Articolul precedentViscol în viața ta
  Articolul următorTerah

  Enoh, un fiu al lui Dumnezeu, a umblat cu Tatăl

  Enoh a umblat cu Dumnezeu apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.(Geneza 5:24)

  Despre Enoh este scris că a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a avut un fiu. După aceea, el a umblat cu Dumnezeu încă trei sute de ani. După naşterea primului fiu, Enoh a ajuns la o experienţă mai înaltă, el a fost atras într-o mai strânsă legătură cu Dumnezeu. El şi-a dat seama mult mai bine de obligaţiile şi răspunderea sa ca fiu al lui Dumnezeu. (Patriarhi şi profeţi, P- 84)

  Viaţa neprihănită a lui Enoh a fost într-un contrast izbitor cu viaţa oamenilor nelegiuiţi din jurul lui. Evlavia, curăţia şi integritatea lui erau urmarea umblării cu Dumnezeu, în timp ce nelegiuirea lumii era urmarea umblării cu înşelătorul omenirii. Niciodată n-a fost şi nu va fi un timp în care întunericul moral să fie atât de dens ca în timpul acela, în care Enoh a trăit totuşi o viaţă de ireproşabilă neprihănire. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1088)

  Deşi avea o viaţă de muncă activă, Enoh a menţinut cu stăruinţă comuniunea cu Dumnezeu. Cu cât era mai mare şi mai presantă lucrarea sa, cu atât mai continue şi mai fierbinţi îi erau rugăciunile. (…) După ce rămânea un timp între oameni, lucrând în favoarea lor prin sfat şi exemplu, el se retrăgea pentru a petrece un timp în singurătate, pentru că era flămând şi însetat după cunoaşterea lui Dumnezeu, cunoaştere pe care numai El o poate da. Având o astfel de comuniune cu Dumnezeu, Enoh a ajuns să reflecte din ce în ce mai mult chipul divin. Faţa sa strălucea de o lumină sfântă, chiar de lumina care strălucea pe faţa lui Isus. Când venea printre oameni de la aceste ocazii sfinte, chiar cei nelegiuiţi priveau cu teamă amprenta Cerului pe chipul sau. (Patriarhi şi profeţi, p. 87)

  Şi noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Când facem acest lucru, feţele noastre vor fi luminate de strălucirea prezenţei Sale şi, când ne întâlnim unul cu altul, vom vorbi despre puterea Lui, (…) spunând: „Lăudat să fie Dumnezeu! Bun este Domnul şi bun este Cuvântul Său…”Iar la încheierea timpului, vor fi luaţi la cer aceia care au avut comuniune cu Dumnezeu pe acest pământ. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1087)

  Enoh, un fiu al lui Dumnezeu, a umblat cu Tatăl - 2018. Evlavia, curăţia şi integritatea lui Enoh erau urmarea umblării cu Dumnezeu, în timp ce nelegiuirea lumii era urmarea umblării cu înşelătorul omenirii. Niciodată n-a fost şi nu va fi un timp în care întunericul moral să fie atât de dens ca în timpul acela, în care Enoh a trăit totuşi o viaţă de ireproşabilă neprihănire.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Rugăciunea mea pentru tine

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Prima ediție (princeps)

  Ai reușit să citești un fragment din Scriptură astăzi? Ce te împiedică să îți iei câteva minute și să te hrănești din Cuvântul lui Dumnezeu? Te trezești prea târziu și apoi ești în întârziere? Ți se pare că ar fi un sfert de oră pierdut? Sau pur și simplu nu ți-ai făcut un astfel de plan până acum? Gândește-te bine și, cum toate au un început, poate că acum este momentul să te oprești la Biblie.

  Lupta pentru control

  Rugăciunea mea este ca și noi să „ne dăm mai încolo” ca să-I facem loc lui Isus să Se apropie de noi și să ne dea putere să luptăm, să avem stăpânire de sine în drumul nostru de creștini.

  Cum să distrugi stima de sine

  Roagă-te în gând înainte să începi să vorbeşti şi lasă-L pe Duhul Sfânt să-ţi călăuzească vorbirea. Vei avea tu însuţi de câştigat, pentru că „cine îşi păzeşte gura şi limba îşi scuteşte sufletul de multe necazuri”.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis