Articolul precedentZona de confort
  Articolul următorLot

  Credința în El înseamnă viața veșnică

  Cine crede în Fiul are viaţa veşnică. (Ioan 3:36)

  Când sufletul I se predă lui Hristos, o putere nouă ia în stăpânire inima înnoită. Se produce o schimbare pe care omul nu o poate face niciodată pentru el însuşi. Este o lucrare supranaturală care aduce un element supranatural în natura omenească. Sufletul care I s-a predat lui Hristos devine o fortăreaţă a Sa, pe care El o păstrează într-o lume răzvrătită. El vrea ca nicio altă autoritate să nu fie recunoscută acolo, decât a Sa. Un suflet luat în stăpânire de puterile cereşti nu poate fi biruit de asalturile lui Satana. (Viaţa lui Iisus, p. 312)

  Hristos este gata să ne dea întreaga putere a cerului. El cunoaşte fiecare ispită care vine asupra omului, precum şi capacităţile fiecăruia. El cântăreşte tăria omului. El vede prezentul şi viitorul şi prezintă înaintea minţii obligaţia căreia trebuie să i se facă faţă şi ne cere să nu îngăduim ca lucrurile obişnuite, pământeşti, să fie atât de captivante, încât cele veşnice să fie pierdute din vedere. (Youth’s Instructor, 5 iulie 1894)

  Darurile harului Său prin Hristos sunt oferite în mod liber tuturor. Nu există predestinaţie, ci omul poate pieri numai prin hotărârea lui. În Cuvântul Său, Dumnezeu a prezentat condiţiile prin care fiecare suflet poate fi ales pentru viaţa veşnică, şi anume ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos. Dumnezeu a ales un caracter în armonie cu Legea Sa, iar toţi aceia care vor atinge standardul cerut de El vor avea intrare în împărăţia slavei. Hristos însuşi a zis: „Cine crede în Fiul are viaţă veşnică” (Ioan 3:36). (Patriarhi şi profeţi, p. 207)

  Ce poziţie înaltă! Să fii identificat cu Acela în care este concentrată întreaga desăvârşire, care este într-adevăr Maiestatea cerului, dar care ne iubeşte, deşi căzuţi, atât de mult, încât cuvintele nu o pot reda! Din iubire pentru noi. El a lăsat la o parte mantia Sa regală, a coborât de pe tronul cerului şi, plin de condescendenţă, Şi-a îmbrăcat divinitatea în natura umană şi a devenit asemenea unuia dintre noi, în afară de păcat, pentru ca viaţa şi caracterul Său să poată fi un model pe care să-L urmeze toţi, ca să poată avea darul preţios al vieţii veşnice. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1886)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...