Articolul precedentEste bun și acru!
  Articolul următorLea

  O ascultare imediată aduce binecuvântări bogate

  Mă grăbesc şi nu preget să păzesc poruncile Tale. (Psalmii 119:60)

  Ascultarea de Legea lui Dumnezeu dezvoltă în om un frumos caracter care este în armonie cu tot ce este curat, sfânt şi nepătat. In viaţa unui astfel de om, mesajul Evangheliei lui Hristos este făcut clar. Acceptând mila lui Dumnezeu şi vindecarea de puterea păcatului, el este adus într-o relaţie bună cu Dumnezeu. Viaţa sa, curăţită de vanitate şi egoism, este plină de iubirea lui Hristos. Ascultarea sa zilnică de Legea lui Dumnezeu are ca urmare un caracter care-i asigură viaţa veşnică în împărăţia lui Dumnezeu.

  În viaţa Sa de pe pământ, Mântuitorul ne dă exemplul unei vieţi sfinţite, care poate fi a noastră dacă ne consacrăm timpul pentru a face bine sufletelor care au nevoie de ajutorul nostru. Este privilegiul nostru să le aducem bucurie celor care trec prin necazuri, lumină celor din întuneric şi viaţă celor care pier. Mesajul Domnului ni se adresează, spunând: „De ce staţi aici toată ziua fără lucru?” (Matei 20:6) Domnul a spus: „Cât este ziuă trebuie să lucrez…, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze” (Ioan 9:4). Fiecare cuvânt pe care îl rostim şi fiecare acţiune pe care o aducem la îndeplinire care au ca efect fericirea altora ne vor aduce fericire şi nouă şi vor face ca viaţa noastră să fie asemenea vieţii Domnului Hristos.

  Îndatoririle noastre zilnice trebuie să fie acceptate şi aduse la îndeplinire cu bucurie. Principala noastră datorie este aceea de a descoperi în cuvinte şi comportament o viaţă care să manifeste atributele Cerului. Cuvântul vieţii ne este dat pentru a-l studia şi a-l trăi. Faptele noastre trebuie să fie în strictă conformitate cu legile împărăţiei cerului. Numai atunci Cerul va aproba lucrarea noastră, iar talentele pe care le folosim în slujba Domnului se vor înmulţi pentru o mai mare folosinţă. Viaţa consacrată va străluci în mijlocul întunericului moral al lumii, călăuzind spre Cuvântul adevărului sufletele care pier. (…)

  Prin darul Său oferit lumii, Domnul a arătat cât este de dornic ca noi să purtăm în viaţa noastră semnele cetăţeniei cereşti, lăsând ca fiecare rază de lumină pe care am primit-o să se vadă în fapte bune făcute pentru aproapele nostru. (Manuscript 49,1907)

  O ascultare imediată aduce binecuvântări bogate - 2018. Cuvântul vieţii ne este dat pentru a-l studia şi a-l trăi. Faptele noastre trebuie să fie în strictă conformitate cu legile împărăţiei cerului. Numai atunci Cerul va aproba lucrarea noastră, iar talentele pe care le folosim în slujba Domnului se vor înmulţi pentru o mai mare folosinţă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...