Articolul precedentDor de acasă
  Articolul următorSlujitorii lui Avraam

  El este mai tare și mai puternic decât vrăjmașul nostru

  Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte. (Psalmii 24:8)

  Domnul Hristos a fost destul de puternic pentru a-i salva pe toţi oamenii. El nu putea suporta gândul ca unul singur să fie pierdut. El a plâns la mormântul lui Lazăr, pentru că nu îi putea salva pe toţi aceia pe care puterea lui Satana i-a coborâtîn mormânt. El S-a dat pe Sine ca preţ de răscumpărare pentru mulţi, pentru toţi aceia care se vor folosi de privilegiul de a se întoarce la credincioşie faţă de Dumnezeu. Când l-a înviat pe Lazăr din morţi, ştia că, pentru această viaţă redată, El trebuia să plătească preţul răscumpărării pe crucea Golgotei. Salvarea fiecărui om avea să-I provoace Domnului Hristos cea mai profundă umilinţă. El trebuia să guste moartea pentru fiecare om.

  În viaţa Sa de pe pământ, Domnul Hristos a dezvoltat un caracter desăvârşit. El a ascultat în mod desăvârşit de poruncile Tatălui Său. Isus a venit în lume în haina naturii umane, supus legii, descoperindu-le oamenilor că El purta suferinţele lor, necazurile şi vinovăţia lor, însă El nu a devenit un păcătos. El a putut să le spună fariseilor: „Cine dintre voi Mă poate dovedi că am păcat?” (Ioan 8:46). Nicio pată a păcatului n-a fost găsită asupra Sa. El a stat înaintea lumii ca Mielul fără pată al lui Dumnezeu.

  Din lumina purităţii Lui slăvite, Răscumpărătorul lumii a putut vedea că maladiile de care suferea familia omenească erau suferinţe venite peste ea din cauza călcării Legii lui Dumnezeu. El putea urmări fiecare caz de suferinţă înapoi, până la cauză. În fiecare caz, El citea sfârşitul trist şi teribil al păcătoşilor nepocăiţi. Ştia că numai El singur îi putea răscumpăra din groapa în care erau căzuţi. Numai El le putea aşeza picioarele pe calea cea dreaptă. Numai desăvârşirea Lui putea să fie de folos nedesăvârşirii lor. Numai El putea acoperi goliciunea lor cu haina fără pată a neprihănirii Sale. (…) El are puterea de a elibera. Capacitatea de a ajuta l-a fost dată Unuia care este puternic. El îl îmbrăţişează pe om cu braţul atotcuprinzător al naturii Sale umane, în timp ce braţul Său divin Se ţine strâns de Cel Atotputernic. (Youth’s Instructor, 29 decembrie 1898)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...