Dacă suntem copii, suntem și moștenitori

Dacă suntem copii, suntem şi moştenitori – moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El (Romani 8:17)

Toţi aceia care intră în legământ cu Domnul Isus Hristos devin, prin adopţiune, copii ai lui Dumnezeu. Ei sunt curăţiţi prin puterea regeneratoare a Cuvântului şi îngerii au misiunea de a le sluji. Ei sunt botezaţi în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Ei s-au legat să fie membri activi ai bisericii Sale de pe pământ. Ei trebuie să fie morţi faţă de toate capcanele plăcerilor lumeşti, dar, în vorbire şi sfinţenie, ei trebuie să exercite, prin sfinţirea Duhului, o influenţă vie pentru Dumnezeu.

De același autor

„Moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos!” Ce poziţie înaltă şi plină de demnitate! Despărţiţi şi deosebiţi de lume, în siguranţă faţă de cursele viclene ale lui Satana! Prin legământul făcut la botez, urmaşii declaraţi ai lui Dumnezeu s-au legat să reziste în opoziţia lor faţă de ce este rău. Vrăjmaşul sufletelor va lucra cu toată dibăcia pentru a le corupe mintea. El va căuta să introducă metodele sale în lucrarea lor pentru Maestru. Dar ei vor fi în siguranţă dacă vor da ascultare chemării: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor Diavolului” (Efeseni 6:10,11). (Manuscript 57, 1907)

Omul este onorat atunci când este făcut colaborator cu Dumnezeu în lucrarea Sa, atunci când este acceptat ca lucrător în marile centre pe care le-a înfiinţat El. (…) Domnul, Răscumpărătorul nostru, a fost desemnat moştenitor al lui Dumnezeu şi toţi aceia care sunt conlucrători cu El în lucrarea de salvare de suflete sunt împreună-moştenitori cu El. (…) A fi biruitor înseamnă a fi aşezat în rândurile acelora care au o mult mai mare şi veşnică greutate de slavă. (Letter 49,1896)

La ce onoare mai mare am putea aspira decât aceea de a fi numiţi copii ai lui Dumnezeu? Ce rang mai mare am putea avea, ce moştenire mai mare putem găsi decât aceea care le revine celor care sunt moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos? (Youth’s Instructor, 8 decembrie 1892)

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Dacă suntem copii, suntem și moștenitori - 2018. La ce onoare mai mare am putea aspira decât aceea de a fi numiţi copii ai lui Dumnezeu? Ce rang mai mare am putea avea, ce moştenire mai mare putem găsi decât aceea care le revine celor care sunt moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos? pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.