Articolul precedentMisiune
  Articolul următorSet

  Noi trebuie să fim curați după cum El este curat

  Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţeşte, după cum El este curat. (1 Ioan 3:3)

  Hristos va înălţa şi va curaţi mintea omului, purificând-o de toată zgura, ca el să poată aprecia cum se cuvine dragostea ce nu are egal. (General Conference Bulletin, octombrie 1899)

  Prin pocăinţă, credinţă şi fapte bune, el poate desăvârşi un caracter neprihănit şi, prin meritele Domnului Hristos, el poate cere privilegiile pe care le au copiii lui Dumnezeu. Dacă sunt primite şi cultivate în inimă, principiile adevărului divin ne vor duce la desăvârşire morală, un nivel pe care noi nu îndrăzneam să credem că îl putem atinge. (…) Căci „oricine are nădejdea aceasta în El se curăţeşte, după cum El este curat.” (Mărturii, vol. 4, p. 294)

  Sfinţirea inimii şi curăţia vieţii sunt cele mai mari teme ale învăţăturii Domnului Hristos. În Predica de pe Munte, după ce a arătat ce trebuie făcut pentru a fi fericit, precum şi ce nu trebuie făcut, El a spus: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, cum şi Tatăl vostru Cel ceresc este desăvârşit” (Matei 5:48). Desăvârşirea, sfinţenia – nimic mai puţin decât aceasta nu le va da succes în trăirea principiilor pe care El li le-a dat. Fără această sfinţenie, inima omului este egoistă, păcătoasă şi stricată. Sfinţenia îl va face pe cel ce o are să fie roditor şi plin de tot felul de fapte bune. El nu va obosi niciodată în facerea de bine, nici nu va căuta să fie promovat, înălţat în această lume, dar va căuta să fie promovat de Maiestatea cerului, atunci când El îi va înălţa pe sfinţii Săi pe tronul măririi Sale. Sfinţenia inimii va da loc la acţiuni drepte. (Review and Herald, 7 septembrie 1886)

  După cum Dumnezeu este curat în sfera Lui, şi omul trebuie să fie curat în sfera sa. Şi el va fi curat dacă Hristos, nădejdea slavei, a luat chip în el, pentru că atunci va imita viaţa Domnului Hristos şi va reflecta caracterul Lui. (Slujitorii Evangheliei, p. 366)

  Demnitatea princiară a caracterului creştin va străluci ca soarele şi razele de lumină de la faţa lui Hristos vor fi reflectate asupra acelora care s-au curăţit, după cum El este curat. (Mărturii, vol. 4, p. 357)

  Curăţia inimii va duce la curăţia vieţii. (Signs of the Times, 21 aprilie 1881)

  Noi trebuie să fim curați după cum El este curat - 2018. După cum Dumnezeu este curat în sfera Lui, şi omul trebuie să fie curat în sfera sa. Şi el va fi curat dacă Hristos, nădejdea slavei, a luat chip în el, pentru că atunci va imita viaţa Domnului Hristos şi va reflecta caracterul Lui.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis