Articolul precedentChițu
  Articolul următorIuda

  Legi date întotdeauna spre binele nostru

  Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim aceste legi şi să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiţi şi să ne ţină în viaţă cum face astăzi. (Deuteronomul 6:24)

  În timp ce tineretul merge în lume să lupte cu momelile păcatului – patima strângerii de bani, a distracţiilor şi îngăduinţei fireşti, petreceri, lux şi extravaganţă, înşelăciune, fraudă, jaf şi ruină – care sunt învăţăturile cărora trebuie să le facă faţă?

  Spiritismul afirmă că oamenii sunt semizei necăzuţi, că „fiecare are minte şi se judecă singur”, că „adevărata cunoaştere îl aşază pe om mai presus de lege”, că „toate păcatele sunt nevinovate”, pentru că „tot ce este bun” şi „Dumnezeu nu condamnă”. Fiinţele omeneşti cele mai decăzute sunt reprezentate ca fiind în ceruri şi având acolo o poziţie foarte înaltă. Astfel, cei mai mulţi sunt făcuţi să creadă că dorinţa este cea mai înaltă lege, că îngăduinţa înseamnă libertate şi că omul este răspunzător numai faţă de sine însuşi.

  Cu o asemenea învăţătură dată chiar din zorii vieţii, atunci când impulsurile sunt mai puternice, iar cerinţa pentru o mai mare stăpânire de sine şi curăţenie devine mai mare, unde sunt pavezele virtuţii? În acelaşi timp, anarhia caută să îndepărteze orice lege, nu numai divină, ci şi umană. (…)

  Acestea sunt influenţele cărora trebuie să le facă faţă tinerii de astăzi. Pentru se putea păstra în asemenea situaţii, ei trebuie să pună bazele caracterului lor de pe acum. În fiecare generaţie şi în fiecare ţară, adevărata temelie şi adevăratul model pentru formarea caracterului au fost aceleaşi. Legea divină – „să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta (…) şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Luca 10:27) -, marele principiu manifestat în caracterul şi viaţa Mântuitorului nostru, este unica temelie sigură şi singura călăuză sigură.

  Aceasta este singura pavăză a integrităţii individuale, a purităţii căminului, a binelui societăţii şi a stabilităţii naţiunii. În mijlocul tuturor problemelor vieţii, al pericolelor şi al cerinţelor conflictuale, singura regulă sigură este aceea de a face doar ce spune Dumnezeu. (Educaţie, p. 227-229)

  Legi date întotdeauna spre binele nostru - 2018. În mijlocul tuturor problemelor vieţii, al pericolelor şi al cerinţelor conflictuale, singura regulă sigură este aceea de a face doar ce spune Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...