Articolul precedentNeterminat
  Articolul următorSara

  El știe cum să ne ajute când suntem ispitiți

  Şi prin faptul că Ei însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. (Evrei 2:18)

  Deşi a suferit cele mai teribile ispitiri, Domnul Hristos n-a cedat şi nici nu S-a descurajat. El a dus lupta pentru noi şi, dacă ar fi şovăit sau dacă ar fi cedat ispitei, neamul omenesc ar fi fost pierdut.

  Biblia doar menţionează conflictul cu Satana în ispitirea în pustie, dar acesta a constituit o încercare teribilă. Domnul Hristos a ieşit biruitor din această luptă, suportând pentru noi încercări şi adversităţi. Cât de puţin este capabil omul să înţeleagă puterea ispitirii Domnului Hristos! Cât de puţin înţelege el chinul acesta de care atârna destinul lumii pierdute! Răscumpărătorul lumii nu Se războia împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Tot cerul era interesat de acest conflict. Ce bucurie, ce sărbătoare a fost în ceruri pentru că autoritatea de a ajuta l-a fost încredinţată Aceluia care este puternic pentru a birui, puternic pentru a mântui!

  Ce eveniment deosebit a fost când Hristos S-a aşezat în poziţia lui Adam şi a trecut cu bine încercarea la care Adam căzuse! Prin aceasta, El l-a readus pe om în graţia lui Dumnezeu, l-a aşezat pe o poziţie avantajoasă, de pe care el poate fi biruitor prin meritele lui Isus Hristos. În numele şi prin harul Său, omul poate să biruiască aşa cum a biruit Domnul Hristos. În El, natura divină şi cea umană erau unite. Pentru om, singura cale de a fi biruitor este împărtăşirea naturii divine. (…) Divinitatea şi natura umană sunt împletite în acela care are în el spiritul lui Hristos. Apostolul Pavel scria: „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare-preot milos şi vrednic de încredere. (…) Căci n-avem un Mare-Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” (Evrei 2:17; 4:15). (Youth’s Instructor, 30 iunie 1892)

  El știe cum să ne ajute când suntem ispitiți - 2018. În numele şi prin harul Său, omul poate să biruiască aşa cum a biruit Domnul Hristos. În El, natura divină şi cea umană erau unite. Pentru om, singura cale de a fi biruitor este împărtăşirea naturii divine.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...