Se aud îngerii!

  Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (Apocalipsa 14:8)

  Milleriţii credeau că predică prima solie îngerească: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-l slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerurile şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:6-7) Pentru ei, „ceasul judecăţii” reprezenta a doua venire, cu referire la curăţarea sanctuarului, din Daniel 8, şi la venirea Mirelui, din Matei 25. Toate cele trei pasaje, credeau ei, le îndreptau privirea spre întoarcerea lui Isus.

  Predicarea acelui mesaj a părut inofensivă, la început. Dar cu cât se apropia mai mult acea dată, cu atât mai multe neînţelegeri apăreau între credincioşii adventişti şi alţii, în bisericile lor. Înainte de 1843, milleriţii se închinau împreună cu membrii neadventişti, în bisericile locale. Dar ei nu puteau păstra liniştea văzând apropierea datei celei de-a doua veniri. Era speranţa din inima lor şi nu puteau să tacă.

  În sine, acesta era un lucru bun. Dar mulţi dintre fraţii lor din biserică auziseră destul despre acest subiect şi, astfel, scena a fost pregătită pentru un conflict chiar în vremea în care milleriţii păşeau în ultimul an al acestui pământ, în concepţia lor. Multe dintre biserici au ajuns la concluzia că auziseră destul din partea adventiştilor. Singura soluţie pe care o mai aveau era să îi excludă pe ei şi pe pastorii adventişti de la amvoanele lor.

  Adventiştii au reacţionat prin predica lui Charles Fitch: „A căzut Babilonul” (Apocalipsa 14:8), „ieşiţi din ea, poporul Meu” (Apocalipsa 18:4). Pentru Fitch şi tovarăşii lui de credinţă, orice membru al bisericii care nu aştepta apropiata venire a lui Isus era în întuneric (adică Babilon).

  A doua solie îngerească le oferea adventiştilor o justificare teologică ca să se despartă de bisericile lor şi să pună bazele propriei biserici. Mai mult decât atât, le oferea independenţa de care aveau atâta nevoie pentru a continua să studieze Biblia, pe măsură ce Dumnezeu îi conducea de la mesajul celei de-a doua solii îngereşti spre mesajul celei de-a treia, în lunile premergătoare dezamăgirii din octombrie 1844. Calea progresivă a adevărului nu e întotdeauna netedă, dar Dumnezeu e la conducere chiar şi atunci când noi nu îl putem vedea din cauza dezordinii lumeşti.

  Se aud îngerii! - 2017. Calea progresivă a adevărului nu e întotdeauna netedă, dar Dumnezeu e la conducere chiar şi atunci când noi nu îl putem vedea din cauza dezordinii lumeşti.
  Jan Kuzma
  Pășește către o viață abundentă, cu un nivel optim al sănătății fizice și spirituale, alături de Jan Kuzma și alții, în cartea „Dacă vrei să trăiești”, apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...