Articolul precedentPodoaba inimii predate
  Articolul următorBeniamin

  Noi trebuie să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră

  Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” (Matei 22:37)

  Acela care are inima plină de iubirea lui Dumnezeu va reflecta curăția și iubirea care există în Iehova şi pe care Hristos a reprezentat-o în lumea noastră. Cel care are iubirea lui Dumnezeu în inimă nu are nicio vrăjmăşie faţă de Legea lui Dumnezeu, ci ascultă de bunăvoie de toate poruncile Sale şi aceasta înseamnă creştinism. Acela care Îl iubeşte pe Dumnezeu mai mult decât orice, îi va iubi şi pe semenii săi, care îi aparţin Iul Dumnezeu pentru că El i-a creat, dar şi pentru că i-a răscumpărat. Iubirea este împlinirea Legii şi este datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să asculte de poruncilor Sale. (…)

  Legea lui Dumnezeu, care este sfinţenia desăvârşită, este singurul şi adevăratul standard al caracterului. Iubirea este exprimată prin ascultare și iubirea desăvârşită înlătură frica. Aceia care îl iubesc pe Dumnezeu au sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor şi aduc la îndeplinire lucrarea Lui. O, dacă toţi cei care spun că sunt creştini ar înţelege ce înseamnă practic să-L Iubeşti pe Dumnezeu! (…) Ei ar înţelege ceva despre sfinţenia Sa infinită, iccunoscând că El este foarte înalt şi poalele mantiei Sale de slavă umplu templul. Ei vor avea atunci o puternică influenţă asupra vieţii şi caracterului celor din jurul lor, influenţă care va lucra în mijlocul masei de oameni asemenea aluatului, transformându-i prin puterea lui Isus Hristos. Conectaţi la Izvorul puterii, ei nu vor pierde niciodată influenţa lor vitală, ci vor creşte întotdeauna în eficienţă. (Youth’s Instructor, 26 iulie 1894)

  Iubirea faţă de Dumnezeu trebuie să fie un principiu viu, marcând fiecare faptă, cuvânt, fiecare gând. Dacă vom căuta să menţinem o astfel de consacrare, prin puterea lui Hristos, atunci vom avea zilnic comuniune cu Dumnezeu. (…) Principiile Legii lui Dumnezeu vor locui în inimă şi vor controla acţiunile. Atunci, pentru noi va fi tot atât de natural să căutăm curăţia şi sfinţenia, să ne ferim de spiritul şi exemplul lumii şi să căutăm să fim de folos tuturor celor din jurul nostru precum este pentru îngerii slavei să aducă la îndeplinire lucrarea iubirii încredinţată lor. (Review and Herald, 23 octombrie 1888)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...