Vladimir Polanco

  Asumă-ți fiecare zi din acest an, transformând trecutul în viitor, folosind prezentul. Dumnezeu este Cel care ne poate învăța secretul măsurării timpului. Vladimir Polanco semnează cartea „#urmărește profilul 365 share” apărută la Editura Viață și Sănătate.

  În mâinile Tatălui

  „Nu îmi este frică de moarte, eu ştiu să mor. Vă promit înaintea lui Dumnezeu, că dacă voi simţi că vine în această noapte, voi ridica mâinile şi voi spune: «Binecuvântat să fie Dumnezeu!»” Emmanuel Kant #ultimelecuvinte #viaţaestedelaDumnezeu

  Cu cine îţi petreci viaţa?

  „Cel care nu are prieteni nu are mâini şi nici picioare, el trăieşte într-o peşteră şi merge orbeşte. Noi ne descoperim personalitatea cu ajutorul prietenilor pe care îi avem.” El Criticón [Criticul] #alege-ţibinepartenerul #alege-ţibinepartenera

  Ce vei face cu viaţa ta?

  Nu este suficient să ştii ce îţi doreşti de la viaţă. Trebuie şi să îţi „încredinţezi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti toate planurile” (Proverbele 13:4). Stabileşte-ţi un obiectiv, apoi roagă-te şi munceşte pentru a-l realiza. #stabileşte-ţiunobiectiv #suntunvisător

  Cine îţi conduce viaţa?

  Noi trebuie să Îi permitem lui Dumnezeu să ne conducă viaţa. Dar de ce este atât de important şi atât de convenabil ca Hristos să fie cel care decide felul în care ne trăim viaţa? #Dumnezeuconducătorulmeu #Isuscăpitanulmeu #puterenelimitată

  Nu toate lucrurile sunt ceea ce par

  Citeşte-ţi Biblia, ascunde fiecare mesaj în inima ta ca pe o comoară şi te asigur că nu vei fi nici dezamăgit, nici înşelat de plăcerile trecătoare pe care ţi le oferă Diavolul cu chip de înger. #fiiatentlapăcat #citeşteBiblia

  Cei doi saci

  Te vei simţi mai bine dacă vei medita, te vei gândi, vei reflecta şi îţi vei lua timp să îţi aminteşti de harul primit de la Domnul şi să Îi mulţumeşti pentru toate lucrurile bune. Simplul fapt că poţi citi acest pasaj sugerează că încă ai în mâinile tale un cadou foarte preţios: darul vieţii. #gânduripozitive

  Eu sunt ieslea ta

  Dacă presupui că Hristos nu este un Învăţător înţelept, doar o persoană din multele persoane care au trecut prin lume, atunci trebuie să Îl cauţi pe Isus care S-a născut în iesle şi să Îl accepţi ca Fiu al lui Dumnezeu. #numi-lfuraţipeIsus #Isussuntiesleata

  Cadoul companiei aeriene

  Domnul este gata să îţi dea cadouri fantastice în fiecare zi din viaţa ta. Este posibil ca problema să fie că tu îi ceri doar şosete, când ai putea să îi ceri un lucru mai de valoare? Poate că nu ai deloc credinţă în acest Dumnezeu care îţi poate oferi totul. Cere, cere, cere! #credinţă #cereşiElîţivada

  Dumnezeu este aici

  Hristos continuă să treacă prin oraşele noastre, prin cartierele noastre, dorindu-Şi ca oamenii să se oprească şi să Îi spună bun venit, să Îi vorbească, să Îi povestească problemele lor. Dacă astăzi Îl întâlneşti pe Hristos, cu siguranţă că va fi cea mai frumoasă zi din viaţa ta. #Dumnezeucunoi

  :)

  Tu cum te simţi ştiind că Dumnezeu te iubeşte, te protejează, te însoţeşte, că El L-a dat pe Fiul Lui pentru tine şi că vine să te caute? Exprimă-ţi emoţiile, spune-le prietenilor tăi. #exprimă-ţiemoţiile #laudă-LpeDomnul

  Cea mai bună protecţie

  Știm că nu există niciun talisman pe acest pământ care să ne poată elibera de forţele răului. Cel mai bun lucru pe care putem să îl facem este să mergem la Dumnezeu şi să îi spunem: „Doamne, Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea!” (Psalmii 7:1,2).

  Ce vreau eu să secer?

  Tu ce ai semănat pe terenul inimii tale? Care sunt obiceiurile pe care le cultivi? Oricare ar fi răspunsul tău la aceste întrebări, trebuie să ştii că ceea ce faci acum cu viaţa ta va aduce rezultate care îţi vor influenţa prezentul, dar şi viitorul. #seamănăbine #nufirăzbunător

  Dumnezeu nu suferă de hipermnezie

  Puţin contează ce ai făcut, mila lui Dumnezeu întotdeauna va fi mai mare decât păcatul tău. Acum, Dumnezeu îţi deschide o uşă nouă, îţi oferă ocazia de a începe un an nou şi, de ce nu, o viaţă nouă în Hristos Isus. La urma urmei, Dumnezeu deja a uitat greşelile tale din trecut. #Dumnezeuuită

  Măreţia nimicniciei noastre

  Dumnezeul care controlează miliardele şi miliardele de stele Se îngrijeşte şi de tine! Deşi nu eşti decât un mic punct în mijlocul universului infinit, Domnul Se gândeşte la tine, te cunoaşte pe nume, îţi ştie bucuriile şi necazurile. #Dumnezeunepoartădegrijă #avemvaloare

  Ascultare deplină

  Domnul aşteaptă de la noi să fim ascultători chiar şi în ceea ce gândim! Totuşi, deşi Isus doreşte să fim ascultători în viaţa noastră cotidiană, noi trebuie să înţelegem clar că mântuirea noastră nu depinde de ascultarea noastră. #fiiascultător #valori

  Nu te înşela

  Orpa s-a întors la dumnezeii ei. Rut L-a căutat pe Dumnezeul adevărat. Tu ce vei face? Cine va fi Dumnezeul tău? Rut este un exemplu nobil de ce se întâmplă când cineva Îl alege pe adevăratul Dumnezeu să îi fie Dumnezeu. Urmează-i exemplul! #urmează-LpeHristos

  Disciplina lui CR7

  „Trebuie să ne folosim fiecare nerv şi fiecare muşchi spiritual în cursa pentru cununa vieţii. Cel care dă tot ce are mai bun nu va eşua în această cursă.” (Ellen G. White). Dai tot ce ai mai bun? #străduieşte-te #obiectivulestecerul

  Aprobarea Maestrului

  Barca vieţii tale nu trebuie să îşi ajusteze pânzele după părerile lumii acesteia. Nu te încrede în satisfacţia falsă pe care ţi-o dă aprobarea omenească. Hotărăşte-te ca în viaţa ta să obţii aprobarea divină. Trăieşte în aşa fel încât acţiunile tale să îi aducă un zâmbet Maestrului. #trăieştepentruHristos

  Supunere deplină

  Tu eşti ales de Dumnezeu pentru ca viaţa ta să fie pe deplin consacrată, ca o jertfă, Mântuitorului tău. Deşi eşti nedesăvârşit, Dumnezeu te-a ales pentru ca tu să îţi predai pe deplin viaţa în mâna lui Isus, printr-o supunere desăvârşită. #fărăpată #imperfectdarperfect

  Secretul lui Carver

  „Măsura succesului în viaţa ta depinde de următoarele: 1) a fi amabil cu copiii, 2) răbdător cu persoanele în vârstă, 3) înţelegător cu cei care suferă, 4) tolerant cu cei slabi şi cu cei puternici, pentru că la un moment dat şi tu ai fost aşa.” George Washington Carver #fiimilos #valori

  Nu renunţa!

  Noi nu trebuie să renunţăm să Îl lăsăm pe Dumnezeu să Îşi încheie lucrarea de a face din noi persoane mai bune. Soluţia la eşecurile noastre spirituale nu este de a ne depărta de El, ci mai degrabă de a ne apropia şi mai mult de El. #fiiperseverent #cinepersevereazăcâştigă

  Problema cu faptele rele

  Fray Luis nu a fost pisică, pentru că el a ştiut să ierte şi să uite. Noi ce vom fi? Roagă-te la Dumnezeu ca să nu fim asemenea pisicilor! #iartăşiuită #iertare

  Are rost să te rogi?

  Dumnezeu a ascultat strigătul lui Jordan! Sunt sigur că El va acorda atenţie şi strigătelor tale. Te invit să mi te alături astăzi în rugăciune, la fel ca Jordan; roagă-te de parcă viaţa ta ar depinde de acest lucru. Te invit să îţi îndrepţi strigătele către Isus. Vei vedea că merită să te rogi. #puterearugăciunii #rugăciunea

  Îmbrăcat de sărbătoare

  Dumnezeu este lumină, aşa că astăzi trebuie să încerci să reflecţi în viaţa ta un caracter ca al Lui, ca al lui Isus, pentru că doar aşa vei fi întotdeauna „îmbrăcat de sărbătoare”. #îmbrăcatdesărbătoare #hainedelumină

  Diferenţa dintre Dumnezeu şi Cezar

  Greşim fără încetare. Dar chiar şi aşa, spre deosebire de Augustus, El întotdeauna este gata să ne ierte, de fiecare dată când mergem la El şi ne recunoaștem greşelile şi păcatele. #iertare divină #Dumnezeuiartă

  Dumnezeu ne va da

  Rugăciunea este mijlocul pe care ni l-a dat Dumnezeu ca să obţinem ceea ce pare imposibil. Nu renunţa niciodată la rugăciune. Nu obosi să ceri. Nu înceta să crezi. #Dumnezeupoatetot #putereacredinţei

  Madiba

  Astăzi, acţiunile tale pot fi determinante în viaţa celorlalţi. Lasă ca lumina lui Dumnezeu să lumineze în locul tău prin bunătate faţă de cei ce te înconjoară. Madiba a spus: „Bunătatea unui om este o flacără pe care o putem ascunde, dar niciodată nu o putem stinge.” #făodiferenţă #lasăluminatasălumineze

  Nobleţea lui Ionatan

  Fiind expuşi la reuşită sau eşec din cauza hotărârilor părinţilor noştri, lucrul cel mai bun pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei, să îi cerem Dumnezeului cerului să îi întărească, să îi ajute ca hotărârile lor să fie o sursă de binecuvântare pentru noi. #nobleţedecaracter #fărăranchiună

  Lasă-L să te însoţească

  Dumnezeu nu Se va depărta niciodată de tine. Dacă eşti singur, este pentru că tu te îndepărtezi de El. Soluţia la singurătatea ta are un nume: Isus. Lasă-L să te însoţească. #lasă-LpeDumnezeusăteînsoţească #tovarăşultăucredincios

  Ellen a avut dreptate

  „Folosirea zahărului în cantităţi mari, în orice formă, tinde să obstrucţioneze organismul şi de multe ori provoacă boală.” (Ellen White, Dietă şi hrană, p. 231). #eucredînprofeţi #atenţielazahăr

  Frumuseţe de caracter

  Nu este nimic rău în a-ţi dori frumuseţea fizică. Este trist atunci când crezi că doar fizicul este tot ce contează în viaţă şi nu mai ai nevoie de nimic altceva. Dumnezeu caută să găsească în vieţile noastre o frumuseţe mai pătrunzătoare decât cea care se vede cu ochiul. #frumuseţedecaracter

  Ce vei face cu mesajul?

  Astăzi, tu ai citit mesajul pe care ţi l-a trimis Dumnezeu, acum El aşteaptă să Îi răspunzi. Nu lăsa să vadă că doar ai citit mesajul, Domnul doreşte cu ardoare să afle răspunsul tău. #răspundelamesaj #Dumnezeuaşteaptăunrăspuns

  Imaginaţie şi perspiraţie

  Critica lui Mankoff l-a determinat pe Tom Toro să lucreze cu şi mai mult entuziasm. Cazul lui ilustrează foarte bine un proverb de-al lui Solomon: „Cine mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă decât cel cu limba linguşitoare” (Proverbele 28:23). #perseverenţă

  Cel mai puternic!

  Deşi poate nu îţi dai seama, astăzi vei fi expus celor mai teribile atacuri ale vrăjmaşului oamenilor. Tu vei avea nevoie de cineva „mai puternic” decât Satana care să stea de partea ta. Astăzi, vei avea nevoie de ajutorul lui Isus. #Isusestecelmaiputernic #Isussingurulsupererou

  Succesul care bate la uşa tuturor!

  Nu este nevoie să fii pionier într-un domeniu, să inventezi ceva pentru a reuşi. Trebuie doar să perseverezi, să faci tot ce ştii mai bine cu ceea ce ai, pentru că „noi toţi avem timp şi circumstanţe”. Tu profiţi de ocaziile care ţi-au fost date? #succes #perseverenţă

  Polimatie

  Şi tu posezi un talent excepţional. Dacă îl foloseşti într-un mod potrivit, vei ajunge să fii expert în mai multe materii. Nu trebuie decât să pui în practică talentul dat de Isus. Nu îngropa în pământ darul care este în tine. Exersează, lucrează, perfecţionează-l. #polimatie #foloseşte-ţitalentele

  „Black Friday”

  În această „vinere neagră”, Domnul a luat asupra umerilor Săi greutatea întregii tale vinovăţii, s-a încărcat cu toate păcatele tale, pentru ca astăzi să poţi să te bucuri de viaţa veşnică. Ce dragoste măreaţă! #Isusmântuieşte

  Transformare puternică

  Dragă cititor, indiferent de gravitatea situaţiei tale, a viciului, a păcatului, tu îţi poţi preda viaţa lui Isus în acest moment. Iar Dumnezeul care l-a transformat pe Sandy te va transforma şi pe tine. Nu aştepta mult timp. Fă-o acum şi nu vei regreta. #viaţanouă #Isusmăpoatetransforma

  23 – partea a doua

  Îmi doresc ca şi tu să perseverezi în îndatoririle tale, în studiile tale, în relaţiile tale interpersonale şi, mai presus de toate, în relaţia ta cu Dumnezeu. Nu uita că „cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit” (Matei 24:13). #perseverenţă #nutelăsaniciodatăînvins

  23 – partea I

  Mai mulţi s-au îndoit că Michael ar putea deveni un mare jucător. Experienţa lui Jordan ne învaţă că următorul sfat al lui Isus este valabil şi astăzi: „Nu judecaţi după înfăţişare” (Ioan 7:24). Astăzi, noi avem cea mai minunată şansă de a pune în practică sfatul Învăţătorului. #aparenţelesuntînşelătoare #perseverenţă

  Un joc mortal

  Chiar dacă Biblia declară că „unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit” (Romani 5:20), noi trebuie să fim atenţi şi să nu continuăm să păcătuim, pentru că avem un Dumnezeu al dragostei. Tocmai pentru că slujim unui Dumnezeu care ne iubeşte, noi ar trebui să ne îndepărtăm de păcat. #unjocpericulos #nutejucacupăcatul

  Consacră-te lui Dumnezeu

  „Consacră-te lui Dumnezeu în fiecare dimineaţă; fă din aceasta prima ta lucrare! Rugăciunea ta să fie: O, Doamne, primeşte-mă să fiu cu totul al Tău. Aşez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseşte-mă astăzi în serviciul Tău.” #consacră-teluiDumnezeu

  Nu te lăsa distras

  A te lăsa distras de la ţinta vieţii tale nu va da rezultate bune. Aici avem multe de învăţat de la Hristos. Nimeni şi nimic nu au putut să-L abată de la ţinta pe care şi-a propus-o venind în această lume de păcat. #nutelăsabătut #mântuireaînIsus

  Ţinta lui William

  Astăzi, la 480 de ani de la moartea lui Tyndale, mă întreb: s-a meritat sacrificiul lui? Eşti tu un tânăr care „împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15)? #citeşteBiblia #mesajuladevărului

  Muzica ta

  Muzica are o asemenea putere, încât poate chiar să ţină la distanţă spiritele rele sau să le atragă. Alege bine muzica ce te va însoţi astăzi şi nu uita să-L onorezi pe Domnul în tot ceea ce alegi să faci! #uncântecîninimamea

  Băiatul care a reuşit să…

  Cu Dumnezeu, cel care decide să nu se mai încreadă în propriile puteri şi decide să creadă va face ceea ce altfel i-ar părea imposibil. Dacă băiatul din povestirea noastră a reuşit, şi tu poţi reuşi. #daesteposibil #totulestecuputințăceluicecrede

  Lista lui Hristos

  Deşi nu facem parte din cei de pe lista lui Schindler sau a lui Sugihara, cu siguranţă noi putem fi pe lista lui Hristos: lista celor răscumpăraţi. #listaluiHristos #mântuireaînIsus

  Împărtăşeşte experienţa ta cu alţii

  Poate ai visat să pleci ca misionar în ţări îndepărtate, pentru a-ţi spune minunata experienţă. Toate acestea mi se par foarte bune, dar îţi dai seama că tu poţi fi misionar „la tine acasă”, cu apropiaţii şi cu prietenii? Şi ei au nevoie să cunoască povestea ta. Deci împărtăşeşte-o. #împărtăşeşteexperienţa #mărturiepersonală

  Dumnezeu a prezis viitorul

  Dumnezeu a spus că tu vei trăi cu El într-un loc unde nu va mai fi moarte, nici ţipăt, nici durere. Îl vei vedea pe Dumnezeu faţă în faţă şi numele Său va fi scris pe fruntea ta. Şi ce e mai bun dintre toate e că prezicerile lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna. #viitorgloriosînIsus

  Nemurirea

  Dacă vrem cu adevărat să fim nemuritori şi să învingem moartea, atunci trebuie să recurgem la Dumnezeu, iar El ne va da darul nemuririi. Dar când va fi aceasta? Când Domnul Isus va reveni şi ne va duce departe de această lume a morţii. #viaţaînIsus #Isusesteviaţa

  Nu trebuie să…

  Singurul lucru cu adevărat durabil, atât în viaţa aceasta, cât şi în cea care urmează, îl poţi obţine având o relaţie bună cu Dumnezeul tău. Nu presupune că împreună cu Isus viaţa este fără niciun rezultat, pentru că oricine va rămâne ataşat constant de Dumnezeu va aduce multe roade. #pottotulînHristos

  Păzeşte-te de a alerga către lume

  Noi nu vom fi fericiţi legându-ne de lucruri din această lume, pentru că noi nu am fost creaţi să trăim într-o lume de păcat. Deci ce facem noi aici? Ei bine, aşa cum spune şi Pavel în versetul zilei, noi suntem aici aşteptând ca Isus Hristos să vină și să ne ia să locuim cu El şi cu Tatăl nostru ceresc. #olumetemporară #cerulestecasamea

  Problema lui Pilat

  Să nu-L dăm pe Isus la o parte pentru a plăcea oamenilor. Când avem de ales între dreptate şi nedreptate, între adevăr şi minciună, între bine şi rău, să-I cerem Domnului să ne ajute: „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre” (Evrei 10:23). #tinereţehotărâtă #fermîncredinţă

  Vorbind faţă în faţă cu Dumnezeu

  Nu trebuie să aşteptăm veşnicia pentru a vorbi cu Dumnezeu într-un mod intim şi apropiat. Chiar astăzi poţi să o faci prin intermediul rugăciunii şi chiar dacă nu poţi să-L vezi faţă în faţă, tu poţi deja să ai asigurarea că El este cu tine, pentru că rugăciunea ne ridică până la Dumnezeu. #aconversacuDumnezeu #rugăciunea

  Tânărul care dorea să fie predicator (II)

  Domnul i-a spus lui Ieremia când l-a chemat să fie profet: „Nu zice: «Sunt un copil», căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap” (Ieremia 1:7-8). #Dumnezeumăînsoţeşte #perseverenţă

  Tânărul care dorea să fie predicator (I)

  Dumnezeu poate lua o slăbiciune şi o poate transforma într-un punct forte. Indiferent de limitele capacităţilor tale, cu siguranţă Dumnezeu îţi va da întotdeauna ocazia de a fi util în lucrarea Sa. Nu te lăsa descurajat. #Dumnezeulposibilităţilor

  Învaţă-le pe de rost

  Nu e nevoie să înveţi toată Biblia pe de rost, dar fiecare pasaj memorat ar putea să joace un rol vital când faci faţă provocărilor pe care viaţa ţi le pune în faţă. #păstrează-leîninimata #CuvântulluiDumnezeu

  Ambiţia de mojic a lui Pahom

  Ambiţia umană, dorinţa de a avea întotdeauna mai mult cu orice preţ nu face altceva decât să ne ducă la groapă. Nu puneţi niciodată pe planul doi acest avertisment al lui Isus: „Păziţi-vă de orice fel de lăcomie” (Luca 12:15). #evitaţilăcomia

  Viaţa ta expusă online

  Solomon a declarat că într-o zi va trebui să dăm cu toţii socoteală de lucrurile făcute în secret. Cum putem noi să facem faţă unei astfel de provocări? Doar punându-ne în mâinile avocatului nostru, „Isus Hristos, cel neprihănit” (1 Ioan 2:1). #Isusavocatulmeu #protejează-ţiinformaţiilepersonale

  Nu vrei să fii liber?

  Avem nevoie să credem că suntem liberi, că nu mai suntem sclavii lui Satana, că nu mai suntem ostaticii forţelor răului. Totuşi unii dintre noi continuă să nu creadă asta, trebuie să simţim şi să ascultăm vocea care ne spune că suntem deja eliberaţi. #eliberatînIsus #eliberatdepăcat

  Începuturile mici

  Adu-ţi aminte că Jeff a început cu trei calculatoare; Iosif a trecut de la statutul de sclav la cel de ministru al Egiptului, Isus a început cu doisprezece apostoli, iar astăzi sute de milioane de oameni Îl urmează. Nu te descuraja, nu abandona lupta! #începuturimici

  Spune-mi dacă iubeşti, ca să-ţi spun cine eşti

  Dacă nu-mi iubesc semenii, eu trăiesc în întuneric, sunt mort chiar dacă trăiesc şi, mai mult, sunt un mincinos. Dacă Dumnezeu este dragoste şi eu spun că sunt copil al lui Dumnezeu, nu ar trebui ca aceasta să se reflecte în dragostea pe care mărturisesc că o am pentru semenii mei?#Dumnezeuestedragoste

  Redactorul nostru

  Ai tu nevoie să schimbi anumite lucruri din viaţa ta? Despre ce este vorba? Care sunt slăbiciunile tale? Ce greşeli trebuie să corectezi? Hristos poate corecta tot ceea ce e defectuos în tine. #Hristosesteredactorulmeu

  Grupul lui Aron

  Ştii câte persoane au murit în acea zi din cauza acestei greşeli a lui Aaron? Trei mii. Dacă ar fi ştiut cum să rămână ferm, dacă nu ar fi cedat presiunii grupului, ar fi evitat acest măcel. „Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!” (Proverbele 1 :10). #fiatentlapresiuneadegrup #voinţăfermă

  M-a adoptat

  Acum mai bine de două mii de ani, prin moartea Sa pe cruce, prin mâinile Sale străpunse pentru noi, Hristos a câştigat dreptul pentru a ne adopta ca şi copii ai Săi. Ne-a scăpat de focul veşnic. #suntcopilalluiDumnezeu #Dumnezeum-aînfiat

  Lovitură la ţintă

  Cum spune Martin Luther King: „Dacă nu poţi să zbori, atunci aleargă. Dacă nu poţi alerga, atunci umblă. Dacă nu poţi umbla, atunci târăşte-te. Orice ai face, continuă să mergi înainte.” Înaintează spre scopul propus. Şi nu uita că „planurile omului harnic nu duc decât la belşug” (Proverbele 21:5). #atinge-ţiţintele #ţinteştesus

  Houdini şi supercuşca

  Nu mai încerca să scapi încrezându-te în propriile trucuri şi strategii. Supune-te! Eforturile tale sunt inutile pentru că grilajul din faţa ta a fost deja deschis de Isus. Tu nu poţi să-ţi câştigi „evadarea”. Isus a câştigat-o deja pentru tine. Ieşi, trăieşte o viaţă plină, bucură-te de libertatea oferită de Domnul. #liberînIsus

  Nu nedreptăţii

  Lumea noastră are nevoie de oameni precum Rosa Parks, oameni care nu vor tolera nedreptatea şi care protestează mut în faţa indiferenţei majorităţii. Vom fi şi noi ca Rosa Parks? #dreptateşiegalitate

  Biblia luată în mod literal

  Îţi voi spune un principiu care pentru Isus continuă să fie foarte clar: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău [...], iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22:37-40). #dragostepentruDumnezeu #dragostepentruaproapele #teologieautentică

  Ocupă-te de noi

  Dumnezeu Se va ocupa de tine, va veghea asupra ta, va rămâne aproape de tine. Să aibă grijă de tine nu este o greutate pentru El. Am face bine să ne însuşim o veche rugăciune ebraică: „Priveşte asupra noastră, Doamne, din locul înălţimii Tale şi ai grijă de noi.” #Dumnezeuseîngrijeştedemine #Isusseîngrijeştedemine

  Sunt fericit să fiu adventist de ziua a şaptea

  Sunt încântat să fiu adventist, deoarece noi suntem oamenii care transformă eşecul în victorii durabile. #suntbucurossăfiuadventist #suntadventist

  Depăşeşte-ţi temerile

  Ţi-e frică? Simţi tu presiunea de a nu putea atinge visul vieţii tale? Psalmistul îi spune Domnului: „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine” (Psalmii 56:3). Frica îţi oferă minunata ocazie de a te încrede în Dumnezeu. El te poate ajuta să depăşeşti cele mai mari temeri ale tale. Încrede-te în El! #depăşeştetemerile

  Priveşte această vacă

  Dificultăţile dau nuanţe multiple vieţii noastre. Dacă problemele tale au culori diferite, pentru fiecare dintre ele este o nuanţă diferită a harului divin. Nu te tulbura, priveşte mai departe, fixează-ţi privirea pe harul Domnului. #fiibiruitor #harulluiDumnezeu

  Asta-i tot

  Astăzi, Dumnezeu îţi oferă o nouă zi. Astăzi vei avea noi şanse să faci să strălucească toate capacităţile tale şi să pui în practică cele mai minunate talente pe care Domnul ţi le-a dat. Astăzi te poţi hotărî să umpli fiecare moment din viaţa ta cu lumină şi splendoare. Ce aştepţi? #astăziesteziua

  O călătorie inevitabilă

  Morţii nu mai ies, nu se mai luptă, nu ştiu nimic din ceea ce se întâmplă aici pe pământ. Pentru a ieşi victorios din moarte, nu trebuie să te înconjori de un arsenal funerar costisitor. Este de ajuns să-ţi dai viaţa ta Domnului vieţii, singurului personaj care are nemurirea, Isus Hristos. #siguranţăînIsus #Isusaînvinsmoartea

  Martirul secolului XXI

  Pavel şi Walsh au fost convinşi că nimic nu poate să-i despartă de Dumnezeu. Împărtăşeşti şi tu aceeaşi convingere? #dragostedeDumnezeu

  Cele cinci mingi

  Mingea vieţii tale spirituale este de fapt cea care va da sens şi direcţie celorlalte patru. Te rog să nu o laşi să cadă! #îngrijeşte-tedeviaţataspirituală #cautămaiîntâiîmpărăţiacerurilor

  Recompensa lucrului

  „Dacă ne dorim o lume cu pace şi dreptate, este nevoie să ne punem cu fermitate inteligenţa în slujba iubirii.” Este ceea ce au făcut şi absolvenţii, iar aceasta le-a adus o bună recompensă. #trăieştepentruasluji

  Împărtăşeşte cu ei

  Lumea are nevoie să cunoască mai mult dragostea divină, iar tu poţi fi un instrument în acest lanţ. Astăzi poţi să fii un colaborator al lui Dumnezeu, un mesager al veştii bune a mântuirii. A făcut Dumnezeu ceva măreţ în viaţa ta? Atunci nu-l păstra doar pentru tine. Împărtăşeşte-l! #împărtăşeşteexperienţata #dăretweetexperienţeitale

  Roagă-te şi lucrează

  Daniel era un om al rugăciunii. Neemia era un om al rugăciunii. Pavel era un om al rugăciunii. Dacă toate aceste personaje s-au rugat şi au lucrat, tu şi cu mine putem face la fel. Deci roagă-te şi lucrează! #lucreazăroagă-teşicrede #roagă-teşilucrează

  Care este pasiunea ta în viaţă?

  Ştii tu de ce Iosua, Solomon şi William Carey nu şi-au pierdut niciodată curajul în îndeplinirea sarcinilor? Pentru că Dumnezeu era cu ei. Iar dacă îţi doreşti astăzi, Îl poţi avea pe Dumnezeu cu tine. #curajşifermitate #Dumnezeuestecumine #pasiuneavieţiimele

  E mai bine să dai decât să primeşti

  Este de dorit ca, încă din tinereţe, hotărârea să împarţi cu ceilalţi să fie un aspect fundamental în felul tău de vieţuire. Dărnicia este benefică. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi s-a arătat prin darul unicului Său Fiu pentru scăparea noastră. #estemaibinesădaidecâtsăprimeşti

  Spre infinit şi mai presus de acesta

  În tot ceea ce faci să-L onorezi şi să-L glorifici pe Creator. Vei fi fericit atunci când vei îndeplini acest scop. Ce vei câştiga în plus dacă vei realiza lucrarea pentru care ai fost creat? Vei simţi că vei putea să ajungi, precum Buzz L’Éclair, „spre infinit...” sau chiar mai sus. #creatcuunscop #închinareCreatorului

  Să reglăm conturile

  La cât se ridică datoria produsă de păcatele tale? Nu ştiu. Dar ce ştiu este că Dumnezeu a plătit chiar El preţul infinit, sângele lui Isus, pentru ca astăzi tu să fii iertat pe deplin şi să poţi să te bucuri de o nouă experienţă relaţională cu El. #paceacuDumnezeu #iertaredivină

  Noi trăim pentru Domnul

  Dacă trăiesc pentru Domnul, atunci cea mai mare preocupare a mea nu trebuie să fie niciodată părerea fratelui X sau Z cu privire la cămaşa mea, ci părerea lui Hristos. #trăiescpentruHristos

  Cea mai bună răzbunare

  „Dimpotrivă, dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui” (Romani 12:20). Lecţia este clară: dacă vrei să te răzbuni pe cineva, tratează-l cu bunătate. #ceamaibunărăzbunare

  Un Tweet nu e de ajuns

  Noi nu putem rezuma dragostea lui Dumnezeu într-un mesaj pe Twitter sau într-o publicaţie pe Facebook, dar cu siguranţă putem să o împărtăşim cu cei care au nevoie: astăzi poate fi ziua în care să-L prezinţi pe Mântuitorul Isus prietenilor tăi. #dragosteinepuizabilă #untweetnuajunge

  140 de caractere

  Dumnezeu nu este limitat la 140 de caractere. Noi avem Biblia şi întregul mesaj de speranţă, de iertare şi de mântuire. Tu poţi precum psalmistul să pui în practică acest mesaj sau să-l împărtăşeşti, precum Chris Juby, în 140 de caractere sau mai mult. Ce aştepţi? #împărtăşeşteCuvântul

  Perfecţionarea imperfecţiunilor

  Întreaga ta capacitate îţi permite să manifeşti ceea ce Dumnezeu poate să facă pentru tine, în tine şi prin tine, în definitiv. Te invit să descoperi chiar astăzi că imperfecţiunile tale sunt perfecte pentru a inspira şi a ghida pe alţii. #perfectimperfect

  Oameni de etaj superior sau de subsol?

  Mă bucur să ştiu că Isus este cea mai bună persoană de etaj superior pe care o cunosc. El mă iubeşte, mă consideră preţios în ochii săi şi demn de onoare. În ciuda slăbiciunilor mele, Mântuitorul are întotdeauna pentru mine cuvinte de încurajare. #oamenideetajsuperior

  Colierul

  Sper, tinere dragă, că nu vrei să trăieşti pentru aparenţe, pentru că rişti să ai o soartă asemănătoare cu cea a familiei Loisel. #dragosteadebani

  Lumina vieţii

  A-l urma pe Hristos înseamnă a decide să-L ascultăm şi să facem din El guvernatorul vieţilor noastre. El este lumina cerului care va ghida paşii noştri aici jos, pe pământ. #Isusestelumina

  Mulţumit cu ce am

  Uneori, din dorinţa noastră îndreptăţită de a fi mai mult decât suntem acum, noi nu ne bucurăm de ceea ce avem. Eu cred că ar fi mai bine să aplicăm sfatul biblic: „M-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă” (Filipeni 4:11). #suntmulţumitcuceam

  Nu aştepta după Google

  Dacă foloseşti în mod corect aceste opt resurse, vei adăuga ani vieţii tale şi viaţă anilor tăi. Tu nu trebuie să aştepţi după Google; poţi începe chiar astăzi să pui în practică ce ai citit. #trăieştemaibine #sănătateşibunăstare

  Iertarea care transformă

  William Shakespeare a spus odată că „nimic nu îl încurajează mai mult pe păcătos decât iertarea”. Astăzi, poţi să te simţi curajos, pentru că tu eşti un păcătos şi Dumnezeu îţi dă iertare şi transformare. #iertareacaretransformă

  Un Dumnezeu care iartă

  Ce s-ar alege de noi dacă Dumnezeu ne-ar trata aşa cum merităm din cauza păcatelor noastre? Eu nu ştiu ce vrei să faci, dar, astăzi, eu aş vrea să mă bucur de următoarele cuvinte: „Domnul este îndelung răbdător şi milostiv. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noaste” (Psalmii 103:8-11). #iertarealuiDumnezeu #transformatdeiertare

  Un cadou extraordinar

  Biblia îi spune fiecărui membru al rasei umane: „Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor” (Luca 1:77). Ai citit bine? „Dumnezeu ne mântuieşte.” Te rog, acceptă darul divin. Tu poţi avea mântuirea chiar acum. #mântuireînHristos #harşiiertare

  Prieteni de nedespărţit

  „Cartea este o sursă de forţă, de putere, de hrănire, torţa gândului şi fântâna dragostei.” Tocmai de aceea cartea este un tovarăş atât de bun! #prietencucărţile #lecturăşisucces

  Nimeni nu poate trăi pentru sine

  „Niciunul nu trăieşte pentru sine” (Romani 14:7). Aceasta este o declaraţie tranşantă, absolută şi foarte clară. Nu tu trebuie să fii în centrul existenţei tale. Astăzi şi în fiecare zi, încearcă să fii un exemplu viu de altruism, aşa cum a fost Isus. #altruism #valori

  Lupta lui Jennifer

  Tu ai nevoie de Hristos. Vestea bună este că El doreşte să îţi dea pacea Sa. Mesajul Lui pentru tine astăzi este: „Să nu îţi fie teamă, nu te îngrijora, Eu sunt cu tine.” Să ai o zi în care să îţi laşi viaţa în compania lui Hristos. #pacealuiHristos

  Scrisoarea lui Lincoln

  Învăţaţi-l pe copil că este mai bine să obţii ceva prin sudoarea frunţii tale decât printr-o avere obţinută nefast sau prin hoţie. Învăţaţi-l cum să piardă, dar şi cum să se bucure de victorie; vorbiţi-i despre invidie, dar ţineţi-l departe de calea ei. #valori

  Măreţia lucrurilor mici

  Dacă îţi propui ca întotdeauna să faci bine lucrurile mărunte, curând Îl vei auzi pe Isus spunând: „Ai fost credincios în puţin lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău” (Matei 25:21). #fiicredinciosînlucrurilemici #făbinelucrurilemici

  Ce crede Dumnezeu despre mine

  Nu trebuie să fim preocupaţi cu privire la ce gândesc Hristos şi Dumnezeu despre noi, ci cu privire la ce gândeşte Dumnezeu despre Hristos, Înlocuitorul nostru. Voi sunteţi primiţi în Cel Preaiubit. Domnul îi arată celui pocăit şi încrezător că Hristos acceptă predarea sufletului spre a fi modelat. #cecredeDumnezeudespremine #copiiiailuiDumnezeu

  Întruchiparea dragostei

  Sunt foarte multe lucruri care ar putea evoca o imagine a dragostei în sufletul nostru. Dar imaginea cea mai măreaţă, infinită şi inepuizabilă a dragostei o găsim în Dumnezeu. De ce? Pentru El este dragostea în persoană. Dragostea este prima însuşire a fiinţei Sale. #Dumnezeuestedragoste

  Eroul anonim de la Midway

  Dumnezeu ştie de ce îngăduie anumite lucruri. Pentru că nu există nicio garanţie că vom primi în această viaţă toate meritele pentru faptele noastre, să ne plănuim viaţa în aşa fel încât, la întoarcerea lui Isus, să putem primi o răsplată mai bună, viaţa veşnică. #eroianonimi

  Să Îl imităm pe Învăţător

  A fi „făcut desăvârşit”, sau a fi „ca Învăţătorul”, implică a-i trata pe oameni aşa cum a făcut-o Isus. Noi suntem ca Isus atunci când iubim cum a făcut-o El, când suntem solidari cu păcătosul, aşa cum a făcut El, când dăm totul pentru cauza Lui, la fel ca El, când hotărâm să urmărim binele celuilalt. #imită-LpeIsus

  BC

  Zelul misionar al lui Pavel a ajuns atât de puternic, încât la un moment dat a scris: „Aşa că, de la Ierusalim şi ţările dimprejur, până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos” (Romani 15:19). #răspândeşteEvanghelia #trimiteunBCastăzi

  Jonglerul neatent

  Cel care crede că are suficient timp şi poate continua să se joace cu „diamantul” vieţii sale, în clipa în care se aşteaptă cel mai puţin, va primi mesajul: „Nebunule! Chiar în noaptea asta ţi se va cere înapoi sufletul.” Luca 12:20 #aigrijădeviaţata #predă-teluiIsus

  Titlu

  Eroii noştri spirituali au avut şi ei momentele lor de întuneric. Ştii de ce? Şi ei au fost oameni cu o natură ca a noastră! Cu alte cuvinte, ei au fost simpli muritori care purtau în corpul lor gena păcatului. #Isusnutevadezamăginiciodată

  Acum ori niciodată

  Începe chiar acum să te pregăteşti pentru cariera ta; începe să te gândeşti ce meserie ţi-ai dori să îmbrăţişezi; începe să practici sporturile care îţi plac. Dar mai presus de toate, „adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale. #acumoriniciodată #pregăteşte-te

  Este opera lui Dumnezeu!

  Unul dintre cele mai fantastice lucruri a fost că, în timp ce Israelul a traversat Canaanul, călătorie care a durat patruzeci de ani, nici hainele şi nici încălţămintea nu li s-a uzat. Asta înseamnă că hainele şi încălţămintea au fost tot timpul cu ei, fără să se deterioreze. Ah, ce minunat este Domnul nostru! #povesteşteceafăcutDumnezeu #vorbeştedesprebinecuvântări

  Rugăciunea lui Iaebeţ

  Avem tendinţa să confundăm umilinţa cu mediocritatea. Iaebeţ ştia care este diferenţa şi de aceea nu s-a sfiit să îi spună deschis obiectivele vieţii sale lui Dumnezeu. #aspiraţii #excelenţă

  Mai aşteaptă puţin…

  „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Corinteni 10:13) #alegsăaştept

  Frumuseţea lui Socrate

  Trupul tău, aşa cum este el, în acest moment este templul Duhului Sfânt. Ochii, urechile, nasul, buzele, mâinile sau picioarele tale trebuie să fie consacrate în întregime pentru a da slavă lui Dumnezeu. #adevăratafrumuseţe #noivomfischimbaţi

  Neuronii oglindă

  Pentru că, în mod natural, noi avem tendinţa să repetăm ceea ce vedem, nu ţi se pare că ar trebui să fim foarte prudenţi atunci când vine vorba de ce punem înaintea ochilor? #imită-LpeHristos #priveştelaIsus

  O formă de evlavie

  Viaţa de creştin nu se limitează la a lăsa impresia că suntem creştini, este mai mult decât atât. Însuşi Domnul ne-a avertizat astfel: „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă” (1 Samuel 16:7). De fapt, inima ta cum este? #aparenţelesuntînşelătoare

  Epistolele lui Hristos

  Noi suntem scrisoarea pe care Hristos a trimis-o lumii, membrilor familiei noastre, prietenilor noştri, comunităţii în sânul căreia trăim şi Domnul speră că atunci când oamenii vor citi mesajul pe care îl prezentăm prin cuvintele şi acţiunile noastre, ei să Îl poată cunoaşte pe Dumnezeu, care îi iubeşte cu o iubire veşnică. #noisuntemepistolevii #reprezentanţiailuiHristos

  Eliberatorul meu

  Isus proclamă din nou eliberarea tuturor celor prinşi în păcat. Ai vrea să Îl accepţi pe Domnul ca eliberatorul tău personal? Această făgăduinţă îşi menţine validitatea: „Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36). #libertateînHristos

  Spune „nu” Irodiadei!

  Urmând exemplul lui Iosif, noi trebuie să ne întrebăm: „Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” (Geneza 39:9). Ascultă mai bine de Isus şi spune „nu” Irodiadei! #nupresiuniidegrup #nupăcatului

  Cea mai bună poliţă de asigurare

  Văzând toate pericolele descrise în Psalmul 91, eu cred că tu şi cu mine avem nevoie de o poliţă de asigurare foarte bună, care să ne poate proteja de toate lucrurile acestea. Dar acum vine partea cea mai bună: această poliţă este gratuită. #protecţiedivină

  Te iertăm

  Noi ne-am făcut vinovaţi de moartea Fiului lui Dumnezeu. În cele din urmă, noi vom fi găsiţi vinovaţi la judecata divină. Dar până atunci, în loc să răzbune sângele Fiului, Tatăl ceresc ne prezintă un afiş mare cât universul, cu următorul mesaj: „Noi te iertăm.” #Dumnezeumăiartă #iertaredivină

  Când va fi gata lucrarea?

  Credinţa, în orice domeniu al vieţii, necesită un proces a cărui durată poate să ne scape de sub control în anumite situaţii. Nu permite ca frustrarea să pună stăpânire pe viaţa ta. Nu lăsa ca nerăbdarea să te determine să îţi abandonezi visurile. #perseverenţă #nutedescuraja

  Să fim înţelepţi

  Astăzi probabil că te vei confrunta cu lupii care vor vrea să profite de „simplitatea” ta. Atunci când îi vei confrunta, nu ezita să îi ceri lui Dumnezeu „înţelepciunea” despre care a vorbit Isus. #fiiînţelept #bunsimţ

  Da, Dumnezeu există!

  Universul ne vorbeşte de o inteligenţă superioară, un Maestru creator inteligent. Dovezile ale existenţei lui Dumnezeu sunt atât de clare, încât Biblia spune că doar un nebun poate nega existenţa lui Dumnezeu (Psalmii 14:1). Din fericire, tu şi cu mine nu suntem nebuni. #Dumezeuexistă

  Doar fă binele

  Zenko a făcut tot ce a putut pentru a-l ajuta pe acel om şi i-a făcut mult bine, salvându-i viaţa. Astăzi am putea să profităm de toate ocaziile de a face bine, fără a încerca să ştim cine este beneficiarul. #făbine

  Am un vis

  Astăzi te încurajez să-ți pui visul în mâna lui Dumnezeu. În această lume crudă, întotdeauna vor fi persoane care vor încerca să te facă să eşuezi, dar, la fel ca Iosif, Martin Luther King şi mulţi alţii care au avut un vis, dacă I-l încredinţezi lui Dumnezeu, visul tău va deveni realitate. #vis #amunvis

  Constructorul de poduri

  Tu şi cu mine, noi, am fost numiţi de Dumnezeu ca să construim poduri şi să refacem relaţiile stricate, pentru că Isus, conducătorul nostru, a construit un pod pentru a ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Ce mai aştepţi? Începe şi tu să construieşti poduri care să ne apropie unii de alţii. #eusuntunpontif #construindpoduri

  Valoarea celor zece cenţi

  Poate că în acest moment tu nu poţi oferi o sumă mare de bani pentru dezvoltarea bisericii; nu cantitatea contează, ci intenţia inimii tale. Fie că este mult, fie că este puţin, nu înceta să dăruieşti cu bucurie „tot ce ai”, Domnului. #dăruieşteceai #dăpentruDomnul

  Orologiul morţii

  Pentru că fiecare zi din viaţa ta ar putea fi ultima, trebuie să faci cele mai „bune alegeri”, să faci cel mai important lucru: să îţi predai inima lui Isus. #Hristosesteceamaibunăalegere #viaţăşisiguranţăînHristos

  La drum, către cer, clasa întâi

  Hristos a schimbat viaţa Lui pentru moartea noastră; a ocupat locul nostru pentru ca noi să primim ceea ce nu merităm. Umilinţa Sa face posibil ca marile porţi divine să fie deschise pentru noi. Datorită Lui, astăzi tu poţi călători spre cer ca pasager la clasa întâi. #sprecerlaclasaîntâi

  Avem nevoie de tineri

  Hristos invită tineri să se ofere voluntari ca purtători de lumină pentru această lume. El are nevoie de tineri spirituali şi fermi, care pot să se identifice cu misiunea care îi aşteaptă. #răspundeinvitaţiei

  Clara şi îngerul

  Poate că şi tu ai avut o experienţă la fel de uimitoare ca aceea a Clarei Barton, dar adevărul este că în fiecare zi, Dumnezeu îşi trimite îngerul Său pentru a te proteja de atacurile lui Satana. Chiar şi acum probabil că el este în jurul tău. #unîngermăprotejează #Dumnezeuîmipoartădegrijă

  Leacul divin

  Pentru a fi creştin, nu este nevoie să mergi la magazin să cumperi ceva, nici să imiţi felul de a se îmbrăca al fratelui Iosif, nici al sorei Maria. Dacă într-adevăr îţi doreşti să faci parte din echipa lui Hristos, atunci tu trebuie să mergi la El pentru a-ţi da haina dreptăţii Sale. #leaculdivin

  Biblia lui Gutenberg

  Întotdeauna există persoane care se bagă în seamă, căutând să îşi însuşească meritele eforturilor tale sau ale muncii tale; dar în viaţa lui Gutenberg este foarte clar că „oriunde se munceşte, este şi câştig”. Fust şi Schoffer au fost daţi la o parte şi uitaţi; astăzi, Gutenberg este cunoscut ca unul din oamenii mari ai istoriei. #platamuncii #BiblialuiGutenberg

  Mută piatra

  Dacă eşti obosit şi frustrat de incapacitatea de a muta aceste păcate din viaţa ta, atunci acum este momentul potrivit pentru a cere ajutorul Tatălui tău ceresc. Spune-I lui Isus să vină şi să ridice pentru tine această „piatră” care pare că nu poate fi mutată din drumul tău. #Dumnezeumutăpietrele #Dumnezeuîmidăputere

  Trăieşte aşa cum îţi cere Dumnezeu

  Nu doar că Domnul ne-a iertat, ci El ne-a și acordat puterea Sa pentru ca noi să putem fi biruitori şi „dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia” (2 Petru 1:3). Da, noi putem trăi aşa cum doreşte Dumnezeu! #trăieştecumvreaDumnezeu #daesteposibil

  Fericitul alergător la maraton

  Uneori, Dumnezeu permite ca noi să nu câştigăm medalia de aur pe acest pământ, dar ne promite „un mare premiu în cer”. #fiifericit #toatesuntsprebinelenostru

  Un minut este suficient

  Dacă noi nu profităm la maximum de fiecare minut, vom sfârşi prin a pierde foarte mult. Un minut este atât de preţios, încât nu ai nevoie de mai mult timp pentru a-ţi preda viaţa lui Isus. Ai vrea să profiţi de acest minut pentru a-I cere lui Dumnezeu să îţi dea mântuirea? #unminutajunge

  Cea mai bună moştenire

  Atunci când ne vom primi moştenirea, Tatăl nostru cel ceresc nu va fi mort; El va fi împreună cu noi toată veşnicia. #omoşteniremaibună

  Un ateu pe care Dumnezeu îl iubeşte

  Eşti şi tu aproape pe punctul de a-ţi folosi credinţa ta în Dumnezeu pentru a ataca sau pentru a-l consola pe cel care nu crede la fel ca tine? Niciodată să nu uiţi că Dumnezeu îi iubeşte şi pe atei. #Dumnezeuiubeşteateii #Dumnezeuestedragoste

  Să facem cunoştinţă cu Hawking

  Hawking ne-a învăţat că Dumnezeu continuă să facă minuni şi că noi nu trebuie să punem armele jos niciodată. #nuabandona

  Năluca lui Fulton

  Dacă ei au putut, şi tu poţi. Întrebarea la care trebuie să răspunzi este următoarea: eşti dispus astăzi să îţi pui în aplicare, în practică, „năluca” ta? #urmează-ţivisul #obiective

  Clubul 99

  Tu eşti fericit sau faci parte din clubul 99? Un tânăr fericit trăieşte prezentul cu bucurie, nu se plânge de ceea ce nu are, se bucură de ceea ce are şi se încrede pe deplin în Dumnezeu. Psalmistul spune: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!” (Psalmii 118:24). #clubul99 #mulţumeşte-tecuceai

  Uneşte punctele

  Dacă treci prin clipe dificile, nu înceta să te încrezi în Isus. Nu vei putea uni punctele mergând înainte, ci doar privind înapoi. Deşi va fi nevoie de puţin timp pentru a vedea tabloul complet, nu îţi pierde credinţa. Dumnezeu este cel care ţine totul sub control. #Dumnezeuelacontrol #uneştepunctele

  Eşti descreierat?

  Capcana în care a căzut tânărul din Proverbele 7 a fost cea a sexului interzis. A ta care este? În ce capcană eşti tu prins acum? Dacă, asemenea sperietorii, îţi lipseşte creierul, cere-I lui Dumnezeu să îţi dea creier. Nu fi un descreierat. #cereînţelepciune

  Poţi spune „nu”, dar…

  Când trebuie să dai un răspuns pretenţiilor amoroase ale cuiva, aminteşte-ţi că „un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint!” (Proverbele 25:11). #cuvinteprecaute

  O carte demnă de încredere

  Biblia nu este o carte de fabule şi poveşti, este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Ramsay a putut fi transformat de Scripturi, astăzi, tu îi poţi cere lui Dumnezeu să te transforme prin citirea Cuvântului Său. Citeşte-l şi vei fi înţelept; crede-l şi vei fi salvat; pune-l în practică şi vei deveni sfânt. #putereaBibliei #CuvântulluiDumnezeu

  Cei doi călugări

  „Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea” (Romani 14:4). Păcătosul nu trebuie să dea socoteală nici înaintea mea, nici înaintea ta, ci doar înaintea lui Dumnezeu. #nucondamna #nujudeca #nucritica

  Meditează la ceea ce nu se vede

  La începutul acestei noi zile, aminteşte-ţi că, dacă nu vei mai privi la defectele tale şi îţi vei îndrepta privirea spre Isus, la un moment dat, cei din jurul tău vor spune: „Uite, acest tânăr seamănă atât de mult cu Domnul lui!” #priveştelaHristos

  O adevărată forţă

  La ce ne ajută să avem o astfel de tărie ca a lui Samson dacă rămânem incapabili să o folosim cu bună ştiinţă? Analizând viaţa lui, ne dăm seama că ne amintim de el gândindu-ne la tot ceea ce a distrus şi nu la ce a construit. Ţi-ar plăcea ca cineva să îşi amintească de tine în acest fel? #forţăinterioară

  Marea transformare

  După 18 ani lungi de luptă, în 1807, Anglia a abolit comerţul cu sclavi. O călătorie, un prieten, o discuţie! Nimic nu este lipsit de importanţă! Oricare dintre aceste lucruri pot fi determinante pentru viitorul tău şi pentru binele celor din jurul tău. Tu ai putea fi următorul William Wilberforce. #schimbălumea

  Tu eşti un bun tovarăş?

  Omul de ştiinţă şi-a îndeplinit sarcina, pentru că „cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate” (Iacov 5:20). Isaac Milner a fost un tovarăş de mântuire pentru Wilberforce. Eşti şi tu un astfel de tovarăş pentru cineva? #tovarăşdemântuire

  Un tovarăş de călătorie

  Cine sunt tovarăşii tăi în această călătorie numită „viaţă”? Care sunt persoanele în compania cărora îţi petreci timpul zilnic? Te înconjori de persoane înţelepte, care contribuie la dezvoltarea ta personală? Sau eşti o persoană „insolentă”, care preferă să fugă de o companie bună? #alegeţibinetovarăşii #prieteni

  Priveşte şi partea pozitivă

  Ai motive să vorbeşti despre bunătatea şi puterea lui Dumnezeu? Despre aerul, viaţa, natura, prietenii, familia, tinereţea ta? Încearcă să îţi dai seama că lucrurile cele mai preţioase din viaţa ta ţi-au fost date în dar. Dumnezeu a fost bun! #suntrecunoscător

  Trecerea prin această lume

  Nu ţi-ar plăcea să trăieşti într-o lume nouă? Aceea este adevărata ta locuinţă! De acolo eşti tu. Atunci când lucrezi, studiezi sau îţi planifici fericirea pe acest pământ, ţine cont de faptul că Isus te aşteaptă în adevărata ta casă: cerul. #casameaeînceruri

  Cel mai bun medicament

  El cunoaşte rănile pe care păcatul ţi le-a provocat şi care te fac să suferi zi şi noapte. Cheamă-L, spune-I că este o urgenţă. El va veni de îndată şi îţi va spune: „Omule, păcatele îţi sunt iertate” (Luca 5:20) #celmaibunMedic

  O făgăduinţă pentru tine

  A nu-ţi respecta părinţii include totodată şi a nu-L onora pe Dumnezeu, deoarece El a poruncit ca fiecare copil să îşi respecte părinţii. #cinsteştepetatăltăuşipemamata

  Ce este viaţa?

