El ne învață

  Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-am învăţat. (1 Ioan 2:27)

  Duhul Sfânt însuşi este Acela care învaţă şi iluminează. Cea mai puternică predicare a Cuvântului şi citirea Sfintelor Scripturi nu vor fi în stare să schimbe caracterul şi să salveze suflete, dacă Duhul Sfânt nu lucrează cu şi prin oameni. Planurile şi imaginaţia nu trebuie să atragă atenţia asupra eu-lui. Cuvântul este o putere, o sabie în mâna oamenilor, dar Duhul Sfânt, în puterea Lui vitală, este Cel care dă eficienţa necesară pentru a impresiona mintea. „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu” (Ioan 6:45). Dumnezeu este Acela care face ca lumina să strălucească în inimă. (…) Dumnezeu poate să facă atât de puţin pentru noi din cauză că noi uităm că virtutea vie a Duhului Sfânt trebuie să fie combinată cu factorul uman. (Manuscript 115a, 1897) Cu marele adevăr pe care am avut privilegiul să-l primim, noi ar trebui, sub influenţa şi puterea Duhului Sfânt, să devenim canale vii de lumină. Putem atunci să ne apropiem de tronul harului şi, văzând curcubeul făgăduinţei, să îngenunchem cu o inimă plină de căinţă, căutând împărăţia cerului cu o putere spirituală care va aduce ea însăşi răsplată. Trebuie s-o luăm cu năvală, aşa cum a făcut lacov. Atunci, solia noastră va fi puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Rugăciunile noastre vor fi atunci pline de zel, pline de simţământul marii noastre nevoi şi nu vom fi refuzaţi. Adevărul va fi exprimat prin viaţă şi caracter, dar şi cu buzele atinse cu cărbunele aprins de pe altarul lui Dumnezeu. Când vom avea această experienţă, vom fi ridicaţi din starea noastră sărmană, de egoism ieftin, pe care am hrănit-o atât de mult. Atunci ne vom goli inimile de puterea egoismului care roade şi vom fi plini de laudă şi recunoştinţă la adresa lui Dumnezeu. Îl vom preamări atunci pe Domnul, pe Dumnezeul oricărui har, care L-a înălţat pe Hristos. El îşi va descoperi puterea prin noi, făcându-ne seceri ascuţite şi active în lanurile secerişului. (Review and Herald, 14 februarie 1899)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...