Noi trebuie să fim curați după cum El este curat

Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţeşte, după cum El este curat. (1 Ioan 3:3)

Hristos va înălţa şi va curaţi mintea omului, purificând-o de toată zgura, ca el să poată aprecia cum se cuvine dragostea ce nu are egal. (General Conference Bulletin, octombrie 1899)

Prin pocăinţă, credinţă şi fapte bune, el poate desăvârşi un caracter neprihănit şi, prin meritele Domnului Hristos, el poate cere privilegiile pe care le au copiii lui Dumnezeu. Dacă sunt primite şi cultivate în inimă, principiile adevărului divin ne vor duce la desăvârşire morală, un nivel pe care noi nu îndrăzneam să credem că îl putem atinge. (…) Căci „oricine are nădejdea aceasta în El se curăţeşte, după cum El este curat.” (Mărturii, vol. 4, p. 294)

De același autor

Sfinţirea inimii şi curăţia vieţii sunt cele mai mari teme ale învăţăturii Domnului Hristos. În Predica de pe Munte, după ce a arătat ce trebuie făcut pentru a fi fericit, precum şi ce nu trebuie făcut, El a spus: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, cum şi Tatăl vostru Cel ceresc este desăvârşit” (Matei 5:48). Desăvârşirea, sfinţenia – nimic mai puţin decât aceasta nu le va da succes în trăirea principiilor pe care El li le-a dat. Fără această sfinţenie, inima omului este egoistă, păcătoasă şi stricată. Sfinţenia îl va face pe cel ce o are să fie roditor şi plin de tot felul de fapte bune. El nu va obosi niciodată în facerea de bine, nici nu va căuta să fie promovat, înălţat în această lume, dar va căuta să fie promovat de Maiestatea cerului, atunci când El îi va înălţa pe sfinţii Săi pe tronul măririi Sale. Sfinţenia inimii va da loc la acţiuni drepte. (Review and Herald, 7 septembrie 1886)

După cum Dumnezeu este curat în sfera Lui, şi omul trebuie să fie curat în sfera sa. Şi el va fi curat dacă Hristos, nădejdea slavei, a luat chip în el, pentru că atunci va imita viaţa Domnului Hristos şi va reflecta caracterul Lui. (Slujitorii Evangheliei, p. 366)

Demnitatea princiară a caracterului creştin va străluci ca soarele şi razele de lumină de la faţa lui Hristos vor fi reflectate asupra acelora care s-au curăţit, după cum El este curat. (Mărturii, vol. 4, p. 357)

Curăţia inimii va duce la curăţia vieţii. (Signs of the Times, 21 aprilie 1881)

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Noi trebuie să fim curați după cum El este curat - 2018. După cum Dumnezeu este curat în sfera Lui, şi omul trebuie să fie curat în sfera sa. Şi el va fi curat dacă Hristos, nădejdea slavei, a luat chip în el, pentru că atunci va imita viaţa Domnului Hristos şi va reflecta caracterul Lui. pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.