El ne învață

  Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-am învăţat. (1 Ioan 2:27)

  Duhul Sfânt însuşi este Acela care învaţă şi iluminează. Cea mai puternică predicare a Cuvântului şi citirea Sfintelor Scripturi nu vor fi în stare să schimbe caracterul şi să salveze suflete, dacă Duhul Sfânt nu lucrează cu şi prin oameni. Planurile şi imaginaţia nu trebuie să atragă atenţia asupra eu-lui. Cuvântul este o putere, o sabie în mâna oamenilor, dar Duhul Sfânt, în puterea Lui vitală, este Cel care dă eficienţa necesară pentru a impresiona mintea. „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu” (Ioan 6:45). Dumnezeu este Acela care face ca lumina să strălucească în inimă. (…) Dumnezeu poate să facă atât de puţin pentru noi din cauză că noi uităm că virtutea vie a Duhului Sfânt trebuie să fie combinată cu factorul uman. (Manuscript 115a, 1897) Cu marele adevăr pe care am avut privilegiul să-l primim, noi ar trebui, sub influenţa şi puterea Duhului Sfânt, să devenim canale vii de lumină. Putem atunci să ne apropiem de tronul harului şi, văzând curcubeul făgăduinţei, să îngenunchem cu o inimă plină de căinţă, căutând împărăţia cerului cu o putere spirituală care va aduce ea însăşi răsplată. Trebuie s-o luăm cu năvală, aşa cum a făcut lacov. Atunci, solia noastră va fi puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Rugăciunile noastre vor fi atunci pline de zel, pline de simţământul marii noastre nevoi şi nu vom fi refuzaţi. Adevărul va fi exprimat prin viaţă şi caracter, dar şi cu buzele atinse cu cărbunele aprins de pe altarul lui Dumnezeu. Când vom avea această experienţă, vom fi ridicaţi din starea noastră sărmană, de egoism ieftin, pe care am hrănit-o atât de mult. Atunci ne vom goli inimile de puterea egoismului care roade şi vom fi plini de laudă şi recunoştinţă la adresa lui Dumnezeu. Îl vom preamări atunci pe Domnul, pe Dumnezeul oricărui har, care L-a înălţat pe Hristos. El îşi va descoperi puterea prin noi, făcându-ne seceri ascuţite şi active în lanurile secerişului. (Review and Herald, 14 februarie 1899)

  El ne învață - 2018. Cu marele adevăr pe care am avut privilegiul să-l primim, noi ar trebui, sub influenţa şi puterea Duhului Sfânt, să devenim canale vii de lumină. Putem atunci să ne apropiem de tronul harului şi să îngenunchem cu o inimă plină de căinţă, căutând împărăţia cerului cu o putere spirituală care va aduce ea însăşi răsplată.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...