Articolul precedentSupra-Viețuirea
  Articolul următorEnoh

  Biserica este obiectul grijii supreme a lui Dumnezeu

  Ca să înfăţişeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbărcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. (Efeseni 5:27)

  Biserica, aşa slabă şi plină de defecte cum este, constituie singurul obiect de pe pământ căruia Domnul Hristos îi acordă suprema grijă. El veghează continuu asupra ei cu grijă şi o întăreşte prin Duhul Său cel Sfânt. Îi vom îngădui noi oare, ca membri ai bisericii Sale, să ne impresioneze mintea şi să lucreze prin noi spre slava Sa? (Manuscript 155,1902)

  Hristos îşi iubeşte biserica. El le va da tot ajutorul necesar acelora care apelează la El pentru putere, pentru a-şi dezvolta un caracter asemenea caracterului Său. Dar iubirea Lui nu este slăbiciune. El nu-i va ajuta în păcatele lor, nici nu le va da prosperitate în timp ce ei continuă să meargă pe o cale greşită. Numai printr-o credincioasă pocăinţă le vor fi iertate păcatele, fiindcă Dumnezeu nu va acoperi răul cu haina neprihănirii Sale. El va onora slujirea plină de credincioşie. El îi va binecuvânta din abundenţă pe aceia care le fac cunoscute semenilor lor dreptatea Lui, mila şi iubirea Lui. Fie ca aceia care sunt angajaţi în slujba Sa să umble înaintea Lui într-o reală umilinţă, călcând cu credincioşie pe urma paşilor Săi, nutrind principiile sfinte care vor fi viabile în decursul veacurilor nesfârşite. Fie ca ei să arate în cuvinte şi fapte că ascultă de legile de care ascultă fiinţele cereşti. (Manuscript 52,1901)

  Biserica este depozitara bogăţiilor harului lui Hristos; prin biserică, El le face cunoscută, în cele din urmă, chiar şi „duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”, finala şi deplina desfăşurare a iubirii lui Dumnezeu. (…) Biserica este fortăreaţa lui Dumnezeu, cetatea Sa de scăpare, pe care o are într-o lume răzvrătită. (…) Ea este scena de desfăşurare a harului Său, în care îşi găseşte plăcerea de a-Şi descoperi puterea de a transforma inimile. (.Faptele apostolilor, p. 9-12)

  Iubirea lui Dumnezeu pentru biserica Sa este infinită. Grija pentru moştenirea Sa este neîncetată. (The General Conference Bulletin, 1 iulie 1900)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Restaurare

  Slujim unui Dumnezeu puternic și minunat, care vrea să restaureze relațiile dintre cei care fac parte din poporul Lui. Cheia constă în mărturisirea personală. Dumnezeu ne-a înnoit, pe mine și pe soțul meu, și a făcut să ne putem căsători din nou.

  Experienţe pe vârful muntelui

  Trebuie să ne luăm rămas-bun de la momentele glorioase iar şi iar, pentru că trebuie să lucrăm jos, în vale. Însă acest rămas-bun nu va mai exista când Isus va reveni. El îi va primi pe răscumpăraţi în aer, tară să atingă pământul, pentru a începe gloriosul urcuş către reşedinţa cerească, unde vom locui în veşnicie cu Isus

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  A szent város feletti jelenet

  „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint,...