Articolul precedentSemeni cu El?
  Articolul următorMetusala

  Dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu

  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1:12)

  Calitatea de fiu al lui Dumnezeu nu este ceva ce putem obţine prin noi înşine. Numai acelora care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal le este dată puterea de a deveni fii şi fiice, copii ai lui Dumnezeu. Cel păcătos nu poate, prin propria putere, să scape de păcat. Pentru aceasta, el trebuie să privească la o Putere mai înaltă, Ioan a exclamat: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Numai Domnul Hristos are puterea de a curăţi inima. Cel care caută iertare şi primire nu poate spune decât:

  „Neputând s-aduc nimic / Lângă crucea Ta, azi, pic.”

  Dar făgăduinţa calităţii de fiu al lui Dumnezeu le este făcută tuturor acelora care cred în numele Lui. Toţi aceia care vin la Isus în credinţă vor primi iertare. [Review and Herald, 3 septembrie 1903)

  Religia lui Hristos transformă inima. Ea face ca omul lumesc să devină un om cu o inimă cerească. Sub influenţa ei, omul egoist devine altruist, pentru că acesta este caracterul lui Hristos. Omul nesincer şi intrigant devine cinstit, integru, astfel că a le face altora ceea ce el ar dori ca alţii să-i facă lui devine a doua sa natură. Cel desfrânat este schimbat de la necurăţie la puritate. El îşi formează obiceiuri corecte, căci Evanghelia lui Hristos a devenit pentru el o mireasmă de la viaţă spre viaţă. (The Southern Work, 7 februarie 1905)

  Dumnezeu avea să fie manifestat în Hristos, „împăcând lumea cu Sine” (2 Corinteni 5:19). Datorită păcatului, omul a ajuns atât de decăzut, încât era imposibil ca prin el însuşi să fie din nou în armonie cu Acela a cărui natură este bunătate şi curăţie. Dar Hristos, după ce l-a răscumpărat pe om de sub condamnarea Legii, poate să dea putere divină, care să se unească cu eforturile omeneşti. Astfel, prin pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţă în Hristos, copiii lui Adam căzuţi în păcat pot deveni iarăşi „copii ai lui Dumnezeu” (1 Ioan 3:2). (Patriarhi şi profeţi, p. 64)

  Când îl primeşte pe Hristos, omul primeşte puterea de a trăi viaţa lui Hristos. (Parabolele Domnului Hristos, p. 314)

  Dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu - 2018. Religia lui Hristos transformă inima. Ea face ca omul lumesc să devină un om cu o inimă cerească. Sub influenţa ei, omul egoist devine altruist, pentru că acesta este caracterul lui Hristos. Omul nesincer şi intrigant devine cinstit, integru.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul zbor

  Ți-ar fi foarte greu astăzi când iei decizii să te gândești la părinții tăi și la Dumnezeu? Ai putea să te oprești puțin din cursul curiozității care te face să acționezi cu imprudență în unele momente? Gândește-te că fiecare privire oprită spre ceva, fiecare pas într-o direcție greșită și orice ezitare de a pleca dintr-o zonă periculoasă sunt un mare motiv de emoție pentru Mântuitorul nostru.

  Renunță la sare!

  Dumnezeu ne cere să călătorim pe un drum mai puțin bătătorit. Mai exact, uneori este foarte greu să lăsăm în urmă durerile, frustrările și mâhnirea. Uneori nu vrem să le lăsăm, pentru că, altminteri, ne-am pierde identitatea din prezent.

  Căsătoria interzisă

  Atitudinea lui Dumnezeu exclude orice mijloc violent de restabilire a onoarei şi transmite ideea de iertare a femeii care a fost necredincioasă, rol jucat de poporul Său ales. Ce lecţie minunată de dragoste şi iertare!

  Din nou și din nou

  Părinte, umple-ne inima și viața cu bunătățile harului Tău! Dă-ne din plin îndurarea Ta și fă să răsară peste noi fața Ta! PROVOCARE: Începe astăzi un jurnal de rugăciune, iar dacă ai deja unul, ia-ți timp să revezi tot ce ai scris în el!

  Valódi és hamis ébredés

  „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis