Articolul precedentIsus: același zi de zi
  Articolul următorRuben

  O putere pentru toate națiunile

  Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întăreşte, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi in Templul Tău! (Psalmii 68:28)

  Legile Sale (ale lui Dumnezeu) nu erau numai pentru poporul evreu. Legea morală a fost dată înainte ca poporul numit Israel să fie adus la existenţă. Legea Celor Zece Porunci avea deci o obligativitate universală. Jertfele erau destinate să reprezinte unicul mare sacrificiu, pe Mielul lui Dumnezeu care avea să ridice păcatul lumii şi să împlinească cerinţele dreptăţii divine în favoarea călcătorului Legii.

  Dumnezeu nu intenţiona să aibă un singur popor, în mod exclusiv pe Israel. Solii trimişi de Domnul Hristos trebuiau să vestească Evanghelia harului Său tuturor naţiunilor, limbilor şi popoarelor. Noi trebuie să le facem cunoscut tuturor oamenilor că marele Apărător îi primeşte pe toţi. Biserica iudaică a fost chemată să fie reprezentanta lui Dumnezeu într-o lume apostată şi, pentru a-şi împlini misiunea, poporul iudeu ar fi trebuit să-şi menţină existenţa ca o naţiune deosebită de toate naţiunile idolatre de pe pământ. Ar fi trebuit să se menţină în lume, păstrându-şi caracterul deosebit şi sfânt. Israeliţii ar fi putut să-şi păstreze spiritualitatea făcând ce Adam şi Eva n-au reuşit să facă, adică ascultând de toate poruncile lui Dumnezeu, şi, prin caracterul lor, să reprezinte mila, bunătatea, compasiunea şi iubirea lui Dumnezeu. Astfel, în desăvârşirea caracterului lor, puteau să stea mai presus de orice naţiune, căci Dumnezeu dorea să-Şi manifeste bogatele Lui binecuvântări printr-un popor curat şi ascultător. Astfel, principiile Legii care guvernează împărăţia Sa ar fi fost înălţate în toată lumea, în măsura în care ar fi răspuns milei, luminii şi harului dat, ei ar fi devenit în mod sigur lumina lumii. Ei ar fi trebuit să îndrepte mereu atenţia la Dumnezeu, ca la un Conducător suprem, înţelept şi desăvârşit şi, pe întregul pământ, I s-ar fi adus slavă lui Dumnezeu. (…) Domnul este Dumnezeul nostru şi are acelaşi plan cu privire la poporul Său loial şi credincios de astăzi. (Letter 26,1894)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Femeia bolnavă de 12 ani

  E posibil să suferi de mai multă vreme de ceva ce te macină (în corpul sau în sufletul tău). Probabil că ai trecut deja prin episoade de îngrijorare, descurajare sau chiar depresie. Necredința se poate instala ușor când suntem dezamăgiți. Istoria acestei femei care suferea de doisprezece ani a fost scrisă tocmai pentru tine și cei ce trec prin astfel de stări. Este mesajul clar că, atunci când te vei întâlni cu Mântuitorul în rugăciune, El te va asculta, va găsi cea mai bună soluție și te va elibera.

  Ochii inimii tale

  Ce sursă extraordinară de încredere și de încurajare este că putem vedea, cu ochii minții, lucrurile minunate pe care Dumnezeu ni le-a făgăduit în Cuvântul Său!

  Batjocura şi dispreţul

  Cere astăzi răscumpărarea, și El ți-o va acorda la timpul potrivit și în cea mai bună formă, ca să devii biruitor și mai puternic.

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  „A föld és a rajta lévő dolgok is megégnek”

  „Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és...