Articolul precedentFii lumină
  Articolul următorPeleg

  Domnul este lângă toți cei ce-L caută

  Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. (Psalmii 145:18)

  Dumnezeu este bucuros atunci când ne ţinem ochii îndreptaţi spre Soarele Neprihănirii. (…) Când suntem în necaz şi apăsaţi de îngrijorări. Domnul este aproape şi ne îndeamnă să aruncăm toate îngrijorările noastre asupra Lui, pentru că El Se îngrijeşte de noi. (…) El este alături de toţi copiii Săi în întristările lor. În timp de primejdii, El este refugiul lor. În necazuri, El le oferă bucurie şi mângâiere. Să-l întoarcem oare spatele Răscumpărătorului nostru. Izvorul apelor vii, pentru a ne săpa nişte puţuri crăpate, care nu pot ţine apă? Când pericolul se apropie, să căutăm oare ajutor la aceia care sunt la fel de slabi ca şi noi sau să fugim la El, care este destul de puternic pentru a ne mântui? Braţele Sale sunt larg deschise şi El ne adresează invitaţia plină de har: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28).

  Nu manifestarea marii şi temutei Sale maiestăţi şi a puterii Sale neegalate ne va lăsa fără scuze, dacă refuzăm să-L iubim şi să ascultăm de El, ci iubirea, compasiunea, răbdarea şi îndelunga răbdare pe care le dă pe faţă şi care vor da mărturie împotriva acelora care nu-l aduc prin viaţa lor o slujire liber consimţită. Aceia care se întorc la Dumnezeu cu toată inima, sufletul şi mintea lor vor găsi în El o siguranţă liniştită. (…)

  El ştie exact de ce avem nevoie, ştie exact cât putem duce şi ne va da harul de a îndura fiecare încercare pe care o aduce asupra noastră. Rugăciunea mea permanentă este pentru o mai mare apropiere de Dumnezeu. (Manuscript 20,1892)

  S-au luat măsuri ca să putem face faţă nevoilor naturii noastre spirituale şi morale. (…) Lumina şi nemurirea sunt aduse la lumină prin Isus Hris-tos. Isus a spus că a pus înaintea noastră o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide. Uşa deschisă este înaintea noastră şi, prin harul lui Hristos, razele milostive ale luminii se revarsă prin porţile întredeschise. (Youth’s Instructor, 14 decembrie 1893)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...