Articolul precedentIarnă la munte – Rătăcirea
  Articolul următorNevasta lui Lot

  El le vorbește acelora care ascultă

  Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. (Apocalipsa 2:29)

  Cum poate omul să fie o copie a Domnului Isus Hristos este peste puterea noastră de înţelegere. Dar Duhul Sfânt poate să întărească puterea noastră spirituală de a vedea, făcându-ne în stare să vedem ceea ce ochii noştri naturali nu pot vedea, să auzim ceea ce urechile noastre nu pot auzi, să înţelegem ceea ce mintea noastră nu poate înţelege. Prin Duhul care cercetează toate lucrurile, chiar şi lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu, ne-au fost descoperite adevăruri preţioase, adevăruri care nu pot fi descrise prin scris sau vorbire. (Letter 49,1896)

  În toţi cei care se vor supune Duhului Sfânt, va fi sădit un nou principiu de viaţă, în oameni va fi refăcut chipul lui Dumnezeu care a fost pierdut prin păcat.

  Dar omul nu se poate transforma singur prin exercitarea voinţei proprii. El nu are nicio putere de a realiza această transformare. Înainte ca plămădeala să suporte modificarea dorită, trebuie să fie pus în ea aluatul – ceva care provine cu totul din exteriorul ei. Tot astfel, înainte de a fi pregătit pentru împărăţia slavei, păcătosul trebuie să primească harul lui Dumnezeu. Nici toată educaţia şi cultura pe care le poate oferi lumea nu vor reuşi să transforme un copil decăzut al păcatului într-un copil al cerului. Energia regeneratoare şi înnoitoare trebuie să vină din partea lui Dumnezeu. Schimbarea poate fi realizată doar prin Duhul Sfânt. Toţi cei care doresc să fie mântuiţi, indiferent dacă sunt bogaţi sau săraci, din clasa de jos sau din înalta societate, trebuie să se supună acţiunii acestei puteri. (Parabolele Domnului Hristos, p. 96-97)

  Fiecare inimă la care au ajuns razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii va demonstra lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vorbire, în minte şi caracter. Maşinăria va merge ca şi când ar fi unsă şi mânuită de o mână de maestru. Vor fi mai puţine fricţiuni atunci când spiritul lucrătorilor primeşte uleiul din cele două ramuri ale măslinului. Influenţa sfântă va fi împărţită şi altora în cuvinte de bunătate, blândeţe, iubire şi încurajare. (Mărturii, vol. 7, p. 195-196)

  El le vorbește acelora care ascultă - 2018. Fiecare inimă la care au ajuns razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii va demonstra lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vorbire, în minte şi caracter. Maşinăria va merge ca şi când ar fi unsă şi mânuită de o mână de maestru.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis