Articolul precedentPromisiune
  Articolul următorAgar

  El ne călăuzește în tot adevărul

  Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:13)

  Fiecare slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie călăuzit de Duhul Sfânt. Nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii spre ţintă. Calea noastră, oricât de aspră ar fi, este trasată pentru noi de Dumnezeu. Pe această cale trebuie să umblăm. (Manuscript 42,1901)

  Domnul Hristos a asigurat totul pentru ca biserica Lui să fie un corp transformat, iluminat de lumina cerului, având slava lui Emanuel. Planul Lui este ca fiecare creştin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină şi de pace. Pentru acela care, lăsându-şi deoparte eul, face loc pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii şi care duce o viaţă de deplină consacrare faţă de Dumnezeu, capacitatea de a fi de folos nu are limite. (…)

  Făgăduinţa Duhului ne aparţine şi nouă, astăzi, la fel de real cum le-a aparţinut primilor ucenici. Dumnezeu va înzestra astăzi bărbaţi şi femei cu putere de sus tot aşa cum i-a înzestrat în Ziua Cincizecimii pe cei care au auzit Cuvântul mântuirii. Chiar în ceasul acesta, Duhul Său şi harul Său sunt pentru toţi aceia care au nevoie de ele şi care îl cred pe El pe cuvânt. (Mărturii, vol. 8, p. 19-20)

  Învaţă-i pe copiii tăi că este privilegiul lor să primească zilnic botezul cu Duhul Sfânt. (Îndrumarea copilului, p. 69-70)

  Aceia care sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci calmi şi de neclintit, liberi de extravaganţe în gândire, cuvânt şi faptă. În mijlocul confuziei învăţăturilor înşelătoare, Duhul lui Dumnezeu va fi un ghid şi un scut pentru aceia care nu s-au împotrivit dovezilor adevărului şi va reduce la tăcere orice altă voce în afară de vocea Aceluia care este adevărul. (SlujitoriiEvangheliei, p. 289)

  O influenţă sfântă se va răspândi în lume de la aceia care sunt sfinţiţi prin adevăr. (…) Duhul Sfânt va lucra asupra inimilor omeneşti, luând lucrurile lui Dumnezeu şi descoperindu-li-le oamenilor. (Mărturii, vol. 9, p. 40)

  El ne călăuzește în tot adevărul - 2018. Aceia care sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci calmi şi de neclintit, liberi de extravaganţe în gândire, cuvânt şi faptă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trifoi cu patru foi

  Știind că nimic nu vine la întâmplare sau fără să aibă o sursă anume, fii cu o măsură de înțelepciune și de conștiență: mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru bun primit, chiar dacă nu îți explici cum s-a întâmplat. Nu cădea în extrema cealaltă, a ghinionului. Așa cum norocul este un termen pentru ceva iluzoriu, la fel este și termenul de ghinion. Dar și în cazul unor sentimente negative și al senzației că primești numai lucruri rele, poți face ceva: roagă-te! Dumnezeu îl poate opri pe cel rău să te atingă cu darurile lui otrăvite. Dacă există un „noroc”, acela este Dumnezeul nostru.

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Umilinţa, smerenia, modestia

  Dacă ne supunem inima lui Dumnezeu în fiecare zi, nu avem nevoie să ne supunem oamenilor care folosesc arestarea, amenințarea sau intimidarea, chiar dacă le folosesc în numele Domnului.

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...