Păcatul de a studia Biblia

  Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieşi din gura Mea, să-i înştiinţezi din partea Mea! Când voi zice celui rău: „Vei muri negreşit!”, dacă nu-l vei înştiinţa şi nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta! (Ezechiel 3:17-18)

  Descoperirea pe care William Miller a făcut-o în 1818, conform căreia Isus urma să Se întoarcă pe pământ în „aproximativ douăzeci şi cinci de ani, l-a umplut de bucurie”. Dar el notează următoarele:„Am avut o convingere puternică cu privire la datoria mea faţă de lume, văzând dovezile care mie mi-au influenţat gândirea.”

  Apoi s-a gândit că ideile lui despre a doua venire vor fi întâmpinate cu opoziţie din partea celor „nereligioşi”, dar nu se îndoia deloc de faptul că creştinii de pretutindeni vor accepta cu bucurie concluziile la care a ajuns, de îndată ce vor avea ocazia să le audă. Însă îi era teamă să prezinte descoperirile sale: „Există posibilitatea să mă fi înşelat şi să îi induc şi pe alţii în eroare.” În consecinţă, el a petrecut alţi cinci ani (1818-1823) continuând să studieze Biblia. Pe măsură ce elimina câte o obiecţie care stătea împotriva ideii sale sau a venirii Lui, o alta îi venea în mine, de exemplu „despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni”. În timpul celor cinci ani, Miller a scris următoarele, în 1845: „În mintea mea apar tot mai multe obiecţii care mi-au fost prezentate de către oponenţii mei”, dar după un studiu mai îndelungat, el credea că poate răspunde acestor obiecţii cu Biblia. Astfel, după şapte ani de studiu, Miller era acum pe deplin convins că Hristos urma să Se întoarcă „în jurul anului 1843”.

  La acea vreme, Miller scria: „Datoria de a prezenta dovezile despre apropiata venire şi celorlalţi – de care am reuşit să stau departe cât încă mai era o urmă de îndoială împotriva adevărului – m-a cuprins cu o şi mai mare putere.” În consecinţă, el a început să vorbească tot mai deschis despre ceea ce credea, în conversaţii private cu vecinii săi sau cu pastorul. Dar, spre surprinderea lui, „foarte puţini… l-au ascultat cu interes”.

  Miller a continuat să studieze Biblia. Şi cu cât studia mai mult, cu atât mai convins era că avea datoria de a spune şi altora.

  Dar acesta era ultimul lucru pe care el dorea să îl facă. La fel ca multora dintre noi, lui Miller îi plăcea să studieze Biblia, dar îi lipsea ambiţia de a acţiona. Acesta este păcatul studierii Bibliei. Cu toţii suntem ispitiţi să facem din aceasta un scop, şi nu un mijloc care să ne motiveze la acţiune.

  Păcatul de a studia Biblia - 2017. La fel ca multora dintre noi, lui Miller îi plăcea să studieze Biblia, dar îi lipsea ambiţia de a acţiona. Acesta este păcatul studierii Bibliei. Cu toţii suntem ispitiţi să facem din aceasta un scop, şi nu un mijloc care să ne motiveze la acţiune.
  Jan Kuzma
  Pășește către o viață abundentă, cu un nivel optim al sănătății fizice și spirituale, alături de Jan Kuzma și alții, în cartea „Dacă vrei să trăiești”, apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...