Articolul precedentSingur
  Articolul următorFetele lui Lot

  El împarte roadele duhului

  Căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. (Efeseni 5:9)

  Să considerăm oare că suntem capabili să ne modelăm singuri viaţa şi caracterul pentru a intra prin porţile slavei? Noi nu putem face acest lucru, în fiecare moment suntem dependenţi de Duhul lui Dumnezeu, de care avem nevoie ca să lucreze asupra noastră şi asupra copiilor noştri.

  Dacă părinţii vor vedea o stare de lucruri neobişnuită în familia lor, să se consacre fără rezerve lui Dumnezeu şi Domnul va găsi căi şi mijloace prin care să poată avea loc o schimbare în căminele lor. (Îndrumarea copilului, p. 172)

  Răscumpărătorul vostru milostiv veghează plin de iubire şi simpatie asupra voastră, gata să vă asculte rugăciunile şi să vă dea ajutorul de care aveţi nevoie în viaţa voastră. Iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioşia şi facerea de bine sunt elemente ale caracterului creştin. Aceste preţioase şi nemeritate dovezi ale iubirii divine sunt roade ale Duhului Sfânt. Ele sunt coroana şi scutul creştinului. (…) Nimic altceva nu poate da o mai mare mulţumire şi satisfacţie. (Signs of the Times, 29 noiembrie 1877)

  Pe măsură ce vei primi Spiritul lui Hristos…, vei creşte şi vei fi roditor. Roadele Duhului se vor dezvolta în caracterul tău. Credinţa ta va creşte, convingerile tale vor deveni tot mai profunde, iubirea ta va fi făcută desăvârşită. Vei reflecta din ce în ce mai mult asemănarea cu Hristos în tot ce este curat, nobil şi vrednic de iubit.

  Aceste roade nu vor putea pieri niciodată, ci vor produce un seceriş asemenea lor pentru viaţa veşnică.

  „Când este copt rodul, pune îndată secera în el, pentru că a venit secerişul.” Domnul Hristos aşteaptă cu o dorinţă nerăbdătoare manifestarea caracterului şi a vieţii Sale în biserica Sa. Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod desăvârşit în cei ce sunt poporul Său, El va veni El va veni să-i ia la Sine pentru că sunt ai Săi. (Parabolele Domnului Hristos, p. 69)

  El împarte roadele duhului - 2018. Domnul Hristos aşteaptă cu o dorinţă nerăbdătoare manifestarea caracterului şi a vieţii Sale în biserica Sa. Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod desăvârşit în cei ce sunt poporul Său, El va veni El va veni să-i ia la Sine pentru că sunt ai Săi.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis