Articolul precedentRezistență
  Articolul următorMelhisedec

  Fiii lui Dumnezeu sunt conduși de El

  Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.(Romani 8:14)

  Duhul Sfânt este o persoană, pentru că El mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Când este făcută această mărturisire, ea poartă în sine propria dovadă. Atunci noi credem şi suntem siguri că suntem copii ai iui Dumnezeu. (Evanghelizare, p. 616)

  Domnul are plinătatea harului, pe care să-l reverse asupra fiecăruia dintre cei care vor primi darul ceresc. În măsura în care instrumentul uman va dori în mod serios transformarea, Duhul Sfânt va aduce în slujba Domnului Hristos capacităţile pe care le-a dat Dumnezeu, va modela şi va forma instrumentul uman în armonie cu Modelul divin. (Youth’s Instructor, 5 iulie 1894)

  Aceia care consimt să fie conduşi de Duhul lui Dumnezeu vor fi iluminaţi şi sfinţiţi. Ei vor ajunge să înţeleagă cât de urât este păcatul, dar şi frumuseţea sfinţeniei. Ei vor considera ca o mare onoare să fie numiţi fii ai lui Dumnezeu, ştiind că sunt cu totul nevrednici să fie asociaţi cu Hristos, singurul Fiu născut din Tatăl. Domnul Hristos a luat asupra Sa natura noastră omenească, ca să ne poată asocia cu Sine. El a suferit în trup (…), ca să poată aduce mulţi fii şi fiice la Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 8 decembrie 1892)

  Duhul este Acela care face ca în minţile întunecate să strălucească razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. El face ca inimile oamenilor să ardă înăuntrul lor de această trezire la înţelegerea adevărurilor veşnice. El prezintă înaintea minţii marele standard al neprihănirii şi convinge de păcat. El inspiră credinţă în Acela care este singurul în stare să ne mântuiască de păcate; El lucrează la transformarea caracterului nostru, retrăgând afecţiunea oamenilor de la lucrurile vremelnice şi pieritoare şi fixând-o asupra moştenirii veşnice. Duhul îi creează din nou, îi curăţeşte şi îi sfinţeşte pe oameni, făcându-i să fie potriviţi să devină membri ai familiei regale, copii ai împăratului ceresc. (Slujitorii Evangheliei, p. 286-287)

  Fiii lui Dumnezeu sunt conduși de El - 2018. În măsura în care instrumentul uman va dori în mod serios transformarea, Duhul Sfânt va aduce în slujba Domnului Hristos capacităţile pe care le-a dat Dumnezeu, va modela şi va forma instrumentul uman în armonie cu Modelul divin.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis