Articolul precedentIsus: același zi de zi
  Articolul următorRuben

  O putere pentru toate națiunile

  Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întăreşte, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi in Templul Tău! (Psalmii 68:28)

  Legile Sale (ale lui Dumnezeu) nu erau numai pentru poporul evreu. Legea morală a fost dată înainte ca poporul numit Israel să fie adus la existenţă. Legea Celor Zece Porunci avea deci o obligativitate universală. Jertfele erau destinate să reprezinte unicul mare sacrificiu, pe Mielul lui Dumnezeu care avea să ridice păcatul lumii şi să împlinească cerinţele dreptăţii divine în favoarea călcătorului Legii.

  Dumnezeu nu intenţiona să aibă un singur popor, în mod exclusiv pe Israel. Solii trimişi de Domnul Hristos trebuiau să vestească Evanghelia harului Său tuturor naţiunilor, limbilor şi popoarelor. Noi trebuie să le facem cunoscut tuturor oamenilor că marele Apărător îi primeşte pe toţi. Biserica iudaică a fost chemată să fie reprezentanta lui Dumnezeu într-o lume apostată şi, pentru a-şi împlini misiunea, poporul iudeu ar fi trebuit să-şi menţină existenţa ca o naţiune deosebită de toate naţiunile idolatre de pe pământ. Ar fi trebuit să se menţină în lume, păstrându-şi caracterul deosebit şi sfânt. Israeliţii ar fi putut să-şi păstreze spiritualitatea făcând ce Adam şi Eva n-au reuşit să facă, adică ascultând de toate poruncile lui Dumnezeu, şi, prin caracterul lor, să reprezinte mila, bunătatea, compasiunea şi iubirea lui Dumnezeu. Astfel, în desăvârşirea caracterului lor, puteau să stea mai presus de orice naţiune, căci Dumnezeu dorea să-Şi manifeste bogatele Lui binecuvântări printr-un popor curat şi ascultător. Astfel, principiile Legii care guvernează împărăţia Sa ar fi fost înălţate în toată lumea, în măsura în care ar fi răspuns milei, luminii şi harului dat, ei ar fi devenit în mod sigur lumina lumii. Ei ar fi trebuit să îndrepte mereu atenţia la Dumnezeu, ca la un Conducător suprem, înţelept şi desăvârşit şi, pe întregul pământ, I s-ar fi adus slavă lui Dumnezeu. (…) Domnul este Dumnezeul nostru şi are acelaşi plan cu privire la poporul Său loial şi credincios de astăzi. (Letter 26,1894)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...