Urmează liderul!

Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi. (Ioan 8:32)

În anul 1976, am citit o carte intitulată New Africa şi acolo am descoperit adevărul despre Sabat. Înainte, nu ştiam nimic despre adventiştii de ziua a şaptea sau despre Sabat. Mai târziu, m-am împrietenit cu un adventist. El m-a invitat să merg la biserică, dar multă vreme am refuzat invitaţia. Şi totuşi, gândindu-mă la ce citisem în acea carte, am hotărât să accept şi să merg să văd cum era la biserică.

Deşi făceam parte din altă confesiune creştină, care avea ca zi de închinare duminica, eu am vorbit despre acea carte cu prietenii mei de la biserică. Când m-am hotărât să vizitez Biserica Adventistă, 26 de prieteni de-ai mei au venit cu mine! În acea zi, pastorul a ţinut o predică despre Sabat. La sfârşitul serviciului divin, pastorul i-a invitat pe toţi cei care doreau să se boteze să vină în faţă. M-am ridicat şi am mers în faţă împreună cu cei 26 de prieteni ai mei. Am participat la clasa de botez în grup şi apoi am fost botezaţi cu toţii.

De același autor

Ellen White scrie următoarele în Evanghelizarea prin literatură: „Am fost instruită că, până şi acolo unde oamenii aud solia de la predicator, colportorul trebuie să-şi aducă la îndeplinire lucrarea în colaborare cu predicatorul, căci, cu toate că predicatorul s-ar putea să-şi prezinte solia cu credincioşie, oamenii s-ar putea să nu o reţină în întregime. lată de ce cartea tipărită este esenţială nu doar pentru a-şi da seama de importanţa adevărului pentru timpul de faţă, ci şi pentru a se înrădăcina şi întemeia în adevăr împotriva rătăcirilor înşelătoare.” (p. 100).

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru cuvântul scris, care m-a convins pe mine şi pe prietenii mei. Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi pentru pastorul care a predicat despre Sabat. Ambele metode au fost folosite de Dumnezeu pentru a conduce 27 de suflete să Îl accepte pe Hristos ca Domn şi Mântuitor. După botez, m-am alăturat lucrării prin literatură. Domnul a binecuvântat lucrarea mea. Timp de 11 ani, am vândut cele mai multe cărţi în teritoriul meu şi i-am ajutat pe oameni să vină la Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să continue să binecuvânteze lucrarea cu literatură şi mulţi oameni să fie atraşi la El prin cuvântul scris.

Ezekiel Munyashongore, Rwanda

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Urmează liderul! - 2016. În anul 1976, am citit o carte intitulată New Africa şi acolo am descoperit adevărul despre Sabat. Înainte, nu ştiam nimic despre adventiştii de ziua a şaptea sau despre Sabat. Mai târziu, m-am împrietenit cu un adventist. El m-a invitat să merg la biserică, dar multă vreme am refuzat invitaţia. pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.