Articolul precedentPriorități
  Articolul următorIacov

  Legea este adevăr și neprihănire

  Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este adevărul. (Psalmii 119:142)

  Dumnezeu a trimis adevărul în lumea noastră într-o frumuseţe, slavă şl desăvârşire fără echivoc şi l-a pus în contrast cu rătăcirea. Nici oamenii şi nici demonii n-au găsit vreun defect, vreun păcat sau vreo pată în caracterul Domnului Hristos, dar descoperirea adevăratei Lumini, care luminează pe orice om venit în lume, pune întunericul într-un astfel de contrast, însă oamenii nu vor primi lumina. (…) Nu există o vrăjmăşie naturală între îngerii răi şi oamenii răi – şi unii, şi alţii sunt răi pentru că au călcat Legea lui Dumnezeu şi răul se coalizează întotdeauna împotriva lui Dumnezeu. Oamenii căzuţi în păcat şi îngerii căzuţi intră într-o disperată legătură de tovărăşie. (…)

  Curăţia şi sfinţenia caracterului Domnului Hristos stârnesc cele mai rele pasiuni ale inimii omeneşti. (…) Ascultarea Sa desăvârşită de poruncile lui Dumnezeu a fost o mustrare continuă pentru o generaţie senzuală şi stricată. Caracterul Său fără pată împrăştie lumină în mijlocul întunecimii morale din lume. (…)

  Aceia care devin fii şi fiice ale lui Dumnezeu nu pot evita venirea în conflict cu ostile de apostaţi. (…) Prin meritele Răscumpărătorului, Dumnezeu acceptă eforturile omului păcătos de a păzi Legea Sa, Lege care este sfântă, dreaptă şi bună.

  Aceia care se unesc într-adevăr cu Hristos vor fi găsiţi făcând aceeaşi lucrare pe care a făcut-o El în timp ce Se afla aici, pe pământ. Ei vor fi găsiţi preamărind Legea şi cinstind-o. (…) Când apărătorii adevărului arată eficienţa adevărului în viaţa şi caracterul lor, se dă o lovitură împărăţiei lui Satana. (Youth’s Instructor, 11 octombrie 1894)

  Caracterul lui Dumnezeu este neprihănire şi adevăr şi aceasta este şi natura Legii Sale. Psalmistul spune: „Legea Ta este adevărul. Toate poruncile Tale sunt neprihănire” (Psalmii 119:142,172). O astfel de Lege, fiind expresia Fiinţei şi a voinţei lui Dumnezeu, trebuie să dureze tot atât cât Autorul ei. (Tragedia veacurilor, p. 467)

  Legea este adevăr și neprihănire - 2018. Curăţia şi sfinţenia caracterului Domnului Hristos stârnesc cele mai rele pasiuni ale inimii omeneşti. Ascultarea Sa desăvârşită de poruncile lui Dumnezeu a fost o mustrare continuă pentru o generaţie senzuală şi stricată. Caracterul Său fără pată împrăştie lumină în mijlocul întunecimii morale din lume.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...