Articolul precedentFii lumină
  Articolul următorPeleg

  Domnul este lângă toți cei ce-L caută

  Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. (Psalmii 145:18)

  Dumnezeu este bucuros atunci când ne ţinem ochii îndreptaţi spre Soarele Neprihănirii. (…) Când suntem în necaz şi apăsaţi de îngrijorări. Domnul este aproape şi ne îndeamnă să aruncăm toate îngrijorările noastre asupra Lui, pentru că El Se îngrijeşte de noi. (…) El este alături de toţi copiii Săi în întristările lor. În timp de primejdii, El este refugiul lor. În necazuri, El le oferă bucurie şi mângâiere. Să-l întoarcem oare spatele Răscumpărătorului nostru. Izvorul apelor vii, pentru a ne săpa nişte puţuri crăpate, care nu pot ţine apă? Când pericolul se apropie, să căutăm oare ajutor la aceia care sunt la fel de slabi ca şi noi sau să fugim la El, care este destul de puternic pentru a ne mântui? Braţele Sale sunt larg deschise şi El ne adresează invitaţia plină de har: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28).

  Nu manifestarea marii şi temutei Sale maiestăţi şi a puterii Sale neegalate ne va lăsa fără scuze, dacă refuzăm să-L iubim şi să ascultăm de El, ci iubirea, compasiunea, răbdarea şi îndelunga răbdare pe care le dă pe faţă şi care vor da mărturie împotriva acelora care nu-l aduc prin viaţa lor o slujire liber consimţită. Aceia care se întorc la Dumnezeu cu toată inima, sufletul şi mintea lor vor găsi în El o siguranţă liniştită. (…)

  El ştie exact de ce avem nevoie, ştie exact cât putem duce şi ne va da harul de a îndura fiecare încercare pe care o aduce asupra noastră. Rugăciunea mea permanentă este pentru o mai mare apropiere de Dumnezeu. (Manuscript 20,1892)

  S-au luat măsuri ca să putem face faţă nevoilor naturii noastre spirituale şi morale. (…) Lumina şi nemurirea sunt aduse la lumină prin Isus Hris-tos. Isus a spus că a pus înaintea noastră o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide. Uşa deschisă este înaintea noastră şi, prin harul lui Hristos, razele milostive ale luminii se revarsă prin porţile întredeschise. (Youth’s Instructor, 14 decembrie 1893)

  Domnul este lângă toți cei ce-L caută - 2018. El ştie exact de ce avem nevoie, ştie exact cât putem duce şi ne va da harul de a îndura fiecare încercare pe care o aduce asupra noastră. Rugăciunea mea permanentă este pentru o mai mare apropiere de Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis