Articolul precedentFulgi de nea
  Articolul următorRahela

  În cămin

  Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronomul 6:9)

  Din cele mai vechi timpuri, cei credincioşi din Israel au dat o mare atenţie problemei educaţiei. Domnul Dumnezeu a poruncit ca, din pruncie, copiii să fie învăţaţi despre bunătatea şi măreţia Lui, în mod deosebit aşa cum sunt descoperite în Legea Sa şi înfăţişate în istoria poporului Israel. Prin cântec şi rugăciune, prin lecţiile din Scripturi, adaptate pentru a deschide mintea, taţii şi mamele trebuiau să-i înveţe pe copiii lor că Legea lui Dumnezeu este expresia caracterului Său şi că, primind în inimă principiile Legii, chipul lui Dumnezeu va fi întipărit în minte şi în suflet. (Îndrumarea copilului, p. 32)

  Dacă a fost esenţial ca Moise să redea poruncile în imnurile sfinte pentru ca, în timp ce mărşăluiau prin pustie, copiii să poată învăţa să cânte Legea cuvânt cu cuvânt, cât de esenţial este astăzi să-i învăţăm pe copiii noştri Cuvântul lui Dumnezeu! (Review and Herald, 8 septembrie 1904) Adevărata fericire în viaţa aceasta, precum şi în cea viitoare, depinde de ascultarea de un „aşa zice Domnul”. (…) Să lăsăm ca viaţa Domnului Hristos să fie un model. Satana va născoci orice mijloc posibil pentru a doborî acest standard înalt de evlavie, ca fiind mult prea strict. Este misiunea voastră să imprimaţi în copiii voştri, încă din primii lor ani, gândul că sunt făcuţi după chipul lui Dumnezeu. Domnul Hristos a venit în această lume pentru a le da un exemplu viu despre ce trebuie să fie ei, iar părinţii care pretind a crede adevărul pentru acest timp trebuie să-i înveţe pe copii să-L iubească pe Dumnezeu şi să asculte de Legea Sa. Aceasta este cea mai mare şi mai importantă lucrare pe care o pot face taţii şi mamele. (Îndrumarea copilului, p. 80-81)

  Marea mişcare de reformă trebuie să înceapă în cămin. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu este cel mai mare stimulent spre hărnicie, economie, încredere şi o relaţie corectă între om şi om. (Îndrumarea copilului, p. 489) O maturitate nobilă şi multilaterală nu este rezultatul hazardului, ci este rezultatul unui proces de modelare a caracterului, ale cărui baze s-au pus în primii ani ai tinereţii prin trăirea Legii lui Dumnezeu în cămin. (Îndrumarea copilului, p. 42)

  În cămin - 2018. Marea mişcare de reformă trebuie să înceapă în cămin. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu este cel mai mare stimulent spre hărnicie, economie, încredere şi o relaţie corectă între om şi om.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis