Scoală-te şi mergi la Mbandaka!

Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!” (Iona 3:1,2)

În anul 1978, am văzut pentru prima dată deplina bunătate a Domnului. Am fost trimis să slujesc ca evanghelist cu literatură, pionier, în provincia Mbandaka, din Republica Democrată Congo. În acea vreme nu era niciun adventist de ziua a şaptea în întreaga regiune. Împreună cu un coleg evanghelist, am ajuns acolo cu cărţile noastre şi am pornit la lucru.

Înainte de a pleca spre Mbandaka, i-am arătat şi preşedintelui Bisericii Adventiste din acel teritoriu cărţile pe care plănuiam să le iau cu mine. El s-a rugat pentru noi şi am pornit având în minte ţinta de a vinde cât mai multe cărţi. După o vreme, când ne-am instalat şi chiar am vândut şi câteva cărţi, unii oameni au început să ne întrebe unde ne închinăm şi la ce biserică mergem, l-am condus la locul în care ne adunam împreună pentru a avea părtăşie în Sabat şi le-am spus că suntem creştini adventişti de ziua a şaptea. Oamenii au început să vină să vadă locul în care ne închinam împreună sâmbăta. Au început să vină tot mai mulţi, unul câte unul. Într-un final, se formase un grup care se întâlnea regulat. Acela a fost umilul început al Bisericii Adventiste din Mbandaka.

De același autor

Preşedintele şi liderii bisericii din zonă au fost plăcut surprinşi să vadă un număr mare de închinători care veneau regulat, în fiecare Sabat. Ne-au întrebat dacă acei oameni erau bine înrădăcinaţi în credinţă şi le-am putut spune că toţi sunt adventişti de ziua a şaptea practicanţi. În acel loc există acum o prezenţă adventistă semnificativă şi acolo este şi sediul bisericii pentru regiunea Mbandaka.

La început, m-am simţit ca Iona, care a fost trimis în marea cetate Ninive să proclame solia lui Dumnezeu. Nu aveam multe provizii şi nici bani, nu ştiam nici măcar cum să înfiinţăm o biserică. Dar eu şi colegul meu am fost mai mult decât fericiţi să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne folosească pentru a răspândi solia Sa prin Cuvântul scris şi să ajutăm la punerea temeliei bisericii Sale în Mbandaka.

Numele Domnului să fie proslăvit în vecie!

Medar Kidembi, Republica Democrată Congo

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Scoală-te şi mergi la Mbandaka! - 2016. În anul 1978, am văzut pentru prima dată deplina bunătate a Domnului. Am fost trimis să slujesc ca evanghelist cu literatură, pionier, în provincia Mbandaka, din Republica Democrată Congo. În acea vreme nu era niciun adventist de ziua a şaptea în întreaga regiune. Împreună cu un coleg evanghelist, am ajuns acolo cu cărţile noastre şi... pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.