Articolul precedentZiua Culturii Naționale
  Articolul următorAvraam

  El este expresia chipului Tatălui

  El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte. (Evrei 1:3)

  Cine este Hristos? El este singurul Fiu născut al viului Dumnezeu. Pentru Tatăl, El este asemenea unui cuvânt ce exprimă gândul, ca un gând care se face auzit. Domnul Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Hristos i-a spus lui Filip: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). Cuvintele Sale erau ecoul cuvintelor lui Dumnezeu. Domnul Hristos era întipărirea lui Dumnezeu, strălucirea slavei Sale, expresia chipului persoanei Sale. (Youth’s Instructor, 28 iunie 1894)

  Dumnezeu S-a descoperit ca fiinţă personală în Fiul Său. Isus, strălucirea slavei Tatălui şi „întipărirea Fiinţei Lui” (Evrei 1:3), a fost pe pământ în chip de om. El a venit în lumea noastră ca Mântuitor personal. Şi S-a înălţat la cer ca Mântuitor personal. Ca Mântuitor personal mijloceşte în curţile cereşti. Înaintea tronului lui Dumnezeu, slujeşte în favoarea noastră „cineva care semăna cu Fiul omului” (Apocalipsa 1:13).

  Hristos, Lumina lumii, Şi-a acoperit splendoarea strălucitoare a divinităţii şi a venit să trăiască între oameni ca om, pentru ca ei să-L poată cunoaşte pe Creatorul lor fără să fie nimiciţi. (…) Domnul Hristos a venit să-i înveţe pe oameni ceea ce doreşte Dumnezeu ca ei să ştie. În cerurile înalte, pe pământ, în apele întinse ale oceanului, noi vedem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Toate lucrurile create dau mărturie despre puterea Sa, despre înţelepciunea şi iubirea Sa. Dar de la stele, de la ocean sau de la cascade nu putem să cunoaştem personalitatea lui Dumnezeu aşa cum este descoperită în Hristos. (Mărturii, vol. 8, p. 265)

  Blând, plin de compasiune, milostiv, întotdeauna atent faţă de alţii, El a reprezentat caracterul lui Dumnezeu şi a fost întotdeauna angajat în slujirea lui Dumnezeu şi a omului. (…)

  Dumnezeu doreşte ca urmaşii Săi să fie aşa cum a fost Domnul Hristos în natura Sa umană. Prin puterea Sa, noi trebuie să trăim o viaţă la fel de curată şi de nobilă ca viaţa pe care a trăit-o Mântuitorul. (Mărturii, vol. 8, p. 286-289)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...