Articolul precedentMai multe conflicte?
  Articolul următorÎngerii, în vizită în Sodoma

  El aduce înțelepciune și înțelegere

  Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. (Isaia 11:2)

  Când Duhul Sfânt vă descoperă adevărul, veţi strânge drept comoară cele mai preţioase experienţe şi veţi avea dorinţa dea le vorbi şi altora despre lucrurile aducătoare de mângâiere care v-au fost descoperite. Când veţi veni în legătură cu ei, le veţi împărtăşi idei noi cu privire la caracterul sau lucrarea lui Hristos. Veţi avea o descoperire nouă despre iubirea Sa milostivitoare, pe care să le-o împărtăşiţi şi acelora care îl iubesc, şi acelora care nu-L iubesc.

  „Daţi şi vi se va da”, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este „o fântână din grădini, un izvor de ape vii, ce curge din Liban”. Inima care a gustat o dată iubirea lui Hristos doreşte fără încetare un torent şi mai adânc şi, pe măsură ce veţi da, veţi primi într-o măsură şi mai bogată, şi mai abundentă. Orice descoperire a lui Dumnezeu pentru suflet măreşte puterea de a cunoaştere şi de a iubi. Strigătul neîntrerupt ai inimii este: „Mai mult despre Tine!” şi, întotdeauna, răspunsul Duhului va fi: „Cu mult mai mult.” Pentru că lui Dumnezeu îi place să facă „nespus mai mult decât cerem sau gândim noi”. Lui Isus, care S-a golit pe Sine pentru mântuirea omenirii pierdute, I s-a dat Duhul Sfânt fără măsură. Tot astfel îi va fi dat oricărui urmaş al lui Hristos, atunci când întreaga inima este predată pentru ca Isus Hristos să locuiască în ea. Însuşi Domnul nostru a dat porunca: „Fiţi plini de Duh!”în această poruncă este şi făgăduinţa că va fi împlinită. Tatăl a avut buna plăcere ca în Hristos „să locuiască toată plinătatea”. „În El aveţi totul deplin.”

  Dumnezeu a revărsat iubirea Sa fără măsură, ca ploile care răcoresc pământul. El zice: „Să picure cerurile de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea şi să iasă totodată din el izbăvirea.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 36-38)

  El aduce înțelepciune și înțelegere - 2018. Dumnezeu a revărsat iubirea Sa fără măsură, ca ploile care răcoresc pământul. El zice: „Să picure cerurile de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea şi să iasă totodată din el izbăvirea.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...