Legea înveselește inima și luminează ochii

Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii. (Psalmii 19:8)

Noi nu avem decât o licărire de lumină în legătură cu extraordinara dimensiune a Legii lui Dumnezeu. (…) Mulţi dintre aceia care pretind a crede adevărul probator pentru aceste zile de pe urmă se poartă ca şi cum I Kimnezeu n-ar lua notă de lipsa lor de respect şi de faptul că ei nu ascultă de principiile Legii Sale sfinte. Legea este expresia voinţei Sale şi, prin ascultare de această Lege, Dumnezeu propune acceptarea fiilor oamenilor ca fii şi fiice, copii ai Săi. (…) Un sacrificiu infinit a fost făcut pentru ca în om să poată fi refăcut chipul moral al lui Dumnezeu, prin ascultarea de bunăvoie de toate poruncile Sale. Mântuirea este o lucrare nespus de mare, pentru că au fost luate ample măsuri prin neprihănirea Domnului Hristos, ca noi să putem fi curaţi, întregi şi să nu ne lipsească nimic. (…) Dacă omul va păzi Legea lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, comorile cerului vor fi la dispoziţia lui. (Review and Herald, 4 februarie 1890)

De același autor

Deschide ochii înţelegerii! Vezi frumuseţea armoniei în legile lui Dumnezeu din natură şi teme-te, fii plin de respect şi veneraţie faţă de Creatorul tău, Conducătorul suprem al cerului şi al pământului! (…) Vezi-L cu ochii credinţei cum stă aplecat asupra ta plin de iubire! (…) Credinţa ta în Isus dă tărie fiecărui scop sau plan şi consistenţă caracterului. Toată fericirea ta, pacea, bucuria şi succesul tău din această viaţă depind de o credinţă reală şi deplină în Dumnezeu. Această credinţă va inspira o adevărată ascultare de poruncile Sale. Cunoaşterea de Dumnezeu şi credinţa ta în El constituie cea mai puternică piedică în calea practicării oricărui rău, precum şi motivarea oricărui bine. Crede în Isus ca în Cel care îţi iartă păcatele, Cel care doreşte să fii fericit în locaşurile de sus, pe care S-a dus să le pregătească. El doreşte ca tu să trăieşti în prezenţa Lui, să ai viaţa veşnică şi cununa slavei. (Youth’s Instructor, 5 ianuarie 1887)

În păzirea poruncilor lui Dumnezeu este o mare răsplătire, chiar în această viaţă. Conştiinţa nu ne condamnă. Inimile noastre nu sunt în vrăjmăşie cu Dumnezeu, ci sunt în pace cu El. (Signs of the Times, 22 septembrie 1898)

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Legea înveselește inima și luminează ochii - 2018. În păzirea poruncilor lui Dumnezeu este o mare răsplătire, chiar în această viaţă. Conştiinţa nu ne condamnă. Inimile noastre nu sunt în vrăjmăşie cu Dumnezeu, ci sunt în pace cu El. pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.