Ion Buciuman

  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Ioan – invitație la nuntă

  Şi tu poţi onora invitaţia lui Dumnezeu şi te poţi bucura de bunătăţile veşnice de la masa ospăţului de nuntă al Fiului Său.

  Ioan – ieșirea din Babilon

  Dacă vrei, poţi ieşi liber din Babilon, Dumnezeu îţi pune la dispoziţie toată puterea şi chiar şi voinţa de care ai nevoie.

  Ioan – criteriul excelenței

  Poţi fi un reprezentant al elitei creştine, dacă aceeaşi credinţă ca a lui Isus te conduce zilnic. Tu Îi oferi astfel ocazia lui Dumnezeu să te conducă şi să te ocrotească!

  Ioan – închinare autentică

  O verificare atentă în privinţa închinării va conduce poate la concluzii de natură să determine reforme şi înnoiri. Curajul de a le face va fi răsplătit din plin.

  Ioan – etalonul de trestie

  Când te legeni în vânt ca o trestie pe gânduri sau când eşti zdrobit asemenea ei, ai o mie de motive să speri şi să mergi mai departe pentru a reuşi.

  Ioan – cartea dulce-amară

  Merită să-ţi iei timp pentru Carte şi să întâmpini curajos provocările ei. Până la urmă, vei constata că a meritat efortul!

  Ioan – semne de biruință

  Înainte de a putea sta în picioare înaintea tronului lui Dumnezeu ca biruitori, mai sunt paşi de făcut în credinţă şi rugăciune.

  Ioan – îngeri pentru pacea lumii

  Nu le da de lucru suplimentar îngerilor de serviciu la pacea oamenilor. Struneşte-ţi singur cuvintele şi gesturile care ar putea provoca furtuni fără rost.

  Ioan – plânsul pământului

  Este nevoie din când în când să-ţi dai seama că soarta lumii atârnă de un fir de aţă. Lumea este în mâna lui Dumnezeu, dar plânsul tău va fi apreciat şi va primi un răspuns de o măreţie incredibilă.

  Ioan – usă în cer

  Ai nevoie să urci din când în când cu gândul la cer. Poţi vedea lumea mai bine şi îţi poţi face planurile cu mai multă înţelepciune.

  Ioan – atingerea mâinii divine

  Nu fugi când mâna Domnului se apropie să te cuprindă! Nu te va atinge niciun rău când se odihneşte braţul Lui peste tine!

  Ioan – sărbătoare pentru suflet

  Dacă eşti harnic în zilele săptămânii, te poţi bucura de ziua pe care a făcut-o Dumnezeu special pentru odihnă şi închinare.

  Iuda – zidire în credință

  Zideşte continuu, fără grabă şi fără poticneli. Aşază prin credinţă lucruri de valoare pe temelia sigură a adevărului Evangheliei.

  Ioan – sănătate progresivă

  Sănătatea ta poate spori mult mai repede dacă îţi recunoşti şi îţi respecţi limitele şi nevoile!

  Ioan – dragoste și vigoare

  Alege pentru trup şi pentru suflet tot ce este mai bun şi bucură-te de ceea ce este bine şi frumos cu adevărat!

  Ioan – rugăciunea de efect

  Acum, că ştii pentru ce anume să te rogi, nu mai rămâne decât să practici rugăciunea eficientă.

  Ioan – trecere și statornicie

  Poţi lua acum decizia de a preţui lucrurile spirituale, pentru ca, între cele două lumi, să te apropii de cele cu valoare veşnică!

  Ioan – dragoste și lumină

  Dacă te hotărăşti să trăieşti în lumina iubirii frăţeşti, nu mai este nicio pricină de poticnire în tine.

  Ioan – conexiune totală

  Să nu te sperie „părtăşia”. Ceea ce pentru lume este un cuvânt de slabă speranţă, pentru creştini devine legătură de cel mai înalt rang. Accept-o!

  Petru – scara virtuților

  Continuă să urci şi nu te mulţumi niciodată cu ceea ce ai realizat. Caută să vezi care treaptă trebuie consolidată!

  Petru – rostul vieții

  Poţi depăşi momentele de tristeţe, căutând în mod intenţionat să faci un bine cuiva care are nevoie de tine.

  Petru – identitate confirmată

  Când valurile de durere şi disperare ameninţă să te scufunde, nu uita că valorezi enorm în ochii lui Dumnezeu. Ţine minte acest lucru!

  Petru – sfințenie ca la carte

  Eşti sfânt dacă faci ceea ce vrea Dumnezeu cu puterea pe care El ţi-o oferă zilnic, pentru că tu o ceri şi o valorifici.

  Iacov – condiția supremă

  Un mod practic de a-ţi racorda viaţa la voinţa lui Dumnezeu este acela de a-L căuta zilnic în studiu şi rugăciune.

  Iacov – vorba dulce

  Ia-ţi timp suficient pentru îndulcirea sufletului, ca să le poţi da cuvintelor aroma dorită!

  Iacov – religie, pur și simplu

  Să fii religios? Nimic mai simplu: Să-i iubeşti pe oameni şi să nu te uneşti cu ei la rău!

  Iacov – înțelepciune la discreție

  Ai înţelepciune la discreţie. Acceptă că ai nevoie de ea. Cere şi vei primi fără mustrare şi cu dragă inimă!

  Pavel – apus de soare

  Păşeşte prin viaţă împlinit şi curat ca în ultima zi. Fă-ţi socotelile cu gândul la final. Nu lăsa trecerea să-ţi umbrească veşnicia.

  Filimon – de bunăvoie

  Condiţiile grele de viaţă nu îndreptăţesc pe nimeni să nu respecte drepturile şi voinţa liberă a celorlalţi. Fă aşa şi vei avea viaţă veşnică!

  Tit – cuvinte care merită

  Învăţătura sănătoasă trebuie spusă în cele mai bune cuvinte şi la cât mai multă lume.

  Onisifor – ajutor la vreme de nevoie

  Există ocazii în jur când poţi deveni extrem de folositor şi important pentru cineva aflat în nevoie. Asemenea fapte vor rămâne veşnic.

  Timotei – administrație responsabilă

  Autoritatea personală trebuie bine administrată şi dezvoltată pentru a continua să împlinească misiunea şi chemarea din ce în ce mai bine.

  Timotei – moștenire spirituală

  Moştenirea spirituală ne face recunoscători, bogaţi şi responsabili. Avem ce păstra şi ce transmite cu bucurie altora.

  Timotei – lupta cea bună

  Pentru că nu poţi evita să lupţi, alege lupta care te înalţă şi te înnobilează prin caracterul ei bun şi esenţa ei sfântă.

  Timotei – respect și politețe

  A fi politicos cu toată lumea şi în mod specific cu fiecare categorie, în parte, este mai mult decât un ideal, este o necesitate pentru atingerea succesului.

  Timotei – disciplină personală

  Timpul şi energia cheltuite cu dezvoltarea personală se vor deconta în mod generos prin competenţa şi sporul în slujirea altora.

  Timotei – demnitate personală

  Ai motive întemeiate să te respecţi pe tine însuţi şi să-i respecţi şi pe ceilalţi, care, la rândul lor, vor face la fel cu tine.

  Timotei – primatul evlaviei

  Evlavia nu este doar pentru slujitorii altarului. Omul de rând poate fi, la fel de bine, evlavios şi de valoare.

  Timotei – aducător de vești bine

  Caută, reţine şi transmite mai departe lucrurile bune şi autentice care pot contribui la dezvoltarea unui climat de calitate.

  Evodia și Sintichia – unitate posibilă

  Evodia şi Sintichia continuă să se regăsească printre noi. Trebuie să depunem orice efort pentru diminuarea tensiunilor nenecesare şi contraproductive.

  Iudeii din Roma – credința la dispoziție

  Preocuparea de fond este unul dintre cei mai importanţi factori de decizie. Cultivă conştient lucrurile care merită.

  Publius – pâinea pe ape

  Încearcă principiul aruncării pâinii pe ape şi vei constata că acesta funcţionează şi astăzi la fel de bine ca în trecut.

  Pavel – puterea exemplului

  Oricât ar fi de stresante pot fi grijile momentului, există nevoi fundamentale care nu trebuie uitate sau neglijate. Poţi fi un exemplu eficient în această direcţie.

  Iuliu – ascultare preferențială

  Dacă ştii că Dumnezeu spune ceva, nu este de folos să hotărăşti contrar voinţei Sale. Este infinit mai bună ascultarea.

  Agripa – recunoaștere și refuz

  Nu sunt prea multe ocaziile în care Dumnezeu ţi Se adresează foarte direct şi personal, aşa că fructificarea lor este esenţială.

  Agripa și Berenice – fast exagerat

  Decenţa este legitimă, dar fastul este o exagerare care ar trebui să te pună pe gânduri. Inima are nevoie de bucurie autentică, şi nu de înlocuitori ieftini.

  Festus – decizie chibzuită

  Formula „eu câştig, tu câştigi” nu este nouă în practică, dar continuă să fie eficientă şi chiar inspirată şi salvatoare. O poţi încerca!

  Pavel – responsabilitate și înțelepciune

  Eşti dator să-ţi aperi libertatea şi integritatea personală. Trebuie să iei cele mai înţelepte măsuri de protecţie şi apărare.

  Felix – corupție și amânare

  Culoarea şi gustul banilor pot schimba aparent dimensiunile şi semnificaţia lucrurilor spirituale, dar pacea cu Dumnezeu este primită numai prin împăcare cu El.

  Felix – subiecte incomode

  Complexul lui Felix funcţionează la fel de bine şi astăzi. Sper că nu te afli printre cei afectaţi de el sau cel puţin n-ar trebui să te afli.

  Felix – un dram de bunăvointă

  Actele de bunătate şi binefacere faţă de cei din jur nu trebuie să fie argumente de liniştire a conştiinţei, ci manifestări ale gratitudinii pentru o conştiinţă împăcată deja cu Dumnezeu.

  Felix – amânare legală

  Se găsesc forme legale pentru aproape tot ceea ce dorim să facem, dar ceea ce este cel mai important este relaţia personală cu adevărul mântuitor. Acesta n-ar trebui blocat printr-o amânare legală.

  Tertul – flatare ca la carte

  Flatarea nu este o soluţie pentru lipsa de temeinicie a unui caz. Dar nici impoliteţea nu poate susţine o cauză dreaptă, aşa că apără adevărul cu demnitate.

  Claudiu Lisias – protecție și confort

  Chiar şi cei greşiţi şi vinovaţi sunt oameni şi au anumite drepturi. Respectarea lor nu înseamnă slăbiciune şi decădere, ci dimpotrivă, demnitate şi dragoste. Fă aşa şi vei avea viaţă veşnică!

  Nepotul lui Pavel – inițiativă și acțiune

  Nu dispreţui devotamentul şi capacitatea de acţiune a celor tineri şi fără experienţă. Ei pot schimba radical situaţia, atunci când li se acordă încredere.

  Pavel – viziune de perspectivă

  Un plan pe termen lung te poate ajuta să-ţi ordonezi mai bine deciziile zilnice. Când ştii unde vrei să ajungi, ştii mai bine pe unde s-o iei.

  Anania – intimidare gratuită

  Reţinerea şi echilibrul sunt mult mai productive decât violenţa gratuită. Va birui întotdeauna cel care se poate controla mai bine.

  Eutih – riscul uitatului pe fereastră

  Priveşte pe fereastră, dar ai grijă să nu fii furat de peisaj, pentru că s-ar putea să nu mai aibă cine să intervină.

  Logofătul din Efes – tact și chibzuință

  Lucrul cu mulţimile înfuriate cere calm şi chibzuinţă. În asemenea ocazii, cuvintele potrivite se pot dovedi de aur.

  Dimitrie argintarul – interes de breaslă

  Mânia stârnită a opiniei publice nu poate fi calmată totdeauna prin discursuri bine pregătite. Evitarea unui asemenea conflict poate fi o variantă mai înţeleaptă.

  Apolo – tare în Scriptură

  Arta vorbirii în public este un dar de la Dumnezeu, dar cunoaşterea Scripturilor este la îndemâna tuturor. Poţi încerca!

  Acuila și Priscila – făcătorii de corturi

  Locul de muncă poate fi cel mai potrivit loc pentru împărtăşirea convingerilor cu cei din jur.

  Atenienii – consumatori de știri

  Doar ascultarea ştirilor nu conduce la niciun beneficiu personal. Atunci când noutăţile produc schimbări în viaţă, ascultarea lor devine rentabilă.

  Iudeii din Bereea – o inimă mai aleasă

  Ai ocazia să ajungi la esenţa Evangheliei prin studiu personal. Dumnezeu este nerăbdător să-L cunoşti în acest mod.

  Pavel – drepturi cetățenești

  Drepturile tale de cetăţean îţi dau posibilitatea să adopţi acea credinţă care se potriveşte cel mai bine opţiunilor personale. Foloseşte-ţi drepturile!

  Temnicerul din Filipi – saltul calitativ

  Saltul calitativ al credinţei se poate face şi pe căi mai puţin abrupte decât cea a temnicerului. Pentru fiecare om, Dumnezeu are o cale personală.

  Lidia – patroana cu inimă aleasă

  Binecuvântările Lidiei sunt la dispoziţia fiecărui suflet interesat şi căutător. Dumnezeu este gata să onoreze orice dorinţă în domeniu.

  Timotei – tânăr și vorbit de bine

  Să fii tânăr şi recunoscut ca fiind de valoare este un atu pentru reuşita misiunii. Ajută un tânăr să câştige prestigiu!

  Elima – vrăjitor fără scrupule

  Puterea satanică este reală, dar puterea lui Dumnezeu este superioară. Nu trebuie să te temi de Satana câtă vreme îl alegi pe Dumnezeu.

  Sergius Paulus – interesat de Cuvânt

  Poziţia socială n-ar trebui să constituie un impediment pentru primirea credinţei. Doar poziţia inimii poate crea dificultăţi. Alegerea îţi aparţine.

  Irod – păcat fundamental

  Lucrurile cuvenite lui Dumnezeu nu le pot fi atribuite oamenilor. Adoraţia şi slava sunt rezervate pentru El. Recunoaşte acest lucru şi dă-I lui Dumnezeu ce I se cuvine!

  Roda – beată de bucurie

  Când te surprinde graba cu care Dumnezeu îţi răspunde la rugăciuni, trebuie să-ţi revii repede, pentru a nu pierde avantajele oferite.

  Barnaba – gata să stea alături

  Caută pe cineva în jur care este promiţător, dar nu reuşeşte să câştige încrederea semenilor. S-ar putea să merite să-i dai o mână de ajutor.

  Corneliu – un centurion evlavios

  Nu lăsa ca aparenţele să te înşele şi să te facă să limitezi credinţa doar pentru anumiţi oameni sau pentru anumite categorii. Credinţa este un bun comun, pus la dispoziţia tuturor. El trebuie doar practicat.

  Tabita – excelența grijii sociale

  Acţiunea de binefacere creştină are în sine sensuri de înălţare sufletească ce pot fi trăite numai în contextul marii conexiuni dintre Dumnezeu şi lume. Merită să trăieşti acest adevăr!

  Anania – viziunea din viziune

  Trebuie să te uiţi cu băgare de seamă la cei pentru care lucrezi, ca să poţi acţiona în conformitate cu nevoile şi aşteptările lor.

  Saul din Tars – transformări radicale

  Saltul calitativ este o nevoie imperioasă, chiar dacă presupune stres enorm şi disconfort maxim. Merită. Acceptă-l!

  Famenul etiopian – condiția de bază

  Credinţa este una dintre marile şanse pe care ni le oferă Dumnezeu pentru viaţa aceasta în perspectiva celei veşnice. Ea trebuie exersată mereu pentru a deveni eficientă.

  Filip – misiune specială

  Discernământul personal este o funcţie foarte complexă a sufletului omenesc aflat în comuniune cu Dumnezeu. Succes în dezvoltarea lui!

  Simon vrăjitorul – adevărata simonie

  Favoarea divină este nemeritată. Darurile lui Dumnezeu sunt un semn al măreţiei iubirii Sale, iar actele de donaţie din partea noastră sunt expresii de recunoştinţă şi mulţumire, nu de schimb comercial!

  Ștefan – față de înger

  Suntem afectaţi şi transfiguraţi de scenele pe care alegem să le privim. Fii selectiv!

  Șapte diaconi – calificări de bază

  Încrederea celor din jur este unul dintre cele mai importante dovezi de reuşită. Ea se câştigă prin calitatea caracterului.

  Gamaliel – semnul providenței

  Ai putea observa încotro conduce Dumnezeu lucrurile şi ai putea evita să lupţi împotriva Sa!

  Anania și Safira – jocul cu focul

  Este mult mai rentabil să fii mulţumit cu mai puţin pe drept, decât să fii considerat mare pe nedrept.

  Petru și Ioan – priorități în ascultare

  În materie de alegeri, partea de care Se află Dumnezeu este totdeauna cea care se recomandă de la sine. El garantează succesul.

  Ologul din naștere – mișcare și laudă

  Nu toate limitele care ne determină existenţa sunt limite de neschimbat. Acelaşi Dumnezeu este activ şi astăzi şi binevoitor să intervină dacă este solicitat. Încearcă!

  Petru – formula completă

  Formula lansată de Petru este perfect valabilă şi astăzi. Evanghelia are nevoie urgentă de noi susţinători umpluţi cu Duhul Sfânt. Poţi fi unul dintre ei!

  Matia – formalitate și rutină

  Recunoaşte valoarea instrucţiunilor, dar mai ales identifică priorităţile, pentru a nu da loc hazardului şi rutinei să determine soluţii ieftine.

  Ioan – pentru conformitate

  Când îţi pui semnătura pe documentele obişnuite, fii sigur că ceea ce spun ele este adevărul şi numai adevărul.

  Petru – examen de corigență

  Lecţia de iubire continuă. Verificările parţiale vin unele după altele. Examenul final se apropie. Disponibilitatea divină este aceeaşi.

  Toma – dovezi și credință

  Dacă te convingi încet, Dumnezeu are răbdare să-ţi arate toate argumentele credinţei, dar mai ferice de cei care cred pur şi simplu.

  Ucenicii din Emaus – vedere și nevedere

  Hristos este mai aproape de noi de cum ne putem da seama. Când începem să-L cunoaştem, descoperim adevărata Sa măreţie nevăzută.

  Maria – dialog cu grădinarul

  Căutând lucrurile cu adevărat de valoare, s-ar putea să avem surpriza întâlnirii cu ele chiar mai repede şi mai bine de cum ne-am imaginat.

  Iosif din Arimateea – ucenicul tainic

  Continuă să contempli subiecte de natură spirituală, dar când soseşte momentul acţiunii, intră în scenă.

  Sutașul – discernământ avansat

  Profesia sau poziţia socială nu este un impediment major în calea credinţei. Nici chiar o misiune ingrată nu poate împiedica o autentică experienţă religioasă.

  Celălalt tâlhar – făgăduință nesperată

  Nu lăsa până în ultima clipă marea alegere. Asigură-te că lucrurile sunt pe mâini bune mai din timp. Poţi avea chiar acum făgăduinţa!

  Unul dintre tâlhari – răutate extremă

  Devii ceea ce alegi să fii! Alege binele şi continuă!

  Simon din Cirena – prieten adevărat

  Ferice de cine are un prieten adevărat. Dar mai ferice de cine este un prieten adevărat!

  Irod – întrebări fără răspuns

  Uneori tăcerea este de aur, alteori vorbirea este de aur. Este important discernământul de a face deosebirea între cele două.

  Pilat – lașitate complice

  Demonstrarea formală a nevinovăţiei şi transferarea vinei asupra altora nu ţine loc de acţiune curajoasă şi corectă. Fă ce trebuie să faci şi va veni ce trebuia să vină!

  Baraba – popularitate îndoielnică

  Popularitatea ieftină nu este o soluţie de durată, chiar dacă pe moment lucrurile se pot aranja relativ uşor. Caută argumentele cele mai stabile şi consistente!

  Nevasta lui Pilat – intervenție ineficientă

  Dumnezeu va fi la fel de binevoitor şi va crea condiţii de alegere optime fiecăruia care vrea să ţină cont de voia Sa. Succes în bunele alegeri!

  Petru – gustul amar al necunoașterii de sine

  Cunoaşterea de sine joacă un rol major în calitatea faptelor şi cuvintelor noastre. Merită un studiu serios şi decizii sănătoase.

  Iuda – sărutul de argint

  Nu ai niciun motiv să te temi, atâta vreme cât gesturile tale sunt acoperite în aurul sufletului şi a bunelor intenţii.

  Niște greci – dincolo de barieră

  Cultura modernă şi post-modernă nu trebuie să fie o barieră în calea cunoaşterii mântuitoare a lui Hristos. Îndrăzneala grecilor de altădată poate servi ca model.

  Bănuțul văduvei – acoperire în aur

  Dacă pui suflet în lucrurile mici pe care le faci, valoarea lor finală poate depăşi cu mult valoarea la vedere.

  Doi fii – a zice și a face

  Când ceva nu corespunde cu poziţia ta oficială, poţi compensa prin pocăinţă şi fapte noi.

  Maria – parfum de zile mari

  Dumnezeu onorează orice efort de a-L cunoaşte şi a-L servi cât mai bine.

  Simon leprosul – măsura iubirii

  Când este vorba de a ne exprima gratitudinea fi a măsura dragostea, nu mai funcţionează regulile economiei obişnuite, trecem la altă scară de valori.

  Zacheu – reabilitare nesperată

  Atunci când întâmpini obstacole pe care alţii nu le au, poţi să te ridici deasupra lor, printr-un efort suplimentar.

  Orbul Bartimeu – ocazie de aur

  Ocaziile trebuie pândite şi vânate, cele care te ocolesc pot fi provocate. Şi unele, şi altele se cer folosite la justa valoare.

  Iacov și Ioan – aspirație și inconștiență

  Aspiraţiile noastre se asociază adesea cu foarte multă inconştienţă. Dacă vom rămâne însă consecvenţi credinţei şi viziunii noastre corecte, vom avea putere să ajungem la împlinire.

  Petru – renunțare rentabilă

  Profitul unor investiţii nu vine imediat. Este nevoie de răbdare şi sacrificiu până la capăt. Atunci se va dovedi că a meritat efortul.

  Tânărul bogat – o poruncă prea mare

  O nouă abordare a lucrurilor este provocatoare, dar merită.

  Judecătorul nedrept – lehamite și stăruință

  Când te confrunţi cu lehamitea şi indiferenţa oficialilor, stăruieşte şi vei reuşi!

  Lazăr – punct și de la capăt

  Dumnezeu ne cere uneori să facem lucruri neplăcute şi grele pentru ca El să intervină magistral în viaţa noastră.

  Femeia gârbovă – dezlegare cu bucluc

  Poţi face modificări privind modul de a petrece ziua de odihnă, astfel ca ea să corespundă mai bine scopului de vindecare şi refacere pentru care a fost creată.

  Servul credincios – fidelitate și discernământ

  În tensiunea dintre obiectivele de îndeplinit şi nevoile oamenilor, se va găsi totdeauna un punct de echilibru pentru eficienţă maximă.

  Un fariseu de seamă – primatul dărniciei

  Practicarea dărniciei sistematice este o sursă de satisfacţie şi împlinire personală, prezentă şi viitoare. Succes în descoperirea şi aplicarea ei!

  Bogatul prosper – materialism dement

  Confuzia bogatului prosper a străbătut peste veacuri şi continuă să aducă şi astăzi înstrăinare. Succes în a-L identifica pe Dumnezeu ca Dăruitor şi Susţinător a toate!

  Fariseul – păcate specifice

  Respinge aşa o filosofie de viaţă, care nu este de mare folos sufletesc!

  Marta – ordinea priorităților

  A urmări doar eficienţa şi randamentul nu e întotdeauna suficient. Ai nevoie uneori de opriri şi evaluări. Succes în aplicarea schimbărilor necesare!

  Maria – partea cea bună

  Fiecare alegere pe care o avem de făcut este o ocazie de a pune în balanţă valori diferite. Alege partea cea bună!

  Samariteanul milos – asistență completă

  Concepţia noastră despre cine este aproapele se poate schimba datorită acestei pilde. Nu ne rămâne decât să folosim mijloacele încredinţate de Hristos la plecare.

  Orbul din naștere – fără prejudecăți

  Când alţii încearcă să-ţi sugereze idei contrare modului tău de a gândi, ia exemplu de la acest orb vindecat, care s-a dovedit lipsit de prejudecăţi!

  Femeia păcătoasă – iertare instantanee

  Gravitatea faptelor şi vinovăţia cronică pot fi îndepărtate în mod instantaneu. Adresează-te Cui trebuie!

  Femeia canaanită – mentalitatea abundenței

  Mentalitatea abundenţei are puţin de-a face cu resursele reale. Ea este mai degrabă un mod de a vedea lucrurile.

  Fata Irodiadei – asasinat inocent

  Asasinatul inocent poate fi o formulă elegantă, dar complet imorală. Ai nevoie de o minte lucidă pentru a nu repeta erorile grave ale altora.

  Tatăl băiatului posedat – îndoială conștientă

  Încearcă o diminuare a necredinţei, pentru a face loc credinţei eficiente.

  Isus – confirmarea identității

  Din când în când, toţi avem nevoie să ştim cine suntem, pentru a şti şi a putea să facem mai bine ceea ce se aşteaptă de la noi. Caută răspunsuri valabile la întrebarea: Cine sunt eu? Vei fi mult ajutat.

  Petru – iertare fără frontiere

  Cum iertarea divină este permanentă, ireversibilă şi necondiţionată, poţi încerca metoda!

  Isus – taxă supranaturală

  Sub presiunea opiniei publice, mai bine fii tu însuţi decât să spui lucruri care trebuie apoi reparate cu mare cheltuială şi bătaie de cap.

  Ioan Botezătorul – un superproroc

  Cazul lui Ioan Botezătorul te poate ajuta să dai dreptate lui Dumnezeu în lucruri şi situaţii care depăşesc puterea ta de pătrundere actuală.

  Ioan Botezătorul – credința se înclină

  Nu toate lucrurile care ni se întâmplă au o explicaţie în sistemul nostru de a le înţelege. Unele fac parte din categoria descrisă mai sus. Ferice de tine dacă eşti învrednicit să ai o asemenea experienţă!

  Văduva din Nain – plâns întrerupt

  Plânsul este o experienţă inevitabilă, atâta vreme cât încă ne aflăm pe acest pământ. Uneori îl putem ruga pe Dumnezeu să ni-l scurteze sau să îl schimbe în bucurie.

  Isus – activitate totală

  Într-o bucată de pâine sau un gest de bunăvoinţă este mai multă religie decât într-o cuvântare religioasă sforăitoare. Practică religia la orice nivel!

  Frații lui Isus – eșec deocamdată

  Faptul că Mântuitorul acordă asistenţă oricui trebuie să te încurajeze să-L cauţi, cu atât mai mult cu cât nu ai niciun merit sau recomandare de la cineva.

  Demonizatul din Gadara – înstrăinare avansată

  În caz de suferinţă suspectă de posesiune demonică, nu face greşeala de a pune diagnostice empirice şi nu te substitui nici medicului specialist şi nici lui Dumnezeu. Oferă-i fiecăruia ocazia să-şi împlinească partea!

  Fiica lui Iair – „Talita cumi”

  În orice poruncă sau cerinţă a lui Dumnezeu, există şi puterea de a o împlini. Cine îndrăzneşte să asculte va constata că sistemul funcţionează. Succes şi ţie!

  Femeia stăruitoare – minunată alegere

  Credinţa ta joacă un rol major în modul în care Dumnezeu va acţiona. Este important să ţi-o hrăneşti corespunzător!

  Sutașul – credință de efect

  Rangul şi poziţia socială nu ar trebui să fie bariere pentru promovarea credinţei personale. Eşti capabil de performanţe în acest domeniu.

  Omul cu mâna uscată – luat la mijloc

  Când privirile celor din jur te pătrund iscoditor, nu este uşor să fii tu însuţi şi să te manifeşti ca atare. Dar uneori este inevitabil şi extrem de util şi eficient.

  De la vamă în seminar

  Schimbările radicale sunt stresante, dar uneori se dovedesc a fi momente de aur.

  Patru prieteni – soluție neconvențională

  Când treburile nu merg bine, poţi găsi o formulă neconvenţională. Poţi încerca altfel. Însă nu ţine neapărat să faci întotdeauna lucrurile pe dos.

  Leprosul – exces de zel

  Unele lucruri bune şi necesare sunt exagerate şi, prin aceasta, devin rele. Ori trebuie schimbată dimensiunea lor, ori trebuie adaptat stilul de lucru la condiţiile nou create.

  Isus – rugăciune în singurătate

  În orice moment al zilei te poţi ruga, dar în momentele speciale efectul asupra sufletului este remarcabil. Dimineaţa devreme este ideală pentru meditaţie şi rugăciune.

  Petru – recunoaștere și dependență

  Oboseala şi insuccesul te pot descuraja uneori. Pot fi rateuri şi nereuşite, dar o poţi lua de la început.

  Iacov și Ioan – renunțare și înrolare

  Când trebuie să urmezi un drum necunoscut, ai o mulţime de întrebări şi dileme. Când chemarea este un lucru serios şi autentic, nu ai de ce să te temi.

  Isus – combatant în retragere

  Confruntarea nu rezolvă totdeauna un conflict. Pot fi situaţii când retragerea este mai înţeleaptă şi utilă.

  Slăbănogul – neascultare și suferință

  Poate că unele suferinţe ni le provocăm singuri. Abuzul de libertate personală este un abuz care ne costă. Putem evita această notă de plată.

  Irod – conștiință și abuz

  Când conştiinţa continuă să te mustre pentru ceva, nu ajută la nimic strategiile de evitare. Fă ce trebuie să faci, şi va fi bine!

  Un slujitor împărătesc – vindecare și credință

  În momentele de nelinişte şi grabă, cel mai bun lucru este drumul liniştit la Hristos. Vindecarea şi credinţa te aşteaptă deja la El.

  Samariteanca – sete potolită

  S-ar putea să nu ai dreptate considerându-i pe alţii vinovaţi de necazurile tale. Cuprinzându-te printre suspecţi, s-ar putea să găseşti soluţii mai eficiente!

  Nicodim – renaștere inevitabilă

  Poate că unele lucruri pe care le solicită Hristos de la noi par prea radicale. Şi Nicodim credea la fel, dar a trebuit să admită că renaşterea spirituală este o chestiune esenţială. Gândeste-te serios!

  Isus – reformă în Templu

  Există uneori lucruri de bun-simţ pe care nu îndrăzneşte nimeni să le pună la punct. Poate că intervenţia ta ar putea îndrepta lucrurile.

  Natanael – un israelit sincer

  Nu aştepta ca în viaţa ta Dumnezeu să lucreze identic cum a lucrat în viaţa altora. Tu eşti unic şi Dumnezeu are un program adecvat. Identifică-l şi acceptă-l!

  Filip – chemare directă

  Sunt multe momente în viaţă când Dumnezeu alege să lucreze direct, de aceea este imperios necesar să cultivi o puternică legătură cu El.

  Petru – un nume nou

  Pe linia continuă dintre viaţa veche şi cea nouă, te afli undeva pe parcurs. Poţi grăbi schimbarea prin decizii bune repetate.

  Andrei – descoperire împărtășită

  Dacă nu poţi convinge pe cineva apropiat de realitatea lui Hristos, trebuie să mai cauţi!

  Ioan și andrei – ceasul al zecelea

  Ceasul întâlnirii adevărate cu Hristos va rămâne pentru totdeauna întipărit în minte. Este important să-L doreşti şi să-L cauţi.

  Isus – subzistență dublă

  Dacă pâinea cea de toate zilele este cumva sursa exclusivă de căutare şi subzistenţă, este timpul reconsiderării Cuvântului.

  Isus – conformare atentă

  Este semnificativ exemplul Mântuitorului în privinţa botezului. Fiecare om are nevoie de un moment al noului început şi al renaşterii. Ritualul botezului îţi stă la dispoziţie.

  Ioan Botezătorul – smerenie nobilă

  Pentru că succesul tău depinde de claritatea înţelegerii şi consecvenţa îndeplinirii rolului personal, merită să-ţi iei timp pentru a evalua lucrurile!

  Ioan Botezătorul – distincție sobră

  Cum stilul de viaţă are legătură directă cu vigoarea şi performanţele personale, merită ca acesta să fie revizuit şi adus la zi.

  Isus – în casa Tatălui

  Un studiu atent al lucrurilor şi lucrărilor din templu te poate face să te simţi acasă. Răsplătită îţi va fi zăbovirea acolo!

  Isus – creștere desăvârșită

  Isus nu era un Copil special doar pentru că era Fiul lui Dumnezeu, ci pentru că încă de mic era dependent de Tatăl Său ceresc, tot aşa cum şi noi putem fi. Trebuie doar să alegem acest lucru.

  Magii – marea bucurie

  Pentru căutătorii consecvenţi răsare totdeauna o stea călăuzitoare. După drumuri lungi şi osteneli rodnice, speranţele se vor împlini.

  Ana – prima mărturisitoare

  Modelul Anei de mărturisire a credinţei poate fi urmat uşor de către oricine. Poţi încerca şi poţi avea succes!

  Simeon – așteptare împlinită

  Dumnezeu continuă să caute oameni simpli pe care să-i onoreze cu favoarea de a cunoaşte voia Sa şi momentele planului Său. Eşti candidat la această clasă.

  Păstorii – refrenul îngerilor

  Asemenea momente de înălţare sufletească ne sunt date în funcţie de interesul acordat lucrurilor sfinte. Caută-L pe Dumnezeu şi El Se va lăsa descoperit!

  Maria – memorie selectivă

  Cu puţină atenţie, poţi discerne frânturi de dragoste şi grijă divină în lucrurile şi întâmplările obişnuite ale vieţii. Dacă le aşezi cu grijă într-un tablou unic, vei înţelege direcţia unde vrea Dumnezeu să te conducă.

  Iosif – ascultare nobilă

  Atunci când Dumnezeu îţi confirmă drumul pe care doreşte să mergi. El va deschide şi posibilităţi să poţi ajunge în siguranţă la bun sfârşit. Mai rămâne însă ca tu să nu te abaţi din cale.

  Iosif – neprihănire și decență

  Uneori ai dreptul să-ţi aperi onoarea prin acţiuni publice revendicative, dar experienţa ta creştină te poate conduce să găseşti o formulă mai nobilă. Nu-ţi va părea rău niciodată!

  Maria – bucurie și laudă

  Într-un mod diferit faţă de experienţa Mariei, Dumnezeu este în imediata noastră apropiere. Dacă noi cultivăm gândul că El este interesat de viaţa noastră, bucuria Mariei ne poate aparţine.

  Maria – supunere imaculată

  Ceea ce ne cere Dumnezeu nouă este mult mai puţin riscant decât ceea ce i-a cerut Măriei. Putem accepta cu bucurie şi putem împlini cu pasiune.

  Hristos – nedorit de ai săi

  Lista privilegiaţilor este încă deschisă. Cine doreşte îl poate primi şi El va fi bucuros să te recunoască printre ai Săi!

  Hristos – marele anonim

  Cine caută găseşte. Alege mai întâi ce vrei să găseşti şi apoi caută şi vei găsi! Nu ai timp pentru toate lucrurile, aşa că umblă după cele fundamentale!

  Hristos – luminând pe oricine

  Ceva din caracterul luminii adevărate te poate face să izbuteşti pe căile întortocheate ale vieţii. Alege calea luminii şi vei fi luminat!

  Hristos – lumina perpetuă

  Reuşitele din întuneric sunt eşecuri ţinute în secret. Caută să reuşeşti în lumină. Chiar şi eşecurile din lumină sunt mai bune decât reuşitele din întuneric. Rămâi în lumină!

  Hristos – viață pentru toți

  Dacă te uiţi cu băgare de seamă, amprentele lui Hristos se văd pe toate lucrurile create de mâna Sa. Poţi descoperi în propria ta viaţă semne ale prezenţei Sale.

  Maleahi – comunicare mântuitoare

  Este necesară o revizuire a spiritului şi a conţinutului conversaţiilor noastre. Fiecare are de făcut modificări curajoase pentru a fi pe placul lui Dumnezeu. El este gata să ne vină în ajutor.

  Zaharia – numai prin Duhul

  Ai încercat de multe ori să schimbi anumite lucruri în viaţă, dar ai constatat că după o vreme ai ajuns tot de unde ai plecat. Acordă-I acum o şansă lui Dumnezeu!

  Țefania – rămășiță de calitate

  Observă că este mai de dorit puţin şi de calitate, decât mult şi lipsit de calitate. Acest principiu este valabil şi pentru lucrurile obişnuite ale vieţii. Încearcă şi vei vedea!

  Habacuc – a trăi prin credință

  Ai putea găsi momente din trecut când ai trăit prin credinţă? Te-ai putea pregăti pentru viitor, să ai asemenea experienţe chiar mai reuşite.

  Naum – sărbătoare și liniște

  Poţi să-ţi găseşti locul în acest tablou de linişte şi sărbătoare?

  Mica – nebănuita pace

  Modelul de mai sus poate fi o soluţie pentru unele stări de tensiune în care eşti implicat. Dumnezeu poate îndepărta vrajba, dacă este solicitat şi lăsat s-o facă!

  Iona – ceasul cetății

  Cu puţină bunăvoinţă ai putea să-ţi schimbi atitudinile greşite faţă de cei din jur!

  Obadia – dreptate și judecată

  Nu încerca să-ţi faci singur dreptate în timp ce îţi aperi drepturile! Lasă-I şi lui Dumnezeu ocazia să-ţi facă dreptate!

  Amos – vremea tăcerii

  Există momente în care înţeleptul trebuie să tacă. Dacă nu pentru altceva, măcar pentru a-şi spune astfel dezamăgirea şi durerea.

  Osea – întoarcere și refacere

  Făgăduinţele lui Dumnezeu şi disponibilitatea Sa de a oferi prosperitate materială şi spirituală mai sunt valabile încă puţin. Poţi folosi ocazia.

  Belșațar – ceasul judecății

  Poate fi o învăţătură în fiecare istorie, fie ea fericită sau nu. Încearcă să găseşti ceva pentru tine sau pentru alţii în meditaţia de astăzi!

  Nabucodonosor – nebunia puterii

  Spiritul babilonian este prezent oriunde şi oricând pe pământ. El atinge tot ceea ce este pământesc. Este foarte utilă o îndepărtare conştientă de acest pericol. Cu cât o faci mai repede, cu atât mai bine.

  Șadrac, Meșac și Abed-Nego – credincioșie necondiționată

  Enumeră o serie de principii personale pe care nu ai fi dispus să ţi le încâlci orice s-ar întâmpla. Dacă nu ai, începe să-ţi stabileşti asemenea valori. Importanţa păstrării acestora se va dovedi în timp.

  Daniel – preferințe și performanțe

  Verifică dacă stilul tău de viaţă este corespunzător cu voia lui Dumnezeu pentru tine. Operează schimbări, dacă este cazul.

  Ezechiel – armonia sistemelor

  Încearcă să zăboveşti mai mult în faţa diverselor aspecte ale creaţiei lui Dumnezeu şi lasă-te uimit de frumuseţea, armonia şi complexitatea lucrării Sale. Vei găsi motive temeinice de adoraţie.

  Ieremia – providență prenatală

  Identifică bazele pe care Dumnezeu le-a pus parcursului vieţii tale spre reuşită personală şi publică!

  Isaia – puterea viziunii personale

  Imaginează-ţi că te afli faţă în faţă cu Dumnezeu şi primeşti chemarea Sa. Încearcă să te pui în locul lui Isaia.

  Iov – rațiune și resemnare

  Viaţa va fi uneori mai dură de cum eşti obişnuit să o accepţi. Nu recurge la întrebări fără răspuns. Recapitulează lucrurile simple pe care le poţi înţelege şi accepta. Mâine va fi altfel.

  Estera – providența tacită

  Providenţa tacită continuă sigur să Se manifeste şi astăzi. Poţi fi unul dintre puţinii care o observă şi beneficiază de pe urma ei!

  Neemia – apărare și dezvoltare

  Selectează ceea ce este de folos pentru dezvoltare, dar fii atent şi la ce ar putea să ameninţe cu distrugerea bunurile sau valorile obţinute!

  Ezra – aprobare multiplă

  Dacă îţi iei timp să contempli iureşul lucrurilor din jur, vei putea să discerni rostul după care să-ţi organizezi viaţa şi lucrarea personală!

  Iosia – excelență târzie

  Unele lucruri bune pot veni prea târziu, dar chiar şi atunci merită încercate. Un anumit câştig se poate totuşi obţine.

  Ezechia – viața ca o pradă

  Există lucruri cu adevărat de valoare în viaţă şi pentru viaţă. Arată adevărata preţuire numai pentru ceea ce merită!

  Ghehazi – căpătuială buclucașă

  Ia-ţi timp să evaluezi realist şi curajos care sunt urmările şi pierderile pe termen lung a unor gesturi aducătoare de profit îndoielnic! Operează schimbări la timp!

  Naaman – un simplu ritual

  Identifică un lucru simplu şi ieftin care ar putea produce un impact major asupra bunăstării tale şi a celor din jur. Ai curajul şi aplică-l!

  Sunamita – un loc pentru profet

  Identifică un loc sau un lucru din ambianţa casei tale unde crezi că Dumnezeu ar fi interesat şi bucuros să fie prezent. Fii sigur că El nu ţi-ar rămâne dator!

  Văduva din Sarepta – untdelemn continuu

  Caută să măreşti capacitatea de primire şi utilizare a binefacerilor lui Dumnezeu. El Se va dovedi atât de generos cât vei fi dispus să-I primeşti oferta.

  Elisei – vindecarea apelor

  Unele resurse aducătoare de amărăciune şi moarte se prescriu şi ar trebui vindecate. Viaţa după aceea ar fi cu totul alta. Merită să încerci!

  Izabela – instigare la fărădelege

  Identifică-ţi cu grijă izvoarele de inspiraţie, atunci când promovezi schimbarea. Fii conştient de riscurile schimbării de dragul schimbării!

  Nabot – valoarea moștenirii

  Merită să faci un inventar al lucrurilor, ideilor şi simbolurilor devenite moştenire de valoare. Respectă şi preţuieşte ceea ce te face să fii tu însuţi!

  Ilie – pregătirea pentru transfigurare

  Când vine vremea plecării din funcţie, nimănui nu-i este uşor. În demnitatea lui Ilie există o lecţie valoroasă, care merită urmată.

  Ilie – descurajare amară

  În timp ce fiecare om trece măcar de câteva ori în viaţă prin forme mai uşoare sau nu de depresie, aproape jumătate dintre oameni au depresii curente. A recunoaşte că această realitate te priveşte şi pe tine este primul pas spre ieşirea din ea.

  Ilie – punct și de la capăt

  Care sunt lucrurile din viaţa ta care ar trebui luate de la capăt? Caută în mod special în sfera obiceiurilor de închinare. Se va găsi ceva de făcut.

  Ahab – vinovăție reproiectată

  Crezi că reproiectarea se întâmplă adesea şi în modul tău de a căuta vinovatul? Cum nimeni nu poate scăpa de tot ce este specific omenesc, identifică şi elimină scuzele nefondate!

  Ilie – semnul sfințeniei

  Uneori este nevoie de insistenţă şi stăruinţă în rugăciune, până când să primeşti răspunsul. Dar merită să duci această experienţă până la capăt.

  Asa – ordine în casă

  Care lucruri din imediata ta apropiere ar trebui supuse unei reforme serioase? Reforma este un lucru stresant şi dureros, dar merită şi trebuie făcută.

  Abiam – bogăția harului

  Cum interpretezi faptul că abuzurile personale nu sunt urmate imediat de eşec sau faliment? Observă că harul este abundent, dar are totuşi capăt şi este riscant să ajungi până acolo. Ai grijă!

  Ieroboam – reforma neîntemeiată

  Ce rol joacă regula bunului plac în luarea deciziilor tale? Greşelile altora în acest sens pot fi o lecţie care nu trebuie uitată.

  Roboam – alegere neinspirată

  Cum verifici dacă primul impuls în luarea unei decizii este pe direcţia cea bună sau nu? Când oamenii îţi transmit un mesaj confuz, lumina vine numai de la Dumnezeu.

  Împărăteasa din Seba – căutând slava adevărată

  Ce semnificaţie profiindă ar trebui să aibă succesul şi prosperitatea ta personală? L-ar putea cunoaşte şi lăuda şi alţii pe Dumnezeu, dacă tu le-ai sugera acest lucru?

  Solomon – rugăciune înțeleaptă

  Cum poţi fi sigur că modul tău de a vedea şi a judeca lucrurile este mai mult decât intuiţie de moment? Cere înţelepciune şi călăuzire de la Dumnezeu!

  Solomon – slujire împărțită

  Cum arată religia curată, cerută creştinilor astăzi de către Dumnezeu? Se cere o delimitare clară faţă de ceea ce nu este conform voinţei descoperite a lui Dumnezeu.

  Adonia – cu de la sine putere

  Cum îţi dai seama dacă orientarea ta este oportună sau nu? Armonizarea cu practica generală şi cu regulamentele în vigoare te scapă din primejdie!

  Barzilai – ajutor de urgență

  La ce te gândeşti atunci când ajuţi pe cineva? Oamenii cu adevărat nobili nu sunt preocupaţi de căpătuială, ci de nevoile reale ale celorlalţi.

  Hușai – consiliere și providență

  Cum crezi că poţi distinge drumul lui Dumnezeu pentru tine, printre atâtea interacţiuni omeneştii Când nu ştii cum este mai bine, aşteaptă să se lămurească lucrurile. Nu acţiona la întâmplare!

  Ahitofel – încredere, autoritate și influență

  Ai grijă la cei care îţi dau sfaturi! Nu întotdeauna Dumnezeu lucrează prin intermediul lor!

  Șimei – batjocura de ocazie

  Crezi că poate fi şi ceva bun în reproşurile celor din jur? Poate că lecţia de umilinţă este exact lucrul de care ai nevoie pentru succesul ulterior!

  Absalom – bunăvoință subversivă

  De ce crezi că serviciile secrete ale lui David nu au funcţionat pentru a preîntâmpina puciul lui Absalom? Observă că, atunci când Dumnezeu pregăteşte o surpriză, secretul este total. Succes în a scoate învăţătura!

  Absalom – discreție și ură

  La ce crezi că se gândea David evaluând situaţia creată de moartea lui Amnon? Tristeţea este un element indispensabil al pocăinţei. Nu-l evita, ci foloseşte-l constructiv!

  Amnon – pasiune ieftină

  Cum crezi că s-a simţit Tamar în timp ce fratele ei o alunga în stradă? Ia în consideraţie că un număr îngrijorător de femei cunosc personal acest sentiment. Ele merită grija noastră, pentru a se putea vindeca.

  Tamar – rezistență și raționament

  Fă diferenţa dintre dragostea autentică şi pasiunea oarbă! Nu le permite sentimentelor să preia controlul, ci oferă-le doar locul legitim!

  Ionadab – șiretenie și înșelăciune

  Cum evaluezi puterea şireteniei de a te ajuta să-ţi atingi obiectivele? Nu este recomandat succesul de moment, dacă acesta se plăteşte scump, pe termen lung. Fă calculele generale și trage concluzia!

  Natan – prevedere și franchețe

  Cum combini tactul cu francheţea când eşti într-o situaţie delicată? Notează că Natan era omul lui Dumnezeu. Exemplul lui e demn de urmat.

  Bat-Șeba – doliu autentic

  Ce poate face un doliu să fie o autentică trăire de durere? Nu judeca pe alţii de făţărnicie, şi nu vei fi judecat nici tu!

  Urie hititul – devotament exemplar

  Unde te situezi pe linia continuă dintre interesul egoist şi binele suprem? Evaluează şi retuşează curajos!

  Ioab – roluri în reușită

  Cum îţi înţelegi şi îţi împlineşti rolul în reuşita personală? Fii silitor în lucrul tău, acordă-I lui Dumnezeu întreaga ascultare şi recunoaşte-I toate meritele!

  Mefiboșet – puterea amintirilor

  Care sunt prietenii tăi de altădată care ar merita un semn de preţuire? Să nu te deranjeze neputinţele sau infirmităţile lor. Amintirile sunt mai semnificative; acordă-le o şansă!

  Natan – rutina înșelătoare

  Cum rezolvi dilema conflictului dintre raţiunea omenească şi călăuzirea divină? Dispoziţia de a renunţa la părerea proprie atunci când Dumnezeu are o idee mai bună te va feri de greşeli.

  Mical – desconsiderare subiectivă

  Cât de liber te simţi să-ţi manifeşti în public sentimentele religioase? Fii natural şi autentic!

  Obed-Edom – binecuvântarea prezenței

  Încearcă să dezvolţi aria binecuvântărilor lui Dumnezeu, apropiindu-te de El cu smerenie şi respect.

  Uza – gest necuvenit

  E nevoie de revizuire a gesturilor tale de respect faţă de lucrurile sfinte? Ia în consideraţie situaţia lui Uza şi vei constata că există lucruri care nu pot şi nu trebuie atinse şi mişcate din locul lor.

  David – motive mai largi

  Atunci când te poţi înţelege ca parte integrantă dintr-un plan mai complex, prin care Dumnezeu îşi împlineşte planurile, viaţa ta spirituală şi profesională cunoaşte un nou val de progres.

  David – creștere și însoțire

  Prosperitatea nu este totdeauna semnul aprobării şi însoţirii divine, dar atunci când are o lucrare de împlinit cu cineva. Dumnezeu îi dă şi mijloacele, şi ocaziile necesare. Şi cu tine Dumnezeu are ceva de făcut.

  David – recunoaștere publică

  Cum vei proceda atunci când situaţia îţi va impune să-ţi arăţi preţuirea faţă de cei ce nu sunt de partea ta? Treci de partea lor şi ajută-i să recupereze pierderile pe care li le-ai pricinuit!

  Ioab – armistițiu necesar

  La ce lupte fără rost ai putea renunţa în beneficiul ambelor părţi? Fă primul pas şi nu vei regreta!

  Asael – iute de picior

  Care crezi că este punctul slab al performanţelor tale cele mai bune? Ai grijă la detalii şi la cei din jur!

  Vrăjitoarea din En-Dor – servicii fatale

  Nu căuta întunericul cu lumânarea! La o mică adiere, flacăra se poate stinge şi nu mai ştii pe unde să ieşi. Dimpotrivă, umblă în lumină şi nu vei da peste întuneric!

  Achiș – un naiv

  Cum procedezi cu naivitatea incitantă a unor semeni, oameni de bine? Dacă aspiri la rangul de om bun, nu uita că te pândeşte şi pe tine naivitatea, aşa că acţionează spre binele altora!

  Abigail – frumusețe și valoare

  Înţelegi de ce adesea cuplurile sunt formate din persoane aşa de diferite? Pentru că asemănarea poate fi uneori surprinzător de nepotrivită. Succes în a descoperi valoarea a ceea ce nu ai!

  Nabal – descendență și degenerare

  Cât de departe crezi că poate ajunge cineva care alunecă pe toboganul răutăţii sistematice? Cum fiinţa umană este capabilă să facă mai mult rău decât îşi poate ea însăşi imagina, rezistă în faţa acestei curiozităţi!

  Saul – moment de sinceritate

  Ce vei face în următorul moment de sinceritate? Profită de ocazie pentru a porni pe un nou drum!

  David – respect și noblețe

  Cum procedezi atunci când îţi cad în mână oamenii care ţi-au făcut rău? Nobleţea şi mărinimia nu trezesc niciodată sentimente de vinovăţie şi nici de răzbunare, aşa că foloseşte ocazia cât mai bine!

  Ionatan – cuvânt de încurajare

  Eşti conştient de nevoia celor din jur de a primi un cuvânt de încurajare din partea ta? Ei sunt prea obosiţi ca să se mai gândească la tine, aşa că ia-ţi tu timp să te gândeşti la ei!

  David – decizie responsabilă

  Ce faci atunci când îţi dai seama că lipsa de acţiune te expune unor riscuri foarte serioase? A nu acţiona la timp este la fel de grav ca dacă ai acţiona rău. Să nu fii vinovat nici de una, nici de alta.

  Ahimelec – procedură de excepție

  Ştii cum se pot împăca lucrurile sfinte cu nevoile tale legitime? Asigură-te că auzi foarte bine ce spune Dumnezeu în această privinţă. Altfel rişti prea mult. Succes în a păstra măsura!

  David – minciunea cea de toate zilele

  Eşti sigur că spui întotdeauna adevărul şi numai adevărul? Noi putem cuprinde numai o fărâmă de adevăr, dar cel pe care îl avem să nu-l combinăm cu o minciună. Succes în mărturisirea adevărului pe care îl ai!

  David refugiul optim

  Unde te simţi în siguranţă în momentele de confuzie? Nu uita să te adăposteşti în prezenţa lui Dumnezeu, în care se poate ascunde bine fiecare suflet creat şi răscumpărat de El. Eşti aşteptat cu drag!

  Mical – un dram de prevedere

  Ce măsuri de precauţie se impun pentru a-ţi proteja ce ai mai scump? Luptă să realizezi ceva, dar nu uita să şi aperi ce ai realizat!

  David – modestie și considerație

  Cum reuşeşti să-ţi împac limitele personale cu marile provocări ale vieţii? Poate fi o bună asociere între modestie şi măreţie. Astfel poţi atinge măreţia modestiei.

  David și Ionatan – compatibilitate avansată

  Eşti dispus să apreciezi asemănările şi diferenţele dintre tine şi prietenii tăi? Poţi ajunge la concluzia că deosebirile sunt chiar mai bune decât asemănările.

  David – puterea lucrurilor mici

  Încearcă să potriveşti lucrurile mici în contextul care să le dea valoare maximă!

  Goliat – aroganță fatală

  Poţi identifica pericolele potenţiale în lucrurile inofensive? Când sunt amestecate cu înălţare de sine şi nechibzuinţă, detaliile capătă dimensiuni catastrofice. Ocoleşte-le pe departe!

  David – competențe, competențe

  Care dintre calităţile lui David crezi că îl recomanda cel mai mult să ocupe tronul lui Israel? Spiritualitatea era cel mai preţios lucru. Caută şi alte calităţi!

  Eliab – aparență înșelătoare

  Te-ai păcălit vreodată, acordând prea mare greutate aparenţelor? Ca să nu mai repeţi greşeala, uită-te la ce Se uită Dumnezeu şi nu te vei mai înşela niciodată!

  Saul – punctul critic

  Există un moment critic în viaţa fiecăruia şi în viaţa ta. Poţi evita atingerea lui dacă eşti destul de vigilent.

  Ionatan – popularitate salvatoare

  Poţi conta pe intervenţia divină atunci când este evident că omeneşte lucrurile par încurcate rău?

  Ionatan – echilibru și discernământ

  Te simţi liber să-ţi exprimi opţiunile atunci când ştii că acest lucru s-ar putea să te coste? Oricum, calea neascultării este mult mai grea, aşa că alege ceea ce este mai bine pentru suflet!

  Saul – restricție inutilă

  Ascultarea de principiile date este mai importantă decât inventarea altor norme.

  Saul – abuz în serviciu

  Ai putea identifica la tine zone de risc expuse abuzului în serviciu? Mai bine să nu foloseşti toată puterea pe care o ai decât să faci mai mult decât te duc puterile.

  Saul – noblețea de la început

  Care dintre calităţile tale personale ar avea nevoie de maturizare şi stabilitate? Pregăteşte-te pentru acţiuni pe termen lung, dacă ai în vedere dezvoltarea caracterului.

  Saul – responsabilitatea ca șansă

  Ce şanse îţi oferă mica sau marea responsabilitate pe care o ai? Foloseşte ocazia pentru creştere şi dezvoltare spirituală!

  Samuel – predispoziție și ascultare

  Cum ai îndeplini o misiune de asemenea delicateţe ca aceea a lui Samuel în acest episod? Dispoziţia de a asculta dă şi astăzi aceleaşi roade.

  Samuel – creștere și armonie

  Alegerea personală este mai importantă decât influenţa mediului. Lucrează la ce se poate şi vei reuşi!

  Fiii lui Eli – răutate și decădere

  Ai toate explicaţiile cu privire la răutatea celor din jur? O parte este treaba mediului, dar contribuţia personală este suficientă pentru a te pune pe gânduri. Aici e de lucru!

  Samuel – consacrat Domnului

  Ce lucruri din viaţa ta ar merita consacrate lui Dumnezeu? Nu uita că cele mai multe dintre lucrurile pe care I le consacrăm Lui ne vor fi înapoiate după ce El le va binecuvânta. Asa că merită să încerci.

  Eli – neglijența și providența

  Ce aspecte ale vieţii de rugăciune eşti înclinat să neglijezi? Succesul în viaţa de rugăciune este o rugăciune a succesului, aşa că merită să faci progrese în acest domeniu.

  Ana – esențialul despre rugăciune

  Cu ce poţi să-L cointeresezi pe Dumnezeu în rugăciune? Încearcă varianta de a-I oferi Lui ceea ce-I ceri. Vei avea sigur succes.

  Obed – nebănuita speranță

  Ai putea aprecia starea sufletească a lui Naomi ţinându-l pe Obed în braţe? Constatarea că Dumnezeu este bun vine uneori destul de târziu. Drumul poate fi aspru, dar este verificat şi duce unde trebuie. Mergi mai departe!

  Boaz – mărinimie și răscumpărare

  Ce te impresionează în mod special la Boaz? Poate că el nu s-a gândit niciodată să intre pe lista spiţei de neam a lui Mesia. Dar faptele lui constituie cea mai bună recomandare. Mai este loc pe lista de onoare a cerului.

  Rut – alegere și credincioșie

  Ce loc ocupă viaţa religioasă între priorităţile tale? Se pare că persoanele religioase au cele mai mari satisfacţii în toate domeniile vieţii. Poţi încerca.

  Naomi – o mamă de milioane

  Cum crezi că a reuşit Naomi să-şi învingă tristeţea şi singurătatea? Privind înainte cu credinţă şi curaj, vei găsi motive de bucurie încă neexplorate.

  Samson – final ca prin foc

  Nu risca pe ultima carte, nu ştii niciodată ce se întâmplă până la urmă. Fă-ţi socotelile la timp şi vei fi scutit de penalizări. Iertarea greşelilor este o soluţie bună, dar ascultarea este una si mai bună!

  Samson – limitele providenței

  Îţi poţi da seama când limitele harului tău riscă să fie depăşite? Curajul de a privi lucrurile lucid şi dispoziţia de a face ce trebuie te vor salva la vreme de nevoie.

  Samson – alegere din impuls

  Cât de importantă este plăcerea în luarea deciziilor tale? Oricât ar părea de ciudat, cele mai multe decizii se iau sub influenţa emoţiilor. Poţi face îmbunătăţiri în direcţia instalării la putere a principiilor.

  Samson – nazireul predestinat

  Crezi că stilul de viaţă mai are încă importanţă în realizarea performanţelor personale? Ia în consideraţie influenţa factorilor de sănătate asupra stării generale de bine şi asupra capacităţii de a face faţă solicitărilor. Cu siguranţă, ai schimbări de făcut.

  Fiica lui Iefta – devotament și candoare

  Ai mai putea găsi pe cineva care să întruchipeze idealul de candoare şi puritate sufletească? Poate că nu va fi uşor, dar merită să cauţi. Până la urmă, vei găsi totuşi pe cineva.

  Iefta – nechibzuință dureroasă

  Cum te poţi proteja de dureri de inimă inutile? Cugetă de două ori şi vorbeşte o singură dată. Nu fi niciodată prea sigur pe tine şi nu te baza pe succesul din trecut. Ia aminte şi la greşelile de altădată; numai aşa vei reuşi!

  Iefta – renegatul valoros

  Poţi reveni asupra modului în care ai tratat o anumită persoană. Poate că cei lepădaţi au ajuns astfel tocmai pentru că erau de valoare. Ai curajul să revii!

  Iair – asociație de familie

  Cum poţi clădi o structură de relaţii rodnice cu cei din jur? Ai grijă în primul rând de tine şi apoi de superiori şi subordonaţi!

  Tola – ani de stabilitate

  Cum depăşeşti blazarea şi rutina, care ar putea aduce plictiseală? Dacă eşti creativ, apucă-te de treabă, dacă nu eşti creativ, caută un colaborator creativ şi formează o echipă!

  Abimelec – rutină ucigașă

  Ce ai învătat din reuşitele şi eşecurile din trecut? Nu te limita la un singur mod de a rezolva lucrurile. Biruieşte rutina şi la inovaţiile necesare!

  Abimelec – impostură cifrată

  Poţi deosebi reproducerile ieftine aşezate în locul lucrurilor autentice? Dacă priveşti cu atenţie, vei fi scutit de păcăleli gratuite!

  Ghedeon – tact și modestie

  Tactul îţi va aduce mai multă linişte sufletească decât graba fără rost. Ai răbdare şi continuă să cauţi soluţii în direcţia păcii, dacă acest lucru este posibil!

  Ghedeon – rămășița eficientă

  Ai putea găsi argumente în favoarea celor puţini? Calitatea vieţii lor şi faptul de a sta pentru adevăr şi dreptate sunt argumente suficiente. Curaj şi mergi mai departe!

  Ghedeon – reformă și prevedere

  Poţi aprecia întotdeauna nivelul de prevedere de care ai nevoie? Paşii mici şi siguri sunt de preferat în locul celor mari şi greşiţi. Păşeşte bine şi mergi sănătos!

  Ghedeon – trimitere și putere

  Cum depăşeşti momentele de timiditate şi de neîncredere! Privind la tine, poţi să te descurajezi, aşa că priveşte spre Dumnezeu!

  Iaela – mărinimie și cruzime

  Cum reuşeşti să împaci dreptatea cauzei în care crezi cu demnitatea personală a duşmanilor ei! Trebuie să găseşti o soluţie, pentru că aceasta există!

  Barac – siguranța locului doi

  Ştii ce înseamnă bucuria şi onoarea locului secund? Dacă nu ştii, descoperă acest lucru. Dacă ştii, repetă cu succes!

  Debora – judecătoare și prorociță

  Poţi identifica şi recunoaşte meritele unei femei de mare curaj şi competenţă din jurul tău? Poate că nu i-a spus nimeni de mult un cuvânt de apreciere şi încurajare. Îi poţi face o surpriză plăcută.

  Șamgar – oticul de mare randament

  Crezi că poţi fi eficient şi cu dotări mai slabe? Asigură-te că este bine ceea ce faci şi împlineşte-ţi partea cu credincioşie. Va veni el şi succesul, la vremea lui. Fii sigur de acest lucru!

  Ehud – stângaciul abil

  Poate fi o binecuvântare faptul că îţi faci lucrurile altfel decât alţii!

  Otniel – patruzeci de ani de pace

  Ce riscuri crezi că presupun prosperitatea şi progresul economici? Cu cât eşti mai dispus să iei în consideraţie aceste riscuri, cu atât vei fi mai ocrotit de surprize neplăcute!

  Iosua – alegere personală

  Ai tăria să-ţi afirmi poziţia personală şi să o dai de exemplu? Uneori acest procedeu va fi mult mai eficient decât o mulţime de argumente luate din cărţi.

  Șapte seminții – planificare omenească și alegere divină

  Pentru a nu aluneca în greşeală, trebuie să Ii recunoaştem lui Dumnezeu dreptul de a avea ultimul cuvânt.

  Gabaoniții – viclenie și credulitate

  Poţi să-ţi dai seama care este graniţa dintre încredere şi credulitate? Nu te lăsa păcălit de rutină şi mai verifică încă o dată veridicitatea faptelor!

  Acan – lăcomie proverbială

  Poţi identifica uşor ceea ce trebuie eliminat dintre lucrurile tale? Fii exigent când este vorba de lucruri date spre nimicire!

  Iosua – locul prezenței divine

  Unde poţi găsi un loc al prezenţei divine, pentru a fi mai în siguranţă? Formează-ţi obiceiul de a te retrage într-un loc liniştit, unde să poţi să te ocupi de tine şi de misiunea ta!

  Rahav – funia roșie

  Recunoaşte detaliile cu efect radical pentru a nu plăti prea scump neglijenţa. Foloseşte consemnul în mod corespunzător!

  Rahav – credință începătoare

  Ce metodă foloseşti pentru a lua o decizie riscantă? Scopul nu scuză mijloacele, aşa că armonizează-ţi procedeele cu nobleţea cauzei!

  Iosua – promisiune și efort

  Cât suflet vei pune în a obţine ceea ce Dumnezeu a hotărât să-ţi deaf Lucrează ca şi când totul ar depinde de tine şi recunoaşte-I lui Dumnezeu toate meritele!

  Moise – succesiune pe rol

  Cum vei proceda când trebuie să oferi locul succesorului! Timpul va aduce un asemenea moment. Acţionează cu demnitate şi decenţă!

  Fetele lui Țelofhad – dreptul natural

  Cum faci când ştii că ai dreptate şi nimeni nu recunoaşte? Fetele lui Ţelofhad ar putea să-ţi servească drept model.

  Fineas – un radical necesar

  Poţi distinge momentul când trebuie să intervii ferm? Acţionează doar atât cât să restabileşti ordinea, şi nu te deda la excese!

  Balac – nemulțumire ieftină

  Poţi să-ţi dai seama când nemulţumirile tale sunt neîntemeiate? îndreaptă lucrurile la timp pentru a evita pierderi ruşinoase!

  Balaam – negociere pe muchie de cuțit

  Ce vei face cu veriga slabă în negocierile de viitor? Aminteşte-ţi că interesul personal poate dăuna grav reuşitei unei tranzacţii. Rezistă acestei tentaţii!

  Moise și Aaron – pripeală fatală

  Identifică situaţiile în care im mic gest are o mare semnificaţie. Exercită atenţie maximă în astfel de momente. Apreciară urmările în mod corespunzător!

  Core – sămânță de scandal

  Observă cu atenţie lecţiile istoriei şi învaţă din păţania altora!

  Caleb – puterea de a fi diferit

  Cât rămâi de autentic nunei când majoritatea se plânge de neajunsuri? Cu puţină disciplină I n i sonală, poţi găsi un folos din nereuşite şi neîmpliniri.

  Moise – excelența personală

  Cum poţi fi un om bun cu adevărat? Adu-ţi aminte că numai Dumnezeu este bun şi numai cu El poţi fi bun cu adevărat. Consacră-ţi timp să stai cu El!

  Maria și Aaron – bârfă în toată regula

  Cum reacţionezi faţă de tendinţa celor din jur de a te atrage în cercul vicios al bârfelor de ocaziei? Fii conştient de josnicia şi de efectele rele ale acestui obicei şi poarte cu demnitate!

  Moise – schimbarea la față

  Cum faci să nu-i stânjeneşti pe oameni cu excelenţa ta? Acoperă-ţi în mod conştient o parte din strălucire şi apropie-te de ei!

  Moise – mijlocire supremă

  Ce valoare le acorzi semenilor tăi şi ce eşti dispus să faci pentru ei? Ataşamentul tău faţă de ei va li răsplătit din belşug.

  Moise – conformitate cu originalul

  Urmează cu exactitate instrucţiunile, mai ales dacă acestea vin de la Dumnezeu. Pe această cale te asiguri de reuşiră.

  Moise – întâlnire de gradul zero

  Apropierea de cer este evidentă pe munte, iar puritatea aerului şi răcoarea izvoarelor ne trimit cu gândul la Dumnezeu. Fii prezent la întâlnirea cu El!

  Moise – delegarea autorității

  Identifică-ţi sursele personale de autoritate. Adu-ţi aminte că simpla poziţie socială nu este suficientă. Dezvoltă-ţi mai ales valoarea personală!

  Moise – semnul autorității

  Există un singur risc, şi anume acela de a acorda mai mare importanţă simbolului ca obiect, decât realităţii pe care acesta o reprezintă. Atunci ne aflăm la graniţa idolatriei. Dar până la această extremă, utilitatea unui semn de autoritate este un lucru excelent. Alege-l şi foloseşte-l cu grijă!

  Moise – chemare autentică

  Poţi sesiza în viaţa ta lucruri supranaturale prin care Dumnezeu încearcă să-ţi câştige atenţia şi inima. Priveşte şi ascultă cu atenţie chemarea!

  Moise – intervenție prematură

  Cum poţi şti dacă a sosit timpul prielnic pentru un lucru? Recunoaşte că există şi realităţi dincolo de simţămintele personale de urgenţă. Roagă-te şi lasă-L pe Dumnezeu să conducă lucrurile!

  Iochebet – providență și credință

  Educaţia copiilor este un mod de a-ţi investi credinţa pe termen lung. Fiecare efort conştiincios va fi răsplătit cândva şi merită să fie făcut cu toată inima.

  Șifra și Pua – Ascultare în ilegalitate

  Când cezarul şi Dumnezeu cer lucruri opuse, iar tu nu poţi să asculţi decât de unul dintre cei doi domni, urmează calea conştiinţei luminată de Dumnezeu, şi vei fi binecuvântat!

  Iosif – modeul de a vedea lucrurile

  Modul tău de a vedea lucrurile are nevoie de o revizuire din timp în timp. Încearcă să priveşti viaţa dintr-o perspectivă nouă şi constructivă!

  Iosif – criteriul excelenței

  Ce loc ocupă principiile divine în ierarhia valorilor tale personale? Lumea are şi astăzi nevoie de oameni ca Iosif. Poţi fi unul dintre ei!

  Iosif – succesul subteran

  Cum poţi prospera chiar şi în condiţii total nefavorabile? Dacă Dumnezeu este cu tine, nu există condiţii nefavorabile. Poţi prospera oriunde, dacă alegi să fii alături de Dumnezeu.

  Iosif – între instinct și conștiință

  Poţi distinge diferenţa dintre principii şi impulsurile personale. Fii vigilent şi ferm când este vorba de a evita un compromis!

  Iosif – favoruri părintești

  Ce preferinţe personale ar putea crea dificultăţi celor din jurul tău? Fii conştient că tendinţa de părtinire ne paşte pe toţi. Ia în calcul urmările incalculabile ale acestui lucru şi ia măsuri de precauţie când e vorba să-ţi arăţi preferinţele!

  Iacov – ceasul reformelor

  Care lucruri ar trebui revizuite şi aduse la zi în viaţa ta? Obişnuieşte-te să-ţi revizuieşti obiceiurile cât încă acestea nu au devenit stăpâne pe viaţa ta!

  Dina – mirajul cultural

  Ce ar trebui să cunoşti mai bine despre străinii de lângă tine? Sensibilităţile sau nepăsarea lor ar putea să te ajute să legi cele mai avantajoase relaţii. Aţi putea fi binecuvântaţi şi unii, şi alţii.

  Iacov – lupta cu Dumnezeu

  Care sunt locurile în care Dumnezeu nu are încă acces în viaţa ta? Fii conştient că El continuă să asedieze cu dragoste inima ta, pentru a fi întreagă numai a Lui. Abia atunci vei deveni o persoană invulnerabilă.

  Iacov – calea lui Dumnezeu

  Cum să-ţi perfecţionezi deprinderea de a distinge vocea lui Dumnezeu? Este nevoie de timp pentru a te deprinde cu tonul vocii Sale. Cu cât petreci mai mult timp alături de El în studiu şi rugăciune, cu atât îl vei înţelege mai clar.