Articolul precedentMai mult decât perfect
  Articolul următorDan, fiul lui Iacov

  Suntem asigurați de viața veșnică

  Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! (Apocalipsa 22:14)

  Sentimentele iubitorului de plăceri se îndepărtează de lucrurile cerești şi se îndreaptă spre cele pământeşti. Aceasta subordonează gloria veşnică intereselor acaparatoare ale vremii. În dorinţa sa de a avea bogăţii pământeşti, pierde din vedere comoara cerului. Cerinţele vieţii viitoare sunt desconsiderate, iar interesele acestei vieţi preiau stăpânirea.

  Domnul Hristos aduce în atenţie o lume mai nobilă. El prezintă avantajele cetăţeniei în cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. El ne poartă până în pragul infinitului şi ne arată strălucirea Iul, declarând că acestea sunt la îndemâna tuturor acelora care vor trăi în armonie cu Legea lui Dumnezeu. Prin ascultarea de legile lui Iehova, familia omenească poate deveni unită şi fericită în cetatea lui Dumnezeu, dar nu este niciun loc pentru aceia care nu au nicio consideraţie pentru voinţa lui Dumnezeu. Toţi aceia care vor dori, vor putea câştiga viaţa veşnică numai acceptând Legea lui Dumnezeu ca ghid în această viaţă, în loc de a căuta să urmeze propriile legi. (…) Acelora care vor trăi o viaţă în armonie cu Tatăl, Domnul Hristos le va împărtăşi virtuţile vieţii Sale. (Manuscript 49, 1907)

  Gândiţi cumva că păstrătorii poruncilor vor fi supăraţi şi că vor plânge atunci când porţile de mărgăritar ale cetăţii de aur a lui Dumnezeu se vor deschide, iar ei vor fi invitaţi şi primiţi în cetate? Nu, nicidecum. Atunci ei se vor bucura, pentru că ei nu sunt sub robia Legii, ei au respectat Legea lui Dumnezeu, de aceea sunt liberi faţă de ea. Ei vor avea drept la pomul vieţii, la frunzele lui vindecătoare. (Review and Herald, 10 iunie 1852)

  Dumnezeul cerului a rostit o binecuvântare asupra acelora care păzesc poruncile lui Dumnezeu. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1104)

  Acela care a fost credincios „în puţine lucruri” pe pământ va fi făcut conducător peste „multe lucruri” în lumea eternă a slavei. (General Conference Bulletin, 1 aprilie 1900)

  Suntem asigurați de viața veșnică - 2018. Toţi aceia care vor dori, vor putea câştiga viaţa veşnică numai acceptând Legea lui Dumnezeu ca ghid în această viaţă, în loc de a căuta să urmeze propriile legi. Acelora care vor trăi o viaţă în armonie cu Tatăl, Domnul Hristos le va împărtăşi virtuţile vieţii Sale.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis