Articolul precedentDegerături
  Articolul următorNeftali

  Hristos a vestit o lege mare și minunată

  Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o lege mare şi minunată.(Isaia 42:21)

  Legea guvernării lui Dumnezeu avea să fie preamărită prin moartea Fiului lui Dumnezeu, a singurului născut din Tatăl. Hristos a purtat vinovăţia păcatelor lumii. Vrednicia noastră se află numai în întruparea şi moartea Fiului lui Dumnezeu. El a putut să sufere pentru că a fost susţinut de Divinitate. El a putut îndura pentru că a fost fără nicio pată de necredincioşie sau păcat. Hristos a triumfat în locul omului, luând astfel asupra Lui dreptatea pedepsei. El le-a asigurat astfel oamenilor viaţa veşnică, în timp ce a înălţat Legea şi a făcut-o slăvită. (Youth’s Instructor, 4 august 1898)

  Fiecare suflet se află sub obligaţia de a păşi pe urmele lui Hristos, marele exemplu al familiei omeneşti. El a spus: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.” Fariseii gândeau că El căuta să minimalizeze cerinţele Legii lui Dumnezeu, dar vocea Sa răsuna în urechile lor, spunând: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se împlinească toate lucrurile” (Matei 5:17,18).

  Domnul Hristos a venit să vestească o Lege mare şi minunată. El a venit să înalţe vechea poruncă pe care o aveam de la început. Apoi avem nevoie de Lege şi profeţi. Avem nevoie de Vechiul Testament care să ne aducă de-a lungul timpului până la Noul Testament, care nu ia locul Vechiului Testament, ci ne descoperă în mod mult mai clar planul de mântuire, dând importanţă întregului sistem al jertfelor şi darurilor şi Cuvântului pe care-L avem de la început. Ascultarea desăvârşită este plăcerea, bucuria fiecărui suflet şi ascultarea de voinţa expresă a lui Dumnezeu te va face una cu Hristos (…). Despre El este scris: „lată-Mă că vin! în sulul cărţii este scris despre Mine. Vreau (în engl.: îmi place) să fac voia Ta, Dumnezeule, şi Legea Ta este în fundul inimii Mele” (Psalmii 40:7,8). (Youth’s Instructor, 8 noiembrie 1894)

  Hristos a vestit o lege mare și minunată - 2018. Ascultarea desăvârşită este plăcerea, bucuria fiecărui suflet şi ascultarea de voinţa expresă a lui Dumnezeu te va face una cu Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...