!

Îndată, ei și-au lăsat mrejile, și au mers după El. (Marcu 1:18) Am o fetiţă de aproape 3 ani. La această vârstă, când, pentru ea, preocupările ei sunt de maximă importanță este dificil să o convingi, din prima, să renunțe la ceea ce face şi să facă ceea ce ȋi spui. De cele mai multe […]

Pachețelul de acasă

Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis: „Este aici un băiețel, care are cinci pîni de orz și doi pești; dar ce sunt acestea la atâția?” (Ioan 6:8) Cu trecerea timpului, am ajuns la concluzia că același verset studiat în diferite etape ale vieții, poate să atingă corzile sufletelor noastre în […]

Să-l găsim pe Isus!

Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, și i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care, tălmăcit însemnează Hristos). (Ioan 1:40) Bună dimineața dragul meu prieten! În această ocazie avem de găsit o zi […]

O singură zi – Un singur eveniment!

În ziua Domnului eram în Duhul. Și am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe care zicea: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte, și trimete-o celor șapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea” (Apocalipsa 1:10,11) În dimineața […]

Proiecție wireless

Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus. (Fapte 4:13) Anturajul tău și al meu este cel care ne influențează cel mai mult de-a lungul vieții. Învățăm de la oamenii din jurul nostru anumite […]

Mama

Când a văzut Isus pe mamă-Sa, și lângă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!” Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Și, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. (Ioan 19:26,27) Înțelegându-și și asumându-și misiunea până la „S-a sfârșit!”, cu trupul rănit și ochii plini […]

iLOVE

Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? (1 Ioan 4:20) Ești unul dintre acei copii care au frați, surori, prieteni printre colegi și vecini, la școală și […]

Dragostea de mamă

Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. (1 Ioan 4:10) Dragostea este interpretată în multe feluri, dar dragostea lui Dumnezeu e ceea ce va rămâne în veci, şi […]

Iertarea, un dar special

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9) Iertarea Tatălui vine din iubirea Sa nemărginită. Iertarea înseamnă să te surprinzi în acea stare în care iubirea este tot ce ţi-a mai rămas. Pentru a ierta este nevoie de iubire. […]

Ceasul rugăciunii

Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea. (Fapte 3:1) În prima parte a capitolului 3, a cărții Faptele Apostolilor este relatată vindecarea unui olog din naștere. Petru și Ioan nu au bani să-i ofere ologului care cerșea, însă îi dau sănătate, vindecându-l. O minune. Ucenicii ajută un […]

Prințesa din inima mea

Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce V-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată. (1 Petru 2:9) Îmi amintesc cu nostalgie de anii copilăriei, când ne adunam pentru […]

În ochii Lui suntem egali

Atunci Petru a început să vorbească, și a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor…” (Fapte 10:34) Ai simțit vreodată că ai fost nedreptățit? Poate că ai jucat un rol într-o scenetă, și ți-ai dorit mult să ai rolul principal, dar el a fost dat unui alt copil. Poate că unul dintre profesorii […]

Adevăr sau provocare

Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui, și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat, și a zis: „Scoală-te, și eu sunt om!” (Fapte 10:25) Fiecare în parte avem curiozitatea de a ști mai dinainte ce va fi cu noi mâine, poimâine, săptămâna viitoare… Depinde unde, cum și cât […]

Darul pocăinței

„Pocăiți-vă” , le-a zis Petru” ,și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.” (Fapte 2:38) Oare, care sunt cele mai mari regrete din viața oamenilor? Iată o întrebare la care Bronnie Ware, infirmieră la un spital din Marea Britanie, a lansat […]

Motivația iubirii

A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubești?” Și I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le știi; știi că Te iubesc” .Isus i-a zis: „Paște oile Mele!” (Ioan 21:17) „Mă iubești?” Așa suna întrebarea pusă de Domnul Isus lui Petru. Pentru Isus […]

Echilibriștii

„Doamne,” I-a zis Simon Petru” ,nu numai picioarele, dar și mâinile și capul!” (Ioan 13:9) Echilibriștii sunt acei oameni care după antrenamente chinuitoare ajung să meargă în echilibru pe o funie sau fir de oțel întins între două puncte aflate la înălțime. Uneori aceste puncte sunt situate de o parte și cealaltă a unei prăpăstii […]

Rămâi cu El

„Doamne” , I-a răspuns Simon Petru” ,la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții vecinice.” (Ioan 6:68) Ai fost trădat vreodată de un prieten? Îmi amintesc amuzat de nenumăratele supărări din copilărie când rupeam prietenii de fiecare dată când nu îmi convenea ceva. Bineînțeles, mereu se lăsa cu împăcare și joacă. Pe măsură ce […]

Înțelegi cum ești?

Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus, și I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos”. (Luca 5:8) Păcatul este atât de toxic și perfid încât îl privează pe om de bucuria reușitei. Petru tocmai asistă la ceva nemaivăzut, el fiind protagonist principal, dar rămâne […]

Pocăința la sangvinici

Și Petru și-a adus aminte de vorba, pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori” .Și a ieșit afară și a plâns cu amar. (Matei 26:75) Unul dintre cele mai spectaculoase personaje biblice este Petru. Poate pentru că este foarte cunoscut și mediatizat dar eu […]

Iartă pentru prietenie

Atunci Petru s-a apropiat de El, și I-a zis: „Doamne de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori?” (Matei 18:21) Cred că și tu ai simțit ce am simțit și eu atunci când am supărat pe cineva, fie pe mama sau pe tatăl meu, fie pe […]

Te încumeți?

„Doamne”, I-a răspuns Petru ” dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape”. (Matei 14:28) Totul era pregătit: check-in-ul făcut, lucrurile împachetate, bagajele închise. Un singur lucru lipsea – pașaportul cu viza de tranzit pe el. Și totuși, am plecat spre București. Toată după-masa am dat telefoane și am scris email-uri. Aflând toată […]

Așteptare

Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi, și i-a trimis la Isus să-L întrebe: „Tu ești Acela care are să vină, sau să așteptăm pe altul?” (Luca 7:19) Urma să merg în prima tabără de exploratori unde să primesc cravata. O tabără la munte cu corturile. Am început să pregătesc bagajul, puțin câte puțin, […]

Lungul nasului

Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu” , zicea el” ,am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” (Matei 3:14) Din când în când fiecare persoană are de îndeplinit o misiune specială. Ceva care merită ținut minte toată viața și mai ales povestit la nepoți. Modul cum îți îndeplinești acea misiune are […]

Vestiți Evanghelia

El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape. (Matei 3:2) Încă din copilărie m-am întrebat cum să povestesc oamenilor despre apropiata revenire a lui Isus Hristos, însă întotdeauna mă loveam de câteva întrebări. Oare ce urmau să spună ceilalți? Cum le dau vestea? Le-o spun verde în față sau mai pe ocolite? Dacă nu le […]

Mai mult decât ești dator

Și, când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după Legea lui Moise, Iosif și Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfățișeze înaintea Domnului. (Luca 2:22) Ce crezi, Dumnezeu știa cine este copilul lui Iosif și al Mariei? Sigur că știa, doar era Fiul lui Dumnezeu! Și cu toate acestea, Iosif și Maria au […]

Tu ce alegi?

Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. (Matei 1:24) De câte ori te-ai trezit și ai luat o hotărâre dis-de-dimineață că nu vei mai mânca dulciuri, că nu te vei mai uita la televizor, la filme, că nu vei mai asculta muzică, […]

Cum arată visul?

Maria păstra toate cuvintele acelea, și se gândea la ele în inima ei. (Luca 2:19) Încă din primele luni de viață facem cunoștință cu universul gândurilor, unul dintre cele mai vaste domenii ale vieții. Visele noastre sunt alcătuite din imagini care rămân stocate în memoria noastră. Acestea revin în timpul somnului sub forma unor combinații […]

Respirația sufletului

Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui. (Fapte 1:14) Atunci când citim acest verset, ne punem întrebarea: cine sunt „toți aceștia”? În versetul anterior aflăm răspunsul la întrebare, erau cei 11 ucenici rămași… Ei, pe care mai odinioară, […]

Copil de Împărat

Mama lui a zis slugilor: „Să faceți orice vă va zice”. (Ioan 2:5) Ce le-a zis Isus slujitorilor să facă? Isus le-a zis: „Umpleți vasele acestea cu apă.” Acolo erau șase vase de piatră … și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Și le-au umplut până sus. Vadră sau măsură (greacă: metretes […]

Facă-se voia Ta

Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Și îngerul a plecat de la ea. (Luca 1:38) Am fost odată martor la o scenă foarte stânjenitoare într-un supermarket. O familie care venise la cumpărături îl pusese în coș, printre produse și pe băiețelul lor care avea după câte mi-am dat seama în jur […]

De la Eva la Maria

Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. (Luca 1:30) Odată cu părăsirea Edenului, fiecare femeie din poporului lui Dumnezeu nutrea în adâncul sufletului o dorință: ”Nu cumva voi fi eu mama Salvatorului planetei, așa cum a promis Dumnezeu? Nu cumva prin mine se va împlini profeția despre ”sămânța”, […]

Comunică responsabil!

Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, și a ascultat; și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, și cinstesc Numele Lui. (Maleahi 3:16) Trăim în era tehnologiei, și asta ne […]

Noua poruncă te urcă!

Iată ce trebuie să faceți: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii; niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său, și nici să nu iubiți jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.” (Zaharia 8:16,17) Pinocchio nu e doar o […]

Binecuvântarea

Semănați mult, și strângeți puțin, mâncați, și tot nu vă săturați, beți, și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați, și tot nu vă este cald; și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă! Așa vorbește Domnul oștirilor: „Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre! (Hagai 1:6,7) La prima vedere textul de […]

Felinar și drojdii

În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare, și voi pedepsi pe toți oamenii cari se bizuiesc pe drojdiile lor, și zic în inima lor: „Domnul nu va face nici bine nici rău!` (Țefania 1:12) Vă relatez una dintre cele mai amuzante întâmplări care evidențiază lipsa de hotărâre a omului. Sunt deja mulți ani de […]

Băiatul mulțumit

Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! (Habacuc 3:17) Andrei era un […]

Zi de bine!

„Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila, și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:8) În statul Nebraska din SUA, există un oraș fondat de un preot. La intrarea în oraș se află o statuie interesantă. Ea îi înfățișează […]

Nu sări!

Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire, pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor, și domnești în înălțime; de aceea, tu zici în tine însuți: „Cine mă va arunca la pământ?” (Obadia 1:3) Pe data de 22 feb. 1911, Gaston Hervieu a urcat în turnul Eiffel pentru a testa noua parașută. A verificat puterea […]

Ca frații

Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiți? (Amos 3:3) Întrebarea de astăzi poate părea retorică. Însă dincolo de răspunsul evident, aș vrea să ai un moment de reflecție în această zi. Ce presupune „învoirea” de a merge alături de cineva și cât de importantă este identitatea celui pe care îl însoțești? Îți relatez […]

Bucurie după întristare

Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară. (Ioel 2:23) Bucuria este un dar primit de orice om atunci când are o relație cu Dumnezeu. Dacă ar fi să facem un inventar al motivelor […]

Pregătirea ogorului

Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă ploaie mântuire. (Osea 10:12) În această ocazie, folosind imaginea pe care profetul Osea o prezintă în acest verset, vreau să vă spun că acum a sosit timpul vostru pentru […]

Căința lui Dumnezeu

Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă, și nu l-a făcut. Iona 3:10 Deși Biblia spune că Dumnezeu nu se schimbă, la Tatăl luminilor, nefiind nici schimbare și nici umbră de mutare (Iacov […]

Domnul întotdeauna aude… ascultă

„În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, și m-a ascultat; din mijlocul locuinței morților am strigat, și mi-ai auzit glasul.” Iona 2:2 Când în sfârșit cred că tot ce e greu a trecut, atunci doar începe. Încerc să mă reculeg după o naștere mult prea devreme, în care pierdusem unul din gemeni, iar celălalt încă […]

Iona: Drumul cu sens unic!

Cârmaciul s-a apropiat de el, și i-a zis: „Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi, și nu vom pieri!”   Iona 1:6 Într-o ocazie, am asistat la o discuție între bunul meu prieten, David, pe atunci în vârstă de 9 ani și verișoara lui, […]

Nu fugi!

Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de Fața Domnului. S-a pogorât la Iafo, și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei, și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe… de Fața Domnului. Iona 1:3 Atunci când ne gândim la Iona, […]

Un viitor și o nădejde

Căci Eu știu gândurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29:11 Cred că și tu ești una din persoanele care își face planuri. Ne place să ne planificăm viitorul, gândindu-ne  la ce liceu vom […]

O inima micuță

Le voi da o inimă ca să înțeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor. Ieremia 24:7 Într-o zi, o inimă micuță s-a uitat în oglindă și când s-a văzut, s-a umplut de bucurie: cum bătea ritmic, […]

Cu mâna Lui

Vasul pe care-l făcea n-a izbutit,-cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Ieremia 18:4 Cu o bucată de lut în mână începi să te pregătești, ai un plan în minte cu privire la ceea ce vrei să realizezi și… începi să […]

Mă laud cu Domnul

Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul. Ieremia 9:24 Când ai un frate mai mare, întotdeauna ai un motiv de bucurie sau de ceartă. Împarți […]

Alege-L pe Dumnezeu

Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta, și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul, Dumnezeu tău, și să n-ai nici o frică de Mine, zice Domnul, Dumnezeul oștirilor`. Ieremia 2:19 Pe vremea când eram în liceu am cunoscut un […]

Dumnezeu, de planton

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Ce vezi, Ieremio?`Eu am răspuns: „Văd un veghetor”.  Și Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc”. Ieremia 1:11 Ești în tabără. Te trezești înainte de zori. Deschizi ochii și… ce vezi? Întuneric. Doar greierii se aud parcă șoptindu-ți că ești în siguranță. […]

Întreabă-L.

Mai bine înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, și te făcusem prooroc al neamurilor. Ieremia 1:5 Luați la cunoștință faptul că 1895 este anul în care razele X au fost descoperite. Descoperirea accidentală aparține […]

Agenda zilei de sabat

Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, ne îndeletnicindu-te cu treburile tale și ne dedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, […]

Fii model! Fii binecuvântare!

“Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile Mele” zice Domnul. Isaia 55:8 Ţi-ai făcut vreodată planuri? Sunt convinsă că de mai multe ori. Ai spus cuiva ce vrei să faci? Ai cerut voie? Ai întrebat dacă e bine? Fiecare dintre noi plănuim câte ceva pe termen scurt sau lung. […]

Dragostea, o constantă sau o variabilă divină?

„Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.”  Isaia 54:10 A fost odată ca niciodată o insulă unde locuiau sentimentele: Fericirea, Tristețea, Bogăția, Vanitatea, Cunoașterea si toate […]

Înviorare

„Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare.” Isaia 50:4pp Acest text este o profeție mesiancă, a fost scris cu câteva sute de ani înainte ca Domul Isus să vină pe Pământ. Este unul dintre textele pe care dacă l-ar fi crezut și l-ar […]

Niciodată singur!

Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!  Isaia 49:16 Ai fost vreodată într-o situație în care ţi s-a părut că eşti singur, părăsit de toți? Că toate împrejurările ar fi împotriva ta? Așa ne imaginăm când trecem prin diferite încercări. Însă aparențele pot fi înșelătoare…   Dumnezeu […]

Trecut sau viitor?

„Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, și nu vă mai uitați la cele vechi! Iată, voi face ceva nou, și-i gata să se întâmple: să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie, și râuri în locuri secetoase.” Isaia 43:18,19 Avem un trecut un prezent și un viitor și […]

Nu te teme!

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. Isaia 41:10 Era începutul verii anului 1999. Dacă pentru mulți era prilej de bucurie, pentru mine era o perioadă de griji […]

Perseverență

Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc”. Isaia 40:30,31 Justo Gallego Martínez, este un fost călugăr care construiește singur, din 1961, o catedrală în orașul Mejorada del Campo din Madrid, Spania. Este […]

La cine apelezi?

Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie! Isaia 33:2 Când ai avut ultima oară nevoie de ajutor? La cine ai apelat? De multe ori ajungem in situații dificile pentru că nu știm la cine să apelăm. În școală aveam un […]

Tu pe cine vaiți?

Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” Isaia 6:5 Până la vârsta de 14 ani, am crescut într-o localitate din județul Buzău. Pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu […]

Ajutor garantat

Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, și nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele, și El m-a mântuit. Isaia 12:2 Ce poate fi mai încurajator de atât! Nu este o discuție între două persoane fără a auzi unul din cuvintele: ,,criză, lipsuri, […]

Fără speranță – iertați!

Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia 1:18 Expresia, veniți să ne judecăm, te duce cu gândul la ceva pentru care trebuie să dai socoteală în fața unui judecător […]

Un om căutat

Caut printre ei un om care să înalțe un zid, și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul! Ezechiel 22:30 Mult timp Dumnezeu a condus poporul Israel. De multe ori, dorințele poporului au fost îndeplinite de Dumnezeu, iar minunile pe care le-a săvârșit El în […]

Călăuză spre Cetatea lui Dumnezeu

Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască, și nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul!” Ezechiel 3:21 Semnele de circulație pe care le învățăm de mici au rolul de a avertiza ceea ce se poate întâmpla la un moment dat într-o anumita zonă, […]

Ezechiel

„Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt, care va ieși din gura Mea, să-i înștiințezi din partea Mea! Ezechiel 3:17 „Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt, care va ieși din gura Mea, să-i înștiințezi din partea Mea!” Domnul a lansat […]

Du-te și spune cuvintele Mele!

El mi-a zis: „Fiul omului, du-te la casa lui Israel, și spune-le cuvintele Mele!  Ezechiel 3:4 Dacă citim continuarea textului de bază descoperim că porunca Domnului este urmată de o făgăduință minunată, dătătoare de putere și curaj: ,,Căci nu ești trimis la un popor cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ci la […]

Un altfel de „dar”

Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe cari le-a săvârșit, și păzește toate legile Mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Ezechiel 18:21 Ți s-a întâmplat să ți se promită un lucru foarte important și după să ți se adauge „dar”? Poate îți răsună […]

Cardiacii

Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de carne. Ezechiel 36:26 Fără îndoială, una dintre cele mai mari realizări ale științei medicale moderne, a fost intervenția chirurgicală pe cord deschis. Dar performanțele medicinei nu […]

A douăzeci și cincea zi

Zidul a fost isprăvit în a douăzeci și cincea zi a lunii Elul, în cincizeci și două de zile. Neemia 6:15 Neemia era în slujba lui Dumnezeu, ca dregător a poporului Israel. Dumnezeu îi poruncise să rezidească, să repare orice spărtură a cetății Ierusalim. Împărații rivali din împrejurimile Ierusalimului au încercat de 5 ori, prin […]

Conștiința slujirii

Le-am trimes soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut, și nu pot să mă pogor; cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta”. Neemia 6:3 Tinereţea este cea mai prosperă perioadă din viaţa unui om. Visele, caracterul, coloana vertebrală a fiinţei care vei fi acum îşi croiesc contururile […]

Multitasking cu Dumnezeu

Ceice zideau zidul, și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Neemia 4:17 Ai încercat vreodată să faci mai multe lucruri simultan? Cred că la un moment dat fiecare dintre noi a trecut printr-o astfel de experiență!  Pentru mine, de exemplu este dificil să ascult muzică și […]

Te-ai plictisit cumva?

Și eu le-am răspuns: “Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii Săi, ne vom scula și vom zidi; dar voi, n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim”. Neemia 2:20 Am vorbit mai înainte despre criză. În acea perioadă, poporul Israel trecea prin cea mai dezastruoasă pagină de istorie: robia de 70 […]

Tu ce-ți dorești?

Și împăratul mi-a zis: “Ce ceri?” Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor… Neemia 2:4 De mână cu tata, copil fiind, stăteam într-o încăpere plină de păpuși. Gazda mă îndemna stăruitor: „Alege-o pe care vrei! Oricare poate fi a ta!” De emoții, nu am putut alege niciuna, deși îmi doream tare mult o păpușă. Încă îmi amintesc […]

Când totul pare pierdut

Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor, Neemia 1:4 Nu-mi place acest verset.  Parcă se instaleaza dezamăgirea și clar, urmeaza depresia. Neemia trece printr-o perioadă de criză. De multe ori sunt tentat să trec repede peste asemenea versete… îmi […]

Testul credinţei

Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: „mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toți cei ce-L caută, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce-L părăsesc”. Ezra 8:22 Odată am avut de dat un test la […]

Gașca noastră-i cea mai tare

Dar Zorobabel, Iosua, și ceilalți capi ai familiilor lui Israel, le-au răspuns: „Nu se cuvine să zidiți împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru; ci noi singuri o vom zidi Domnului, Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Perșilor”. Ezra 4:3 Suntem creați de Dumnezeu cu dorința de a socializa. Chiar și cei mai […]

Exprimarea bucuriei

Dar mulți din preoți și Leviți, și din capii de familii mai în vârstă, cari văzuseră casa dintâi, plângeau tare, Când se puneau supt ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, Ezra 3:12 După aproape 10 ani, timp în care nu m-am mai întâlnit cu Ancuța, o prietenă de-a surorii […]

Puterea rugăciunii!

Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. 2 Cronici 33:12 Manase, un împărat despre care se spune că a făcut ce este rău (mult rău) înaintea Domnului.  Manase, un explorator de 12 ani care ajunge împărat.  Trec exploratorii și tinerii de azi prin situații […]

Nu ești singur!

Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi”. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. 2 Cronici 32:8 Ezechia este provocat la luptă de către Sanherib, împăratul Asiriei, cunoscut pentru victoriile avute înainte, cu alte popoare. […]

Mai așteaptă, nu vei regreta

Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului, pe care l-ai rostit, este bun”. Și a adăugat: „Căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele!” 2 Regi 20:19 Nu am nici o îndoială că atunci când citești Biblia gândești că tot ceea ce citești este bun. Dar sunt și momente când te întrebi: „De […]

Influencerul vieții tale

Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut tot ce este în casa mea: n-a fost nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat”. 2 Regi 20:15 Am vizionat (cu greu și risipă de răbdare!) un vlog de prezentare a casei unui mare (?!?) influencer […]

Cât cântărește rugăciunea ta?

„Doamne, adu-Ți aminte că am umblat înaintea Feței Tale cu credincioșie și curăție de inimă, și am făcut ce este bine înaintea Ta!” Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. 2 Regi 20:3 Despre Ezechia știm că avea o strânsă legătură cu divinitatea, pentru că nu aceasta este prima lui rugăciune înălțată către Dumnezeu. Dar acum […]

„Ajutorul vine de la Domnul”

El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel; și dintre toți împărații lui Iuda, cari au venit după el sau cari au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. 2 Regi 18:5 Vindecarea miraculoasă a lui Ezechia ne arată că avem un Dumnezeu atotputernic care este stăpân peste boală și natură, care […]

„Un bărbat al ocaziei”

Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor, și a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului, și a întins-o înaintea Domnului, 2 Regi 19:14 Perioada în care Ezechia a venit la conducerea lui Iuda a fost una dintre cele mai nefavorabile pentru a putea conduce poporul în a trăi conform Cuvântului lui Dumnezeu. Tatăl său, […]

Niciodată singur

Și în fiecare zi Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor, ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. Estera 2:11 Adeseori găsim situații în care ni se pare că nu este nimeni care să ne ajute sau să ne îndrume.  Te-ai simțit vreodată singur? Departe de casă, […]

Vorbind cu putere

Mardoheu a trimes următorul răspuns Esterei: „Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți Iudeii, pentrucă ești în casa împăratului. Estera 4:13 Uneori, ne întrebăm dacă nu cumva noi suntem mai buni decât alții. Dacă nu cumva merităm ce alții nu merită. Dacă nu cumva eforturile noastre ne poziționează pe treptele societății sau […]

Un model deosebit

El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său; căci ea n-avea nici tată nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Estera 2:7 Știm că orice om are un model în viață ale cărui trăsături și exemplu îl preia. […]

Leacul pentru egoism

Petru a luat cuvântul, și a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibi: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie”. Matei 17,4 DACĂ EȘTI ÎN TABĂRA NOE, POȚI CITI ȘI DEVOȚIONALUL TEMATIC, DUPĂ DEVOȚIONALUL ZILEI. Îmi amintesc de momentul când am urcat […]

Singuri acasă?

„Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit…” Zaharia14:4 DACĂ EȘTI ÎN TABĂRA NOE, POȚI CITI ȘI DEVOȚIONALUL TEMATIC, DUPĂ DEVOȚIONALUL ZILEI. Muntele Măslinilor – unul dintre locurile de mare importanță pentru mulți credincioși. Aici s-au derulat o serie de evenimente din viața Domnului Hristos, care […]

La pas cu Iisus!

Isaac a zis din nou: „Iată focul și lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?` Geneza 22:7 up DACĂ EȘTI ÎN TABĂRA NOE, POȚI CITI ȘI DEVOȚIONALUL TEMATIC, DUPĂ DEVOȚIONALUL ZILEI. Care a fost cel mai frumos drum pe care l-ai parcurs împreună cu tatăl tău? Dar cel mai lung drum, nu în […]

Dumnezeu e gata să răspundă!

În clipa când se aducea jertfa de seară, proorocul Ilie s-a apropiat și a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel! Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău, și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. 1 Regi 18:36 DACĂ EȘTI ÎN TABĂRA […]

Muntele Sinai

A luat cartea legământului, și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: „Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul”. Exodul 24:7 Astăzi vom urca împreună pe muntele Sinai (sau Horeb). Cărarea este prăpăstioasă și accidentată, dar acesta este drumul pe care și Moise l-a urcat singur pentru a se întâlni cu […]

Noe și consumul de carne

Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate, și a adus arderi de tot pe altar. Geneza 8:20 Dieta originală a primilor oameni și a animalelor a fost o dietă vegetariană (Geneza 1:29-30). Hrana lui Adam și a Evei a fost bazată pe fructe, acestea fiind […]

Soluția

În aceeaș zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei. Geneza 7:13 Dumnezeu ar fi putut să-i dea lui Noe o corabie, să treacă de potop și să supraviețuiască împreună cu familia. Dar El vede potențialul din Noe […]

Eu nu…

Fă-ți o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe, și s-o tencuiești cu smoală pe dinlăuntru și pe dinafară. Geneza 6:14 Oare a fost ușor pentru Noe să asculte de Dumnezeu? Nouă ne este ușor să ascultăm? Erik Weinhenmayer este nevăzător, dar cu toate acestea, în data de 25 Mai […]

Mila între prieteni

Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Geneza 6:8 Poate nu ai fost niciodată nevoit să „capeți milă” de la niciun om. Însă cu siguranță ai întâlnit persoane care „cer milă”, care stau la colț de stradă și apelează la bunătatea ta. Uneori poate ai oferit cuiva un colț de pâine sau chiar ai ajutat […]

Un caracter frumos

Împărăteasa Estera a răspuns: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața: iată cererea mea; și scapă pe poporul meu: iată dorința mea! Estera 7:3 Una dintre țintele mele este să am un caracter ca al împărătesei Estera. În al doilea capitol al cărții care-i poartă numele găsim […]

Estera

„Du-te, strânge pe toți Iudeii cari se află în Susa, și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda legii; și, dacă va fi să pier, voi pieri”. Estera 4:16 De obicei, când […]

Intenționat sau întâmplător?

Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera 4:14up Unui muncitor care lucra din greu covoare i s-a furat o oaie. Când vecinii săi au aflat  ce s-a întamplat, au venit şi au adresat o mulţime de blesteme şi cuvinte rele pentru hoţ. Păgubitul doar şi-a văzut de […]

Rebel sau Loial?

El a luat iarăși cuvântul și a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului, și nevătămați; și chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” Daniel 3:25 Cu mai bine de 200 de ani în urmă, britanicii aveau greutăți în coloniile americane. Mulți oameni nu erau […]

Scoși din cuptorul încercării

Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mâna ta, împărate Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi, și nici nu ne vom închina chipului de aur, pe care l-ai înălțat!” Daniel 3:17,18 Personal cunosc o […]

Încercarea de foc

Nebucadnețar a luat cuvântul, și le-a zis: „Înadins oare, Șadrac, Meșac și Abed-Nego, nu slujiți voi dumnezeilor mei, și nu vă închinați chipului de aur, pe care l-am înălțat? Daniel 3:14 Dragi tineri care v-ați luat timp pentru a citi astăzi devoționalul, doresc să vă felicit pentru interesul acordat hrănirii sufletului, iar dacă aveți deja […]

Darul… de nerefuzat

Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri, și înțelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Daniel 1:17 Te-ai gândit vreodată care este cel mai frumos dar pe care l-ai primit sau pe care ți-l dorești să-l primești? Ce-ai zice, […]

O poveste despre rugăciune

Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Daniel 6:10 În timp ce micuța Melisa s-a așezat să ia masa împreună cu […]

„Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere”

Atunci oamenii aceștia au zis: „Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui!” Daniel 6:5 Spune repede: care e legea a doua a exploratorului? Știai că și Daniel a fost explorator? El cunoștea aceasta lege, și o respecta. ”Pentru că el era credincios […]

“Prieten” sau PRIETEN?

Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Daniel 2:49 Istoria lui Daniel este o istorie fascinantă a unui om atât de credincios și înțelept. Astăzi însă, în textul nostru, vedem o altă calitate a profetului, și anume: […]

Un mesaj de speranță

Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe cari le-ai avut în patul tău. Daniel 2:28 Uneori, când auzim de Daniel, ne vine în minte imaginea cu “groapa cu lei”, dar până să […]

Daniel – omul care se roagă!

Apoi Daniel s-a dus în casa lui, și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Daniel 2:17,18 Așa îl cunoaștem încă de la primii pași. Indiferent de situație, […]

Cerere de top

Și Daniel s-a dus la împărat, și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Daniel 2:16 Dacă presupunând prin absurd, așa într-un simplu exercițiu de imaginație, că ți s-ar da posibilitatea să ți se poată îndeplini acum o dorință, ce ai cere? Poate ai lua în calcul scăparea lumii noastre, de molima […]

De zece ori

În toate lucrurile cari cereau înțelepciune și pricepere, și despre cari îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, cari erau în toată împărăția lui. Daniel 1:20 Despre Ben Carson, celebrul neurochirurg american, se spune că în clasele primare era considerat redus mintal pentru că nu […]

Delfin sau sticlă

Încearcă pe robii tăi zece zile, și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut; Daniel 1:12 „Daniel a cerut să fie testați timp de 10 zile – tinerilor evrei dându-li-se în acest timp hrană simplă, pe când ceilalți colegi mâncau din delicatesele împăratului. Daniel și tovarășii lui fuseseră educați de părinții […]

Omul ocaziei

Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care-l bea împăratul, și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1:8 Îmi amintesc de un personaj foarte cunoscut, Louis Zamperini, fiul unor emigranți italieni, olimpic în 1936 care se înrolează în armată […]

Școala Regală

Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, și […]

Dumnezeu te aude!

Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, cari vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele, și ai plâns înaintea Mea, și Eu am auzit,-zice Domnul. 2 Împărați 22:19 Împăratul Iosia auzise […]

De partea adevărului!

Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. 2 Împărați 22:11 Iată una din multele ocazii în care întâlnirea omului cu cuvântul lui Dumnezeu aduce o transformare extraordinară. Ce s-a întâmplat de fapt? Iosia avea 8 ani atunci când a ajuns împărat. Despre Amon și Manase, tatăl, respectiv bunicul lui Iosia, citim […]

Ultimul sunet

Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi, și au ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în „Cântecele de jale”. 2 Cronici 35:25 În Republica Moldova este un obicei la încheierea anului […]

Ascultă!

Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele, ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, cari veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în valea Meghido. 2 Cronici 35:22 Cu siguranță ai auzit și tu de proverbul: „Lupul își schimbă părul, dar năravul, ba!”. Ei […]

Next Level

Nicio sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele proorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe cari le-au prăznuit Iosia, preoții și Leviții, tot Iuda și Israelul cari se aflau acolo, și locuitorii Ierusalimului. 2 Cronici 35:18 Ți s-a întâmplat vreodată sa […]

Întoarcerea împăratului

Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul, ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise; și chiar după el, n-a fost niciunul ca el. 2 Împărați 23:25 Iosia este unul dintre personajele mele preferate din Biblie încă de […]

Nu e destul să vezi

Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: „Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” Și Elisei a zis: „Vei vedea cu ochii tăi: dar tu nu vei mânca din ele”. 2 Împărați 7:2 Una dintre cele mai sugestive imagini din istoria sportului […]

Dincolo de priviri

El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei”. 2 Împărați 6:16 Elisei este înconjurat de armata siriană, împăratul vrea cu orice preț să îl prindă, deoarece i s-a spus că el este sursa prin care informațiile din cercurile secrete ajung la israeliți. Slujitorul lui Elisei când […]

Care e minunea?

Omul lui Dumnezeu a zis: „Unde a căzut?” Și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela, și ferul de la secure a plutit pe apă. 2 Împărați 6:6 Da, chiar așa, care e minunea?! La prima vedere citind acest verset răspunsul este foarte simplu: minunea este […]

Rezultat garantat

Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: „Du-te, și scaldă-te de șapte ori în Iordan; și carnea ți se va face sănătoasă, și vei fi curat”. 2 Împărați 5:10 Mihaela îndrăgește mult florile bunici ei. De aceea de fiecare dată când are ocazia le privește cum au crescut și cum au înflorit. Ea și bunica […]

Binecuvântările ospitalității

Ea a zis bărbatului ei: „Iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi, este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la […]

Minunea din casa ta

Elisei i-a zis: „Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă?” Ea a răspuns: ”Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn. 2 Împărați 4:2 Povestirea biblică din care face parte textul acesta este foarte impresionantă. Ea prezintă istoria unei familii care pentru o vreme fusese o familie fericită dar care acum […]

Nu trece Iordanul singur!

A luat mantaua, căreia îi dăduse Ilie drumul, și a lovit apele cu ea, și a zis: „Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie?” Și a lovit apele, cari s-au despărțit într-o parte și în alta, și Elisei a trecut. 2 Împărați 2:14 Viața de pe pământ este plină de provocări și probleme. Sunt convins […]

După perdea

Ilie li s-a arătat împreună cu Moise, și sta de vorbă cu Isus. Marcu 9:4 Uneori când așteptăm schimbări majore în societate facem comparație cu vremurile din trecut sau facem apel la un anume personaj istoric care a reușit să găsească o soluție la o problemă asemănătoare cu cea prin care trecem. Ca români citam […]

Mantaua salvatoare

Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul, și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat. 2 Împărați 2:8 Într-una dintre cele mai geroase nopți din iarna anului 1995, fiind militar în termen, la o unitate din Craiova, la ora 3:00 am intrat în […]

Am fost sau… SUNT?

El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale, și au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, și caută să-mi ia viața!” 1 Împărați 19:10 Textul de astăzi face trimitere la două perioade de timp; […]

Testul credinței

Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci astfel inima spre bine!” 1 Împărați 18:37 Două altare. Doi tauri tineri. Două tabere. Doi dumnezei și multă lume. După mustrarea făcută lui Ahab și întregului popor, Ilie vine cu o provocare: măsurarea credinței. Dacă ai […]

„Ori la bal, ori la spital …”

Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul, și a zis: „Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El; iar dacă este Baal, mergeți după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic. 1 Împărați 18:21 Știai că anumite acțiuni nu sunt foarte eficiente în combinație cu altele? De-a lungul anilor, […]

Speranța și bucuria

Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului”. 1 Împărați 17:14 Dacă ziua de azi te găsește pe malul gândului secat, ce până mai ieri era un fluviu de inspirație pentru […]

Simplitatea – semnul regalității

Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, și pâine și carne seara, și bea apă din pârâu. 1 Împărați 17:6 După întâlnirea cu împăratul Ahab și rostirea mesajului profetic privitor la seceta ce urma să vină, Dumnezeu i-a spus lui Ilie să plece și să locuiască în munții de lângă pârâul Cherit. Ascultător, Ilie a […]

Sunt un slujitor

Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu”. 1 Împărați 17:1 Ahab era un împărat care, conform 1 Împărați cap. 16, “a făcut ce este rău înaintea Domnului, […]

Bucuros cu Dumnezeu

Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. 2 Cronici 20:27 Te poți trezi dimineața cu N probleme, de neputință, amenințat de insucces, izolat de boală, fără prieteni, etc. Crezi că nu mai ai […]

Să am întotdeauna un cântec în inimă!

Apoi în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte, și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: „Lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac!” 2 Cronici 20:21 Ai mai auzit vreodată despre un împărat care să pornească la luptă împotriva unei oștiri numeroase punând în fața armatei […]

Ce trebuie să știi când ești cuprins de spaimă?

În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul, și a vestit un post pentru tot Iuda. 2 Cronici 20:3 Inducerea spaimei este una dintre cele mai puternice arme ale vrăjmașului. Și se pare că și vrăjmașii știu acest lucru. Spre exemplu, Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis niște slujitori care să îi amenințe […]

Corect până la capăt

Și a zis judecătorilor: „Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți; ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți rosti.” 2 Cronici 19:6 Iosafat, împărat peste Iuda, le cere judecătorilor să fie corecți, să nu se abată de la cuvântul Domnului, să împartă dreptatea. Ceea ce […]

Întreabă pe Domnul!

Dar Iosafat a zis: „Nu mai este aici nici un prooroc al Domnului, prin care să-L putem întreba?” 2 Cronici 18:6 Un vers dintr-o poezie spune că adevărul nu are nevoie de aprobarea mulțimii. E greu să mergi contra vântului? Nu e ușor să spui nu, acolo unde toată lumea spune da. Într-o vizită pe […]

Fiu al Împăratului

În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica, să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. 2 Cronici 17:7 Iosafat a devenit rege la vârsta de 35 de ani și a domnit, în Iuda, 25 de ani. Încă din primii ani ai […]

Cea mai înaltă treaptă de mărire

Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David, și n-a căutat pe Baali. 2 Cronici 17:3 Pentru Domnul? Gata oricând! După cum ne este salutul cred că fiecare dintre noi ne dorim să fim conștienți de prezența continuă a Domnului în viața noastră. Versetul de astăzi […]

Lucrează neîncetat!

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Eclesiastul 3:11 Care sunt viețuitoarele tale preferate? Ale mele sunt niște insecte din ordinul Lepidoptera. Acestea mă impresionează prin […]

Timpul trece sau noi trecem pe lângă el?

Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi; dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Eclesiastul 11:9 „Copilul râde: „Înțelepciunea şi iubirea mea e jocul! ” Tânărul cântă: „Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea! ” Bătrânul […]

Finalitatea în etape

Mai bun este sfârșitul unui lucru de cât începutul lui; mai bine cel bun la suflet de cât cel îngâmfat. Eclesiastul 7:8 Te-ai simțit vreodată aglomerat de mulțimea lucrurilor pe care le ai de făcut? Ei bine, eu da! Parcă a devenit un stil de viață să fiu mereu ocupat și aglomerat, dar nu asta […]

Inima

Nu te grăbi să deschizi gura, și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Eclesiastul 5:2 Proverbul spune: “Cine vorbește mult, greșește mult.” Acest lucru este bine să-l știe oricine, pentru a conștientiza riscul la care se […]

Caută Înțelepciunea!

Și am văzut, că înțelepciunea este cu atât mai de folos de cât nebunia, cu cât este mai de folos lumina de cât întunerecul; Eclesiastul 2:13 Vă spune ceva numele Benjamin Franklin? Pentru cei care nu au auzit niciodată de el, trebuie să știm că el a fost unul dintre cei câțiva oameni care au […]

Dumnezeul neschimbător

Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuește în veci, și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Eclesiastul 3:14 Când eram mică voiam să devin șofer de tractor. Apoi am vrut […]

Un nou Început

Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Eclesiastul 12:13 Se povestește că într-o dimineața, ca cea de astăzi, un tată călătorea cu mașina împreună cu fiul său explorator spre Coșna. Drumul sinuos de munte și piscurile înalte au lăsat locul văilor adânci și camioanelor […]

Prieten cu vrăjmașul

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe 16:7 Am crescut cu toții într-o cultură în care “nu poți” este servit de trei ori pe zi și o dată seara. Ne place să fim foarte “protectivi” și să-i “ajutăm” pe cei apropiați nouă prin sfaturi care să-i țină […]

Furnica și… exploratorul

Du-te la furnică, leneșule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, și înțelepțește-te! Proverbe 6:6 Ai privit de aproape o furnică? Ce poți învăța de la o vietate așa de mică? Cu toate acestea Scriptura zice că merită să fie analizată cu băgare de seamă, aceasta fiind o metodă de a căpăta înțelepciunea. Te […]

Cum câștigi un război?

Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Proverbe 15:1 Afirmația aceasta este atât de valabilă încât chiar şi atunci când metoda este folosită de înșelători iscusiți, răspunsul blând îi face pe aceștia capabili să aibă control asupra victimelor lor şi să îi facă să sufere pierderi mari. Omul obișnuit, bărbat sau […]

Lucruri îndoite

Cine își ascunde fărădelegile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Proverbe 28:13 Ai fost sincer cu părinții tăi? Cu prietenii și cu colegii de școală? Ai fost cinstit la fiecare test sau ochiul tău s-a mai uitat în stânga și în dreapta după răspunsul corect? În fiecare zi […]

Fii vesel!

O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Proverbe 17:22 Trăia pe vremuri o familie de creștini, mai săracă, dar care avea strictul necesar. Fetița din această familie avea dorința de a fi pe placul lui Isus. Mereu cu un cântec în gând, fie la joacă, fie lucrând prin gospodărie, […]

Pentru o viață sănătoasă…

Păzește-ți inima mai mult de cât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Proverbe 4:23 Inima este un organ destul de mic, dar după cum ne spune Solomon în acest text este foarte important, atât pentru trup cât și pentru suflet. Înțeleptul Solomon ne sfătuiește să ne păzim inima mai presus de orice! Inima are […]

Ai încredere în Domnul!

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Proverbe 3:5 Când aud cuvântul încredere, îmi vin în minte chipuri de oameni dragi, pe care îi știu mereu alături, mereu prieteni, mereu aceeași! Ne știm unii altora zâmbetele, frământările, dar mai ales, visurile! Încrederea în Dumnezeu este o alegere de […]

Nisi Dominus Frusta

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Psalmi 127:1 Știai că foarte multe branduri, organizații, familii regale, chiar și orașe, au un motto? Motto – o frază prin care Semnificația/Scopul/credința organizației e transmisă. TU ai un motto? Îl […]

Recordul ce nu poate fi doborât

Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon, ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 2 Cronici 9:23 Totdeauna mi-a plăcut să citesc despre oamenii care de-a lungul vremii au rămas în dreptul lor cu titlul „Cel mai”. Chiar și recordurile geografice mi se par interesante. Am studiat mai multe […]

Alegeri importante

Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei; și inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. 1 Împărați 11:4 Într-o zi, când aveam 8 sau 9 ani, am întrebat-o pe sora mea mai mare: “Tu ai iubit?”; “Nu”, a răspuns ea, “Sunt prea […]

Înțelepciunea pe care o da Dumnezeu

Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere, și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. 1 Împărați 4:29 Te-ai întrebat vreodată̆ de unde vine înțelepciunea? Cui îi este dată? Regele David a domnit mulți ani peste poporul Israel. El îl iubea pe Dumnezeu din toată inima lui și dorea ca și fiii […]

Împăratul priceput

Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr!” 1 Împărați 3:9 Capitolul 3 din 1 Regi, ni-l prezintă pe tânărul Solomon, în jur de 20 de ani, de […]

De Ziua copilului

“El le-a zis: De ce M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?” Luca 2:49 Cum vă place să sărbătoriți zilele speciale din viața voastră? Cu pizza sau sarmale? Cu tort sau fructe? Cu prietenii sau cu familia? Acasă sau în călătorie? Câte case atâtea obiceiuri, câți copii atâtea preferințe. […]

Cămara cu comori

Abigail a luat îndată două sute de pâini, două burdufuri cu vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri de grâu prăjit, o sută de turte de stafide şi două sute de legături de smochine. Le-a pus pe măgari şi a zis slujitorilor săi: „Luaţi-o înaintea mea, şi eu voi veni după voi.” N-a spus nimic bărbatului […]

Soluționarea conflictului

Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: ”Eu sunt de vină, domnul meu! Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi, și ascultă cuvintele roabei tale. 1 Samuel 25:24 Ce faci când cineva este furios? Poate alegi să fugi din fața conflictului pentru că problema ți se pare neimportantă sau pentru că te temi să lupți […]

Esența vieții în câteva cuvinte

David se apropia de clipa morții, și a dat îndrumări fiului său Solomon, zicând: „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te, și fii om!” 1 Împărați 2:1-2 În vârstă de 70 de ani, viața lui David se apropia de sfârșit. Când a simțit că i se apropie moartea, David a avut puterea […]

Sinceritatea si durerea

Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții, și a plâns. Pe când mergea, zicea: „Fiul meu Absalom! Fiul meu, fiul meu Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!” 2 Samuel 18:33 Regele David era încă o dată fugar, dar de data aceasta fugea de propriul […]

Privește-i iubirea

David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Și Natan a zis lui David: „Domnul îți iartă păcatul…, nu vei muri.” 2 Samuel 12:13 De câte ori ai simțit că greșești? De câte ori ți-ai simțit inima inundată de rușine în fața Domnului? De câte ori ți-ai plecat genunchii în fața Lui, știind că […]

Călăuziți de Dumnezeu

David a întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva Filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe Filisteni în mâinile tale”. 2 Samuel 5:19 La scurt timp, după încoronarea lui David ca rege al întregului Israel, filistenii au pornit război împotriva lui. Când David află […]

Dr. David Livingstone – mare explorator și nu numai

David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul, Dumnezeul lui. 1 Samuel 30:6 David a fost unul dintre marii exploratori ai Bibliei și avea multe dintre specializările explo’ mai […]

“Pot totul în Hristos…”

Să mă ferească Domnul, să pun mâna pe unsul Domnului! Ia numai sulița de la căpătâiul lui, cu urciorul cu apă, și să plecăm”. 1 Samuel 26:11 În această ocazie vă invit să ne lăsăm conduși de imaginație și să jucăm pentru câteva momente rolul lui David urmărit de împăratul Saul. Poate nici nu este […]

Când doi se ceartă …

Binecuvântată să fie judecata ta, și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge, și mi-ai oprit mâna! 1 Samuel 25:33 Nabal, așa cum ni-l descoperă Biblia, nu ne este simpatic niciunuia dintre noi! Deși a beneficiat nu doar de corectitudinea oamenilor lui David, care nu i-au jefuit turmele, ci […]

O inimă care bate

După aceea, inima îi bătea, pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. 1 Samuel 24:5 Rolul inimii în funcționarea corpului uman este hotărâtor. Chiar dacă i se atribuie lucruri ce țin mai mult de fantastic (se spune că: din inimă vin gânduri și că este nespus de rea și înșelătoare), cunoaștem fără doar și poate […]

Poate azi nu vei reuși ! Sau..?

David se ducea și izbutea ori unde-l trimitea Saul; a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război, și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. 1 Samuel 18:5 Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta dacă te-ai gândit vreodată să poți avea o persoană care să-ți rezolve problemele cele mai […]

În numele Legii”

David a zis Filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în Numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. 1 Samuel 17:45 Saul, primul împărat al poporului Israel, este lepădat de Dumnezeu iar în locul lui, Dumnezeu îl trimite pe […]

O viață cu… cântec

Și când duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui; Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat, și duhul cel rău pleca de la el. 1 Samuel 16:23 “Cred că muzica în sine are o putere vindecătoare“ declara cândva muzicianul american Billy Joel. Oamenii au preţuit şi […]

Cea mai bună variantă a ta!

Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă, și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui, și a vrut să meargă, căci nu încercase însă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: „Nu pot să merg cu armătura […]

Despre curaj si scop

David a zis lui Saul: „Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina Filisteanului acestuia! Robul tău va merge să se bată cu el”. 1 Samuel 17:32 Povestea aceasta se întâmplă în secolul al XVII-lea în Japonia. În timpul unei perioade de foamete, un țăran care nu avea cu ce să își hrănească familia își aduce […]

Dincolo de suprafață

Isai a trimis să-l aducă. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel: „Scoală-te, și unge-l, căci el este!” 1 Samuel 16:12 Una dintre provocările adolescenței este felul în care arătăm sau cum credem noi că ne văd ceilalți. Cunosc un tânăr care la vârsta de […]

Pentru ce să fiu nefericit?

Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Psalmi 23:6 Se zice că trăia odată o cioară, era mulțumită cu viața ei, și se bucura de tot ceea ce o înconjura. Făcându-și plimbarea, într-o zi, a zărit la marginea unui […]

Condamnat sau grațiat

Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu, și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmi 32:5 Frederic al II-lea, cel Mare (1740-1786), înrudit cu regii României (fiind din familia Hohenzollern), a fost rege al imperiului Prusiei. Educarea sa în spirit creștin luteran a adus o […]

Riscul mândriei

Păzește de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Psalmi 19:13 Mândria este o încredere exagerată în calitățile proprii. Ea conduce la păcate mari așa cum se exprimă psalmistul. Iată un exemplu care confirmă acest lucru: Napoleon Bonaparte repurtase victorie […]

Mai mult decât… Păstor!

Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. Psalmi 23:1 Te gândești ca vei citi pentru a N-a oară povestea oii pierdute și regăsite de Păstorul cel Bun, nu-i așa? Greșit. Vreau să-și spun ceva despre Păstor. Ceva mai mult decât ești obișnuit să auzi despre un simplu „păstor”. Uite la ce mă […]

Invitație la încredere

Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, și El va lucra, El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, și dreptul tău ca soarele la amiază. Psalmi 37:5,6 În aceste zile, vocabularul nostru s-a îmbogățit cu multe cuvinte pe care le pronunțăm frecvent: virus, pandemie, carantină, etc. Trăim într-o lume nesigură iar corpul […]

Două situații delicate

Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. Da, El este Stânca și Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina. Psalmi 62:1 Cu câteva ore înainte să scriu acest devoțional am participat la un program funebru. În contextul pandemiei de coronavirus am trăit pentru prima […]

Ce faci?

David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan?” 2 Samuel 9:1 Majoritatea prietenilor mei știu că, de mai mulți ani, am ales să folosesc un răspuns special la întrebarea obișnuită: Ce faci? Răspunsul ales de mine este: “Caut pe cineva să îi fac un […]

Prietenia adevărată

După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miazăzi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. 1 Samuel 20:41 O alta traducere a acestui verset este: “De îndată ce băiatul era plecat, David […]

Ziua de ieri mă ajută pentru ziua de azi

David a mai zis: ”Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului, și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui Filistean”. Și Saul a zis lui David: „Du-te, și Domnul să fie cu tine!” 1 Samuel 17:37 David nu a fost la prima lupta atunci când l-a învins pe Goliat. Pentru reușita de […]

Fă loc în inima ta

Dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Și-a ales un om după inima Lui, și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul”. 1 Samuel 13:14 Cum ar arăta viața ta peste doi ani dacă de azi ai fi numit rege? Trecuseră doi ani de când Saul […]

Miss America

Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu. 1 Samuel 23:16 Încep prin a vă ura o zi frumoasă, cu spor în activitățile ce le aveți. E bine așa, nu? Vreau să merg pe aceeași idee și să țin cont de mesajul versetului […]

Mediatorul

Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul: „Să nu facă împăratul”, a zis el”, un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău” 1 Samuel 19:4 Într-o iarnă pe când aveam vreo 12 ani a venit un coleg nou de […]

O prietenie curată

Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui. 1 Samuel 18:3 Dumnezeu ne-a creat cu posibilitatea de a avea relații sociale de calitate. Prieteniile devin pentru oameni o binecuvântare atunci când principiile morale sunt respectate. Te invit ca în rândurile de mai jos să descoperim împreună câteva aspecte despre prietenie. […]

Văd în culori!!!

Saul a zis lui Ionatan: “Spune-mi ce-ai făcut”. Ionatan i-a spus și a zis: ”Am gustat puțină miere, cu vârful toiagului pe care-l aveam în mână: iată-mă, voi muri”. 1 Samuel 14:43 Cea mai proaspătă amintire legată de acest text este de acum câteva săptămâni când am avut exact aceeași experiență cu cea a lui […]

Încredere deplină

Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: “Vino, și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedecă pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr”. 1 Samuel 14:6 Deși putem vedea mâna lui Dumnezeu peste tot în jurul nostru, […]

Puterea umilinței

Samuel a zis: „Când erai mic în ochii tăi, n’ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel, și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? 1 Samuel 15:17 Prin versetul acesta suntem martori la o discuție la nivel înalt, între un profet și un rege, între Samuel și Saul, două persoane care au […]

Ce-ar fi fost dacă…

Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun și n’ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel; 1 Samuel 13:13 Cel mai mare regret al oamenilor este cel legat de următoarea frază: „ce ar fi fost dacă…?” Un om de știință […]

Cum ar fi fost dacă…?

De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, și toate semnele acestea S-au împlinit în aceeaș zi. 1 Samuel 10:9 Cu siguranță ai auzit persoane întrebându-se cu regret ”cum ar fi fost dacă…?” și imaginația conturează scenarii care ar fi putut deveni realitate, dar […]

Saul uns împărat

Samuel a luat sticluța cu untdelemn, și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat, și a zis: „Nu te-a uns Domnul… ca să fii căpetenia moștenirii… Lui? 1 Samuel 10:1 Când citim despre finalul vieții primului împărat al lui Israel, nu putem să nu ne gândim la el ca la un personaj negativ. […]

Despre frumusețe

El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decît oricare din copiii lui Israel. Și-i întrecea pe toți în înălțime dela umăr în sus. 1 Samuel 9:2 Vine o vreme, când vizitezi oglinda mai des decât bucătăria. A și venit? Da știu. Pentru un explorator în creștere, mai ales pentru fete, […]

Dincolo de aparențe

Și Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă.” 1 Samuel 16:7 „În vitrina unui magazin de animale era un afiș: „Cățeluși de […]

Iubește-l pe cel înstrăinat de Dumnezeu!

