Articolul precedentOnoare
  Articolul următorCanaan

  Orice dar desăvârșit este de la El

  Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorând-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. (Iacov 1:17)

  Puterea lui Dumnezeu se manifestă în bătăile inimii, în funcţionarea plămânilor şi în fluxul vieţii care circulă prin miile de canale ale corpului. Noi suntem îndatoraţi lui Dumnezeu pentru fiecare moment al existenţei noastre, precum şi pentru toate înlesnirile vieţii. Puterea şi capacităţile care îl înalţă pe om mai presus de fiinţele inferioare sunt un dar al Creatorului. El ne umple cu binefacerile Sale. Îi suntem îndatoraţi pentru hrana pe care o mâncăm, pentru apa pe care o bem, pentru hainele pe care le purtăm, ca şi pentru aerul pe care îl respirăm. Fără intervenţia Sa deosebită, aerul ar fi plin de necurăţii şi otravă. Domnul este un binefăcător şi un ocrotitor plin de bunătate. Soarele care străluceşte peste faţa pământului dând viaţă naturii, minunata aureolă spectrală a lunii, slava firmamentului împodobit cu stele sclipitoare, ploile ce împrospătează pământul şi fac ca vegetaţia să înflorească, lucrurile preţioase ale naturii în toată varietatea lor, pomii falnici, arbuştii şi plantele, grâul unduitor, cerul albastru, pământul înverzit, ziua şi noaptea, anotimpurile care se succed, toate acestea îi vorbesc omului despre iubirea Creatorului său. El ne-a legat de Sine prin toate aceste mărturii, din cer şi de pe pământ, ale iubirii Sale. (Review and Herald, 18 septembrie 1888)

  Noi îi putem prezenta problemele noastre temporare, cerându-I pâine şi îmbrăcăminte, precum şi pâinea vieţii şi haina neprihănirii Domnului Hristos. (…) Darurile Sale, ale Aceluia care are toată puterea în cer şi pe pământ, sunt puse deoparte pentru copiii lui Dumnezeu, daruri atât de preţioase, încât ele ne sunt date prin jertfa nespus de scumpă a sângelui Răscumpărătorului nostru, daruri care vor satisface cele mai profunde cerinţe ale inimii, daruri ce durează veşnic şi care vor fi primite şi de care se vor bucura toţi aceia care vor veni la Dumnezeu ca nişte copilaşi. Primeşte făgăduinţele lui Dumnezeu ca fiind ale tale, cere-le de la El ca fiind cuvintele Sale şi vei avea o bucurie deplină. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 135)

  Orice dar desăvârșit este de la El - 2018. Darurile Sale sunt puse deoparte pentru copiii lui Dumnezeu, daruri atât de preţioase, încât ele ne sunt date prin jertfa nespus de scumpă a sângelui Răscumpărătorului nostru, daruri care vor satisface cele mai profunde cerinţe ale inimii.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...