  Viaţa este Isus, dă-I-o Lui! Alături de El, viaţa va fi mai savuroasă, mai plină de bucurie, mai împlinită! #viaţaesteIsus

  Ce face o farfurie cu mâncare

  Biblia ne avertizează să nu fim asemenea lui Esau, să nu permitem ca satisfacerea apetitului nostru să fie mai puternică decât interesul nostru veşnic. #nutrăimdoarcupâine

  Antivirusul tău

  Pentru că Satana profită de slăbiciunile noastre pentru a ne distruge, Isus empatizează cu vulnerabilitatea noastră. Când simţi că virusul păcatului se strecoară pe deplin în viaţa ta, mergi la Isus. El îţi va da ajutorul de care ai nevoie. Harul Său este antivirusul cel mai puternic din lume. #harulluiDumnezeu #Isusesteantivirusulmeu

  Un cadou foarte costisitor

  Fiul lui Dumnezeu Şi-a vărsat sângele pentru ca toţi să aibă acces la sursa inepuizabilă de har unde ne putem afunda de fiecare dată când ieşim murdari din mina păcatului. Şi cel mai bine este că nu trebuie să plătim pentru a primi această baie de curăţie şi de purificare spirituală. #salvatprinsânge #mântuireafărăplată

  Adevărata autoritate

  După cum Domnul ne cere să ascultăm de porunci „pentru a fi fericiţi” (Deuteronomul 10:13), autoritatea părinţilor noştri trebuie să fie orientată spre binele nostru temporar şi veşnic. #cinsteştepărinţii

  Gândeşte şi treci la acţiune

  Bineînţeles că ar fi mai uşor să spunem care este datoria noastră în viaţă. Totuşi noi avem „capacitatea de a gândi şi de a face”. Este un dar care ne aparţine. Pentru că, până la urmă, cum spune şi John Stott, „a crede este de asemenea a gândi”. #agândişiaface #ţintă

  Regula de aur

  Vrei fericire? Fă-i fericiţi pe cei care te înconjoară. Vrei iubire? Iubeşte pe semeni. Vrei să reuşeşti? Ajută-i pe alţii să reuşească. Vrei ca afacerile tale să prospere? Permite-le angajaţilor să primească şi ei profit. Vrei să mergi la cer? Ajută-i şi pe alţii să se pregătească pentru această călătorie spaţială. #reguladeaur

  Harul meu îţi este de ajuns

  Îmi voi accepta limitările pentru ca harul divin să acţioneze puternic în mine. Da, eu sunt vioara căreia îi lipseşte o coardă, dar sunt în mâna celui mai bun Maestru, Isus Hristos. El va lucra cu ceea ce mai rămâne din mine. #puternicînslăbiciuneamea #suntuninstrumentalluiDumnezeu

  Ellen White şi Războiul Civil (II)

  „Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti” (2 Cronici 20:20) #eucredînprofeţi #darulprofeţiei

  Ellen White şi Războiul civil (I)

  Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. (Deuteronomul 18:22) #credînprofeţi #darulprofeţiei

  Basme băbeşti

  Chiar dacă ar trebui să respingem „basmele băbeşti” relatate de numeroşi oameni de ştiinţă, trebuie de asemenea să punem în practică toleranța, respectându-i pe cei care nu cred ceea ce credem noi. #credînminuni

  Tu eşti templul lui Dumnezeu

  Domneşte Dumnezeu în inima ta? Nu ţi-ar plăcea să se spună şi despre tine că Duhul Sfânt are monopol total pe viaţa ta? Vrei tu să accepţi ca Dumnezeu să fie singurul tău proprietar? #vreausăfiutemplualDuhuluiSfânt

  Graţiere prezidenţială

  Nu este recomandat să mergem la Dumnezeu şi să-I spunem: „Doamne, sunt nevinovat.” Dimpotrivă, este privilegiul nostru să urmăm exemplul lui David şi să admitem: „Am păcătuit împotriva Ta, dar mă pocăiesc” #iertarealuiDumnezeu

  Ce ştim despre Columb

  „Noi, care nu suntem experţi în Cuvântul tău, noi cunoaştem puterea Ta. Ferice de omul pe care Îl înveţi, Doamne, şi-l îndrumi în Legea Ta. Fă-ne, te rugăm, să înţelegem cuvintele tale, cărţile şi profeţiile care au fost scrise prin Tine! Amin” #oviaţădecredinţăşiderugăciune

  Un drept printre neamuri

  Unde sunt tinerii care, precum Duckwitz, nu tac şi avertizează despre ce se va întâmpla cu planeta noastră? Câte persoane vor fi salvate de la distrugerea eternă datorită faptului că noi am predicat Evanghelia? Eşti tu un om „drept printre neamuri”? #iubeşteaproapele #dreptîntreneamuri

  Atitudine

  Dificultăţile sunt ocazii care te ajută să continui să dezvolţi cea mai bună versiune a ta. Urmează exemplul lui Zacheu şi depăşeşte obstacolele. #învingeobstacolele #ocaziile

  Conectaţi 24/7

  Conexiunea cu Hristos este cea care ne hrăneşte într-adevăr mintea şi sufletul. Dacă ne conectăm la reţeaua cerului prin rugăciune şi studiul Cuvântului lui Dumnezeu, vom avea o viaţă de succes. Nu ai vrea să fii conectat la Isus 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână? #conectatlaIsus

  Dumnezeu nu este vinovat

  Foarte curând, Dumnezeu va elibera creaţiunea Sa de tot răul pe care păcatul l-a produs. El ne promite să ne ducă să trăim „într-un cer nou şi un pământ nou”, unde nu vor mai fi nici cutremure, nici cicloane, nici boli, nici moarte. #Dumnezeuestebun

  Apropierea celei de-a doua veniri

  „Nu cred să fi trăit în ultimii patruzeci de ani vreo singură oră fără a fi conştient de influenţa gândului celei de-a doua veniri a lui Hristos.” Lord Shaftesbury, mare reformator englez #Hristosseîntoarce #adouavenire

  Şarpe sau licurici? (II)

  Dacă, precum a spus şi profetul Daniel, vrei să străluceşti ca stelele în veşnicie, trebuie să începi să străluceşti astăzi, acolo unde eşti. #luminatasăstrălucească #străluceşteundeeşti

  Şarpe sau licurici? (I)

  Când îi vedem pe prietenii noştri că strălucesc, să profităm de lumina pe care o emit în loc să le rupem farurile. Un vechi proverb evreiesc spunea: „Nu te lăsa condus de invidia putredă, care nu are nimic în comun cu înţelepciunea.” #nuinvidiei

  Prietenii…

  Deşi este întotdeauna satisfăcător să ştii că ai prieteni buni pe acest pământ, adu-ţi aminte că nimeni nu poate depăşi prietenia lui Isus. El a demonstrat că este un prieten adevărat: „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei” #prietencuIsus #prietenie

  Nu sunt decât două grupe de persoane

  Nu sunt decât două grupe de persoane: cei care-L urmează pe Hristos şi cei care-l urmează pe Satana. Sper ca tu, la fel ca Iosua, să-L alegi pe Mântuitorul. #nusuntdecâtdouăgrupe

  Tânărul bogat care a spus „da”

  „Sunt gata să mor. Am făcut voia lui Dumnezeu pentru viaţa mea, şi El e mulţumit de mine.” #spune-IdaluiIsus

  Leagă acolo unde doare

  Da, ştiu că sunt păcătos, şi tocmai din această cauză am nevoie de un Mântuitor. Mă agăţ de meritele lui Isus Hristos pentru ca El să mă elibereze de călcarea Legii. Ne spălăm la sursa care a fost pregătită pentru noi şi suntem curăţaţi de orice necurăţie a păcatului. #Evangheliapentruastăzi

  Creştini atei

  Eşti tu păcătos? Biserica este exact pentru tine. Biserica este locul în care vei învăţa să te bucuri de „sfinţirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12 :14). Tu nu poţi crede în Isus şi în acelaşi timp să respingi biserica Lui. Dacă o faci, eşti un creştin ateu. #iubescbiserica

  Unde mergi?

  „Dacă ţinta ta este cerul, vei obţine şi pământul. Dacă ţinta ta este pământul, nu vei avea nici cerul, nici pământul.” C. S. Lewis Deci oricare ţi-ar fi scopul pe care vrei să-l atingi pe acest pământ, începe, te rog, căutând drumul care duce la cer. #ţintaestecerul

  Îmi place

  Pentru un gladiator din Roma Antică, degetul în sus sau în jos determina dacă trăia sau murea. Pentru noi, tinerii de astăzi, aceasta ar trebui să fie o întrebare de viaţă sau de moarte, de a onora pe Dumnezeu prin gusturile şi preferinţele noastre. #îmiplacelegealuiDumnezeu

  Maestrul suprem

  Crucificându-ne „eul”, noi permitem ca viaţa noastră să fie trăită în cel care a murit pentru noi. Şi când Hristos trăieşte în noi, acţiunile noastre se vor transforma într-o mare operă de artă, până la punctul în care vom ajunge să „fim o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni”. #răstignireaeului

  Puterea unui verset

  Înmagazinând în mintea noastră minunatele făgăduinţe ale lui Dumnezeu, ne pregătim arme mai eficiente pentru a dejuca planurile lui Satana. #putereaBibliei

  Medicul leproşilor

  Așa cum Paul Brand l-a îngrijit pe Sadan şi l-a vindecat de lepră, la fel vrea şi Isus să te vindece de lepra mortală a păcatului? Dar El speră să te întorci la El, precum leprosul din vechime, şi să-i spui: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti”. Te asigur că-ţi va spune de îndată: „Da, voiesc, fii curăţit.” #Isusvreasătesalveze

  Cea mai mare minciună a lumii

  Orice copil al lui Dumnezeu (şi tu eşti unul dintre ei) are înclinaţia să comită greşeli mari. În loc să credem că-i înşelăm pe ceilalţi şi pe noi înşine, ar fi mai bine să acceptăm adevărul: suntem cu toţii păcătoşi şi de aceea avem nevoie de un Mântuitor. #amnevoiedeIsus

  Toată legea într-o frază

  A fi bun înseamnă mai mult decât a nu face rău celorlalţi. Dragostea de Dumnezeu şi de aproapele este ceea ce ne ridică la rangul de creştini autentici. #dragosteadeaproapele

  Cel mai important

  Isus a înviat pentru a ocupa primul loc în viaţa ta; în consecinţă, El este cel mai important. Orice altceva rămâne pe locul doi. #întâiIsus #eusuntaldoilea

  Complexul narcisist

  Când am despre mine o părere mai înaltă decât cea normală, sunt iraţional, „fără cap”; într-un cuvânt, sufăr de o afecţiune psihologică: complexul lui Narcis. Cum se tratează şi se vindecă complexul lui Narcis? Recunoscând că tot ce suntem sau am putea deveni este rezultatul harului divin. #gândeştecuînţelepciune #umilinţă

  O mică…

  Nu există păcate mici, nu există călcare nesemnificativă a legii. La fel cum o pereche de foarfece este suficientă pentru a tăia o funie groasă, această mică greşeală, această „vulpe mică”, acest simplu păcat pe care-l faci în inimă poate să aprindă în flăcări toată viaţa ta. #iaamintelalucrurilemici #miciledetaliiatâtdeimportante

  Ştiu că nu mă poţi înţelege

  Singurătatea şi întunericul care te înconjoară vor ceda locul unei lumi în care nu va mai fi moarte, nici durere. #speranţă #înviere

  Transformând adversităţile

  Uriah nu s-a lăsat învins în faţa necazului. În faţa adversităţii a demonstrat forţa caracterului său. Tu ai tot ajutorul divin la dispoziţie, în consecinţă, nu te descuraja în faţa adversităţilor. Cine ştie dacă ele nu vor face din tine un inventator. #nutedescuraja

  Mai multe cuvinte

  Rugăciunea este mai mult decât o simplă recitare a cuvintelor deseori fără legătură între ele. Viaţa ta zilnică are mai mult din rugăciune decât expresiile tale. Tot ceea ce faci, într-un fel sau altul, constituie o rugăciune. #modelderugăciune

  De ce sau cu ce scop?

  Dumnezeu foloseşte circumstanţele dificile ale vieţii pentru a dezvolta în noi sensibilitatea necesară care să ne permită să le întindem o mână de ajutor celorlalţi. Treci chiar acum prin momente dureroase? Nu dispera, cere-i lui Dumnezeu să te ajute să înţelegi scopul. #ScopuriDivine #Dumnezeuareunmotivpentrutoate

  Apa vieţii

  Nu te interesează să împarţi „apa vieţii” cu cei care mor din cauza secetei spirituale? Este de datoria noastră să adresăm invitaţia următoare: „Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată! (Apocalipsa 22:17). #împarteApavieţii #propovăduieştepeIsus

  Un semn la numele tău

  Dacă şi mie mi se mai întâmplă, sunt sigur că şi tu ai mai păcătuit şi nu ai ajuns încă la standardul divin, călcând poruncile Regelui universului. Soluţia nu este să fugi din prezenţa Monarhului ceresc, ci să mergi la El şi să-i spui: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva Ta” #ocruciuliţălângănumelemeu #iertaredivină

  „Bine ai venit acasă, Isus!”

  „Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului” (Luca 21:36) #aşteptândvenireaSa #rugându-neneîncetat

  Spune-mi cu ce te îmbraci, şi-ţi voi spune…

  Credeai că hainele sunt doar o bucată de material, care nu serveşte la nimic altceva decât să acopere corpul sau să pună în evidenţă anumite aspecte? Îmbrăcămintea ta este mai importantă decât crezi. #îmbrăcatcauncreştin #stildeviaţă

  O carte inspiratoare

  Citirea Bibliei te va ajuta să „faci fapte bune”, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar o carte inspirată, ci este şi o carte „motivaţională!” #ocartemotivaţională #CuvântulluiDumnezeu

  Galeria de onoare

  Noi avem ocazia să facem parte din galeria de onoare a copiilor lui Dumnezeu. Încă de astăzi trebuie să te hotărăşti să faci diferenţa, să cauţi excelenţa în tot ceea ce vei întreprinde şi, mai presus de toate, nu uita să-L faci pe Isus primul în viaţa ta. #galeriadeonoarespirituală

  „Nu îmi e frică de tine”

  Domnul i-a luat Diavolului „hainele sale” şi l-a lăsat gol; i-a luat armura. Chiar dacă putem spune că Diavolul continuă să fie un duşman periculos, nu uita că tu eşti fiul celui „mai tare”, adică al lui Hristos. Puterea lui Isus te va face victorios asupra forţelor răului. #suntfiulceluimaiputernic #victorieînIsus

  Loc vacant de profet

  „Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6) #Dumnezeulminunilor #puteredivină

  Prieteni care-ţi lungesc viaţa

  Prietenii care au capacitatea să ne lungească anii vieţii noastre sunt prietenii care ştiu unde locuieşti, unde lucrezi, cei care îţi cunosc istoria vieţii, ceea ce-ţi place şi ce nu; aceştia sunt cei care doresc să petreacă timp în compania ta şi cu care împărtăşeşti ceea ce ţi se întâmplă, fie bine, fie rău. #unprietenvaloreazămaimultcaaurul #prietenie

  „Te iert, dar…”

  Dacă doresc ca Domnul să mă ierte, atunci e nevoie să fiu dispus să iert şi eu pe semenii mei. Mai mult, iertarea pe care o voi primi de la Dumnezeu va fi proporţională cu cea pe care eu, la rândul meu, am acordat-o celorlalţi. #iertare #învaţăsăierţi

  A fi la urmă, cel mai bun loc

  În călătoria noastră către cer, cel mai important nu este să ajungem pe primul loc, şi nici să fim celebri. Indiferent de poziţia noastră, Dumnezeu aşteaptă ca noi să sfârşim alergarea spirituală care ne stă în faţă. #încheiecursa #perseverenţă

  Plăceri fără margini

  Da! Este plăcere în a ne pune viaţa sub călăuzirea Creatorului nostru. Pentru că dragostea lui Dumnezeu purifică şi înnobilează fiecare gust şi dorinţă, intensifică orice afecţiune şi luminează orice plăcere care are valoare. #plăcerecarearevaloare

  Tatăl ne iubeşte

  Dumnezeu e acel Tată care Și-a dat singurul Fiu pentru a ne salva pe noi toţi. El este preocupat atât de noi, cât şi de acţiunile noastre. El ne iubeşte în ciuda căderilor noastre. #Tatălneiubeşte #dragostealuiDumnezeu

  Vrei să te faci sănătos?

  „În acea seară nu am făcut vreo rugăciune extraordinară. I-am cerut lui Hristos să mă vindece. Acesta a fost un moment intim între mine şi Dumnezeu şi în acea zi au început să mi se deschidă ochii, să mi se deschidă urechile şi să-mi fie atinsă inima. M-a făcut sănătos.” Casey Cease #vreausăfiusănătos #Isusestesoluţia

  Preţul harului

  „Cu cât e mai grea povara, cu atât mai mare e harul Său! Cu cât e mai crudă încercarea, cu atât se înzeceşte puterea Sa; cu cât este lupta mai feroce, cu atât mai abundent este harul; cu cât mai dureroase sunt suferinţele, cu atât este mai profundă pacea Sa!” Annie Johnson Flint #preţuluceniciei

  Dragoste sau atracţie

  Dragostea are un efect pozitiv asupra persoanei; ea scoate ce e mai bun din tine, îţi dă energii proaspete, ambiţii şi interese în viaţă. Facilitează creativitatea şi dezvoltarea personală, precum şi interesul pentru cauze nobile. #dragosteautentică #logodnă

  Cine este neprihănit?

  Dacă, la fel ca Luther, te simţi pierdut spiritual, atunci este nevoie să-ţi însuşeşti urgent mesajul din Romani 1:17 chiar astăzi. Viitorul tău veşnic nu se bazează pe ceea ce poţi tu să faci, ci pe faptul că tu crezi şi accepţi ceea ce Isus a făcut pentru tine. #celneprihănitvatrăiprincredinţă #neprihănireprincredinţă

  El este acolo, foarte aproape

  De nenumărate ori, deşi îţi vine greu să crezi, vreau să ştii în fiecare moment din viaţa ta, Dumnezeu ţi-a fost aproape. Ce privilegiu avem să putem sta sub paza lui Dumnezeu, care ne iubeşte! #Dumnezeuesteaproape

  Eşti iertat

  Nu te descuraja! Tu nu trebuie să mai trăieşti chinuit de amintirea greşelilor tale, nu mai este nevoie să mergi pe drumul chinuitor al complexului de vinovăţie care îţi adânceşte agonia arzătoare. #Dumnezeuneoferăiertare #păcateleîmisuntiertate

  Contează prea puţin locul

  Tu te poţi ruga indiferent unde te-ai afla şi poţi fi sigur că Dumnezeul nostru nu are o „ureche prea tare” ca să nu audă ce îi spui. În orice situaţie din viaţa ta, tu ai posibilitatea de a te înălţa la tronul lui Dumnezeu pentru a prezenta, prin credinţă, toate cererile tale. #unDumnezeucareascultă #nuconteazălocul

  Calea care face diferenţa

  În loc să scâncim şi să ne plângem privind la eşecurile noastre, noi trebuie să le privim ca fiind elemente esenţiale în dezvoltarea noastră pe drumul nostru spre succes. #perseverenţă #succes

  Nu îţi vinde penele

  Dumnezeu ţi-a dat aripi ca să zbori: timpul tău, capacităţile mintale, resursele. În consecinţă, nu te despuia de pene! Nu pierde ocazia de a avea un viitor mai bun în schimbul larvelor pe care ţi le oferă lumea. #nu-ţivindepenele

  Convertirea lui Harry Orchard (II)

  Poate noi nu suntem mari evanghelişti, probabil că nu avem talente strălucitoare, dar noi avem la îndemâna noastră cea mai mare putere transformatoare din univers: dragostea lui Dumnezeu. #dragostealuiDumnezeu #Dumnezeupoateschimba

  Convertirea lui Harry Orchard (I)

  Isus Şi-a dat viaţa pentru a-i salva pe nelegiuiţi. Dumnezeul Bibliei îl poate ierta chiar şi pe cel mai mare dintre păcătoşi. Nimeni nu este atât de rău, nici prea departe, încât să nu mai poată fi transformat de dragostea lui Dumnezeu. Harul lui Hristos dorește să îți atingă inima! #harulluiDumnezeu #convertire

  O invitaţie generoasă

  Tu eşti un tânăr norocos. Hristos te-a invitat să trăieşti în locuinţele cereşti! Este adevărat că noi nu îndeplinim condiţiile pentru a putea intra, dar Domnul ne va da haina dreptăţii Sale. Vei accepta invitaţia Lui? #acceptăinvitaţia

  Creştini, ieşiţi afară!

  Oare este nevoie ca tovarăşii tăi de învăţătură, de muncă sau de sport să îţi spună să încetezi să te mai ascunzi după perdea pentru a le predica? Tu ai solia mântuirii în mâinile tale. #dămărturie #propovăduieşteEvanghelia

  Ne place de Steve Jobs?

  Poate că nu am ajuns în punctul în care să credem că trebuie să îl venerăm pe Steve Jobs, dar trebuie să fim conştienţi că orice ocupă un loc mai important în viaţa noastră decât Isus este un idol pentru noi. #îndreaptă-ţiochiispreHristos #cautălucruriledesus

  Învăţători necredincioşi

  După cum luna şi stelele sistemului solar strălucesc prin lumina reflectată de la soare, tot astfel, în măsura în care învăţătura lor e adevărată, cugetătorii cei mari ai lumii reflectă razele Soarelui Neprihănirii. #înţelepciuneadivină #Dumnezeuesteluminamea

  Tu ce ai pe dinăuntru?

  Dacă în realitate tu doreşti să te înalţi tot mai sus, nu există alt lucru mai bun decât să păstrezi cu multă preţuire bogăţiile Cuvântului lui Dumnezeu în inima ta. #interiorulcontează

  Exces de mulţumiri

  Nimic nu exercită o influenţă mai mare în favoarea sănătăţii sufletului şi trupului ca spiritul de recunoştinţă şi laudă. #mulţumirea #datoreztotulluiDumnezeu

  Câţi dintre voi au citit…?

  Atunci când lăsăm ca buzele noastre să rostească doar o mică minciună, cu bună ştiinţă, atunci noi suntem nişte copii ai „tatălui infernal”. Asta îţi doreşti să fii? Eu aş spune că nu! #atenţielaminciună

  Noi şi Iona

  Roagă-te la Dumnezeu ca, spre deosebire de Iona, tu şi cu mine să fim dispuşi să-L lăsăm pe Dumnezeu „să lucreze în noi ce-I este plăcut” (Evrei 13:21). Deşi îl iubesc pe Iona, pentru mine este clar faptul că nu vreau să continui să mă asemăn cu el. #liberarbitru #ascultare

  Ai întrebări pentru Iona?

  A te îndoi de veridicitatea istorică a relatărilor biblice este un bilet care te va duce pentru veşnicie direct într-un alt loc decât cerul. #Bibliaestedemnădeîncredere

  Munceşte, munceşte, munceşte

  Munca este un mijloc prin care tu şi cu mine putem ajunge la plenitudinea existenţei noastre, dat fiind faptul că atunci când lucrăm ne exprimăm cele mai bune talente. Munca nu este vrăjmaşul tău. Munca este un aliat indispensabil pentru toți cei care îşi doresc un viitor mai bun. #prietencumunca #efort

  Aleg să fiu prietenul adevărului

  Adevărul nu este nici o alegere, nici o doctrină, adevărul absolut este o persoană, adevărul este Isus. A fi prietenul adevărului înseamnă a fi prietenul lui Hristos. #suntprietencuadevărul

  Ce-ar fi fost dacă erai bogat?

  Tânărul bogat a preferat să rămână bogat şi nefericit, în loc să împartă bogăţia lui cu cei în nevoie. Dacă ai avea mulţi bani, ai alege şi tu la fel? #suntfericit #suntnorocos #Dumnezeumăprotejează

  Cine este mai norocos?

  Avem nenumărate motive care să ne facă să ne simţim norocos. Șansa noastră constă în faptul că noi continuăm să ne încredem în puterea protectoare a lui Isus. #suntfericit #amnoroc #Dumnezeumăpăzeşte

  Schimbarea de care avem nevoie

  Dumnezeu ne iubeşte cu o iubire veşnică. Când noi răspundem acestei iubiri, facerea răului ni se va părea ceva incomod, şi nu pentru că El ne priveşte, ci pentru că noi vom fi învăţat să Îl iubim pe Domnul. #transformare #Dumnezeumăvede

  Şi-a pierdut minţile

  Un moment de furie ne poate ruina obiectivele noastre cele mai preţuite şi poate arunca pe fereastră ani întregi de eforturi. Stăpânirea de sine, chibzuinţa, este atât de importantă, încât Pavel spune în versetul pentru această zi că Dumnezeu este cel care ne-o dă. El este gata să ţi-o ofere. #stăpâniredesine

  Cine este Dumnezeu?

  Dumnezeu este o fiinţă care doreşte să trăiască aproape de copiii Lui. El nu este nici absent, nici departe de noi, ci El îşi face simţită prezenţa şi este activ printre noi. Această fiinţă uimitoare, pe care cerurile cerurilor nu au mai putut să o cuprindă, este acelaşi care S-a făcut om pentru a putea fi „Dumnezeu cu noi” #Dumnezeuesteaproape #Dumnezeucunoi

  Semne care te conduc la credinţă

  Ai îndoieli cu privire la puterea Cuvântului lui Dumnezeu? Crezi că ar fi înţelept să faci ce a făcut Ghedeon şi să îi ceri Domnului dovezi adiţionale care să îţi confirme că prezenţa Lui este cu tine? Nu ţi se pare mai convenabil să fii printre fericiţii care „n-au văzut şi au crezut?” #încrede-teînDumnezeu

  Scheletul din dulap

  „Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: «Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!» Şi Tu ai iertat vina păcatului meu” (Psalmii 32:5) #scoatescheleţii

  Da, noi putem!

  Caleb a răspuns: „Haidem să ne suim şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!”. El se concentra asupra Dumnezeului care îi putea năuci pe uriaşi. În loc să priveşti la probleme, ar fi mai bine să îţi fixezi privirea asupra a ceea ce poate face Dumnezeu? Împreună cu Hristos, putem spune: „Da, noi putem!” #daesteposibil #optimism

  Binele semenului tău

  S-a meritat ca Marie Curie să pună pe primul loc binele surorii sale, mai înainte de binele ei? Răspunsul este evident. Întrebarea de un milion de dolari este următoarea: vei îndrăzni să îi urmezi exemplul? #cautăbinelecelorlalţi

  Milionarul cel sărac

  Nu văd niciun rău în a avea bani mulţi, dar este foarte periculos să îi iubeşti mai mult decât orice. Iată ce zicea chiar Alexandre Dumas: „Banul [...] este un slujitor bun, dar un stăpân foarte rău.” #fiiatentlabani

  Disponibil 24 de ore din zi, 7 zile din 7!

  Dar ceea ce face ca Hristos să fie un Păstor extrem de bun şi diferit este faptul că El Şi-a dat viaţa pentru tine, deoarece tu eşti una dintre cele mai preţioase oi ale Sale. El suspină şi doreşte ca textul de astăzi să se împlinească în viaţa ta. Îl doreşti pe bunul Păstor? #Isuspăstorulmeu

  Negativ sau pozitiv?

  Tot ce îţi cere Dumnezeu în Legea Sa este pentru binele tău. „Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3) #legealuiDumnezeu #olegeaiubirii

  Este aceasta voia lui Dumnezeu?

  O religie bolnăvicioasă, lipsită de harul lui Hristos, a dus la distrugerea visurilor şi năzuinţelor acestor sărmani tineri. Totul s-a întâmplat sub lozinca: „Asta este voia lui Dumnezeu!” Nu daţi atenţie niciunui mesaj ce contrazice voia lui Dumnezeu care ne este descoperită în Cuvântul Său. #eufacvoiaTa

  Prin har

  Tu şi cu mine vom fi în cer nu pentru că am fost pregătiţi sau pentru că am fi meritat, ci pentru că harul Domnului a făcut totul posibil. Din dragoste pentru noi, ne va mai fi acordat un turneu, o nouă şansă. Vei vrea tu să profiţi de ea încă de acum? #harulluiDumnezeu #salvatprinhar

  Dragostea eternă

  Dragostea lui Hristos se menţine invariabilă, în ciuda respingerii şi a indiferenţei noastre. Domnul îţi spune astăzi: „Te iubesc cu o iubire veşnică” (Ieremia 31:3). Vei răspunde tu acestei iubiri? #dragostepentruDumnezeu #Dumnezeumăiubeşte #dragosteeternă

  Diferenţa este în Isus

  Când vei înţelege că tot ceea ce ai îi datorezi lui Isus Hristos, vei face din viaţa ta o viaţă demnă de a fi trăită. #ÎidatoreztotulLui #viaţameaaparţineluiIsus

  O viaţă de sacrificiu?

