Articolul precedentPromisiune
  Articolul următorAgar

  El ne călăuzește în tot adevărul

  Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:13)

  Fiecare slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie călăuzit de Duhul Sfânt. Nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii spre ţintă. Calea noastră, oricât de aspră ar fi, este trasată pentru noi de Dumnezeu. Pe această cale trebuie să umblăm. (Manuscript 42,1901)

  Domnul Hristos a asigurat totul pentru ca biserica Lui să fie un corp transformat, iluminat de lumina cerului, având slava lui Emanuel. Planul Lui este ca fiecare creştin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină şi de pace. Pentru acela care, lăsându-şi deoparte eul, face loc pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii şi care duce o viaţă de deplină consacrare faţă de Dumnezeu, capacitatea de a fi de folos nu are limite. (…)

  Făgăduinţa Duhului ne aparţine şi nouă, astăzi, la fel de real cum le-a aparţinut primilor ucenici. Dumnezeu va înzestra astăzi bărbaţi şi femei cu putere de sus tot aşa cum i-a înzestrat în Ziua Cincizecimii pe cei care au auzit Cuvântul mântuirii. Chiar în ceasul acesta, Duhul Său şi harul Său sunt pentru toţi aceia care au nevoie de ele şi care îl cred pe El pe cuvânt. (Mărturii, vol. 8, p. 19-20)

  Învaţă-i pe copiii tăi că este privilegiul lor să primească zilnic botezul cu Duhul Sfânt. (Îndrumarea copilului, p. 69-70)

  Aceia care sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci calmi şi de neclintit, liberi de extravaganţe în gândire, cuvânt şi faptă. În mijlocul confuziei învăţăturilor înşelătoare, Duhul lui Dumnezeu va fi un ghid şi un scut pentru aceia care nu s-au împotrivit dovezilor adevărului şi va reduce la tăcere orice altă voce în afară de vocea Aceluia care este adevărul. (SlujitoriiEvangheliei, p. 289)

  O influenţă sfântă se va răspândi în lume de la aceia care sunt sfinţiţi prin adevăr. (…) Duhul Sfânt va lucra asupra inimilor omeneşti, luând lucrurile lui Dumnezeu şi descoperindu-li-le oamenilor. (Mărturii, vol. 9, p. 40)

  El ne călăuzește în tot adevărul - 2018. Aceia care sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci calmi şi de neclintit, liberi de extravaganţe în gândire, cuvânt şi faptă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis