Articolul precedentUnic
  Articolul următorEfron Hetitul

  Ei le slujesc moștenitorilor mântuirii

  Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? (Evrei 1:14)

  Dumnezeu are îngeri a căror lucrare este în întregime aceea de a-i atrage pe cei care vor fi moştenitori ai mântuirii. (…) Lucrarea îngerilor este aceea de a ţine la distanţă puterile lui Satana. (Manuscript 17,1893) Lucrarea acestor fiinţe cereşti este aceea de a-i pregăti pe locuitorii acestei lumi să devină copii ai lui Dumnezeu, curaţi, sfinţi şi nepătaţi. Dar oamenii, deşi mărturisesc a fi urmaşi ai Domnului Hristos, nu se aşază pe poziţia în care pot înţelege această slujire, făcând astfel foarte dificilă lucrarea solilor cereşti. Îngerii care văd mereu faţa Tatălui din ceruri ar prefera să rămână aproape, lângă Dumnezeu, în atmosfera curată şi sfântă a cerului; dar trebuie făcută o lucrare, lucrarea de a aduce această atmosferă cerească în sufletele celor ispitiţi şi încercaţi, pentru ca Satana să nu-i descalifice pentru locul pe care Domnul doreşte ca ei să-l ocupe în curţile cereşti. Domniile şi puterile din locurile cereşti se unesc cu aceşti îngeri în lucrarea lor, în favoarea acelora care vor moşteni mântuirea. (Review and Herald, 4 iulie 1899)

  Îngerii care doresc să facă ceea ce voi nu puteţi face pentru voi înşivă aşteaptă să conlucreze cu voi. Ei aşteaptă ca voi să răspundeţi chemării Domnului Hristos. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi unii de alţii! Prin dorinţa voastră, prin rugăciune tăcută, rezistând influenţelor satanice, voi vă puneţi voinţa de partea voinţei lui Dumnezeu. Dacă ai această dorinţă de a rezista celui rău şi te rogi în mod sincer: „Nu mă lăsa să cad în ispită!”, vei avea puterea de care ai nevoie pentru ziua aceea. Este lucrarea îngerilor cereşti aceea de a fi aproape de cei încercaţi, de cei suferinzi, de cei ispitiţi. Ei lucrează mult şi neobosit pentru a-i salva pe cei pentru care Domnul Hristos Şi-a dat viaţa. Atunci când apreciază avantajele oferite, ajutorul pe care Cerul li-l pune la dispoziţie, oamenii răspund lucrării Duhului Sfânt în favoarea lor şi, când ei îşi pun voinţa de partea voinţei Domnului Hristos, îngerii duc vestea aceasta în ceruri. (…) Faptul acesta produce o mare bucurie oştilor cereşti. (Review and Herald, 4 iulie 1899)

  Ei le slujesc moștenitorilor mântuirii - 2018. Este lucrarea îngerilor cereşti aceea de a fi aproape de cei încercaţi, de cei suferinzi, de cei ispitiţi. Ei lucrează mult şi neobosit pentru a-i salva pe cei pentru care Domnul Hristos Şi-a dat viaţa.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...