Articolul precedentLiber în Domnul
  Articolul următorSimeon

  Legea înveselește inima și luminează ochii

  Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii. (Psalmii 19:8)

  Noi nu avem decât o licărire de lumină în legătură cu extraordinara dimensiune a Legii lui Dumnezeu. (…) Mulţi dintre aceia care pretind a crede adevărul probator pentru aceste zile de pe urmă se poartă ca şi cum I Kimnezeu n-ar lua notă de lipsa lor de respect şi de faptul că ei nu ascultă de principiile Legii Sale sfinte. Legea este expresia voinţei Sale şi, prin ascultare de această Lege, Dumnezeu propune acceptarea fiilor oamenilor ca fii şi fiice, copii ai Săi. (…) Un sacrificiu infinit a fost făcut pentru ca în om să poată fi refăcut chipul moral al lui Dumnezeu, prin ascultarea de bunăvoie de toate poruncile Sale. Mântuirea este o lucrare nespus de mare, pentru că au fost luate ample măsuri prin neprihănirea Domnului Hristos, ca noi să putem fi curaţi, întregi şi să nu ne lipsească nimic. (…) Dacă omul va păzi Legea lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, comorile cerului vor fi la dispoziţia lui. (Review and Herald, 4 februarie 1890)

  Deschide ochii înţelegerii! Vezi frumuseţea armoniei în legile lui Dumnezeu din natură şi teme-te, fii plin de respect şi veneraţie faţă de Creatorul tău, Conducătorul suprem al cerului şi al pământului! (…) Vezi-L cu ochii credinţei cum stă aplecat asupra ta plin de iubire! (…) Credinţa ta în Isus dă tărie fiecărui scop sau plan şi consistenţă caracterului. Toată fericirea ta, pacea, bucuria şi succesul tău din această viaţă depind de o credinţă reală şi deplină în Dumnezeu. Această credinţă va inspira o adevărată ascultare de poruncile Sale. Cunoaşterea de Dumnezeu şi credinţa ta în El constituie cea mai puternică piedică în calea practicării oricărui rău, precum şi motivarea oricărui bine. Crede în Isus ca în Cel care îţi iartă păcatele, Cel care doreşte să fii fericit în locaşurile de sus, pe care S-a dus să le pregătească. El doreşte ca tu să trăieşti în prezenţa Lui, să ai viaţa veşnică şi cununa slavei. (Youth’s Instructor, 5 ianuarie 1887)

  În păzirea poruncilor lui Dumnezeu este o mare răsplătire, chiar în această viaţă. Conştiinţa nu ne condamnă. Inimile noastre nu sunt în vrăjmăşie cu Dumnezeu, ci sunt în pace cu El. (Signs of the Times, 22 septembrie 1898)

  Legea înveselește inima și luminează ochii - 2018. În păzirea poruncilor lui Dumnezeu este o mare răsplătire, chiar în această viaţă. Conştiinţa nu ne condamnă. Inimile noastre nu sunt în vrăjmăşie cu Dumnezeu, ci sunt în pace cu El.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Sămânța pe cale – partea 2

  Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Te rog, salvează-mă!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre mântuire! PROVOCARE: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!

  Mások megmentéséért élni

  „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét...

  Frații mei

  Căci Ezra își pusese inima să adîncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe...