Articolul precedentViscol în viața ta
  Articolul următorTerah

  Enoh, un fiu al lui Dumnezeu, a umblat cu Tatăl

  Enoh a umblat cu Dumnezeu apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.(Geneza 5:24)

  Despre Enoh este scris că a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a avut un fiu. După aceea, el a umblat cu Dumnezeu încă trei sute de ani. După naşterea primului fiu, Enoh a ajuns la o experienţă mai înaltă, el a fost atras într-o mai strânsă legătură cu Dumnezeu. El şi-a dat seama mult mai bine de obligaţiile şi răspunderea sa ca fiu al lui Dumnezeu. (Patriarhi şi profeţi, P- 84)

  Viaţa neprihănită a lui Enoh a fost într-un contrast izbitor cu viaţa oamenilor nelegiuiţi din jurul lui. Evlavia, curăţia şi integritatea lui erau urmarea umblării cu Dumnezeu, în timp ce nelegiuirea lumii era urmarea umblării cu înşelătorul omenirii. Niciodată n-a fost şi nu va fi un timp în care întunericul moral să fie atât de dens ca în timpul acela, în care Enoh a trăit totuşi o viaţă de ireproşabilă neprihănire. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1088)

  Deşi avea o viaţă de muncă activă, Enoh a menţinut cu stăruinţă comuniunea cu Dumnezeu. Cu cât era mai mare şi mai presantă lucrarea sa, cu atât mai continue şi mai fierbinţi îi erau rugăciunile. (…) După ce rămânea un timp între oameni, lucrând în favoarea lor prin sfat şi exemplu, el se retrăgea pentru a petrece un timp în singurătate, pentru că era flămând şi însetat după cunoaşterea lui Dumnezeu, cunoaştere pe care numai El o poate da. Având o astfel de comuniune cu Dumnezeu, Enoh a ajuns să reflecte din ce în ce mai mult chipul divin. Faţa sa strălucea de o lumină sfântă, chiar de lumina care strălucea pe faţa lui Isus. Când venea printre oameni de la aceste ocazii sfinte, chiar cei nelegiuiţi priveau cu teamă amprenta Cerului pe chipul sau. (Patriarhi şi profeţi, p. 87)

  Şi noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Când facem acest lucru, feţele noastre vor fi luminate de strălucirea prezenţei Sale şi, când ne întâlnim unul cu altul, vom vorbi despre puterea Lui, (…) spunând: „Lăudat să fie Dumnezeu! Bun este Domnul şi bun este Cuvântul Său…”Iar la încheierea timpului, vor fi luaţi la cer aceia care au avut comuniune cu Dumnezeu pe acest pământ. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1087)

  Enoh, un fiu al lui Dumnezeu, a umblat cu Tatăl - 2018. Evlavia, curăţia şi integritatea lui Enoh erau urmarea umblării cu Dumnezeu, în timp ce nelegiuirea lumii era urmarea umblării cu înşelătorul omenirii. Niciodată n-a fost şi nu va fi un timp în care întunericul moral să fie atât de dens ca în timpul acela, în care Enoh a trăit totuşi o viaţă de ireproşabilă neprihănire.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...