Articolul precedentCu gândurile la pas
  Articolul următorEsau

  Legea este sfântă, dreaptă și bună

  Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.(Romani 7:12)

  Dumnezeu, Conducătorul suprem al universului, a dat legi pentru guvernarea nu numai a fiinţelor vii, ci şi pentru tot ce se întâmplă în natură. Orice lucru, mare sau mic, însufleţit sau neînsufleţit, se află sub guvernarea unor legi fixe care nu pot fi nesocotite. Nu există nicio excepţie de la această regulă, pentru că nimic din ce a făcut mâna divină n-a fost uitat de El. (…) Numai omului, coroana creaţiunii Sale, Dumnezeu i-a dat o conştiinţă ca să înţeleagă cerinţele sacre ale Legii divine şi o inimă capabilă să o iubească pentru că este sfântă, dreaptă şi bună, iar de la om se aşteaptă o ascultare imediată şi desăvârşită. (Signs of the Times, 15 aprilie 1886)

  Această regulă interzice orice opresiune din partea părinţilor, precum şi orice neascultare din partea copiilor. Dumnezeu este plin de bunătate, de milă şi de adevăr. Legea Sa este sfântă, dreaptă şi bună şi trebuie să fie respectată atât de părinţi, cât şi de copii. Rânduielile care reglementează viaţa părinţilor şi a copiilor pornesc din inima iubirii infinite şi bogata binecuvântare a lui Dumnezeu se va revărsa asupra părinţilor care se conduc după Lege în familiile lor, cum şi asupra copiilor care se supun acestei Legi. În familie trebuie să se facă simţită atât mila, cât şi dreptatea. „Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea (neprihănirea) şi pacea se sărută” (Psalmii 85:10). Familiile care se supun acestei discipline vor umbla în căile Domnului, făcând ce este drept, cu înţelegere şi hotărâre. (Căminul Adventist, p. 310-311)

  Tinerii să privească la standardul divin şi niciodată să nu fie mulţumiţi cu o ţintă joasă, neînsemnată. (…) Nu umblaţi şovăind, ci cu hotărâre, în puterea şi harul Domnului Isus Hristos. A Lui este puterea în cer şi pe pământ. Căutaţi refugiu în Isus Hristos şi intraţi într-un legământ ferm cu El, prin credinţă, pentru a-L iubi şi a-L sluji. (Youth’s Instructor, 5 iulie 1894)

  Şi, pentru că Legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă şi bună, o transcriere a desăvârşirii divine, un caracter format prin ascultare de această Lege va fi sfânt. Hristos este exemplul desăvârşit al unui astfel de caracter. (Tragedia veacurilor, p. 469)

  Legea este sfântă, dreaptă și bună - 2018. Tinerii să privească la standardul divin şi niciodată să nu fie mulţumiţi cu o ţintă joasă, neînsemnată. Nu umblaţi şovăind, ci cu hotărâre, în puterea şi harul Domnului Isus Hristos. Căutaţi refugiu în Isus Hristos şi intraţi într-un legământ ferm cu El, prin credinţă, pentru a-L iubi şi a-L sluji.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis