Sola Scriptura

  Gânduri preluate de pe site-ul SolaScriptura.ro

  Gândul de dimineață – 28.02.2017 – solascriptura.ro

   „Domnul va judeca pe poporul Său, dar va avea milă de robii Săi, văzând că puterea le este sleită.”  - Deuteronomul 32:36 Au apus de mult timpurile în care eroii...

  Gândul de dimineață – 27.02.2017 – solascriptura.ro

   „Cel ce păzeşte legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânaţi face ruşine tatălui său.” - Proverbe 28:7 Aveam 16 ani şi locuiam împreună cu părinţii...

  Gândul de dimineață – 26.02.2017 – solascriptura.ro

   „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” - Proverbe 22:6 În septembrie 2014, Sonja Singh, o mămică...

  Gândul de dimineață – 25.02.2017 – solascriptura.ro

   „Dragostea nu face rău aproapelui.” - Romani 13:10 Într-o zi, vântul a întâlnit o frumoasă floare şi s-a îndrăgostit de ea. În timp ce el o mângâia, ea îi răspundea...

  Gândul de dimineață – 24.02.2017 – solascriptura.ro

   „Dar un folos pentru ţară, în toate privinţele, este un împărat preţuit în ţară.” - Eclesiastul 5:9 Când generalul George Washington a vizitat oraşul New York, la finele Războiului de...

  Gândul de dimineață – 23.02.2017 – solascriptura.ro

   „Mai bine o mână plină de odihnă, decât amândoi pumnii plini de trudă şi goană după vânt.” - Eclesiastul 4:6 Cu cât dormi mai puţin, cu atât mai multă foame...

  Gândul de dimineață – 22.02.2017 – solascriptura.ro

   „Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui!” - Psalmi 103:20 Doi îngeraşi s-au gândit să se...

  Gândul de dimineață – 21.02.2017 – solascriptura.ro

   „Tu-mi dai puterea bivolului şi m-ai stropit cu untdelemn proaspăt.” - Psalmi 92:10 Vasile Stoica s-a născut cu un handicap locomotor şi a crescut mai mult prin spitale şi prin...

  Gândul de dimineață – 20.02.2017 – solascriptura.ro

   „Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău.” -...

  Gândul de dimineață – 19.02.2017 – solascriptura.ro

  „Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.” - Psalmi 119:111 „Nu eşti în apele tale” – îmi spune un prieten. „Ai mereu ceva de...

  Gândul de dimineață – 18.02.2017 – solascriptura.ro

   „Tu aduci întunericul şi se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare.” - Psalmul 104:20 Trei broaşte-de-Rio-Viejo-comune, adunate la câţiva metri depărtare una de alta, sunt aproape...

  Gândul de dimineață – 17.02.2017 – solascriptura.ro

   „Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte.” - Proverbe 12:11 Un tânăr s-a îndrăgostit de o fată de bani...

  Gândul de dimineață – 16.02.2017 – solascriptura.ro

   „Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem, căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii.” - 1 Tesaloniceni 4:9 Samuel Bistrian s-a...

  Gândul de dimineață – 14.02.2017 – solascriptura.ro

   „De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ.” - Cantarea Cantarilor 8:7 Robert Mc. Fall, un tânăr de 39 de ani, a...

  Gândul de dimineață – 13.02.2017 – solascriptura.ro

   „Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi." - Evrei 11:35 „Autodafé-ul”, cuvânt de origine portugheză, care,...

  Gândul de dimineață – 12.02.2017 – solascriptura.ro

   „Cum înveselesc untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău.” - Proverbe 27:9-10 Chuck Swindoll a spus că...

  Gândul de dimineață – 11.02.2017 – solascriptura.ro

  Galateni 6:2 „Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.” - Galateni Nancy Hutton este profesor-asociat la Universitatea de Medicină „Johns Hopkins”, din Statele Unite. În acelaşi...

  Gândul de dimineață – 10.02.2017 – solascriptura.ro

   „Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr.” - Psalmi 89:19 Scriitoarea Harriet Beecher Stowe, autoarea romanului „Coliba unchiului Tom”, era o necunoscută înainte de...

  Gândul de dimineață – 09.02.2017 – solascriptura.ro

   „Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când strig către El.” - Psalmul 4:3 Cine a venit cu ideea utilizării cuvântului „Alo!”, termenul utilizat...

  Gândul de dimineață – 08.02.2017 – solascriptura.ro

   „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!” - Romani 7:24,25 Mare Spirit, a cărui voce...

  Gândul de dimineață – 07.02.2017 – solascriptura.ro

   „Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu...

  Gândul de dimineață – 06.02.2017 – solascriptura.ro

   „Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa.” - Isaia 38:16 Înainte...

  Gândul de dimineață – 05.02.2017 – solascriptura.ro

   „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.” - Psalmi 23:4 La 26 aprilie 2006, cinci vieţi...

  Gândul de dimineață – 04.02.2017 – solascriptura.ro

   „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei...

  Gândul de dimineață – 03.02.2017 – solascriptura.ro

   „Lângă râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Roadele lor vor sluji ca hrană şi frunzele lor, ca leac.” - Ezechiel...

  Gândul de dimineață – 02.02.2017 – solascriptura.ro

  „Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.” - Psalmi 50:10 În 1925, micul oraş din Nome, Alaska, a fost năpădit de o epidemie de...

  Gândul de dimineață – 01.02.2017 – solascriptura.ro

   „Totdeauna vor fi săraci în ţară, de aceea îţi dau porunca aceasta: «Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara...

  Gândul de dimineață – 31.01.2017 – solascriptura.ro

  „Ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta.” - Deuteronom 30:19 Libertatea este vitală nu doar pentru indivizi, ci şi...

  Gândul de dimineață – 30.01.2017 – solascriptura.ro

   „De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: «Vino după Mine.» Omul acela s-a sculat şi...

  Gândul de dimineață – 29.01.2017 – solascriptura.ro

   „Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa; păsările cerului, şi îţi vor spune; vorbeşte pământului, şi te va învăţa şi peştii mării îţi vor povesti. Cine nu vede în toate...

  Gândul de dimineață – 28.01.2017 – solascriptura.ro

   „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” -...

  Gândul de dimineață – 27.01.2017 – solascriptura.ro

  „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui.” - Isaia 58:1 Nadia Murad Basef (23 de ani), o tânără refugiată...

  Gândul de dimineață – 26.01.2017 – solascriptura.ro

  „Tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi?” - Romani 2:21 Un comerciant de articole de papetărie a încercat să convingă un director al unei companii...

  Gândul de dimineață – 25.01.2017 – solascriptura.ro

   „Nu te socoti singur înţelept.” - Proverbe 3:7 Balzac trecea, mai mult din pricina reclamei pe care şi-o făcea singur, drept un mare specialist în grafologie. O doamnă îi aduse...

  Gândul de dimineață – 24.01.2017 – solascriptura.ro

   „Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.” - Romani 1:25 Spre deosebire de câinii-lup...

  Gândul de dimineață – 23.01.2017 – solascriptura.ro

   „Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea şi, cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.” - Proverbe 4:7 Un călător hotărî să petreacă câteva săptămâni la o mănăstire din Nepal. Într-o după-amiază, intră...

  Gândul de dimineață – 22.01.2017 – solascriptura.ro

  „El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.” - Psalmi 103:5 Ernestine Shepherd a împlinit 80 de ani şi, conform Cărţii Recordurilor Guiness, este...

  Gândul de dimineață – 21.01.2017 – solascriptura.ro

  „El a lăsat o aducere-aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.” - Psalmi 111:4 Sunt locuri care rămân în suflet alături de oameni şi amintiri dragi. Și de...

  Gândul de dimineață – 20.01.2017 – solascriptura.ro

   „Noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh...

  Gândul de dimineață – 19.01.2017 – solascriptura.ro

   „Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mamă-ta când a îmbătrânit.” - Proverbe 23:22 Aş vrea ca să mă ierți, copile, Că n-am să-ți las în urma...

  Gândul de dimineață – 18.01.2017 – solascriptura.ro

   „În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în...

  Gândul de dimineață – 17.01.2017 – solascriptura.ro

   „Împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.” - Isaia...

  Gândul de dimineață – 16.01.2017 – solascriptura.ro

   „Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” - Romani 12:10 Într-o emisiune de televiziune, intitulată „Copiii spun lucruri trăsnite”, prezentatorul a întrebat...

  Gândul de dimineață – 15.01.2017 – solascriptura.ro

   „Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!” - Iacov 3:13 Următoarele cuvinte au fost scrise pe mormântul unui preot...

  Gândul de dimineață – 14.01.2017 – solascriptura.ro

   „Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină.” - Isaia 40:30 Mult timp, accidentul vascular cerebral a fost asociat cu înaintarea în vârstă. Acum lucrurile s-au mai „limpezit”, medicii atribuind...

  Gândul de dimineață – 13.01.2017 – solascriptura.ro

   „Cel ce urăşte se preface cu buzele lui şi înăuntrul lui pregăteşte înşelăciunea. Când îţi vorbeşte cu glas dulce, nu-l crede, căci şapte urâciuni sunt în inima lui.” -...

  Gândul de dimineață – 12.01.2017 – solascriptura.ro

   „Păziţi-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor şi vă vor bate în sinagogile lor.”  - Matei 10:17 În religia catolică, papa este considerat succesorul Sfântului Petru, conducătorul...

  Gândul de dimineață – 11.01.2017 – solascriptura.ro

   „Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!� - Proverbe 6:6 În Deşertul Arizona, unde Deborah M. Gordon, biolog la Universitatea Stanford studiază furnicile-roşii-secerătoare,...

  Gândul de dimineață – 10.01.2017 – solascriptura.ro

   „Nu vă înşelaţi: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.» Ce seamănă omul, aceea va şi secera.� - Galateni 6:7 Un credincios a găsit pe proprietatea lui un câine care...

  Gândul de dimineață – 09.01.2017 – solascriptura.ro

   „Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.� - Ioan 7:24 Anul trecut, două tinere musulmane au fost ameninţate, smucite, îmbrâncite şi lovite în plină stradă, în centrul Bucureştiului, de...

  Gândul de dimineață – 08.01.2017 – solascriptura.ro

   „Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.” - Psalmi 37:4 Leo Buscalgia a învăţat chiar din copilărie ce înseamnă dezamăgirea pentru că nu ţi-au...

  Gândul de dimineață – 07.01.2017 – solascriptura.ro

   „Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.” - Proverbe 16:7 În timpul Primului Război Mondial, în seara de ajun a Crăciunului din anul...

  Gândul de dimineață – 06.01.2017 – solascriptura.ro

   „Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: «Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe...

  Gândul de dimineață – 05.01.2017 – solascriptura.ro

   „Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară.” - Neemia 6:13 Vlad, unul dintre fiii lui Mircea cel Bătrân, a rămas...

  Gândul de dimineață – 04.01.2017 – solascriptura.ro

   „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” - Proverbe 4:23 M-am internat în spital să-mi fac un control de rutină şi am constatat că eram...

  Gândul de dimineață – 03.01.2017 – solascriptura.ro

   „Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.” - 1 Corinteni 1:27 Schimbarea atitudinii lumii faţă de oamenii cu dizabilităţi – aceasta este,...

  Gândul de dimineață – 02.01.2017 – solascriptura.ro

   „Boul îşi cunoaşte stăpânul şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.” - Isaia 1:3 M-am uitat la tine când...

  Gândul de dimineață – 01.01.2017 – solascriptura.ro

   „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” - Filipeni 4:13 O poveste spune că doi copii patinau pe un lac îngheţat. Era o după-amiază friguroasă şi înnorată. Copiii se jucau...

  Gândul de dimineață – 31.12.2016 – solascriptura.ro

   „Ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc, sau se dezvinovăţesc între ele.”...

  Gândul de dimineață – 30.12.2016 – solascriptura.ro

   „N-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.” - 1 Corinteni 2:2 În timpul Revoluţiei Franceze din aprilie 1848, trei englezi...

  Gândul de dimineață – 29.12.2016 – solascriptura.ro

   „Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug.” - Isaia 58:6 În anul 1924, Simeon Bolivar a condus...

  Gândul de dimineață – 28.12.2016 – solascriptura.ro

   „Prin răbdare se înduplecă un voievod şi o limbă dulce poate zdrobi oase.” - Proverbe 25:15 Coriolan (lat. Coriolanus) este eroul uneia dintre cele mai faimoase legende ale vechii Rome....

  Gândul de dimineață – 27.12.2016 – solascriptura.ro

  Isaia 57:15 „Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu...

  Gândul de dimineață – 26.12.2016 – solascriptura.ro

   „Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei...

  Gândul de dimineață – 25.12.2016 – solascriptura.ro

  „Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.” - Proverbe 20:1 Alcoolul a fost pus în legătură directă cu şapte forme de cancer;...

  Gândul de dimineață – 24.12.2016 – solascriptura.ro

  „Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea.” - Proverbe 19:17 Yogi Omar nu prea mai avea bani atunci când un cerşetor l-a oprit...

  Gândul de dimineață – 23.12.2016 – solascriptura.ro

   „Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu. El nu-şi ia...

  Gândul de dimineață – 22.12.2016 – solascriptura.ro

   „Atunci, toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.” - Marcu 14:50 Personalitate proeminentă a culturii române, implicat deopotrivă şi în viaţa politică, Nicolae Iorga şi-a găsit sfârşitul în mod violent,...

  Gândul de dimineață – 21.12.2016 – solascriptura.ro

   „Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa...

  Gândul de dimineață – 20.12.2016 – solascriptura.ro

   „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece...

  Gândul de dimineață – 19.12.2016 – solascriptura.ro

   „A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea: «Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.» Lui Isus I s-a făcut milă...

  Gândul de dimineață – 18.12.2016 – solascriptura.ro

   „În Iope, era o uceniţă numită Tabita, nume care, în tălmăcire, se zice Dorca. Ea făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii.” - Faptele Apostolilor 9:36 La cei 94...

  Gândul de dimineață – 17.12.2016 – solascriptura.ro

   „Dacă cineva răneşte pe aproapele lui, să i se facă aşa cum a făcut şi el: frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.” - Levitic 24:19,20 Revolta din...

  Gândul de dimineață – 16.12.2016 – solascriptura.ro

   „Ferice de cine citeşte.” - Apocalipsa 1:3 Un lucru se ştia sigur la curtea vieneză a lui Iosif al II-lea: că împăratul nu prea suferea cărţile. Totuşi, într-o zi, valetul...

  Gândul de dimineață – 15.12.2016 – solascriptura.ro

   „Poate un etiopian să-şi schimbe pielea sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, care sunteţi deprinşi să faceţi răul?” - Ieremia...

  Gândul de dimineață – 14.12.2016 – solascriptura.ro

   „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.” - Romani 12:21 Într-un articol din ziar a fost descrisă o întâmplare în care un domn, pe nume John,...

  Gândul de dimineață – 13.12.2016 – solascriptura.ro

  „Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare.” - Isaia 50:4 Flori, ursuleți de pluş, colaje cu fotografii din...

  Gândul de dimineață – 12.12.2016 – solascriptura.ro

   „Eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat.” - Psalmi 119:127 În anul 1897, o expediţie ştiinţifică franceză, condusă de marele orientalist J. de...

  Gândul de dimineață – 11.12.2016 – solascriptura.ro

  „Nu fi nepăsător de darul care este în tine.” - 1 Timotei 4:14 Cunoscutul scriitor Norman Mailer, a început să studieze la Universitatea Harvard, penru a deveni inginer. Mama sa,...

  Gândul de dimineață – 10.12.2016 – solascriptura.ro

   „Vai de cei tari când este vorba de băut vin şi viteji când este vorba de amestecat băuturi tari.” - Isaia 5:22 Într-o scrisoare din august 1906, Constantin Dobrogeanu-Gherea îi...

  Gândul de dimineață – 09.12.2016 – solascriptura.ro

   „Cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci.” - Daniel 12:3 Jeane Nidetch, o casnică de 97...

  Gândul de dimineață – 08.12.2016 – solascriptura.ro

   „Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept.” - Proverbe 15:21 Într-un spital de boli psihice, medicii au pus la cale...

  Gândul de dimineață – 07.12.2016 – solascriptura.ro

   „Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” - Evrei 13:16 Rămas în istoria literaturii române drept „Poetul îngerilor”, Vasile Voiculescu a...

  Gândul de dimineață – 06.12.2016 – solascriptura.ro

   „Oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface...

  Gândul de dimineață – 05.12.2016 – solascriptura.ro

   „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” - 2 Corinteni 12:9 Călcâiul lui Ahile – După cum povesteşte legenda greacă, zeiţa Thetis, mama...

  Gândul de dimineață – 04.12.2016 – solascriptura.ro

   „Cei sădiţi în Casa Domnului înverzesc în curţile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade şi la bătrâneţe; sunt plini de suc şi verzi, ca să arate că Domnul este drept,...

  Gândul de dimineață – 03.12.2016 – solascriptura.ro

   „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” - Luca 9:23 Maxie Dunman a prezentat experienţa...

  Gândul de dimineață – 02.12.2016 – solascriptura.ro

   „Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decât să împarţi prada cu cei mândri.” - Proverbe 16:19 Sfidând autenticile origini, pe care în mod cert le cunoştea, Ion Luca...

  Gândul de dimineață – 01.12.2016 – solascriptura.ro

   „Mai bine să întâlneşti o ursoaică jefuită de puii ei, decât un nebun în timpul nebuniei lui.” - Proverbe 17:12 Regele pădurii se pregăteşte de somn. Nu este nici foarte...

  Gândul de dimineață – 30.11.2016 – solascriptura.ro

   „Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” - Matei 10:22 În unul dintre filmele sale, Philip Yancey a...

  Gândul de dimineață – 29.11.2016 – solascriptura.ro

   „Ascultă, fiule, şi fii înţelept; îndreaptă-ţi inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne.” - Proverbe 23:19,20 Regiunea...

  Gândul de dimineață – 28.11.2016 – solascriptura.ro

   „Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.” - Psalmul 23:1 Phillip Keller, în cartea sa „Psalmul 23 privit de un păstor”, arăta ce se întâmplă de fapt...

  Gândul de dimineață – 27.11.2016 – solascriptura.ro

   „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici...

  Gândul de dimineață – 26.11.2016 – solascriptura.ro

  „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi...

  Gândul de dimineață – 25.11.2016 – solascriptura.ro

   „Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul. Iudeii se mirau şi ziceau: «Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?»” - Ioan 7:14,15 Hans Christian Andersen, în „Povestea...

  Gândul de dimineață – 24.11.2016 – solascriptura.ro

   „Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.” - 1 Tesaloniceni 5:14 Documentarul „The Economist” prezintă istoria unei...

  Gândul de dimineață – 23.11.2016 – solascriptura.ro

   „Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă. Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu alăuta cu zece coarde!” - Psalmi 33:1,2 Talentul ieşit din comun al lui Paganini...

  Gândul de dimineață – 22.11.2016 – solascriptura.ro

  „Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru...

  Gândul de dimineață – 21.11.2016 – solascriptura.ro

   „Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!” - Psalmi 105:4 Pe Pământ, Înşelăciunea e la ea acasă. Încrederea e un lucru tot mai rar. Ne-am învăţat cu semnături, Cu martori Şi...

  Gândul de dimineață – 20.11.2016 – solascriptura.ro

  „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!” - Ieremia 17:5 O echipă de constructori săpa...

  Gândul de dimineață – 19.11.2016 – solascriptura.ro

   „Dragostea nu face rău aproapelui.” - Romani 13:10 Dr. Bennet Omalu este un patolog criminalist nigeriano-american, care a descoperit devastatoarele efecte pe care practicarea fotbalului american le are asupra creierelor...

  Gândul de dimineață – 18.11.2016 – solascriptura.ro

   „Este oare ceva prea greu pentru Domnul?” - Geneza 18:14 Într-un desen animat era prezentat un pod a cărui limită maximă de greutate era de 8 tone. Pe acest pod...

  Gândul de dimineață – 17.11.2016 – solascriptura.ro

   „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.”- 1Timotei 5:8 Fiind...

  Gândul de dimineață – 16.11.2016 – solascriptura.ro

   „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului...

  Gândul de dimineață – 15.11.2016 – solascriptura.ro

   „Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace, decât o casă plină de cărnuri cu ceartă!” - Proverbe 17:1 În cariera sa de jurnalist, scriitorul Filip Yancey a interogat...

  Gândul de dimineață – 14.11.2016 – solascriptura.ro

   „Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” - Mateei 10:22 Printre sutele de persoane care au ajuns în...

  Gândul de dimineață – 13.11.2016 – solascriptura.ro

   „Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun.” - Proverbe 18:1 Timon – personaj grec semilegendar, prezentat de numeroşi scriitori antici ca întruchiparea mizantropiei. Se spune...

  Gândul de dimineață – 12.11.2016 – solascriptura.ro

   „A căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: «Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti...

  Gândul de dimineață – 11.11.2016 – solascriptura.ro

   „Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare.”...

  Gândul de dimineață – 10.11.2016 – solascriptura.ro

   „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”...

  Gândul de dimineață – 09.11.2016 – solascriptura.ro

   „Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul, şi pe altul.” - Proverbe 22:2 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, cunoscut ca Cristiano Ronaldo, este un fotbalist portughez,...

  Gândul de dimineață – 08.11.2016 – solascriptura.ro

  „De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” - Matei 24:44 Într-o legendă veche se povesteşte despre un om că...

  Gândul de dimineață – 07.11.2016 – solascriptura.ro

   „Iubitul îşi are vremea lui.” - Eclesiastul 3:8 „… Eram rău ca un drac când mi se permiteau prea multe pozne. Biata mama îndura atâtea din pricina asta, încât, atunci...

  Gândul de dimineață – 06.11.2016 – solascriptura.ro

   „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la...

  Gândul de dimineață – 05.11.2016 – solascriptura.ro

   „Cine răspândeşte bârfelile este un nebun.” - Proverbe 10:18 „Mă numesc Bârfă, n-am niciun respect pentru justiţie. Eu îi mutilez pe oameni, dar nu-i ucid. Le rup inimile şi le...

  Gândul de dimineață – 04.11.2016 – solascriptura.ro

  „Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este puterea.” - Proverbe 24:10 La Londra, profesorul Stephen Hawking li se adresa celor peste 400 de oameni strânşi la Royal Institution ca...

  Gândul de dimineață – 03.11.2016 – solascriptura.ro

  „Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului.” - Psalmul 27:4 Puţini oameni ştiu...

  Gândul de dimineață – 02.11.2016 – solascriptura.ro

  „Cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.” Matei 7:2 Procust, un tâlhar, pândea ades pe drumul care ducea spre Atena. Când...

  Gândul de dimineață – 01.11.2016 – solascriptura.ro

   „Ascultaţi-Mă dar, şi veţi mânca ce este bun şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.” - Isaia 55:2 O dietă bogată în vitamina C poate micşora riscul de...

  Gândul de dimineață – 31.10.2016 – solascriptura.ro

   „Credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” - Evrei 11:1 În „Micul Prinţ” se arată că prietenul cel mai apropiat...

  Gândul de dimineață – 30.10.2016 – solascriptura.ro

  „Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decât să împarţi prada cu cei mândri.” - Proverbe 16:19 Izbit de-o vijelie, cândva, atât de rău, Din munte smuls, stejarul se pomeni-ntr-un...

  Gândul de dimineață – 29.10.2016 – solascriptura.ro

   „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.” -...

  Gândul de dimineață – 28.10.2016 – solascriptura.ro

   „Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulţi; aşa că acum este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie...

  Gândul de dimineață – 27.10.2016 – solascriptura.ro

   „Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.” - Proverbe 19:22 Povesteşte Victor Eftimiu: „După Caragiale, după Delavrancea şi Coşbuc, iată-l şi pe Vlahuţă plecat de pe această vale...

  Gândul de dimineață – 26.10.2016 – solascriptura.ro

   „Căci, pentru mine, a trăi este Hristos.” - Filipeni 1:21 În multe sate din Rusia se practica un obicei într-o vreme când mulţi copii nu supravieţuiau după naştere. Foarte mulţi...

  Gândul de dimineață – 25.10.2016 – solascriptura.ro

   „El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului.”  Coloseni 1:17-18 Pe vremuri credeam că furnicile ştiu ce fac. Cele care mărşăluiau...

  Gândul de dimineață – 24.10.2016 – solascriptura.ro

  „Dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere; dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege...

  Gândul de dimineață – 23.10.2016 – solascriptura.ro

  „Cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi şi jumătatea...

  Gândul de dimineață – 22.10.2016 – solascriptura.ro

   „Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat...

  Gândul de dimineață – 21.10.2016 – solascriptura.ro

   „Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele şi unul dintre voi le zice: «Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!» fără să...

  Gândul de dimineață – 20.10.2016 – solascriptura.ro

   „Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!” - Psalmul...

  Gândul de dimineață – 19.10.2016 – solascriptura.ro

  Proverbe 31:30 „Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” - Proverbe 31:30 Jamie Brewer a făcut mai mult decât să dărâme...

  Gândul de dimineață – 18.10.2016 – solascriptura.ro

  „Vei fi întărită prin neprihănire. Izgoneşte neliniştea, căci n-ai nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de tine.” - Isaia 54:14 În anul 1654, Blaise Pascal a...

  Gândul de dimineață – 17.10.2016 – solascriptura.ro

   „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.” - Romani 12:18 Porcii spinoşi se înghesuie în zilele reci de iarnă unii într-alţii pentru a...

  Gândul de dimineață – 16.10.2016 – solascriptura.ro

   „Mă silesc şi eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi. Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi...

  Gândul de dimineață – 15.10.2016 – solascriptura.ro

   „Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” - Efeseni 6:11 Armura – îmbrăcăminte protectoare care apără purtătorul împotriva armelor ofensive şi proiectilelor. Prin...

  Gândul de dimineață – 14.10.2016 – solascriptura.ro

   „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” - Galateni 5:24 Balzac spunea: „Mă scol la miezul nopții şi lucrez 16...

  Gândul de dimineață – 13.10.2016 – solascriptura.ro

  „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” - Filipeni 4:13 Bowen Toomey a venit pe lume fără mâini şi fără picioare, însă acest lucru nu l-a împiedicat să se bucure...

  Gândul de dimineață – 12.10.2016 – solascriptura.ro

   „Isus i-a zis: «Lasă morţii să-şi îngroape morţii, şi tu du-te de vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu.»” - Luca 9:60 P-un ţigan mort cu paradă Cum îl ducea toţi grămadă S-a vrut să...

  Gândul de dimineață – 11.10.2016 – solascriptura.ro

   „Nu fi nici peste măsură de rău şi nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme?” - Eclesiastul 7:17 La 24 februarie 1848, în timpul insurecţiei,...

  Gândul de dimineață – 10.10.2016 – solascriptura.ro

   „Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg...

  Gândul de dimineață – 09.10.2016 – solascriptura.ro

   „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.” - Psalmul...

  Gândul de dimineață – 08.10.2016 – solascriptura.ro

  „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” - Ioan 15:13 Câți oameni ar sări în fața unei mașini pentru a proteja persoana de lângă...

  Gândul de dimineață – 07.10.2016 – solascriptura.ro

   „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”- Iacov 4:6 Constantin Brâncuşi (19.02.1876, Hobiţa, Gorj, România – 16.03.1957, Paris, Franţa) a fost un pionier al sculpturii moderne abstracte....

  Gândul de dimineață – 06.10.2016 – solascriptura.ro

   „Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica.” -...

  Gândul de dimineață – 05.10.2016 – solascriptura.ro

   „Cine sapă groapa altuia cade el în ea şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte.” - Proverbe 26:27 Clistene este cel care a inaugurat în Atena antică sistemul...

  Gândul de dimineață – 04.10.2016 – solascriptura.ro

   „Cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea...

  Gândul de dimineață – 03.10.2016 – solascriptura.ro

   „Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul. «Veniţi, casă a lui Iacov, să umblăm în lumina Domnului!»” - Isaia 2:4,5 Era 1972...

  Gândul de dimineață – 02.10.2016 – solascriptura.ro

   „Dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi!” - 1 Petru 3:14 După ce vasul U.S.S. Pueblo a fost capturat...

  Gândul de dimineață – 01.10.2016 – solascriptura.ro

  „Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii.” - Eclesiastul 7:29 Un medic chinez nu-şi putea găsi de lucru în SUA, aşa că a deschis...

  Gândul de dimineață – 30.09.2016 – solascriptura.ro

   „Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.” - 1 Corinteni 13:8 Era odată o insulă unde trăiau toate sentimentele umane: Buna...

  Gândul de dimineață – 29.09.2016 – solascriptura.ro

   „Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a şi preacurvit cu ea în inima lui.” - Matei 5:28 În ziua de 28 ianuarie,...

  Gândul de dimineață – 28.09.2016 – solascriptura.ro

   „Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu.” - Filipeni 3:8 Se pare că...

  Gândul de dimineață – 27.09.2016 – solascriptura.ro

   „M-am uitat bine şi cu luare-aminte, şi am tras învăţătură din ce am văzut.” - Proverbe 24:32 Dacă un câine ar fi profesor, te-ar învăţa următoarele lucruri: Când cei dragi vin...

  Gândul de dimineață – 26.09.2016 – solascriptura.ro

  „«Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El Însuşi va veni şi vă va mântui.» Atunci se vor deschide ochii orbilor,...

  Gândul de dimineață – 25.09.2016 – solascriptura.ro

   „Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru...

  Gândul de dimineață – 24.09.2016 – solascriptura.ro

   „Limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte.”  - Iacov 3:8 Într-o zi din septembrie 1978,...

  Gândul de dimineață – 23.09.2016 – solascriptura.ro

  „Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată şi fără ziduri.”  - Proverbe 25:28 Oraşul vechi Avila este situat în centrul Spaniei, în comunitatea autonomă Castilia...

  Gândul de dimineață – 22.09.2016 – solascriptura.ro

   „Pune-ţi un cuţit în gât, dacă eşti prea lacom.” - Proverbe 23:2 National Geographic a prezentat modul în care pescuiesc vulturii în lacuri. Deşi zboară la mare înălțime deasupra apei,...

  Gândul de dimineață – 21.09.2016 – solascriptura.ro

  „Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci.”  - Proverbe 27:7 Fără îndoială, Jen Rustemeyer şi soțul ei, Grant Baldwin, s-au expus unor...

