Devotional familie

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Speranţa

  O atitudine de încredere în viitor poate fi de mare ajutor în rezolvarea dificultăţilor. Chiar dacă viaţa ne este în pericol şi ni se pare că toate lucrurile sunt pe dos, putem repeta împreună cu psalmistul: „Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea!”

  Să vedem părţile bune!

  Alege astăzi să cultivi şi să fortifici acele gânduri şi simţăminte care produc recunoştinţă şi închinare. Adună într-o listă toate binecuvântările primite, pe care să le poţi retrăi în mod repetat. Apoi slăveşte-L, pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui.

  Psihoterapie prin mulţumiri

  Să-I mulţumim lui Dumnezeu că în Cuvântul Său ne sunt date principii simple şi eficiente care ne aduc satisfacţie şi bunăstare. Adu-ţi aminte îndemnul: „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi.”

  Psihoterapie prin făgăduinţe

  Fără îndoială că viaţa poate fi plină de îndoieli, descurajări şi confuzie, dar promisiunile divine te vor ajuta să te apropii mai mult de Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să te ajute să aştepţi un viitor glorios, potrivit promisiunilor Sale!

  Strângătorii obsesivi

  Astăzi te invităm să cauţi cea mai bună hrană pentru sănătatea minţii tale. Foloseşte fiecare ocazie pe care o ai să-ţi umpli mintea cu subiecte pline de bucurie şi speranţă. Nu uita: „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.”

  Legile minţii

  Luând în considerare că fiecare persoană are abilitatea de a decide care sunt lucrurile pe care să le admire şi să le privească, înseamnă că fiecare persoană este responsabilă pentru ceea ce devine. Când ne concentrăm privirea asupra unor lucruri şi le admirăm, de fapt noi alegem cum ne vom comporta pe viitor.

  Un bun leac

  Prin comuniune zilnică prezenţa lui Dumnezeu poate să ne umple inima cu bucurie şi să aibă efecte sănătoase asupra fizicului nostru. „Atunci, gura ne era plină de strigăte de bucurie şi limba, de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: «Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!»” (Psalmii 126:2,3).

  Minte şi sănătate

  Care sunt factorii psihici care îmbunătăţesc sănătatea? Care sunt legile care guvernează domeniul minţii? Versetul de astăzi ne oferă un principiu clar: „Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.”

  Are o anumită utilitate

  Dacă te îngrijeşti numai de corp, beneficiul pe care îl poţi obţine este mic. Dar, dacă te îngrijeşti de sănătatea ta fizică, mintală şi spirituală, adoptând acele obiceiuri care o întăresc, atunci vei avea parte de beneficii şi în această viaţă, şi în viaţa veacului viitor.