Articolul precedentCurentul „Jet Stream”
  Articolul următorUn nume de dorit

  Dacă suntem copii, suntem și moștenitori

  Dacă suntem copii, suntem şi moştenitori – moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El (Romani 8:17)

  Toţi aceia care intră în legământ cu Domnul Isus Hristos devin, prin adopţiune, copii ai lui Dumnezeu. Ei sunt curăţiţi prin puterea regeneratoare a Cuvântului şi îngerii au misiunea de a le sluji. Ei sunt botezaţi în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Ei s-au legat să fie membri activi ai bisericii Sale de pe pământ. Ei trebuie să fie morţi faţă de toate capcanele plăcerilor lumeşti, dar, în vorbire şi sfinţenie, ei trebuie să exercite, prin sfinţirea Duhului, o influenţă vie pentru Dumnezeu.

  „Moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos!” Ce poziţie înaltă şi plină de demnitate! Despărţiţi şi deosebiţi de lume, în siguranţă faţă de cursele viclene ale lui Satana! Prin legământul făcut la botez, urmaşii declaraţi ai lui Dumnezeu s-au legat să reziste în opoziţia lor faţă de ce este rău. Vrăjmaşul sufletelor va lucra cu toată dibăcia pentru a le corupe mintea. El va căuta să introducă metodele sale în lucrarea lor pentru Maestru. Dar ei vor fi în siguranţă dacă vor da ascultare chemării: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor Diavolului” (Efeseni 6:10,11). (Manuscript 57, 1907)

  Omul este onorat atunci când este făcut colaborator cu Dumnezeu în lucrarea Sa, atunci când este acceptat ca lucrător în marile centre pe care le-a înfiinţat El. (…) Domnul, Răscumpărătorul nostru, a fost desemnat moştenitor al lui Dumnezeu şi toţi aceia care sunt conlucrători cu El în lucrarea de salvare de suflete sunt împreună-moştenitori cu El. (…) A fi biruitor înseamnă a fi aşezat în rândurile acelora care au o mult mai mare şi veşnică greutate de slavă. (Letter 49,1896)

  La ce onoare mai mare am putea aspira decât aceea de a fi numiţi copii ai lui Dumnezeu? Ce rang mai mare am putea avea, ce moştenire mai mare putem găsi decât aceea care le revine celor care sunt moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos? (Youth’s Instructor, 8 decembrie 1892)

  Dacă suntem copii, suntem și moștenitori - 2018. La ce onoare mai mare am putea aspira decât aceea de a fi numiţi copii ai lui Dumnezeu? Ce rang mai mare am putea avea, ce moştenire mai mare putem găsi decât aceea care le revine celor care sunt moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos?
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Lupta pentru control

  Rugăciunea mea este ca și noi să „ne dăm mai încolo” ca să-I facem loc lui Isus să Se apropie de noi și să ne dea putere să luptăm, să avem stăpânire de sine în drumul nostru de creștini.

  Cum să distrugi stima de sine

  Roagă-te în gând înainte să începi să vorbeşti şi lasă-L pe Duhul Sfânt să-ţi călăuzească vorbirea. Vei avea tu însuţi de câştigat, pentru că „cine îşi păzeşte gura şi limba îşi scuteşte sufletul de multe necazuri”.

  Mă vor cunoaște

  Doamne, dă-ne cuvinte potrivite pentru a le vorbi în fiecare zi copiilor din jurul nostru despre Tine! PROVOCARE: Vorbește-i astăzi unui copil despre iubirea lui Dumnezeu! Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea înțelepciune ca să o faci cât mai frumos cu putință!

  Munkálkodjunk felebarátainkért!

  „Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszít, nem...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis