Articolul precedentUnic
  Articolul următorEfron Hetitul

  Ei le slujesc moștenitorilor mântuirii

  Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? (Evrei 1:14)

  Dumnezeu are îngeri a căror lucrare este în întregime aceea de a-i atrage pe cei care vor fi moştenitori ai mântuirii. (…) Lucrarea îngerilor este aceea de a ţine la distanţă puterile lui Satana. (Manuscript 17,1893) Lucrarea acestor fiinţe cereşti este aceea de a-i pregăti pe locuitorii acestei lumi să devină copii ai lui Dumnezeu, curaţi, sfinţi şi nepătaţi. Dar oamenii, deşi mărturisesc a fi urmaşi ai Domnului Hristos, nu se aşază pe poziţia în care pot înţelege această slujire, făcând astfel foarte dificilă lucrarea solilor cereşti. Îngerii care văd mereu faţa Tatălui din ceruri ar prefera să rămână aproape, lângă Dumnezeu, în atmosfera curată şi sfântă a cerului; dar trebuie făcută o lucrare, lucrarea de a aduce această atmosferă cerească în sufletele celor ispitiţi şi încercaţi, pentru ca Satana să nu-i descalifice pentru locul pe care Domnul doreşte ca ei să-l ocupe în curţile cereşti. Domniile şi puterile din locurile cereşti se unesc cu aceşti îngeri în lucrarea lor, în favoarea acelora care vor moşteni mântuirea. (Review and Herald, 4 iulie 1899)

  Îngerii care doresc să facă ceea ce voi nu puteţi face pentru voi înşivă aşteaptă să conlucreze cu voi. Ei aşteaptă ca voi să răspundeţi chemării Domnului Hristos. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi unii de alţii! Prin dorinţa voastră, prin rugăciune tăcută, rezistând influenţelor satanice, voi vă puneţi voinţa de partea voinţei lui Dumnezeu. Dacă ai această dorinţă de a rezista celui rău şi te rogi în mod sincer: „Nu mă lăsa să cad în ispită!”, vei avea puterea de care ai nevoie pentru ziua aceea. Este lucrarea îngerilor cereşti aceea de a fi aproape de cei încercaţi, de cei suferinzi, de cei ispitiţi. Ei lucrează mult şi neobosit pentru a-i salva pe cei pentru care Domnul Hristos Şi-a dat viaţa. Atunci când apreciază avantajele oferite, ajutorul pe care Cerul li-l pune la dispoziţie, oamenii răspund lucrării Duhului Sfânt în favoarea lor şi, când ei îşi pun voinţa de partea voinţei Domnului Hristos, îngerii duc vestea aceasta în ceruri. (…) Faptul acesta produce o mare bucurie oştilor cereşti. (Review and Herald, 4 iulie 1899)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Restaurare

  Slujim unui Dumnezeu puternic și minunat, care vrea să restaureze relațiile dintre cei care fac parte din poporul Lui. Cheia constă în mărturisirea personală. Dumnezeu ne-a înnoit, pe mine și pe soțul meu, și a făcut să ne putem căsători din nou.

  Experienţe pe vârful muntelui

  Trebuie să ne luăm rămas-bun de la momentele glorioase iar şi iar, pentru că trebuie să lucrăm jos, în vale. Însă acest rămas-bun nu va mai exista când Isus va reveni. El îi va primi pe răscumpăraţi în aer, tară să atingă pământul, pentru a începe gloriosul urcuş către reşedinţa cerească, unde vom locui în veşnicie cu Isus

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  A szent város feletti jelenet

  „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint,...