  Sacrificiile noastre, oricât de mari ni s-ar părea, nu vor putea egala niciodată sacrificiul pe care Isus l-a făcut pentru noi toţi. #slujire #devotament

  Dumnezeu să te binecuvânteze

  Un simplu „Dumnezeu să te binecuvânteze”, ieşit de pe buzele tale sau scris de mâna ta, va fi suficient pentru a umple de speranţă un suflet îngrijorat. Tu eşti un agent al binecuvântărilor Dumnezeului atotputernic. #Dumnezeusătebinecuvânteze #speranţăşicuraj

  Poemul lui Dumnezeu

  Ca făpturi create de Domnul, valoarea noastră e infinită, pentru că suntem o operă de artă a maiestăţii divine. Noi suntem chiar chipul lui Dumnezeu în această lume palidă. #eusuntuncopilalluiDumnezeu #creatdupăchipulSău

  Puterea nu este în tine

  „Vrei să distrugi puterea păcatului? Forţa e în Hristos Isus […] Sunt puternic, puternic, da, mai mult ca învingător, prin sângele lui Isus care a murit.” Puterea nu este în tine, ci în Hristos. #putereaeînDumnezeu #Isusestesoluţia

  Din toată inima

  Dumnezeu este atât de aproape de tine, încât chiar şi bâjbâind, Îl poţi găsi, pentru că „nu este departe de fiecare din noi” (Faptele 17:27). Astăzi începe o nouă zi, o nouă ocazie de a-L căuta pe Dumnezeu din toată inima, iar El te va însoţi în tot ceea ce vei face. #caută-LpeDomnul #Dumnezeuesteaproapedetine

  Cei patru absoluţi

  „Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu” (1 Corinteni 10:31). Gloria lui Dumnezeu, acesta este cel mai mare absolut al nostru. #ceipatruabsoluţi

  Salvaţi soldatul…

  Isus, ca și căpitanul Miller, dorește ca noi să facem ceva de valoare cu viaţa pe care am primit-o prin moartea Sa! „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2:14). #făbinele #Isusm-asalvat

  Identitate dublă?

  A purta o mască în experienţa ta creştină înseamnă să te abuzezi singur. Chiar dacă ajungi să-ţi baţi joc de pastor, de prezbiter sau de părinţi, nu uita că „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit”. #trăiescEvanghelia #aparţinluiIsus

  Eşec?

  De câte ori ai căzut? De câte ori vei eşua în viaţa ta? Eu ignor toate aceste lucruri; un lucru ştiu: Dumnezeul care a fost cu Lincoln va fi şi cu tine. Gravează cu litere de foc în memoria ta această minunată făgăduinţă biblică: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). #cuDumnezeufărăeşec #pottotulînHristos

  Bucură-te de viaţa veşnică de pe acum

  A te bucura, a mânca, plăcerea vieţii, toate acestea, la fel ca mântuirea, sunt un dar pe care Hristos ni-l oferă în fiecare zi. Prin urmare, începe de aici de jos să te bucuri de viaţa pe care o vei trăi în cer. Nu e nevoie să aştepţi, o poţi face chiar de acum. #bucuriamântuirii

  Tatăl care te poartă pe umeri

  Tu ai un Tată în ceruri, care este gata în fiecare clipă să te ia pe umerii Săi, care nu te va părăsi sau abandona niciodată din cauza limitărilor fizice, emoţionale sau spirituale care le-ai putea avea în viaţa ta. #Tatăceresc #Dumnezeuseîngrijeştedemine

  Adevăr biblic sau divină comedie?

  Mulţi tineri sunt speriaţi de ideea unei pedepse eterne. Te cuprinde şi pe tine frica în faţa acestei întrebări? Nu te îngrijora. Dumnezeu nu a făcut această pedeapsă pentru tine, ci pentru Diavol şi îngerii săi. #divinacomedie #merglacer

  Mântuire pentru toţi

  Spre deosebire de Titanic, bunul nostru Părinte ceresc a făcut pregătirile pentru ca toţi, fără discriminare de sex, vârstă sau poziţie socială, să putem avea acces la Împărăţia cerurilor. Este o barcă de salvare care ne aşteaptă pe mine şi pe tine. #harulluiDumnezeu #mântuirefărămargini

  Sfârşitul se apropie!

  Nu ştiu cât timp va mai trece până când această planetă va fi distrusă. Dar ştiu un lucru: profetul spune că sfârşitul „se trezeşte împotriva ta”; înseamnă că mai mult decât un fenomen global, sfârşitul are o conotaţie personală. Tu şi cu mine trebuie să ne pregătim pentru acest moment care se apropie. #sfârşitulseapropie #asigură-tecuIsus

  Ce nu s-a scufundat odată cu Titanicul

  Cu Titanicul s-au scufundat multe lucruri, dar nu şi dorinţa lui Richard de a o lua de la capăt, de a primi o a doua şansă, de a-şi transforma eşecurile personale în succese intangibile. La fel ca Richard, şi tu poţi reîncepe de la zero. Nu-ţi rămâne decât să te încrezi în Domnul. #încrede-teînDomnul #perseverează

  Traseul Titanicului

  Titanicul a vrut doar să intre în competiţie, să-şi etaleze măreţia, să se impună deasupra celorlalţi; de aceea a sfârşit singur, distrus, scufundat. Cum a spus Amado Nervo: „Dacă eşti mândru, se înţelege că-ţi place singurătatea; cei mândri ajung întotdeauna să rămână singuri.” Asta îţi doreşti pentru viaţa ta? #umilinţă #valori

  Un Dumnezeu care mă înţelege

  În loc să râdă de tine sau să te critice pentru slăbiciunile tale, Domnul meu a avut compasiune pentru tine; El cunoaşte din experienţă personală luptele cărora le faci faţă zilnic, pentru că şi El a trebuit să le înfrunte. #Dumnezeumăînţelege

  Sabia goală

  Primind Cuvântul lui Dumnezeu, noi ne însuşim nutrienţii necesari pentru creşterea în har şi în sfinţenie. Te încurajez să învârţi pentru tine această sabie sacră, care este mai puternică decât cea a lui Carol cel Mare. #CuvântulluiDumnezeu #citeşteBiblia

  În doar câteva cuvinte

  În mijlocul tuturor schimbărilor din viaţa ta, ceea ce este permanent şi invariabil este că tu eşti o fiinţă iubită de Dumnezeu. #preaiubitalluiDumnezeu #Dumnezeumăiubeşte #viaţameaîncuvintepuţine

  Metamorfoza

  Noi credem câteodată că transformarea trebuie începută din exterior; dar Pavel vorbeşte aici de o transformare a minţii. Adică, mai întâi trebuie să se producă transformarea noastră spirituală în forul nostru interior. Nu este nevoie să te potriveşti condiţiei tale; dacă apelezi la Isus, El te poate transforma. #metamorfoză #nutepotrivi

  Să fii cel mai bun?

  Dumnezeu te-a înzestrat cu talente individuale şi cu capacităţi absolut speciale, a căror folosinţă înţeleaptă şi adecvată te va conduce la succes în urmărirea ţintelor tale. Nu te descuraja, fii perseverent! Şi tu poţi fi cel mai bun. #perseverenţă #succes

  Cine este în preajma ta?

  Tu eşti o fiinţă valoroasă, nu din cauza a ceea ce crezi sau ştii să spui; tu eşti de o mare valoare în raport cu cea mai maiestoasă fiinţă din univers: Isus. Relaţia noastră cu Isus dă valoare şi sens existenţei noastre. #câtvalorezi #amvaloare

  Despre ce vorbim noi?

  Persoanele cu care noi ne asociem ne influenţează înspre bine sau înspre rău. La fel cum conversaţiile dintr-o zi pot să ne îmbogăţească, tot atât de bine ne pot duce şi la ruină. Alege bine cuvintele pe care le foloseşti astăzi. #putereacuvintelor

  Ştii cine este David Hewitt?

  Sunt mulţi care ignoră semnificaţia muncii lui Hewitt şi a altora asemenea lui. Totuşi, în viaţa sa şi a multor altor eroi anonimi, se împlineşte făgăduinţa din Apocalipsa 14:13: „Faptele lor îi urmează!” #responsabilitate #valori

  Îţi place ceea ce faci?

  Isus a venit din cer pe pământ pentru a-şi îndeplini pasiunea: salvarea celui pierdut. #neplacecefacem #pasionatdemuncamea

  Băutura persoanei pierdute şi dezamăgite

  Alcoolul este pentru cei învinşi, deprimaţi, pentru cei care nu au niciun motiv să lupte. Dar dacă tu eşti student, angajat, medic, inginer, constructor, profesor, dacă eşti un băiat sau o fată care trebuie să ia decizii care îţi vor determina viitorul, atunci fugi de alcool. #nualcoolului

  Să iert…?

  Dacă dorim să menţinem o relaţie sănătoasă cu membrii familiei noastre şi cu prietenii noştri, trebuie să învăţăm să iertăm. Nu uita niciodată aceste cuvinte ale lui Isus: „Iertaţi, şi vi se va ierta!” #învaţăsăierţi

  Mister Happy

  În faţa problemelor de înfruntat de-a lungul acestei zile, tu trebuie să alegi între a fi fericit sau a purta greutatea frustrărilor tale. Eu cred că tuturor ne convine să urmăm exemplul lui Barnes şi să punem în practică sfatul lui Pavel: „Bucuraţi-vă întotdeauna!” #întotdeaunabucuros #optimist

  Fiţi miloşi

  Prin aceste cuvinte şi prin blândeţea cu care mi le-a spus, bunicul mi-a dat o lecţie fundamentală care a rămas gravată în mintea mea toată viaţa. Dacă este vreun lucru cu care am putea într-adevăr să ne mândrim, aceasta este bunătatea cu care alegem să ne exprimăm inteligenţa #bunătatea #valori

  Aceeaşi rugăciune

  Tu poţi să-l chemi pe Cel Veşnic, să apelezi la El, să-I cauţi ajutorul. Nu obosi în a repeta cererea ta în faţa Sa. Dumnezeu nu este interesat de structura sintactică şi morfologică a cererii tale; pe El Îl interesează ceea ce-I spune sufletul tău. #rugăciunea

  Este Petru stânca?

  Tu, Petru şi cu mine, noi nu suntem decât „pietre” a căror valoare depinde de legătura noastră cu Stânca, adică cu Isus. Nu este potrivit să ne clădim viaţa pe o fiinţă umană. Cel mai bine este să ne clădim viața pe Isus, Stânca vieții. #Isusestestâncamea

  Cine eşti tu?

  Când ne supunem Domnului, noi îi oferim „lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii” şi ele devin astfel „roabe ale neprihănirii, ca să ajungem la sfinţire.” Dacă oamenii de astăzi te întreabă cine eşti, cu mândrie poţi să spui: Sunt un slujitor (sclav) al lui Hristos! #slujitoralluiHristos

  Picătură cu picătură

  Ploaia a învins stânca nu prin forţa sa, ci prin perseverenţa sa. Chiar dacă ştiu că perseverenţa nu este o virtute prea des întâlnită printre tineri, nu pot să nu-ţi spun că repetarea continuă cu eforturi mici te va ajuta să realizezi lucruri mari. #perseverenţa #picăturăcupicătură

  Şi asta nu ajunge…

  J. N. Andrews este cunoscut în lumea întreagă. În slujba Domnului, el a găsit reputaţia adevărată, cea care trece de orizonturile pământeşti şi ajunge până în faţa tronului Regelui universului. Profeţia unchiului său nu s-a împlinit deloc. #serviciulcreştin #adevăratulrenume

  Adevărata frumuseţe

  „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară [...], ci omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3:3-5). #frumuseţeinterioară #ceconteazăcuadevărat

  A doua şansă

  Ţi-ai început anul cu stângul? Probabil că simţământul de eşec ţi-a alungat orice dorinţă de a continua. Cu toţii putem să avem un start greşit. Dacă acesta este cazul tău, învaţă pe de rost făgăduinţa din Iov 8:7: „Vechea ta propăşire va fi mică faţă de cea de mai târziu.” #începedinnou #adouaşansă

  Profită de prezent

  „Nouă nu ne lipseşte timpul, ci ceea ce noi facem ne fură timpul.” Aş vrea să te îndemn să foloseşti în mod adecvat această materie primă a existenţei noastre: timpul. #foloseştebinetimpul

  Creştinul ars va învia?

  Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu” (Iov 19:25,26) #înviere #speranţă #puterealuiDumnezeu

  Astăzi faci la fel ca ieri

  Dumnezeul care a făcut minuni în Egipt şi la Hiroshima este acelaşi care continuă să facă minuni pentru tine. Ştii de ce? Pentru că în El „nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17) şi nimic nu va putea schimba marea Lui dragoste pentru tine. #protecţiedivină #Dumnezeunetransformă

  La bine şi la greu?

  Limba ta poate să fie un instrument al binelui sau al răului! Totul depinde de tine. Solomon scria că „limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie” (Proverbele 15:2) şi că „moartea şi viaţa sunt în puterea limbii” (Proverbele 18:21). #stăpâneşte-ţilimba

  Garda mea de corp

  „Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El” (Psalmii 34:7). Și tu ai un înger protector care îţi veghează paşii şi te protejează de multe pericole! Deşi este invizibil, el are grijă de tine! #protecţiadivină #îngerulmeumăprotejează

  Măreţia unui om

  Tu ai putea să renunţi la putere pentru a face ce este corect? Asta l-a făcut pe Washington un om mare. El a respins regalitatea, dar a devenit primul preşedinte al Statelor Unite. În viaţa lui s-au împlinit vorbele Înţeleptului: „Răsplata smereniei [...] este bogăţia, slava şi viaţa” #smerenie #valori

  Faţa lui Dumnezeu

  „Tinereţe, comoară divină.” Cum îţi cheltui această comoară pe care Creatorul ţi-a pus-o în mâini? În ce activităţi eşti gata să îţi investeşti timpul? Cum îţi foloseşti energia? Ce faci cu „chipul pe care Dumnezeu” ţi l-a dat? #tinereţe #decizii

  Care este valoarea ta?

  Nimeni nu poate pune un preţ pe fiinţa ta. De fapt, pentru Dumnezeu, tu valorezi mai mult; atât de mult încât Hristos Şi-a dat viaţa pentru tine. #amvaloare #Isusîmidăvaloare

  Păcatul de neiertat

  Faptele noastre Îl pot întrista pe Duhul Sfânt, în realitate asta înseamnă că nu există un păcat care să nu fie împotriva Duhului Sfânt. Dar declaraţia lui Isus nu se referă la fapte, ci mai degrabă la o stare de respingere constantă a voii lui Dumnezeu. #iertarealuiDumnezeu #Isusiartă

  Centrul tuturor lucrurilor

  Doar Hristos trebuie să fie în centrul atenţiei noastre. Uneori, noi ne lăsăm distraşi de multe alte lucruri, bune în ele însele; dar pentru mulţi dintre tineri, centrul vieţii creştine se întoarce înspre activităţile din biserică. #Isusîncentrultuturorlucrurilor #uită-teţintălaEl

  O carte de mare valoare

  Un lucru este sigur: Psalmii au o mare valoare nu pentru că acest exemplar a costat patruzeci de milioane de dolari, ci pentru că, citindu-i, noi putem fi îmbogăţiţi şi ne putem aprofunda şi personaliza relaţia cu Dumnezeu. Cititul este gratuit, fără să trebuiască să plăteşti vreun bănuţ. #CuvântulluiDumnezeu #citeşte-l

  Cea mai absurdă cursă

  Mântuirea nu este ceva ce se câştigă prin propriile mele eforturi. Mântuirea, viaţa veşnică, vine de la Dumnezeu, îi aparţine lui Dumnezeu şi este un dar din partea lui Dumnezeu. Isus te va conduce până la final dacă Îl laşi să pedaleze şi să îţi conducă bicicleta vieţii. #alergspreţintă #răbdare

  Minunea din toaletă

  Dumnezeu a făcut o minune în toaletă şi cuţitul, în loc să intre în abdomenul băiatului, s-a oprit în centura de la curea. Astfel, Dumnezeu a intervenit şi a evitat ca Ben să devină un asasin. „Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuieşte în sânul nebunilor” #ajută-măsămăstăpânesc #valori

  Am câştigat!

  Care sunt luptele pe care le duci cu tine însuţi şi pe care nu le-ai putut câştiga? Poate avariţia, ura, iubirea de bani sau de plăceri. Poate lupţi împotriva unui impuls sau a unei tendinţe păcătoase care te împiedică să Îi dai slavă lui Dumnezeu şi te face să te simţi pierdut, singur şi fără putere de a mai continua. #maimultdecâtbiruitori #victorieînHristos

  Umplut cu Duhul

  Cunosc foarte mulţi oameni, creştini şi necreştini, foarte inteligenţi, care au înţeles că alcoolul nu duce la nimic bun, persoane care au hotărât să se abţină de la alcool. Nu trebuie doar să refuzi să consumi alcool, ci şi să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Nu ai vrea să fii umplut cu Duhul Sfânt? #vinoDuhSfânt #umple-măDoamne

  Hristos, primul în toate

  Cel mai semnificativ nu este ca Isus să fie cea mai importantă persoană din univers, Creatorul tuturor lucrurilor; ce contează cu adevărat este ca El să fie primul în viaţa ta; El să ocupe cel mai important loc în inima ta. #Isusesteprimul

  L-ai ajutat pe Isus?

  Ai simţit deja dorinţa de a-L ajuta pe Isus? Ei bine, începe să îi ajuţi pe cei din jurul tău, aşa ca cizmarul. Nu uita: când ajuţi un prieten, când poţi să împarţi cu celălalt din puţinul sau multul pe care îl ai, este ca şi cum l-ai ajuta chiar pe Isus. #iubeşte-ţiaproapele

  Fugi!

  Sunt multe mijloace foarte bune de a ne proteja de ispită, dar cred că cea mai sigură este laşitatea. „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii”. Astăzi nu înfrunta ispita, mai bine fugi de ea. #fugideispită

  Înfruntă-i!

  „Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu!” (Psalmii 42:5). Când provocările vieţii îţi lovesc barca, încrede-te în Dumnezeu şi înfruntă-le! #înfruntă-le

  Peştişorul de pe maşină

  Imaginea peştelui transmite următorul mesaj: Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul. Dacă astăzi vezi un peştişor, aminteşte-ţi că Isus este Mântuitorul tău şi, la fel ca primii creştini, mărturiseşte-ţi credinţa cu creativitate. #IsusMântuitorulmeu #suntcreştin

  Nu poţi fi tare prin puterea proprie

  Când vom avea cea mai mare nevoie, repetarea pasajelor biblice ne va da forţa necesară pentru a depăşi orice situaţie descurajatoare, pentru a primi o putere pe care niciodată nu o putem avea prin noi înşine. La fel ca Bobby, tu şi cu mine putem fi reînvioraţi de Sfânta Scriptură. #citeşteBiblia #Bibliamângâie #CuvântulluiDumnezeu

  Familia cerului

  Domnul a făcut planuri pentru ca noi să fim membri ai acestei familii. A fi membru al familiei din cer nu îţi aduce doar trei ani în plus vieţii de aici de jos, ci mii şi mii şi mii... de ani în viaţa care vine. #biserica #familialuiDumnezeu

  El este lângă tine

  Mângâietorul nostru este un prieten fidel care stă aproape de noi chiar şi atunci când viaţa noastră este un dezastru total. El este singurul care ne poate ajuta să ieşim din dezordinea în care am intrat singuri.

  Totul

  „Am dat cea mai mare comoară pentru tine, L-am dat pe Fiul Meu pentru ca tu să poţi obţine viaţa veşnică. Singurul lucru pe care ţi-l cer să îl faci este să vii şi să accepţi cadoul.” Tu hotărăşti dacă accepţi cadoul!

  Dacă ai nevoie de ajutor, cheamă-mă…

  Ai simţit vreodată că bombardamentele nu se mai opresc? Te-a asediat vrăjmaşul şi totul pare să indice că nu te vei mai ridica? Eu am simţit acest lucru de zeci de ori şi vreau să îţi spun că în acest caz, cel mai bine este să cauţi ajutorul lui Dumnezeu. Noi putem spune: „Da, Dumnezeu este ajutorul meu”

  Suntem logodiţi

  În Sfânta Scriptură, „logodnele” se referă la un angajament amoros între un bărbat şi o femeie care sunt maturi fizic, mental, spiritual şi financiar pentru a realiza o unire permanentă prin căsătorie.

  Un viitor plin de speranţă

  Nu e nevoie să inventezi un fundament pentru speranţa ta, trebuie doar să crezi în baza pe care Dumnezeu a pus-o deja: Hristos. Nu face aceeaşi greşeală ca Sartre; fă din Isus temelia viitorului tău şi centrul vieţii tale.

  Eşti fiu de Dumnezeu!

  Şi tu eşti un copil al lui Dumnezeu. Dacă simţi că societatea te marginalizează, Dumnezeu este aproape de tine şi îţi spune: „De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc…”, „nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine” (Isaia 43:4,5).

  Experţii

  Jorge Luis Borges, care a scris peste treizeci de cărţi şi care a orbit la vârsta de cincizeci de ani, a spus următoarele: „Dacă alţii sunt mândri de ce au scris, eu sunt mândru de ce am citit.” Ai vrea să fii un reprezentant demn al profesiei tale? Atunci începe să citeşti câte o oră în fiecare zi!

  Puterea lecturii

  Deşi ţara noastră nu este foarte prosperă din punct de vedere economic, cu ajutorul cititului şi al cunoştinţelor, noi putem să facem o schimbare radicală. Încearcă să citeşti tot ce poţi despre cariera ta. Nu te limita doar la lectura obligatorie, dată de profesor. Cantitatea de cărţi pe care le vei citi va face diferenţa între tine şi camarazii tăi.

  El iartă şi uită

  El „va călca în picioare nelegiuirile noastre şi va arunca în fundul mării toate păcatele” (Mica 7:19). Isus iartă şi uită. De aceea, nu-ţi mai aminti nici tu de greşelile tale şi bucură-te de simţământul că eşti iertat de Dumnezeu.

  Pentru ca totul să meargă bine (II)

  Eliezer s-a rugat şi a căutat pe cineva care să aibă aceeaşi credinţă ca Isaac. Ştii cum se termină povestea? Biblia spune că „Isaac a iubit-o mult pe Rebeca” (Geneza 24:66). Dacă într-adevăr doreşti ca totul să îţi meargă bine, nu minimaliza importanţa alegerii partenerului.

  Pentru ca totul să meargă bine (I)

  Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face” (Iosua 1:7). Iată secretul! Să respecţi şi să asculţi de îndrumările scrise în Cuvântul lui Dumnezeu, doar aşa poţi obţine succesul care trece dincolo de aplauzele acestei lumi, pentru a ajunge până în veşnicie.

  Rugăciunile care nu trec de tavan

  Nimeni nu poate fi în armonie cu Dumnezeu dacă nu este în armonie cu semenii. Dacă îţi doreşti cu adevărat ca rugăciunea ta să treacă de tavan, urmează sfatul lui Hristos şi „du-te întâi de te împacă cu fratele tău” (Matei 5:24). Nu uita că rugăciunea depinde atât de ce faci, cât şi de ce spui.

  Ispita CLA

  Atunci când Satana îţi oferă un CLA, spune-i: „Pot să mi-l ofer fără ajutorul tău, pentru că eu pot să mă bazez pe binecuvântările lui Dumnezeu.” Când îi vei vorbi astfel, ispititorul se va evapora în fum, la fel ca în reclamă.

  Cel mai slab musculos

  Samson a iubit, dar a iubit femeile nepotrivite; el a trebuit să plătească preţul alegerilor sale greşite. În viaţa lui putem vedea un exemplu indiscutabil al faptului că, literalmente, dragostea răneşte! Care a fost rădăcina problemei lui? Dorinţele lui au devenit cei mai mari duşmani ai lui.

  Un dar din dragoste

  Deşi mântuirea este gratuită pentru fiecare dintre noi, apostolul Petru spune că Dumnezeu a plătit un preţ imens pentru a ne-o procura: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deșert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos” (1 Petru 1:18,19)

  Dumnezeu e Tatăl meu

  Noi ne bucurăm de privilegiile rezervate copiilor Tatălui ceresc. Dumnezeu este Tatăl tău te va ajuta să îţi formezi relaţii de familie mai solide, să previi consumul de substanţe dăunătoare sănătăţii, să fii mai puţin predispus la depresie şi suicid. Este bine să crezi într-un Dumnezeu care este şi Tatăl tău!

  Scopul lui Dumnezeu

  Să nu uiţi niciodată că există un scop superior tuturor scopurilor, cel mai important. Vrei să ştii care este acesta? Gândeşte-te la ce a spus apostolul Petru: „Pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre” (1 Petru 1:9). Este mântuirea obiectivul tău suprem?

  O fabrică de idoli

  „Copilaşilor, păziţi-vă de idoli” Vreau să îţi amintesc că, pentru a învinge aceşti idoli obişnuiţi, tu vei avea nevoie de o putere extraordinară: Duhul Sfânt. Ai vrea să primeşti această putere?

  Clama de păr a lui Ellen (II)

  Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Natan pentru a-i arăta că faptele lui David au fost o nebunie. De îndată David şi-a recunoscut vina, spunând: „Am păcătuit împotriva Domnului!” şi imediat prorocul Natan i-a răspuns: „Domnul îţi iartă păcatul”

  Clama de păr a lui Ellen (I)

  Pe tine ce te preocupă? Ce te împiedică să dormi? Puţin contează cât de simplă este problema ta, Dumnezeu o cunoaşte! Dragă tinere, dragă tânără, pune în practică sfatul lui Petru: „Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi”

  Eşti precaut?

  În lupta ta contra păcatului, cea mai bună strategie de apărare pe care o poţi adopta este să te ţii departe de tot ceea ce te-ar putea trage în abisul adânc al imoralităţii şi care te-ar trimite la moarte fizică şi spirituală. Te invit să apelezi la Dumnezeu împreună cu mine, pentru ca El să ne ajute să fim prudenţi în orice moment.

  Sfânta Cină pe lună

  Poate că niciodată nu vom avea privilegiul să sărbătorim Cina pe lună, dar putem să avem speranţa în inimile noastră că, foarte curând, vom participa la cea mai bună cină spaţială din univers: „La ospăţul nunţii Mielului”

  Nu merit

  Hristos ne consideră drepţi, deşi noi suntem nişte păcătoşi; ne consideră sfinţi, deşi noi suntem necuraţi; ne vede ca pe nişte tineri mântuiţi, deşi încă suntem în valea pieirii. Pe bună dreptate, Pavel a spus că Dumnezeu „cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi”

  Santinela din Pompei

  Da, tu! Cu luptele tale, în ciuda slăbiciunilor şi problemelor tale, pe tine, aşa cum eşti, Hristos te-a ales pentru a fi o santinelă a adevărului, ca să avertizezi lumea despre distrugerea care va să vină. Se aşteaptă ca tu să rămâi la postul datoriei, cum a făcut soldatul din Pompei, chiar când universul se prăbuşeşte în jurul tău.

  Binele triumfă întotdeauna

  Chiar şi babilonienii, care erau recunoscuţi pentru că îşi maltratau duşmanii, au spus: „Înţeleptul nu trebuie să plătească rău pentru rău, pentru a se răzbuna pe cel cu care se ceartă”

  Pune răul în derută

  Vrei să-l biruieşti pe cel rău? Nu-l înfrunta încrezându-te în meritele proprii; dacă chiar îţi doreşti să iasă pentru totdeauna din viaţa ta, cum a fost şi în cazul lui Luther, trebuie să-i repeţi că victoria ţi-a fost asigurată pentru că ai crezut în puterea de curăţire a sângelui lui Isus.