Articolul precedentInversiunea termică
  Articolul următorIosif

  Legea iubirii scrisă în inimile noastre

  Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie in inima lor, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu… căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. (Ieremia 31:33-34)

  Lucrarea pe care creştinismul este chemat s-o realizeze în lume nu este aceea de a subestima Legea lui Dumnezeu şi nici de a scădea sau micşora, cât de puţin din sfânta ei demnitate, ci de a scrie această Lege în minte şi în inimă. Când Legea lui Dumnezeu este astfel implantată în sufletul celui credincios, el îşi însuşeşte viaţa veşnică prin meritele Domnului Hristos.

  Scopul Evangheliei este atins atunci când este realizat acest mare obiectiv final. Veac după veac, lucrarea ei este aceea de a uni inimile urmaşilor Săi într-un spirit de frăţie universală, prin credinţa adevărului, stabilind astfel sistemul de ordine şi armonie al cerului în familia lui Dumnezeu de pe pământ, pentru ca oamenii să poată fi socotiţi vrednici să devină membri ai familiei regale de sus. În înţelepciunea şi mila Sa, Dumnezeu îi pune la probă pe oameni aici ca să vadă dacă vor asculta de glasul Său şi de Legea Sa sau se vor răzvrăti, aşa cum a făcut Satana. (…)

  Atunci când i-a dat omenirii căzute Legea Sa, Dumnezeu a vrut ca, prin Isus, omul să se poată ridica din starea lui decăzută ca să poată fi una cu Dumnezeu şi, în natura şi în caracterul său, să aibă loc cea mai mare schimbare morală. Această transformare morală trebuie să aibă loc; dacă nu, omul nu ar fi un supus sigur în împărăţia lui Dumnezeu, el ar putea stârni o revoltă. (…)

  Aici, în această viaţă, este timpul pentru punere la probă. Îngerii lui Dumnezeu urmăresc dezvoltarea caracterului şi cântăresc valoarea morală. Întreaga problemă care se pune este ascultarea – dacă omul ascultă sau nu de poruncile lui Dumnezeu. A fost păcătosul transformat aici, în această lume, prin meritele Domnului Hristos, într-un slujitor ascultător, astfel încât să fie corespunzător pentru a se alătura societăţii cereşti? (Review and Herald, 21 iulie 1891)

  Legea lui Dumnezeu în inimile noastre va face ca interesele noastre să fie subordonate unor consideraţii mai înalte şi veşnice. (Mărturii, vol. 3, p. 397)

  Legea iubirii scrisă în inimile noastre - 2018. Aici, în această viaţă, este timpul pentru punere la probă. Îngerii lui Dumnezeu urmăresc dezvoltarea caracterului şi cântăresc valoarea morală. Întreaga problemă care se pune este ascultarea - dacă omul ascultă sau nu de poruncile lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul pas al tău

  Atunci când consideră necesar, Dumnezeu ne impulsionează prin îndemnuri și simțăminte. De cele mai multe ori, El are nevoie de un om care să-l ajute pe unul din copiii Lui să facă primul pas. Ar fi posibil să Se folosească și de tine în planurile Lui?

  Pietricica din pantof

  Te încurajez ca astăzi să-ți iei timp să rezolvi problemele, înainte ca ele să-ți cauzeze mai multă durere și să te coste timp prețios în viitor.

  Titluri de nobleţe

  Textul de astăzi ne garantează apartenenţa şi demnitatea nu unei puteri nobiliare, ci a împăratului universului însuşi, şi nu numai pentru o zi, ci pentru întreaga veşnicie. Gândeşte-te la binecuvântata descendenţă de a fi copil al lui Dumnezeu şi la privilegiul de a-I sluji.

  Mulțumesc, Tată!

  Tată, sunt foarte recunoscătoare pentru lucrurile bune pe care le-ai așezat în viața mea! Sunt recunoscătoare pentru prieteni și familie (uneori chiar și pentru străini!) – oameni prin care Îmi vorbești și prin intermediul cărora mă ridici. Orice aș avea de înfruntat, oricum m-aș simți, găsesc mereu lucruri pentru care să fiu mulțumitoare: viața mea, sănătatea mea, faptul că Te cunosc pe Tine. Îți mulțumesc pentru cine ești Tu și pentru persoana care m-ai creat să fiu! PROVOCARE: Te provoc ca fiecare moment de părtășie cu Tatăl tău să îl începi prin a-I mulțumi. Găsește de fiecare dată un lucru pentru care să Îi mulțumești, și vei fi mai fericit(ă)!

  Önhitt, gondtalan késlekedés

  „Ímé, eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen...