Articolul precedentSchimbă perspectiva !
  Articolul următorHaran

  Dacă păcătuim, El mijlocește pentru noi în ceruri

  Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. (1 Ioan 2:1)

  Iehova, Domnul, n-a considerat complet planul de mântuire investind în el numai iubirea Sa. Ci, prin hotărârea Lui, El a aşezat la altarul Său un Mijlocitor îmbrăcat în haina naturii noastre umane. Ca Mijlocitor al nostru, lucrarea slujbei Domnului Isus Hristos este aceea de a ne prezenta lui Dumnezeu ca fii şi fiice ale Sale.

  Domnul Hristos S-a angajat să fie înlocuitorul şi Garantul nostru şi El nu trece cu vederea pe nimeni. Există un inepuizabil fond de desăvârşită ascultare ce izvorăşte din ascultarea Sa. În ceruri, meritele Sale, lepădarea de sine şi sacrificiul Său sunt tezaurizate ca „tămâie” pentru a fi oferite împreună cu rugăciunile poporului Său. Când rugăciunile sincere şi umile ale celor păcătoşi se înalţă la tronul lui Dumnezeu, Domnul Hristos împleteşte cu ele meritele vieţii Sale de desăvârşită ascultare. Rugăciunile noastre sunt înmiresmate de această tămâie. Domnul Hristos S-a angajat să mijlocească în favoarea noastră, iar Tatăl îl ascultă întotdeauna pe Fiul Său.

  Aceasta este taina dumnezeirii, şi anume ca Hristos să ia asupra Sa haina naturii umane şi, printr-o viaţă de umilinţă, să-l înalţe pe om la Dumnezeu pe scara valorii morale, ca El să poarte la tronul lui Dumnezeu natura adoptată şi acolo să-i prezinte pe copiii Săi Tatălui, ca să le fie acordată o onoare deosebită, şi anume onoarea conferită îngerilor – aceasta este o minune pentru universul ceresc, taina la care privesc şi pe care doresc să înţeleagă îngerii. Aceasta este iubirea care topeşte inima celui păcătos. (Manuscript 21,1900)

  Acela care nu a putut suporta să vadă fiinţele omeneşti expuse nimicirii fără să-Şi dea sufletul până la sacrificiul final pentru a le salva de la ruina veşnică, va privi cu milă şi compasiune asupra fiecărui suflet care îşi dă seama că nu se poate mântui singur. (General Conference Bulletin, 1 octombrie 1899)

  Domnul Hristos este Apărătorul tău. În tăria recunoaşterii din toată inima a iubirii lui Dumnezeu, prinde braţul lui Hristos şi ţine-te bine de El! Mâinile Lui te ţin mult mai sigur şi mai puternic decât poţi ţine tu mâna Sa. (Letter 182,1901)

  Dacă păcătuim, El mijlocește pentru noi în ceruri - 2018. Acela care nu a putut suporta să vadă fiinţele omeneşti expuse nimicirii fără să-Şi dea sufletul până la sacrificiul final pentru a le salva de la ruina veşnică, va privi cu milă şi compasiune asupra fiecărui suflet care îşi dă seama că nu se poate mântui singur.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...