Articolul precedentSchimbă perspectiva !
  Articolul următorHaran

  Dacă păcătuim, El mijlocește pentru noi în ceruri

  Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. (1 Ioan 2:1)

  Iehova, Domnul, n-a considerat complet planul de mântuire investind în el numai iubirea Sa. Ci, prin hotărârea Lui, El a aşezat la altarul Său un Mijlocitor îmbrăcat în haina naturii noastre umane. Ca Mijlocitor al nostru, lucrarea slujbei Domnului Isus Hristos este aceea de a ne prezenta lui Dumnezeu ca fii şi fiice ale Sale.

  Domnul Hristos S-a angajat să fie înlocuitorul şi Garantul nostru şi El nu trece cu vederea pe nimeni. Există un inepuizabil fond de desăvârşită ascultare ce izvorăşte din ascultarea Sa. În ceruri, meritele Sale, lepădarea de sine şi sacrificiul Său sunt tezaurizate ca „tămâie” pentru a fi oferite împreună cu rugăciunile poporului Său. Când rugăciunile sincere şi umile ale celor păcătoşi se înalţă la tronul lui Dumnezeu, Domnul Hristos împleteşte cu ele meritele vieţii Sale de desăvârşită ascultare. Rugăciunile noastre sunt înmiresmate de această tămâie. Domnul Hristos S-a angajat să mijlocească în favoarea noastră, iar Tatăl îl ascultă întotdeauna pe Fiul Său.

  Aceasta este taina dumnezeirii, şi anume ca Hristos să ia asupra Sa haina naturii umane şi, printr-o viaţă de umilinţă, să-l înalţe pe om la Dumnezeu pe scara valorii morale, ca El să poarte la tronul lui Dumnezeu natura adoptată şi acolo să-i prezinte pe copiii Săi Tatălui, ca să le fie acordată o onoare deosebită, şi anume onoarea conferită îngerilor – aceasta este o minune pentru universul ceresc, taina la care privesc şi pe care doresc să înţeleagă îngerii. Aceasta este iubirea care topeşte inima celui păcătos. (Manuscript 21,1900)

  Acela care nu a putut suporta să vadă fiinţele omeneşti expuse nimicirii fără să-Şi dea sufletul până la sacrificiul final pentru a le salva de la ruina veşnică, va privi cu milă şi compasiune asupra fiecărui suflet care îşi dă seama că nu se poate mântui singur. (General Conference Bulletin, 1 octombrie 1899)

  Domnul Hristos este Apărătorul tău. În tăria recunoaşterii din toată inima a iubirii lui Dumnezeu, prinde braţul lui Hristos şi ţine-te bine de El! Mâinile Lui te ţin mult mai sigur şi mai puternic decât poţi ţine tu mâna Sa. (Letter 182,1901)

  Dacă păcătuim, El mijlocește pentru noi în ceruri - 2018. Acela care nu a putut suporta să vadă fiinţele omeneşti expuse nimicirii fără să-Şi dea sufletul până la sacrificiul final pentru a le salva de la ruina veşnică, va privi cu milă şi compasiune asupra fiecărui suflet care îşi dă seama că nu se poate mântui singur.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis