Bucuria acestei descoperiri

  M-am dus la înger şi i-am cerut să-mi dea cărticica, „Ia-o”, mi-a zis el, „şi mănânc-o… în gura ta va fi dulce ca mierea.” (Apocalipsa 10:9)

  Capitolul 17 din Apocalipsa este un interludiu fascinant înainte de cele şapte trâmbiţe. Examinând mai atent Apocalipsa 9:13 şi 11:15-18, ne putem da seama că Apocalipsa 10 are loc între trâmbiţa a şasea şi a şaptea. La fel de evident este şi faptul că sunetul celei de-a şaptea trâmbiţe are de-a face cu evenimentele care vor avea loc la a doua venire (Apocalipsa 11:15).

  Punctul central al capitolului 10 este „cărticica” (v. 2, 8-10) care va fi deschisă la sfârşitul timpului. Vedem că în Vechiul Testament ni se spune despre o singură carte care va fi… până la sfârşitul timpului: „Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci, mulţi o vor citi şi cunoştinţa [cărţii Daniel] va creşte.”

  Este interesant de observat că în Daniel sunt doar două părţi despre care ni se spune clar că vor rămâne ascunse până la sfârşitul timpului. Una dintre ele e legată de profeţia privitoare la 1 260 de ani (12:7-9). Cealaltă parte se află în Daniel 8:26: „Iar vedenia cu serile şi dimineţile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremuri îndepărtate.” Joyce Baldwin, în comentariul pe baza versetului din Daniel 12:4, spune că „motivul pentru care Daniel trebuia să pecetluiască ultimele două viziuni este că acestea nu trebuiau să fie descoperite încă (8:26; 12:9), cei puţin nu în detaliu”. După cum spune şi Leon Wood în comentariul pe care îl face pe baza cărţii Daniel, „deoarece singura menţiune”, în capitolul 8,„a serilor şi dimineţilor este în versetul 14, cu siguranţă că acesta face referire la [v. 26] cele 2 300 de seri şi dimineţi”.

  La fel de interesant este şi faptul că îngerul Gabriel îi spune foarte clar lui Daniel, de două ori, că viziunea din Daniel 8 face referire la „sfârşitul timpului” (v. 17,19). Din explicaţia îngerului ne dăm seama că trei din cele patru simboluri din Daniel 8 şi-au găsit împlinirea în istorie (v. 20-25), rămânând doar unul (cele 2 300 de seri şi dimineţi) care mai trebuie să se împlinească la sfârşitul timpului (v. 26).

  Miller a înţeles că acea cărticică fusese deschisă. Şi ce dulce era această veste. Dar Miller, la fel ca mulţi dintre noi, a pus mare preţ pe acele părţi din profeţie pe care credea că le înţelege, iar peste celelalte a sărit. În consecinţă, a pierdut din vedere faptul că deschiderea acestor profeţii privind cărticica avea să aducă, în cele din urmă, amărăciune şi dezamăgire.

  Doamne, ajută-ne să învăţăm să citim cu ochii larg deschişi!

  Bucuria acestei descoperiri - 2017. Miller a înţeles că acea cărticică fusese deschisă. Şi ce dulce era această veste. Dar Miller, la fel ca mulţi dintre noi, a pus mare preţ pe acele părţi din profeţie pe care credea că le înţelege, iar peste celelalte a sărit. În consecinţă, a pierdut din vedere faptul că deschiderea acestor profeţii privind cărticica avea să aducă, în cele din urmă, amărăciune şi dezamăgire.
  Jan Kuzma
  Pășește către o viață abundentă, cu un nivel optim al sănătății fizice și spirituale, alături de Jan Kuzma și alții, în cartea „Dacă vrei să trăiești”, apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...