Articolul precedentCurentul „Jet Stream”
  Articolul următorUn nume de dorit

  Dacă suntem copii, suntem și moștenitori

  Dacă suntem copii, suntem şi moştenitori – moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El (Romani 8:17)

  Toţi aceia care intră în legământ cu Domnul Isus Hristos devin, prin adopţiune, copii ai lui Dumnezeu. Ei sunt curăţiţi prin puterea regeneratoare a Cuvântului şi îngerii au misiunea de a le sluji. Ei sunt botezaţi în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Ei s-au legat să fie membri activi ai bisericii Sale de pe pământ. Ei trebuie să fie morţi faţă de toate capcanele plăcerilor lumeşti, dar, în vorbire şi sfinţenie, ei trebuie să exercite, prin sfinţirea Duhului, o influenţă vie pentru Dumnezeu.

  „Moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos!” Ce poziţie înaltă şi plină de demnitate! Despărţiţi şi deosebiţi de lume, în siguranţă faţă de cursele viclene ale lui Satana! Prin legământul făcut la botez, urmaşii declaraţi ai lui Dumnezeu s-au legat să reziste în opoziţia lor faţă de ce este rău. Vrăjmaşul sufletelor va lucra cu toată dibăcia pentru a le corupe mintea. El va căuta să introducă metodele sale în lucrarea lor pentru Maestru. Dar ei vor fi în siguranţă dacă vor da ascultare chemării: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor Diavolului” (Efeseni 6:10,11). (Manuscript 57, 1907)

  Omul este onorat atunci când este făcut colaborator cu Dumnezeu în lucrarea Sa, atunci când este acceptat ca lucrător în marile centre pe care le-a înfiinţat El. (…) Domnul, Răscumpărătorul nostru, a fost desemnat moştenitor al lui Dumnezeu şi toţi aceia care sunt conlucrători cu El în lucrarea de salvare de suflete sunt împreună-moştenitori cu El. (…) A fi biruitor înseamnă a fi aşezat în rândurile acelora care au o mult mai mare şi veşnică greutate de slavă. (Letter 49,1896)

  La ce onoare mai mare am putea aspira decât aceea de a fi numiţi copii ai lui Dumnezeu? Ce rang mai mare am putea avea, ce moştenire mai mare putem găsi decât aceea care le revine celor care sunt moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos? (Youth’s Instructor, 8 decembrie 1892)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Restaurare

  Slujim unui Dumnezeu puternic și minunat, care vrea să restaureze relațiile dintre cei care fac parte din poporul Lui. Cheia constă în mărturisirea personală. Dumnezeu ne-a înnoit, pe mine și pe soțul meu, și a făcut să ne putem căsători din nou.

  Experienţe pe vârful muntelui

  Trebuie să ne luăm rămas-bun de la momentele glorioase iar şi iar, pentru că trebuie să lucrăm jos, în vale. Însă acest rămas-bun nu va mai exista când Isus va reveni. El îi va primi pe răscumpăraţi în aer, tară să atingă pământul, pentru a începe gloriosul urcuş către reşedinţa cerească, unde vom locui în veşnicie cu Isus

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  A szent város feletti jelenet

  „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint,...