Bucuria acestei descoperiri

  M-am dus la înger şi i-am cerut să-mi dea cărticica, „Ia-o”, mi-a zis el, „şi mănânc-o… în gura ta va fi dulce ca mierea.” (Apocalipsa 10:9)

  Capitolul 17 din Apocalipsa este un interludiu fascinant înainte de cele şapte trâmbiţe. Examinând mai atent Apocalipsa 9:13 şi 11:15-18, ne putem da seama că Apocalipsa 10 are loc între trâmbiţa a şasea şi a şaptea. La fel de evident este şi faptul că sunetul celei de-a şaptea trâmbiţe are de-a face cu evenimentele care vor avea loc la a doua venire (Apocalipsa 11:15).

  Punctul central al capitolului 10 este „cărticica” (v. 2, 8-10) care va fi deschisă la sfârşitul timpului. Vedem că în Vechiul Testament ni se spune despre o singură carte care va fi… până la sfârşitul timpului: „Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci, mulţi o vor citi şi cunoştinţa [cărţii Daniel] va creşte.”

  Este interesant de observat că în Daniel sunt doar două părţi despre care ni se spune clar că vor rămâne ascunse până la sfârşitul timpului. Una dintre ele e legată de profeţia privitoare la 1 260 de ani (12:7-9). Cealaltă parte se află în Daniel 8:26: „Iar vedenia cu serile şi dimineţile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremuri îndepărtate.” Joyce Baldwin, în comentariul pe baza versetului din Daniel 12:4, spune că „motivul pentru care Daniel trebuia să pecetluiască ultimele două viziuni este că acestea nu trebuiau să fie descoperite încă (8:26; 12:9), cei puţin nu în detaliu”. După cum spune şi Leon Wood în comentariul pe care îl face pe baza cărţii Daniel, „deoarece singura menţiune”, în capitolul 8,„a serilor şi dimineţilor este în versetul 14, cu siguranţă că acesta face referire la [v. 26] cele 2 300 de seri şi dimineţi”.

  La fel de interesant este şi faptul că îngerul Gabriel îi spune foarte clar lui Daniel, de două ori, că viziunea din Daniel 8 face referire la „sfârşitul timpului” (v. 17,19). Din explicaţia îngerului ne dăm seama că trei din cele patru simboluri din Daniel 8 şi-au găsit împlinirea în istorie (v. 20-25), rămânând doar unul (cele 2 300 de seri şi dimineţi) care mai trebuie să se împlinească la sfârşitul timpului (v. 26).

  Miller a înţeles că acea cărticică fusese deschisă. Şi ce dulce era această veste. Dar Miller, la fel ca mulţi dintre noi, a pus mare preţ pe acele părţi din profeţie pe care credea că le înţelege, iar peste celelalte a sărit. În consecinţă, a pierdut din vedere faptul că deschiderea acestor profeţii privind cărticica avea să aducă, în cele din urmă, amărăciune şi dezamăgire.

  Doamne, ajută-ne să învăţăm să citim cu ochii larg deschişi!

  Jan Kuzma
  Pășește către o viață abundentă, cu un nivel optim al sănătății fizice și spirituale, alături de Jan Kuzma și alții, în cartea „Dacă vrei să trăiești”, apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Iertarea

  Vom reuși să îi iertăm pe alții numai cerându-I lui Isus în fiecare dimineață să ne dea ajutor, putere și un duh de iertare.

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  Sátánt a saját cselekedetei ítélik el

  „És énekelik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és...