Nenumărați îngeri sunt gata să ne ajute

  M-am uitat şi, împrejurul scaunului de domnie, in jurul făpturilor vii şi in jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii. (Apocalipsa 5:11)

  Când S-a înălţat la Tatăl, Domnul Hristos nu i-a lăsat pe urmaşii Săi fără ajutor. Duhul Sfânt, ca reprezentant al Său, şi îngerii cerului, ca duhuri slujitoare, sunt trimişi să-i ajute pe aceia care, în ciuda multor dificultăţi, duc lupta cea bună a credinţei. Nu uita niciodată că Domnul Isus este ajutorul tău. Nimeni nu înţelege mai bine decât El particularităţile caracterului tău. El veghează asupra ta şi, dacă eşti dispus să fii călăuzit de El, atunci El va răspândi în jurul tău influenţe bune care să te facă în stare să împlineşti toată voia Sa cu privire la tine. (Solii către tineret, p. 17)

  În aparenţă, nimic nu este mai fără speranţă şi totuşi mai de neînvins decât sufletul care-şi simte nimicnicia şi se sprijină în totul pe meritele Mântuitorului. Dumnezeu va trimite îngeri din cer în ajutorul unui astfel de suflet, pentru a nu-l lăsa să fie biruit. (Mărturii, vol. 7, p. 17)

  Îngerii sunt slujitori ai lui Dumnezeu, care, radiind de strălucirea luminii ce se revarsă continuu din prezenţa Sa, zboară iute, ca gândul, ca să aducă la îndeplinire voinţa Sa. (Patriarhi şi profeţi, p. 34)

  Îngerii sunt întotdeauna prezenţi acolo unde este nevoie mai mare de prezenţa lor; ei sunt cu cei care au de dus lupta cea mai grea cu eul şi ale căror situaţii sunt cele mai descurajatoare. (Viaţa lui Iisus, p. 440)

  Tot astfel au fost îngerii în apropierea urmaşilor credincioşi ai lui Hristos din toate timpurile. Vasta confederaţie a răului îi atacă pe toţi aceia care vor să biruiască, dar Hristos doreşte ca noi să privim la lucrurile care nu se văd, la ostile cereşti care stau de strajă în jurul acelora care îl iubesc pe Dumnezeu, ca să-i poată scăpa. Din câte pericole văzute şi nevăzute am fost noi scăpaţi prin mijlocirea îngerilor nu vom şti niciodată decât atunci când, în lumina veşniciei, vom vedea providenţa lui Dumnezeu! Atunci vom afla că întreaga familie cerească s-a interesat de familia de aici, de jos, şi că trimişii de la tronul lui Dumnezeu au urmărit zi de zi paşii noştri. (Viaţa lui Iisus, p. 240)

  Nenumărați îngeri sunt gata să ne ajute - 2018. Din câte pericole văzute şi nevăzute am fost noi scăpaţi prin mijlocirea îngerilor nu vom şti niciodată decât atunci când, în lumina veşniciei, vom vedea providenţa lui Dumnezeu!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...