Samuel nu S-a mai dus să vadă pe Saul pînă în ziua morții sale. Dar Samuel plîngea pe Saul, pentrucă Domnul… Se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. 1 Samuel 15:35 Textul biblic de mai sus prezintă un episod trist. Regele Saul se înstrăinase de Dumnezeu iar Samuel a fost nevoit să întrerupă […]

Crestinul autentic

Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decît ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decît jertfele, și păzirea cuvântului Său face mai mult decît grăsimea berbecilor. 1 Samuel 15:22 Impresionat de ascultarea călugărilor de la o mănăstire din regatul său, un rege a hotărât să li se […]

Profet sau Rege

Samuel n’a văzut cu plăcere faptul că ziceau: „Dă-ne un împărat ca să ne judece.”Și Samuel S-a rugat Domnului. 1 Samuel 8:6 Samuel, credinciosul profet al lui Dumnezeu era într-o situație delicată. Poporul dorea un rege, deși toți știau că ei au un Rege, pe Dumnezeu. Cu toate acestea ei erau invidioși pe vecinii lor […]

Obișnuiește-te cu rugăciunea

Departe iarăș de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăța calea… cea bună și cea dreaptă. 1 Samuel 12:23 „Îmi este model micul Samuel. El e pentru fiecare un exemplu de purtare. Vreau să fiu ca el, micul Samuel!” Aceasta a fost imnul Clubului nostru de licurici, din […]

Influența

Astfel au fost smeriți Filistenii, și n’au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva Filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. 1 Samuel 7:13 În ocazia aceasta aș dori să ne oprim pentru câteva minute asupra unui cuvânt destul de provocator, și anume INFLUENȚĂ. Conform dicționarului explicativ al limbii române, cuvântul […]

Ce poate face un copil?

Domnul a venit, S-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți: „Samuele, Samuele!” Și Samuel a răspuns: „Vorbește, căci robul Tău ascultă.” 1 Samuel 3:10 Se pare că Dumnezeu are nevoie de ajutor. Și îl cere, nu o dată, nu de două ori, ci ori de câte ori este necesar. Sunt multe situații […]

În continuă dezvoltare

Tânărul Samuel creștea mereu, și era plăcut Domnului și oamenilor. 1 Samuel 2:26 V-ați întrebat vreodată ce înseamnă a crește? Dar a crește mereu? Ei bine, “a crește” poate avea destule sensuri: a crește nivelul la noul joc, pe care îl joacă toți copiii(a căpăta experiență), a crește numărul de urmăritori de pe Instagram(a mări) […]

Dovezi de iubire

Mamă-sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică, și i-o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. 1 Samuel 2:19 Când fiul meu era mic, stăteam cu ochii pe el nonstop. Știam la ce nu este atent, așa că alergam să-l prind înainte să se împiedice de […]

Super puterea Cuvântului

Pentru copilul acesta mă rugam, și Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viața lui să fie dat Domnului.”Și S-au închinat acolo înaintea Domnului. 1 Samuel 1:27, 28 Eroul nostru de astăzi este Ana, mama lui Samuel. Ea este un erou datorită caracterului ei. Nu știu cum […]

Ce faci cu darul tău?

Ea a făcut o juruință, și a zis: „Doamne, Dumnezeul oștirilor! Dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei Tale, dacă-Ți vei aduce… aminte de mine și nu vei uita pe roaba Ta, și dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui, și brici…… […]

Pe cine ajuți?

Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: „Lăsați-o să culeagă spice și între snopi, și să n’o opriți; și chiar voi să-i scoateți din snopi cîteva spice; s’o lăsați să culeagă spice, și să n’o înfruntați.” Rut 2:15 Imaginați-vă următorul scenariu: „- Ai pus la loc jucăriile? Așa eram întrebată de mama, în special seara, […]

Mici misionari

Și iată că Boaz a venit din Betleem, și a zis secerătorilor: „Domnul să fie cu voi!” Ei i-au răspuns: „Domnul să te binecuvinteze!” Rut 2:4 Tatăl nostru ceresc își dorește ca tot mai mulți să se alăture lucrării Lui, să crească numărul celor care au grijă de cei bolnavi și nevoiași. Poate totul ar […]

Tu de cine asculți?

Ea i-a răspuns: „Voi face tot ce ai spus.” Rut 3:5 Maica Tereza (1910-1997) a fost o călugăriță catolică de origine albaneză care a fondat ordinul Misionarii Carității în Kolkata, India. Timp de peste 45 de ani, ea a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarilor carității, mai întâi în toată India, […]

Copii săraci

Rut, Moabita, a zis către Naomi: „Lasă-mă, te rog, să mă duc să strîng spice de pe cîmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere.”Ea i-a răspuns: „Du-te, fiica mea.” Rut 2:2 În multe ocazii am participat la strângerea de pe urmă a unor produse cum ar fi struguri, mere, porumb sau floare-soarelui. Merele și strugurii […]

Hotărâre definitivă

Rut a răspuns: „Nu sta de mine să te las, și să mă întorc dela tine! Încotro vei merge tu voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu; poporul tău va fi poporul meu, și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu; Rut 1:16 Cuvintele acestea reprezintă răspunsul definitiv al lui Rut […]

Un nou capitol

Femeile au zis Naomei: „Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare, și al cărui nume va fi lăudat în Israel! Rut 4:14 Îți amintești vreun basm? Dacă te gândești puțin, multe basme au aceeași temă: personajul principal se află într-o situație dificilă, poate chiar imposibilă, […]

Fii liniștit!

Și Naomi a zis: „Fii liniștită, fiica mea, pînă vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă pînă nu va sfîrși lucrul chiar astăzi.” Rut 3:18 “Când încercări și griji te lovesc Adu-ți aminte: Eu te iubesc! Nici un examen nu e prea greu Când Eu sunt Domnul […]

Ce bine să fac?

Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: „Duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei! Domnul să Se îndure de voi, cum v’ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine! Rut 1:8 Ați hotărât împreună cu grupa de exploratori să mergeți într-o zi la grădina zoologică. Îți plac întâlnirile […]

Credința nu e limitată de timp și spațiu…

Apoi S-a sculat, ea și nurorile ei, ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul Său și-i dăduse pîne. Rut 1:6 Ai pierdut vreodată ceva valoros în viață? Dar pe cineva valoros fără de care viața parcă nu mai este aceeași? Din nefericire, […]

Nu te dezice de El

Dar părul capului lui a început iarăș să crească, după ce fusese ras. Judecători 16:22 Pe cine ai vrea să imiți, dacă ai avea această posibilitate? În pielea cui ți-ar plăcea să intri, dacă ai putea? Îmi amintesc amuzat de colecția mea impresionantă de cartonașe cu fotbaliști, strânsă cu multă pasiune și…gumă de mestecat (fiecare […]

Putere

Când a ajuns la Lehi, Filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe cari le avea la brațe S-au făcut ca niște fire de in ars în foc, și legăturile i-au căzut de pe mâni. Judecători 15:14 Cu siguranță Samson a fost un om puternic, […]

Ascultă-i cu încredere!

Tatăl său și mama sa i-au zis: „Nu este nici o femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru, de te duci să-ți iei nevastă dela Filisteni, cari sunt netăiați împrejur?” Și Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” Judecători 14:3 Când citesc acest verset, îmi vin în minte ocaziile în […]

Puterea mea

Femeia a născut un fiu, și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, și Domnul l-a binecuvântat. Judecători 13:24 De când eram mică, îmi imaginam cum era Samson. Foarte multe domnişoare îşi imaginează un partener asemenea lui Samson. Deşi numele lui înseamnă soare după unii cercetători, iar după alții înseamnă a sluji, pentru noi el […]

Se… merită!

Manoah a zis: „Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil, și ce va fi de făcut?” Judecători 13:12 Fiecare copil care se naște este o minune. În majoritatea cazurilor, copiii sunt mult așteptați să sosească pe lume. Dar, sunt și cazuri mai puțin fericite, unde copiii […]

Cea mai importantă luptă

Ghedeon le-a zis: „Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi.” – Judecători 8:23 Nu știu cum este să fii cel mai mic dintre frați pentru că m-am născut primul din familia mea. Nu am considerat un privilegiu acest lucru, ci mai degrabă […]

Încă un semn

Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Să nu Te aprinzi de mânie împotriva mea, și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna: numai lâna să rămână uscată, și tot pământul să se acopere cu rouă.” – Judecători 6:39 În perioada respectivă, Baal era considerat cel […]

Cel mai bun content

Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului; a sunat din trîmbiță, și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. – Judecători 6:34 Te-ai simțit vreodată jenat de numele pe care îl porți? Sau ți-a fost rușine în vreo ipostază de statutul tău de creștin? Fără îndoială, pentru noi, cei tineri, apartenența la Dumnezeu […]

Cu ce să izbăvesc pe Israel?

Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea eate cea mai săracă din Manase, și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” – Judecători 6:15 Cu ce să izbăvesc pe Israel? Familia mea este cea mai săracă. Eu sunt cel mai mic. Probabil și tu […]

Fricosul viteaz

Îngerul Domnului i S-a arătat, și i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” – Judecători 6:12 Încă de mici citim/ascultăm povești în care eroii dau dovadă de mult curaj, înfruntă primejdii și, în final, obțin ceea ce își doresc. În viața însă, lucrurile nu sunt tocmai ca în basme. Oare ce înseamnă să ai curaj? […]

Just do it!

Atunci Debora a zis lui Barac: „Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mânile tale. Într-adevăr, Domnul, merge înaintea ta.” – Judecători 4:14 Nu știu cum ești tu, dar una dintre marile provocări pe care un om trebuie să le învingă în viață este amânarea. E posibil să îți sune cunoscut măcar […]

Obișnuința transformată în emblemă

Ea ședea subt finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim; și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. – Judecători 4:5 Pe vremea când s-au întâmplat cele relatate aici, rolul de conducător de orice fel era al bărbatului, femeia avea un statut inferior bărbatului. În cazul de față, […]

Provocarea unui pensionar

Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea; căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachimi, și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi, poate, cu mine, și-i voi izgoni, cum a spus Domnul.” – Iosua 14:12 De foarte multe ori suntem întrebați ce o să facem când o […]

Spirit optimist = viață

Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viață dintre oamenii aceia cari se duseseră să iscodească țara. – Numeri 14:38 Doisprezece bărbați puternici, toți fruntași, au fost trimiși de Moise să exploreze țara care le fusese dată, și despre care aveau asigurarea din partea lui Dumnezeu că este a […]

De ce duh ești însulfețit?

Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh, și a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în țara în care S-a dus, și urmașii lui o vor stăpâni. – Numeri 14:24 Când învățăm din experiențele trecutului ne va fi bine în viitor. Îmi amintesc de două […]

Slujesc Domnului!

Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” – Iosua 24:15 Iosua era urmașul lui Moise. Anii trecuseră și acum, […]

Ziua când se oprește timpul

Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe Amoriți în mânile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: „Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, Și tu, lună, asupra văii Aialonului!” – Iosua 10:12 Ce motive ai putea invoca pentru a-i cere Domnului să oprească timpul în loc? Poate că ești […]

Născut biruitor

Pe când Iosua era lîngă Ierihon, a ridicat ochii, și S-a uitat. Și iată un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua S-a dus spre el, și i-a zis: „Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?” – Iosua 5:13 Iosua, după ce a făcut toate pregătirile pentru […]

Succesorul vrednic

Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.” – Iosua 1:9 Cu mult drag îmi amintesc de acele întâlniri cu juniorii, când în discuțiile noastre despre anumite personaje biblice, inevitabil, apărea și întrebarea: „Care […]

Ascultarea te face plăcut

Domnul a zis lui Moise: „Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, și să-ți pui mâna peste el.” – Numeri 27:18 Ceea ce îl aștepta pe Iosua, nu era tocmai simplu, avea de nimicit popoare și de cucerit țara promisă și mult dorită. Când Moise i-a cerut Domnului să aleagă […]

Neînfricații

Numai, nu vă răzvrătiți împotriva Domnului, și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei!” – Numeri 14:9 Ți-a fost vreodată teamă de cineva? Dacă da, probabil că ai simțit inima bătându-ți mai tare, ai început […]

Un Musafir așteptat

Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. – Exodul 33:11 Vă place să primiți musafiri? Îmi amintesc cu bucurie de momentele din copilărie când veneau musafiri la noi […]

Auzim, dar ascultăm?

Moise și Aaron au făcut ce le poruncise Domnul: așa au făcut. – Exodul 7:6 Nepoţelul era în vacanţă la bunici. Băiatul era la vârsta întrebărilor care încep cu de ce? Tot ce vedea în ograda bunicilor cerea o explicaţie: „De ce câinele latră când intră cineva pe poartă, de ce găinile cotcodăcesc mai tare […]

Aaron și Hur

Mânile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o subt el, și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mânile, unul deoparte, iar altul de alta; și mânile lui au rămas întinse pînă la asfințitul soarelui. – Exodul 17:12 De îndată ce au ajuns la Refidim, o nouă primejdie […]

Roagă-te și tu!

Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmașilor săi; – Exodul 32:25 Ai făcut vreodată ceva rău și te-ai așteptat să fi pedepsit ,dar ai scăpat fără să știi de ce? Moise se afla pe munte, unde stătea de vorbă cu Dumnezeu, și Dumnezeu […]

Uniți în bine!

El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură, și tu vei ținea pentru el locul lui Dumnezeu. – Exodul 4:16 Lângă Dumnezeu totul se dezvoltă. Dumnezeu înseamnă mereu în sus, în ritmul tău. Dumnezeu primeşte și multul și puținul nostru. El ne iubește cu tot ce suntem și cum suntem. El ne-a […]

Bucuros și sănătos

Maria, proorocița, sora lui Aaron, a luat în mână o timpană, și toate femeile au venit după ea, cu timpane și jucând. – Exodul 15:20 Într-o vreme în care bărbații aveau cel mai important cuvânt în societate, Maria vrea să fie parte a unei mari biruințe. Dacă nu a putut să participe la lupta propriu-zisă […]

Miriam/Maria

Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: „Să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile Evreilor, ca să-ți alăpteze copilul? ” „Du-te „, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. – Exodul 2:7 Știu din experiență ce înseamnă ca cineva să aibă grijă de frații […]

Spirit matern

Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple. – Exodul 2:4 După moartea doamnei Ann Reeves Jarvis in 1908, fiica ei Anna Jarvis a căutat o modalitate prin care să organizeze o omagiere a mamelor de pretutindeni pentru tot ceea ce fac ele. Prin urmare, prima sărbătorire […]

Șterge-mă din cartea Ta

Moise S-a întors la Domnul, și a zis: „Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Și-au făcut un dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, șterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!” – Exodul 32:31 În sala de judecată a unui tribunal din New York, tânărul fiu de optsprezece ani […]

Pile în cer

Domnul a zis lui Moise: „Voi face și ceea ce-mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea, și te cunosc pe nume!” – Exodul 33:17 Se apropia ziua care ne îngrijora pe toți: 5 iunie 1999. Cei 680 de elevi adventiști din clasa a VIII-a erau puși la mare încercare. Una dintre probele examenului […]

Bazează-te pe Mine

Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeți de nimic, stați pe loc, și veți vedea izbăvirea, pe care v’o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe Egiptenii aceștia, pe care-i vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, stați liniștiți.” – Exodul 14:13,14 Carla și Andreea sunt […]

Nu renunța!

Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel; și când își lăsa mână în jos, era mai tare Amalec. – Exodul 17:11 Încă de la începutul pasajului, Biblia ne relatează că Moise în organizarea luptei cere ajutorul tânărului Iosua. Cât de important este pentru vârstnici implicarea tinerilor în programele bisericii și slujirea lor lui […]

Cine poate transforma totul?

Domnul i-a zis: „Ce ai în mână? ” El a răspuns: „Un toiag .” Domnul a zis: „Aruncă-l la pământ .” El l-a aruncat la pământ, și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. – Exodul 4:2 – Perenelle! Am reușit! Vom fi bogați de acum! Soția lui Flamel se grăbi să ajungă […]

Nu doar „prezent”!

Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, și a zis: „Moise! Moise! ” El a răspuns: „Iată-mă!” – Exodul 3:4 Se strigă catalogul clasei, al grupei, al taberei,oriunde există un colectiv. Spui: „prezent!” Îți reiei locul pe scaun sau în formație. Te-ai obișnuit cu acest dialog […]

Om de succes

El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentrucă avea ochii pironiți spre răsplătire. – Evrei 11:26 Gândiți-vă la câțiva oameni de succes ai lumii noastre. Fie că este vorba de oameni din vechime, regi, înțelepți, sau din istoria recentă, oameni de știință, sportivi, politicieni, muzicieni, etc. Ceea ce au […]

Dincolo de puterile tale

Prin credință a pomenit Iosif, cînd i s’a apropiat sfîrșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt, și a dat porunci cu privire la oasele sale. – Evrei 11:22 Era luna Mai, 2015 când pentru prima dată în viața mea alergam la semimaraton-ștafetă. Experiența din jurul cursei mi-o amintesc fiind cu adevărat memorabilă. Au urmat […]

Dincolo de simțire e sfințirea

Iosif le-a zis: “Fiți fără teamă; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceeace se vede azi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr.” – Geneza 50:19 Suntem in Londra, anul 1666. Pe alea […]

Cu Dumnezeu prin ceață

Așa că nu voi m-ați trimes aici, ci Dumnezeu; El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui, și cârmuitorul întregei țări a Egiptului. – Geneza 45:8 Ai mers vreodată prin ceață? Am străbătut de mai multe ori cu mașina,pâcla albă ce uneori venea în valuri . Reacția firească a […]

O scrisoare de la fratele meu

Iosif a pus să le dea din bucatele cari erau înaintea lui; iar Beniamin a căpătat de cinci ori mai mult decât ceilalți. Și au băut, și s-au veselit împreună cu el. – Geneza 43:34 Bună dimineața drag explorator! Numele meu este Beniamin și vreau să îți povestesc cea mai marcantă poveste din viața mea. […]

Ce fel de om ești?

Și Faraon a zis slujitorilor săi: “Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?” – Geneza 41:38 Iosif este un personaj biblic a cărui relație cu Dumnezeu ne face să privim cu speranță, indiferent de încercările care vin în viața noastră. În copilărie avea să […]

Căile tainice ale lui Dumnezeu

Mai marele paharnicilor nu s-a mai gîndit însă la Iosif. L-a uitat. După doi ani, Faraon a visat un vis. Geneza 40:23, 41:1 Interpretarea visului avut de mai-marele paharnicilor a fost întocmai după cum spusese Iosif. După trei zile mai-marele paharnicilor a fost eliberat. Cât de bucuros trebuie să fi fost mai-marele paharnicilor când a […]

Dumnezeu este dragoste

Cum aș putea să fac eu un rău atît de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” – Geneza 39:9 up Iosif ajuns în Egipt a fost vândut lui Potifar – un demnitar al lui Faraon, iar Iosif dând dovadă de credincioşie şi hărnicie a făcut ca totul să prospere, astfel Iosif a fost pus […]

Yosef (și Potifar)

Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui, și i-a încredințat tot ce avea. – Geneza 39:4 ”Totul! Las totul în mâna ta!” – Într-un epocă în care relațiile dintre stăpâni și sclavi erau foarte reci și distante, încrederea pe care stăpânul […]

Făuritori de visuri

Ei au zis unul către altul: “Iată că vine făuritorul de visuri!” – Geneza 37:19 Se simte din plin ironia mușcătoare a acestor cuvinte. Parcă ar spune: un lunatic, un nebun cu capul în nori, nu ca noi, care suntem serioși și ne vedem de treaba noastră!
Așa să fie? Era seară și micul Jimmy se […]

Interviu de succes in camasa zdrenturoasa

Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: “Scoateți dumnezeii străini cari sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă, și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm, și să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu, și care a fost cu mine în […]

Șchiop dar viu!

Răsărea soarele cînd a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă. – Geneza 32:31 Ți s-a întâmplat să te lovești încât să te miști greu, cu durere? Dar când te gândești că acea durere se datorită neascultării… Mama, tata ți-au spus. Instructorii ți-au spus. Dumnezeu te-a avertizat de multe ori. Dar tu? Chiar […]

Întâlnire de gradul zero

Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. – Geneza 32:24 Crezi că tu ești rău? Crezi că ești un mincinos pentru că ai exagerat adevărul în fața colegilor tăi să fii și tu mai grozav? Crezi că ești un hoț pentru că ai copiat formulele la […]

Scara îngerilor

Și a visat o scară rezemată de pămînt, al cărei vîrf ajungea pînă la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. – Geneza 28:12 Cum ar fi viața noastră dacă nu ar exista scări? Fiecare dintre noi am urcat și am coborât cel puțin o dată în viață pe o […]

Nu îți vinde dreptul și binecuvântările!

Odată, pe când ferbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors dela câmp, rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov: “Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală”… Iacov a zis: “Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!” – Geneza 25:29 Ne este cunoscut tuturor episodul evocat de […]

Izvorul Puterii

Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii, și s-a uitat; și iată că veneau niște cămile. – Geneza 24:63 Iată un verset mai puțin amintit din viața lui Isaac. De fapt, prin comparație cu ceilalți patriarhi, nici Biblia nu vorbește prea mult despre Isaac. Însă în majoritatea ocaziilor […]

Cel mai important ingredient al succesului

Ei au răspuns: “Vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem: “Să fie un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem un legământ cu tine!” – Geneza 26:28 Dintotdeauna, în jurul oamenilor de succes s-au adunat admiratori. Unii dintre admiratori devin fani. Asta înseamnă că vor copia cuvintele, expresiile, gesturile, […]

Perseverența

Isaac a făcut sămănături în țara aceea, și a strâns rod însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat. – Geneza 26:12 Roman Abramovici s-a născut pe 24 octombrie 1966, într-o familie de muncitori. Când băiatul avea doar un an, și-a pierdut mama. Una dintre zilele de pe șantier, a fost fatală pentru tatăl lui […]

Te iubesc…degeaba!

Isaac iubea pe Esau, pentrucă mânca din vânatul lui; Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. – Geneza 25:28 Îmi dai voie să te întreb dacă îți iubești părinții? Cred că știu răspunsul. Dar DE CE îi iubești? Fă un exercițiu de imaginație: să zicem că începând de azi mama ta nu îți mai pregătește […]

Când oferi tot și totuși nu duci lipsă

Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: “Tată!”. “Ce este, fiule?” i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: “Iată focul și lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?” – Geneza 22:7 Povestirea biblică din care provin aceste cuvinte este binecunoscută de cei care citesc Biblia și nu numai. Acest episod […]

Adevărul ca uleiul

Când îi puneau oamenii locului aceluia întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea: “Este sora mea”. Căci îi era frică să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. – Geneza 26:7 Într-o zi profesoara a dat copiilor un test, iar după ce au rezolvat […]

Călătorie cu bucluc

Dumnezeu a auzit glasul copilului; și Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar, și i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. – Geneza 21:17 Un tânăr manager de succes și-a cumpărat, ca recompensă pentru realizările sale, o mașină foarte scumpă, un […]

Urmează-L pe Dumnezeu

Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu care mă vede!”Căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut aici spatele Celuice m’a văzut!” – Geneza 16:13 Când viața îți mijește înainte, iar tinerețea țese aripi viitorului, lucrurile și întâmplările au, parcă, o altă dimensiune, una visată, proporțională cu sufletul flămând. Eram în primul […]

Acceptarea consecințelor – slăbiciune sau demnitate

Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpînă-ta, și supune-te sub mîna ei”. – Geneza 16:9 În acest pasaj biblic este prezentată o situație foarte întâlnită în viața noastră, acasă, la școală, la joacă, sau oricare alt loc în care suntem în interacțiune cu alte persoane. Avem de-a face cu un lanț de erori umane în […]

Fii tu miracolul

Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, și Sara va avea un fiu. – Geneza 18:14 Nu știu din ce persepctivă să îți vorbesc. Sunt fiu și tată și îmi plac amândouă ipostazele. Poate, cel mai indicat, având în vedere desfășurarea actuală a lucrurilor, este […]

Printesa neimpodobita

Podoaba voastră… să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blînd și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, cari nădăjduiau în Dumnezeu, și erau supuse bărbaților lor; ca Sara… – 1 Petru 3:3-6 Înainte să închizi pagina, vreau să-ți spun că nu […]

Nu renunța

Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile, pe care le strânseseră și cu toate slugile pe cari le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan, și au ajuns în țara Canaan. – Geneza 12:5 Eram în tabăra de exploratori. Trebuia sa mergem până sub vârful […]

SARA – Nu coborî ștacheta!

Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: “Iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta, și sufletul meu să trăiască datorită ție”. – Geneza 12:11,13 Se spune că, odată, adevărul a mers la râu să facă […]

Încredere sau credință?

Prin credință și Sara, cu toată vîrsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia Celui ce-i făgăduise. – Evrei 11:11 Se spune că, odată, un om călătorea pe un drum de țară, împreună cu soția sa. Obosiți de atâta mers si văzând ca îi prinde noaptea pe drum, cei doi […]

Nădejdea lui Avraam

Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. – Evrei 11:10 Când citim în Sfânta Scriptură despre Avraam, ne dăm seama că el este luat ca etalon pentru ceea ce înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu. „Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca […]

Avraam a ascultat!

Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia ca moștenire, a ascultat, și a plecat fără să știe unde se duce.- Evrei 11:8 Acum mulți ani fratele meu mai mare, care locuia în Spania, mi-a spus să merg să locuiesc acolo la el. Credeți ca a fost […]

Dumnezeu va purta de grijă

„Fiule”, a răspuns Avraam”, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot”. Și au mers amândoi împreună înainte. – Geneza 22:8 Acesta era și motto-ul unei adolescente pe nume Gladys Aylward. Visul ei, de a fi misionară în China, a cunoscut multe împotriviri, chiar din partea celor care ar fi trebuit să […]

Spiritul lui Hristos

Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni”. Și Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni”. – Geneza 18:32 În trecerea grăbită a zilelor noastre, ce simțământ plăcut este acela de a […]

Onorați

Avraam a ridicat ochii, și s-a uitat: și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului, și s-a plecat până la pământ.  – Geneza 18:2 Buna dimineața! Ce ai zice ca astăzi să fie cea mai frumoasă zi din viața ta? Să știi […]

Stafidele

Avram a zis lui Lot: „Te rog, să nu fie ceartă între mine și tine, și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. – Geneza 13:8 Pe când eram încă de-o șchioapă și abia începusem să explorez lumea, să-i descopăr tainele și sensul, s-a întâmplat că, într-o zi, fratele meu mai mare, care […]

Răbdare

Avram a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. – Geneza 15:6 Ai așteptat vreodată împlinirea unei promisiuni din partea părinților și aveai sentimentul că timpul nu trece așa de repede cum ți-ai fi dorit? Sunt convins că nu ți-a fost ușor. Noi, ca oameni, suntem nerăbdători să primim ceea ce […]

Tutorial pentru dezlegat șireturi

Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri cari încă nu se vedeau, și, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa; prin ea, el a osândit lumea, și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. – Evrei 11:7 Știi farsa aceea când legi […]

Atenție la neatenție!

Ce s’a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. – Luca 17:26,27 Harlem Gnohere este un fotbalist francez care activează în România. […]

Ce minunat este Dumnezeu!

Și Dumnezeu a zis: „Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine și voi, și între toate viețuitoarele cari sânt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: curcubeul Meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ – Geneza 9:12,13 Omul se îndepărtase foarte […]

Primul lucru făcut

Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate, și a adus arderi de tot pe altar. – Geneza 8:20 Primul lucru pe care Noe l-a făcut când a ieșit din corabie a fost să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Există ceva extrem de frumos și interesant […]

Asemenea Lui

Așa a și făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. – Geneza 6:22 Numele Noe reflectă cu adevărat semnificația ebraică, și anume: ODIHNĂ. Atitudinea lui de ascultare de Dumnezeu a indus în propria-i viață o stare de bine cum doar cei ce-și au odihna în Dumnezeu o cunosc . Textul acesta apare pe fondul […]

Conștiinciozitate

Fă-ți o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe, și s-o tencuiești cu smoală pe dinlăuntru și pe dinafară. – Geneza 6:14 Când eram mică, îmi petreceam vacanțele la țară, la bunici. Bunicul meu era tâmplar și lucra cu pasiune. Mai întâi se gândea ce fel obiect are de făcut, […]

Noe, un om neprihănit

Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. – Geneza 6:9 Poate că ai citit acest text și ai gândit deja că nu poți fi la fel ca acest om. Nu uita că Noe a fost și el un om la fel ca toți ceilalți, însă […]

Ochii mei Îl vor vedea!

Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu, și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește […]

Când tragi linia, cu ce rămâi?

Îmi va rămânea măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu cari mă copleșește: că niciodată n-am călcat poruncile Celui Sfânt. – Iov 6:10 Da, am învățat greu că viața nu te iartă. Este un fel de a spune. În realitate, tot ce găsim frumos în lume se îndreaptă spre haos. Camera pe care ai […]

Vreme grea

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?” În toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele lui. – Iov 2:10 Era un om foarte bogat! Ştiţi cât de mare era averea lui Iov? Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, […]

Cânți când îți este greu?

Atunci Iov s-a sculat, și-a sfâșiat mantaua, și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat, și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele, și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, și Domnul a luat,-binecuvântat fie Numele Domnului!” – Iov 1:20-21 Într-un an uitat de vremuri – 1884 […]

Părinți mândri de tine

Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău”. – Iov 1:8 Era vineri seara. În camera lor, părinții își citeau fiecare cartea lui și se pregăteau […]

Asigurare familială

Și, după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi: se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor”. Așa avea Iov obicei să facă. – Iov […]

Exploratorul Iov

Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu, și se abătea de la rău. – Iov 1:1 V-ați gândit vreodată că Iov a fost cel mai „pur” explorator? Să analizăm puțin trăsăturile de caracter ale lui Iov enunțate […]

Îmbrăcăminte potrivită

Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele, și i-a îmbrăcat cu ele. – Geneza 3:21 Când Dumnezeu i-a creat pe primii noștri părinți, El le-a îmbrăcat trupurile într-un veșmânt de slava, dar ei l au pierdut in păcat. O consecință imediata a neascultării lui Adam și a Evei a fost […]

Întâlnire cu Dumnezeu

Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: și omul și nevasta lui s-au ascuns de Fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. – Geneza 3:8 Pentru mine și frații mei, dimineața de Sâmbătă era o provocare destul de serioasă. La ora opt FIX, tata intra în cameră și ne […]

El știe tot

El a răspuns:” Ți-am auzit glasul în grădină; și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns”. – Geneza 3:10 Era o zi deosebită în care mi-am propus să merg cu fetița mea la coafor, să-i tund părul, deoarece mi-a cerut acest lucru de mult timp. Bucuroasă, am rugat-o să se pregătească, ceea […]

Nu e ceea ce pare!

Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. – Geneza 3:6 Era foarte frumoasă! Era […]

Împreună cu Dumnezeu

Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului; și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; și orice nume pe care-l dădea omul fiecărei viețuitoare, acela-i era numele. – Geneza 2:19 Dumnezeul care a creat fiecare fiară și fiecare pasăre de pe pământ, de la […]

Locul tău

Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; și a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. – Geneza 2:8 Fie că este vorba de școală, acasă, bunici… ne place să aparținem unui loc. Și atunci când iubim acel loc, ne întoarcem cu drag acolo. Dumnezeu l-a așezat pe om într-un loc […]

Tehnoredactare

Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu. – Geneza 2:7 Probabil cunoaștem cu toții ecuația: țărână + suflare de viață = suflet viu. Dar, aș vrea să privim altfel la acest text: acum Adam suntem noi, eroii acestui […]

Dumnezeul meu și al tău

Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. -Apocalipsa 21:3 După ce a dispărut, la vârsta de 4 ani, din […]

O dragoste nemărginită!

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică – Ioan 3:16 Dragul meu explorator, Versetul din această dimineață (pe care sunt sigură că îl știi pe de rost) îți amintește, încă o dată, de […]

Copleșit de bunătatea lui Dumnezeu

Și Domnul a trecut pe dinaintea lui, și a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie” – Exodul 34:6 Spunem uneori: „Ce bun este Domnul! Astăzi am avut drumeție, cu grupa, ne-am rugat și nu a plouat!” Și este adevărat, Domnul este bun, […]

O perspectivă corectă

Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Și a fost lumină. (Geneza 1:3) În cartea sa „The Best Is Yet To Be” (Ce e mai frumos, va urma), Henry Durbanville povestește despre o fetiță săracă din Londra care a câștigat concursul „Cea mai frumoasă floare”. Floarea ei, nu era așezată într-un ghiveci obișnuit, ci într-o ceașcă […]
casino -

bayşanslı

- pinbahis