  Gândul de dimineață – 20.09.2016 – solascriptura.ro

   „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.” -...

  Gândul de dimineață – 19.09.2016 – solascriptura.ro

   „Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. Pe când mâncau, El a zis: «Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.»” -...

  Gândul de dimineață – 18.09.2016 – solascriptura.ro

   „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” - Filipeni 4:13 Cel care spune „NU SE POATE” Pierde distracţia din toate. Solemn şi mândru stă deoparte, Respinge aventura de departe. Şi dacă ar avea putere, Ar...

  Gândul de dimineață – 17.09.2016 – solascriptura.ro

   „Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine.” - Romani 12:3 La 7 iulie 1854, Lev Tolstoi prezintă în...

  Gândul de dimineață – 16.09.2016 – solascriptura.ro

   „Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău.” - Proverbe 3:9 Alexandra Andresen, 19 ani, a devenit cea mai tânără miliardară din lume...

  Gândul de dimineață – 15.09.2016 – solascriptura.ro

   „Deodată, s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea.” - Matei 8:24 Până la ora morţii lui Nelson, la 4:30...

  Gândul de dimineață – 14.09.2016 – solascriptura.ro

   „Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!” - Ieremia 6:16 Te-ai...

  Gândul de dimineață – 13.09.2016 – solascriptura.ro

   „Cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.” - Isaia 40:31 După ce a realizat că îşi...

  Gândul de dimineață – 12.09.2016 – solascriptura.ro

  „Când a luat Isus oţetul, a zis: «S-a isprăvit!» Apoi şi-a plecat capul, şi Şi-a dat duhul.” - Ioan 19:30 Acta est fabula (lat. „Piesa a fost jucată, s-a sfârşit”)...

  Gândul de dimineață – 11.09.2016 – solascriptura.ro

   „Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră...

  Gândul de dimineață – 10.09.2016 – solascriptura.ro

   „Când cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele.” - Psalmi 62:10 Ce faci când eşti lider al unei ţări care stă pe o rezervă imensă de petrol? Construieşti –...

  Gândul de dimineață – 09.09.2016 – solascriptura.ro

  „Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” - Romani 8:37 Când învingătorul comite o greşeală, spune: „Am greşit!” şi învaţă lecţia....

  Gândul de dimineață – 08.09.2016 – solascriptura.ro

   „«Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!»” Apoi mi-a zis: «Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!»” - Apocalipsa 19:9 În antichitate, ca şi astăzi, cina era un moment...

  Gândul de dimineață – 07.09.2016 – solascriptura.ro

   „Niciunul din noi nu trăieşte pentru sine şi niciunul din noi nu moare pentru sine.” - Romani 14:7 Un doctor veterinar a fost chemat să consulte un ciobănesc irlandez în...

  Gândul de dimineață – 06.09.2016 – solascriptura.ro

   „Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” - Psalmul 50:15 La numai 15 ani, Eduard Novak reuşea să revoluţioneze patinajul artistic internaţional, deţinând...

  Gândul de dimineață – 05.09.2016 – solascriptura.ro

   „Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel.” - Isaia 45:3 La 11 septembrie 2001 a...

  Gândul de dimineață – 04.09.2016 – solascriptura.ro

   „Femeia, când este în durerile naşterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul; dar după ce a născut pruncul, nu-şi mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a...

  Gândul de dimineață – 03.09.2016 – solascriptura.ro

  „Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?” - Iov 11:7 Peştera Tăuşoare este una dintre cele mai fascinante peşteri...

  Gândul de dimineață – 02.09.2016 – solascriptura.ro

   „Aşa vorbeşte Domnul: «Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!»” - Ieremia 17:5 La 1...

  Gândul de dimineață – 01.09.2016 – solascriptura.ro

   „Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea...

  Gândul de dimineață – 31.08.2016 – solascriptura.ro

   „Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes, totuşi vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul...

  Gândul de dimineață – 30.08.2016 – solascriptura.ro

   „Să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste.” - Efeseni 4:1,2 O...

  Gândul de dimineață – 29.08.2016 – solascriptura.ro

   „Iată, vin zile, zice Domnul, Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului.” -...

  Gândul de dimineață – 28.08.2016 – solascriptura.ro

   „Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă.”...

  Gândul de dimineață – 27.08.2016 – solascriptura.ro

  „Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.” - Apocalipsa 2:10 Într-o familie din comuna Cumpăna, situată chiar lângă Constanţa, eroismul s-a transmis din tată în fiu. A...

  Gândul de dimineață – 26.08.2016 – solascriptura.ro

   „«Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?» zice Cel Sfânt.” - Isaia 40:25 O echipă de specialişti IT, susţinută de Microsoft, a realizat o pictură 3D...

  Gândul de dimineață – 25.08.2016 – solascriptura.ro

   „Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” - Luca 19:10 A fost odată o fetiţă pe nume Susie. Era frumoasă şi avea cea mai mare...

  Gândul de dimineață – 24.08.2016 – solascriptura.ro

  „Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi...

  Gândul de dimineață – 23.08.2016 – solascriptura.ro

   „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.” - Coloseni 3:23 A fost odată un biet lustragiu care îşi câştiga existenţa lustruind pantofii domnilor...

  Gândul de dimineață – 22.08.2016 – solascriptura.ro

  „Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustie, unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice şi-I slujeau îngerii.” - Marcu...

  Gândul de dimineață – 21.08.2016 – solascriptura.ro

   „Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate.” Proverbe 17:17 Dacă din ce în ce mai mulţi semeni ne demonstrează că trăim într-o lume a egoiştilor, necuvântătoarele...

  Gândul de dimineață – 20.08.2016 – solascriptura.ro

   „Dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca.” Psalmi 139:9,10 „Călătoream,...

  Gândul de dimineață – 19.08.2016 – solascriptura.ro

   „Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.” 2 Corinteni 4:16 Machiajul poate face minuni pentru psihicul feminin, pentru felul...

  Gândul de dimineață – 18.08.2016 – solascriptura.ro

   „Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere şi cunoştinţe multe, ca nisipul de pe ţărmul mării.” - 1 Imparati 4:29 Au venit odată la regele Solomon două femei...

  Gândul de dimineață – 17.08.2016 – solascriptura.ro

  „Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele.” - Tit 2:6,7 Un bărbat în vârstă de 35 de...

  Gândul de dimineață – 16.08.2016 – solascriptura.ro

   „«Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta» este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă.” - Efeseni 6:2 O poveste spune că într-una din zile, Dumnezeu a chemat...

  Gândul de dimineață – 15.08.2016 – solascriptura.ro

  „Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut.” - Evrei 12:6 Într-o zi din ianuarie 1968,...

  Gândul de dimineață – 14.08.2016 – solascriptura.ro

   „Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce...

  Gândul de dimineață – 13.08.2016 – solascriptura.ro

  Apocalipsa 1:3 „Ferice de cine citeşte.” - Apocalipsa 1:3 „Habent sua fata libelli” („Cărţile îşi au destinul lor”), spune dictonul clasic al lui Terentianus Maurus. Trăind ani de zile printre...

  Gândul de dimineață – 12.08.2016 – solascriptura.ro

   „Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci şi credincioşia Lui, din neam în neam.” Psalmul 100:5 Nishiyama Onsen Keiunkan din prefecura Yamanashi, Japonia, este recunoscut drept cel mai...

  Gândul de dimineață – 11.08.2016 – solascriptura.ro

   „Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.” - Psalmi 121: 1,2 Octavian Goga şi Aurel...

  Gândul de dimineață – 10.08.2016 – solascriptura.ro

   „O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!” - Psalmul 107:8 Unui grup de elevi i s-a cerut să recompună...

  Gândul de dimineață – 09.08.2016 – solascriptura.ro

   „Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.” - Proverbe 23:26 Unde-Ţi pui dragostea, Doamne? Inima e-atât de strâmtă Ieri a fost şi ea de carne Azi atârnă-n...

  Gândul de dimineață – 08.08.2016 – solascriptura.ro

   „În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica.” - 1 Ioan 4:18 De multe ori copilul îşi minte părinţii. De ce? Răspunsul este simplu – de frică. Copilului...

  Gândul de dimineață – 07.08.2016 – solascriptura.ro

   „Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna!” - Psalmi 71:3 Povesteşte Sir Edmund Hillary: „Chiar din dimineaţa zilei de 29 mai 1953, atunci când Tenzing Norgay...

  Gândul de dimineață – 06.08.2016 – solascriptura.ro

   „Nu părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău.” Proverbe 27:10 Un om şi câinele său au murit în acelaşi timp. Ajungând în cer, au mers pe un drum...

  Gândul de dimineață – 05.08.2016 – solascriptura.ro

   „Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii.” - Matei 6:19 Un negustor bogat a plecat într-o călătorie....

  Gândul de dimineață – 04.08.2016 – solascriptura.ro

   „Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste.”...

  Gândul de dimineață – 03.08.2016 – solascriptura.ro

   „Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.” - Efeseni 5:16 După un anumit timp, omul învaţă că dacă e prea mult, până şi căldura cea dătătoare de viaţă a soarelui, arde...

  Gândul de dimineață – 02.08.2016 – solascriptura.ro

   „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi...

  Gândul de dimineață – 01.08.2016 – solascriptura.ro

   „Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până şi perii din cap,...

  Gândul de dimineață – 31.07.2016 – solascriptura.ro

   „Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui, dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.” - Luca 6:40 Nicolae Grigorescu s-a născut în anul 1835, în comuna Pitaru...

  Gândul de dimineață – 30.07.2016 – solascriptura.ro

   „Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri!” - Isaia 22:13 Mâncăm ca să trăim sau trăim ca să mâncăm? Obezităţii îi revine „cinstea” de a ocupa podiumul celor...

  Gândul de dimineață – 29.07.2016 – solascriptura.ro

   „Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş.” - Proverbe 20:17 John stătea, într-o zi, în sufragerie, când pisica sa a intrat ducând...

  Gândul de dimineață – 28.07.2016 – solascriptura.ro

  „Cei sădiţi în Casa Domnului înverzesc în curţile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade şi la bătrâneţe; sunt plini de suc şi verzi, ca să arate că Domnul este drept,...

  Gândul de dimineață – 27.07.2016 – solascriptura.ro

  „Toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine, ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.” - Psalmi 25:3 „Si Dieu n’existait...

  Gândul de dimineață – 26.07.2016 – solascriptura.ro

   „Ca o fântână tulbure şi ca un izvor stricat, aşa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău.” - Proverbe 25:26 V-aţi întrebat vreodată cum arată cea mai frumoasă...

  Gândul de dimineață – 25.07.2016 – solascriptura.ro

  „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă.” - Osea 4:6 Mexicanul care tocmai terminase de încărcat camioneta sa era fericit. Grămada de fier vechi ce-i umplea până la refuz camioneta,...

  Gândul de dimineață – 24.07.2016 – solascriptura.ro

  „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.” - Efeseni 5:18 În 1879, Constantin Brâncuşi împlinise trei ani. Un incident din această epocă îi va...

  Gândul de dimineață – 23.07.2016 – solascriptura.ro

  Proverbe 17:17 „Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate.” - Proverbe 17:17 Dacă din ce în ce mai mulţi semeni ne demonstrează că trăim într-o lume...

  Gândul de dimineață – 22.07.2016 – solascriptura.ro

   „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi.” - Filipeni 2:3 În 1880,...

  Gândul de dimineață – 21.07.2016 – solascriptura.ro

   „Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău, căci nu uit poruncile Tale.” - Psalmi 119:176 În noiembrie 1912, exploratorul australian Douglas Mawson şi alţi doi colegi, Belgrave Ninnis...

  Gândul de dimineață – 20.07.2016 – solascriptura.ro

   „Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat.” - Psalmi 19:9-10 În dimineaţa zilei de 30 august 1877, în cea...

  Gândul de dimineață – 19.07.2016 – solascriptura.ro

   „Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: «Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine,...

  Gândul de dimineață – 18.07.2016 – solascriptura.ro

   „Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. L-au găsit în Templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. Toţi care-L auzeau,...

  Gândul de dimineață – 17.07.2016 – solascriptura.ro

   „Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor:...

  Gândul de dimineață – 16.07.2016 – solascriptura.ro

   „Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele şi la truda cu care le făcusem, am văzut că în...

  Gândul de dimineață – 15.07.2016 – solascriptura.ro

   „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite.” - Isaia 577:15 Nebun, nebun...

  Gândul de dimineață – 14.07.2016 – solascriptura.ro

   „Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea.” - Coloseni 3:21 Anii de şcoală, tinereţea întemniţată între zidurile de piatră cenuşie au lăsat poetului englez Percy Bysshe...

  Gândul de dimineață – 13.07.2016 – solascriptura.ro

   „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.” - Iacov 5:16 Dependențe şi cure de reabilitare la Hollywood? Nu e nimic nou sub soare. Însă,...

  Gândul de dimineață – 12.07.2016 – solascriptura.ro

   „Fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. Dar Dumnezeu a ales...

  Gândul de dimineață – 11.07.2016 – solascriptura.ro

   „Cine a făcut proorocii ca Mine de când am făcut pe oameni din vremile străvechi? Să vestească viitorul şi ce are să se întâmple!” - Isaia 44:7 Augusta Byron, cunoscută...

  Gândul de dimineață – 10.07.2016 – solascriptura.ro

   „Isus le-a zis: «Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu şi odihniţi-vă puţin.» - Marcu 6:31 ” Stresul cotidian ne omoară. Puțin câte puțin în fiecare zi, ca picătura...

  Gândul de dimineață – 09.07.2016 – solascriptura.ro

   „Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat.” - Proverve 10:29 În timpul Războiului franco-prusac (1870-1871), în rândul olandezilor se instaurase temerea că germanii ar fi putut folosi...

  Gândul de dimineață – 08.07.2016 – solascriptura.ro

   „Cine nu strânge cu Mine, risipeşte.”Matei 12:30 Moda second hand este salvatoare pentru cei săraci. Însă nici miliardarii planetei nu ezită să facă economii. Sună ciudat ca o persoană care...

  Gândul de dimineață – 07.07.2016 – solascriptura.ro

  1 Ioan 4:18 „În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica.” - 1Ioan 4:18 Există părinţi care nu se pricep să-şi crească şi să-şi controleze copiii decât prin...

  Gândul de dimineață – 06.07.2016 – solascriptura.ro

   „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Celce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.”...

  Gândul de dimineață – 05.07.2016 – solascriptura.ro

   „Mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi. Li se bulbucă ochii de grăsime, şi au mai mult decât le-ar dori inima.” - Psalmi 73:3,7 Margarina...

  Gândul de dimineață – 04.07.2016 – solascriptura.ro

   „Deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.” 1 Timotei 4:8 Ca să-şi...

  Gândul de dimineață – 03.07.2016 – solascriptura.ro

  1 Timotei 6:10 „Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o...

  Gândul de dimineață – 02.07.2016 – solascriptura.ro

   „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.” - 2 Tesaloniceni 3:10 Chiar în cele dintâi zile ale domniei, din vara anului 1456, Vlad Ţepeş îşi dădu seama că...

  Gândul de dimineață – 01.07.2016 – solascriptura.ro

   „Păzeşte de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.” - Psalmi 19:13 Când un om...

  Gândul de dimineață – 30.06.2016 – solascriptura.ro

   „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” - Psalmi 51:10 Scrisoare adresată de Alexandru Vlahuţă fiicei sale, Margareta: „Să trăieşti, Mimilică dragă,...

  Gândul de dimineață – 29.06.2016 – solascriptura.ro

   „Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.” - Coloseni 3:13 Didier era doar un băiețel de 11 ani când a asistat la un episod care i-a schimbat viața complet....

  Gândul de dimineață – 28.06.2016 – solascriptura.ro

   „Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor.” Proverbe 18:8 „Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose!” (fr. „Calomniaţi, calomniaţi, ceva tot va rămâne!”) – Beaumarchais, Bărbierul...

  Gândul de dimineață – 27.06.2016 – solascriptura.ro

   „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” - Isaia 15:13 După fiecare bombardament, ei sunt acolo să scoată supraviețuitori de sub blocurile de ciment...

  Gândul de dimineață – 26.06.2016 – solascriptura.ro

   „Cel neprihănit va trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.”  - Evrei 10:37 Rivalitatea dintre Franța şi Anglia pe tema coloniilor din America...

  Gândul de dimineață – 25.06.2016 – solascriptura.ro

   „El Îşi azvârle gheaţa în bucăţi: cine poate sta înaintea frigului Său? El Îşi trimite Cuvântul Său şi le topeşte; pune să sufle vântul Lui, şi apele curg.” Psalmi...

  Gândul de dimineață – 24.06.2016 – solascriptura.ro

   „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au...

  Gândul de dimineață – 23.06.2016 – solascriptura.ro

   „De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta.” - Isaia 43:4 În viața...

  Gândul de dimineață – 22.06.2016 – solascriptura.ro

   „Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci.” - Proverbe 27:7 Un grup de studenți din Suedia a hotărât să găsească o soluție...

  Gândul de dimineață – 21.06.2016 – solascriptura.ro

   „Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.”- Proverbe 23:26 Tu ne-ai adus iertarea, Ne-ai dat Salvarea-n dar. Ne-ai scos din închisoarea păcatului murdar. Ne-ai dat o nouă fire...

  Gândul de dimineață – 20.06.2016 – solascriptura.ro

   „Isus a început să spună ucenicilor Săi: «Mai întâi de toate, păziţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia.»” - Luca 12:1 Brooke Birmingham a trecut printr-un episod dureros, după ce...

  Gândul de dimineață – 19.06.2016 – solascriptura.ro

  „Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” - Apocalipsa 1:3 „Nu-mi amintesc să-i fi privit...

  Gândul de dimineață – 18.06.2016 – solascriptura.ro

   „Pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta. Nu te teme de nimic, căci...

  Gândul de dimineață – 17.06.2016 – solascriptura.ro

   „Tu eşti lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu. Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate.”- 2 Samuel 22:29-30 Anno domini 1503… De aproape zece ani pământul Italiei era...

  Gândul de dimineață – 16.06.2016 – solascriptura.ro

   „Israel s-a îngrăşat şi a azvârlit din picior; Te-ai îngrăşat, te-ai îngroşat şi te-ai lăţit! Şi a părăsit pe Dumnezeu, Ziditorul lui.” - Deuteronomul 32:15 Chiar şi în cazul fructelor...

  Gândul de dimineață – 15.06.2016 – solascriptura.ro

   „Eu Însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor....

  Gândul de dimineață – 14.06.2016 – solascriptura.ro

   „Când vă rugaţi, să ziceţi: «Tatăl nostru care eşti în ceruri!»” - Luca 11:12 Eumine Choi, un tânăr de 25 de ani, a surprins într-o imagine un moment atât de...

  Gândul de dimineață – 13.06.2016 – solascriptura.ro

   „Cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi...

  Gândul de dimineață – 12.06.2016 – solascriptura.ro

   „El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în locaşul Lui cel sfânt.” - Psalmi 68:5 Inventarea bateriei Litiu-ion (Li-ion) nu a atras niciun Premiu Nobel, însă, în...

  Gândul de dimineață – 11.06.2016 – solascriptura.ro

   „Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut...

  Gândul de dimineață – 10.06.2016 – solascriptura.ro

   „Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.” - Matei 5:39 Duiliu Zamfirescu avea...

  Gândul de dimineață – 09.06.2016 – solascriptura.ro

   „Dragostea nu va pieri niciodată.” - 1 Corinteni 13:8 Într-o zi care pentru cei mai mulți era una obişnuită, un bărbat le împărțea trecătorilor câte un plic, pe străzile din...

  Gândul de dimineață – 08.06.2016 – solascriptura.ro

   „Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care...

  Gândul de dimineață – 07.06.2016 – solascriptura.ro

   „Celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este în pumn.” - Iov 12:6 Elev al Şcolii primare de băieţi nr. 3, „Cuibul cu barză”, de...

  Gândul de dimineață – 06.06.2016 – solascriptura.ro

   „Slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: «Ah, domnul meu, cum vom face?» El a răspuns: «Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.»...

  Gândul de dimineață – 05.06.2016 – solascriptura.ro

   „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău." - Exod 20:12 Un tânăr a...

  Gândul de dimineață – 04.06.2016 – solascriptura.ro

   „Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decât să împarţi prada cu cei mândri.” - Proverbe 16:19 Efectul Dunning-Kruger este o eroare pe care adesea o recunoaştem mai degrabă...

  Gândul de dimineață – 03.06.2016 – solascriptura.ro

   „Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!”- Psalmul 84:2 Povesteşte scriitoarea Isabel Allende: „Nu prea am antrenament pentru meditaţie,...

  Gândul de dimineață – 02.06.2016 – solascriptura.ro

   „Care femeie, dacă are zece lei de argint şi pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa şi nu caută cu băgare de seamă până când...

  Gândul de dimineață – 01.06.2016 – solascriptura.ro

   „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” -...

  Gândul de dimineață – 31.05.2016 – solascriptura.ro

   „Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” - Galateni 6:7 De vină pentru apariția majorității cazurilor de cancer ar fi factorii extrinseci, care țin de stilul de viață personal sau...

  Gândul de dimineață – 30.05.2016 – solascriptura.ro

   „Dragostea nu face rău aproapelui.” - Romani 13:10 În septembrie 1953, Nicolae Steinhardt îl vizitează pe Noica la Câmpulung unde filosoful avea domiciliu obligatoriu. O prietenie strânsă se leagă între...

  Gândul de dimineață – 29.05.2016 – solascriptura.ro

  „Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare: niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul.”...

  Gândul de dimineață – 28.05.2016 – solascriptura.ro

   „Chiar şi cocostârcul îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua, rândunica şi cocorul îşi păzesc vremea venirii lor, dar poporul Meu nu cunoaşte Legea Domnului!” - Ieremia 8:7 În revărsat de...

  Gândul de dimineață – 27.05.2016 – solascriptura.ro

   „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.”  - Luca 12:32 Povesteşte Jean Jacques Rousseau: „Teama de iad mă frământa adânc. Adesea mă întrebam:...

  Gândul de dimineață – 26.05.2016 – solascriptura.ro

   „Moise a zidit un altar şi i-a pus numele «Domnul, steagul meu».” - Exod 17:15 Bucur, Radu şi Cârlan făceau parte din oastea lui Mihai Viteazu. Voievodul îi preţuia mult pentru...

  Gândul de dimineață – 25.05.2016 – solascriptura.ro

   „Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.” - Tit 2:12,13 Undeva, într-o...

  Gândul de dimineață – 24.05.2016 – solascriptura.ro

   „În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care...

  Gândul de dimineață – 23.05.2016 – solascriptura.ro

  „Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece.” - Cantarea Cantarilor 8:7 Impermeabilitatea are o legătură specială cu hidrofobia. Imediat cum începe o ploaie,...

  Gândul de dimineață – 22.05.2016 – solascriptura.ro

  „Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne,îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.” - Psalmi 4:8 Sultanul Soliman, după ce a cucerit Belgradul, se întorcea spre...

  Gândul de dimineață – 21.05.2016 – solascriptura.ro

  „Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.”...

  Gândul de dimineață – 20.05.2016 – solascriptura.ro

  „Să aveţi sare în voi înşivă şi să trăiţi în pace unii cu alţii.” - Marcu 9:50 Sarea se găseşte la baza multor superstiţii, printre care cea mai răspândită este...

  Gândul de dimineață – 19.05.2016 – solascriptura.ro

  „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” - 1Petru 5:8 Aceasta este povestea lui Terri...

  Gândul de dimineață – 18.05.2016 – solascriptura.ro

    „Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.” - Proverbe 16:32 În timp ce mulţi...

  Gândul de dimineață – 17.05.2016 – solascriptura.ro

  1 Corinteni 10:13-14 „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste...

  Gândul de dimineață – 16.05.2016 – solascriptura.ro

  „Voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuie să le faceţi,...

  Gândul de dimineață – 15.05.2016 – solascriptura.ro

  „Domnul este lumina şi mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică?” - Psalmi 27:1 În perioada 1875-1883, timp de aproape...

  Gândul de dimineață – 14.05.2016 – solascriptura.ro

  „Mai bine puţin cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie cu tulburare!” - Proverbe 15:16 Să-ți dai demisia de la serviciu şi să călătoreşti în toată lumea ar putea...

  Gândul de dimineață – 13.05.2016 – solascriptura.ro

  „Domnul întăreşte paşii omului când Îi place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână.” - Psalmi 37:23,24 „Cher Ami”...

  Gândul de dimineață – 12.05.2016 – solascriptura.ro

  „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” - Iacov 1:2,3 Unii dintre noi trebuie...

  Gândul de dimineață – 11.05.2016 – solascriptura.ro

  „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.” - Romani 12:18 Vă amintiți actul III din Romeo şi Julieta, când Mercuțio şi Tybalt, reprezentanții...

  Gândul de dimineață – 10.05.2016 – solascriptura.ro

  „Şi cine este aproapele meu?” - Luca 10:29 Lumea modernă este formată în aşa fel, încât uneori oamenii se simt foarte singuratici, chiar şi cei care nu locuiesc undeva în...

  Gândul de dimineață – 09.05.2016 – solascriptura.ro

  „Ascultă, fiule, şi fii înţelept; nu fi printre cei ce beau vin.” -  Proverbe 23:19-20 Pentru Maria Janowiak, una dintre micile plăceri ale vieții era savurarea unui pahar de vin...

  Gândul de dimineață – 08.05.2016 – solascriptura.ro

  „Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei.” Proverbe 18:12 Povesteşte Caragiale despre Eminescu: „Am cunoscut foarte de-aproape pe un om de o superioară înzestrare intelectuală; rareori...

  Gândul de dimineață – 07.05.2016 – solascriptura.ro

  „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii.” - 1Peru 5:7 În cursul unui interviu, Joseph Hodges Choate, fostul ambasador al Statelor Unite...

  Gândul de dimineață – 06.05.2016 – solascriptura.ro

  „Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” - Psalmi 139:14 Înţelepciunea convenţională a fost sigură că lamele, precum cele de la avioane, elicoptere, turbine, elice,...

  Gândul de dimineață – 05.05.2016 – solascriptura.ro

  „Aşa vorbeşte Domnul: «Nu vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor şi nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor...

  Gândul de dimineață – 04.05.2016 – solascriptura.ro

  „Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.” - 1Timotei4:7 Desenele animate sunt excesiv de violente. Însă nu doar desenele cu un conținut agresiv (fie în comportament, fie...

  Gândul de dimineață – 03.05.2016 – solascriptura.ro

  „Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.” - Efeseni 4:28 Seara, târziu,...

  Gândul de dimineață – 02.05.2016 – solascriptura.ro

  „Apele furate sunt dulci şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!” - Proverbe 9:17 Aşa e că n-aţi văzut niciodată un pepene făcând cu ochiul? Nici eu nu am văzut....

  Gândul de dimineață – 01.05.2016 – solascriptura.ro

  „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.” - Isaia 53:6 Venise primăvara şi sterpele...

  Gândul de dimineață – 30.04.2016 – solascriptura.ro

  „El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! Nu trebuie să te temi nici de groaza...

  Gândul de dimineață – 29.04.2016 – solascriptura.ro

  „Am mai văzut că orice muncă şi orice iscusinţă la lucru îşi are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.”...

  Gândul de dimineață – 28.04.2016 – solascriptura.ro

  „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea...

  Gândul de dimineață – 27.04.2016 – solascriptura.ro

  „Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi...

  Gândul de dimineață – 26.04.2016 – solascriptura.ro

  „Daţi dar cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” - Matei 22:21 Un băiat s-a îmbrăcat ca să plece la biserică. Mama lui i-a întins...

  Gândul de dimineață – 24.04.2016 – solascriptura.ro

  „Încearcă pe robii tăi zece zile şi să ni se dea de mâncat zarzavaturi şi apă de băut; să te uiţi apoi la faţa noastră şi la a celorlalţi...

  Gândul de dimineață – 23.04.2016 – solascriptura.ro

  „Nu vă încredeţi în asuprire şi nu vă puneţi nădejdea zadarnică în răpire.” - Psalmul 62:10 Matei Corvinul era fiul lui Ioan Corvinul. Fiind foarte vrednic, ungurii l-au ales şi...

  Gândul de dimineață – 22.04.2016 – solascriptura.ro

  „În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.” - Isaia 29:18 Deşi faptul că nu vede l-ar putea clasa în...

  Gândul de dimineață – 21.04.2016 – solascriptura.ro

  „Dar pe voi, care părăsiţi pe Domnul, care uitaţi muntele Meu cel sfânt, care puneţi o masă Norocului şi umpleţi un pahar în cinstea Soartei, vă sortesc sabiei.” -...

  Gândul de dimineață – 20.04.2016 – solascriptura.ro

  „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” Iacov 4:6 Povestește scriitorul Isaac Asimov: „În 1949, fratele meu Stan era la colegiu. Când l-am vizitat pe tata, acesta...

  Gândul de dimineață – 19.04.2016 – solascriptura.ro

  „Avraam a pus locului aceluia numele: «Domnul va purta de grijă.» De aceea se zice şi azi: «La muntele unde Domnul va purta de grijă.»” Geneza 22:14 Deasupra intrării primei...

  Gândul de dimineață – 18.04.2016 – solascriptura.ro

  „Te încredeai în răutatea ta şi ziceai: «Nimeni nu mă vede!» Înţelepciunea şi ştiinţa ta te-au amăgit, de ziceai în inima ta: «Eu şi numai eu.»” Isaia 47:10 Pentru mulți,...

  Gândul de dimineață – 16.04.2016 – solascriptura.ro

  „Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii.” Eclesiastul 7:29 La început, ca la toate începuturile, Sibiul era numai un sătuleţ care se chema Sibiel....

  Gândul de dimineață – 15.04.2016 – solascriptura.ro

  „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept.”...

  Gândul de dimineață – 14.04.2016 – solascriptura.ro

  „Cine iubeşte certarea iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost.” Proverbe 12:1 Reţineţi, dragii mei viteji, Pluralul lui chinez nu e chineji. Luaţi aminte, dragi termite, Pluralul lui chibrit nu e chibrite. Atenţie,...