Predicând în locuri imposibile

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stâpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. (Efeseni 6:12)

Am mers la Grande Platine pentru o campanie de evanghelizare de trei săptămâni, în martie 2011. Urma să fac colportaj în timpul zilei şi să predic seara. Ajuns acolo, mi-am dat seama că era un loc dificil şi cu greu ajungeai la oameni prin campanii de evanghelizare. Evangheliştii dinaintea mea nu avuseseră succes prin această metodă, având de înfruntat tot felul de pericole.

Ştiind acest lucru, nu m-am lăsat intimidat, ci m-am rugat şi mai intens. Localnicii au fost surprinşi să vadă că în prima săptămână de campanie nu s-a aruncat cu pietre în noi. Totuşi, în a doua săptămână, lucrurile s-au schimbat. Vrăjmaşul a folosit alte strategii pentru a întrerupe întâlnirile, în timp ce îi intimida pe vizitatorii care veneau în număr mare. Vrăjitorii şi preoţii oculţi se învârteau în jurul bisericii unde predicam şi peste tot erau semne oculte pentru a-i înspăimânta pe oameni. Totuşi vizitatorii nu au încetat să vină la întâlniri şi, la sfârşitul campaniei, mulţi oameni au luat hotărârea de a-l sluji lui Isus. Douăsprezece persoane au primit botezul în acea ocazie, în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.

De același autor

Toată slava e a lui Dumnezeu, care ne-a asigurat biruinţa în condiţii foarte dificile. Evangheliştii cu literatură din nordul statului Haiti nu bat la uşi doar pentru a vinde cărţi. Noi oferim şi studii biblice, ori de câte ori e posibil, şi predicăm în cadrul campaniilor laice de evanghelizare, în colaborare cu membrii bisericii. Adesea ni se aminteşte de cuvintele inspirate care descriu formula câştigătoare pentru a avea succes: „Taina succesului stă în unirea puterii dumnezeieşti cu străduinţele omeneşti. Aceia care realizează cel mai mult sunt cei care se sprijină mai hotărât pe braţul Celui Atotputernic.” (Patriarhi şi profeţi, p. 509)

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru protecţia Lui, pentru spiritul misionar care ne întăreşte şi animă voinţa şi pentru prezenţa constantă a puterii Duhului Sfânt care a însoţit eforturile noastre.

Joel Sylvort, Haiti

Comentariile sunt închise

Predicând în locuri imposibile 1 pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.