Articolul precedentPodoaba inimii predate
  Articolul următorBeniamin

  Noi trebuie să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră

  Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” (Matei 22:37)

  Acela care are inima plină de iubirea lui Dumnezeu va reflecta curăția și iubirea care există în Iehova şi pe care Hristos a reprezentat-o în lumea noastră. Cel care are iubirea lui Dumnezeu în inimă nu are nicio vrăjmăşie faţă de Legea lui Dumnezeu, ci ascultă de bunăvoie de toate poruncile Sale şi aceasta înseamnă creştinism. Acela care Îl iubeşte pe Dumnezeu mai mult decât orice, îi va iubi şi pe semenii săi, care îi aparţin Iul Dumnezeu pentru că El i-a creat, dar şi pentru că i-a răscumpărat. Iubirea este împlinirea Legii şi este datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să asculte de poruncilor Sale. (…)

  Legea lui Dumnezeu, care este sfinţenia desăvârşită, este singurul şi adevăratul standard al caracterului. Iubirea este exprimată prin ascultare și iubirea desăvârşită înlătură frica. Aceia care îl iubesc pe Dumnezeu au sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor şi aduc la îndeplinire lucrarea Lui. O, dacă toţi cei care spun că sunt creştini ar înţelege ce înseamnă practic să-L Iubeşti pe Dumnezeu! (…) Ei ar înţelege ceva despre sfinţenia Sa infinită, iccunoscând că El este foarte înalt şi poalele mantiei Sale de slavă umplu templul. Ei vor avea atunci o puternică influenţă asupra vieţii şi caracterului celor din jurul lor, influenţă care va lucra în mijlocul masei de oameni asemenea aluatului, transformându-i prin puterea lui Isus Hristos. Conectaţi la Izvorul puterii, ei nu vor pierde niciodată influenţa lor vitală, ci vor creşte întotdeauna în eficienţă. (Youth’s Instructor, 26 iulie 1894)

  Iubirea faţă de Dumnezeu trebuie să fie un principiu viu, marcând fiecare faptă, cuvânt, fiecare gând. Dacă vom căuta să menţinem o astfel de consacrare, prin puterea lui Hristos, atunci vom avea zilnic comuniune cu Dumnezeu. (…) Principiile Legii lui Dumnezeu vor locui în inimă şi vor controla acţiunile. Atunci, pentru noi va fi tot atât de natural să căutăm curăţia şi sfinţenia, să ne ferim de spiritul şi exemplul lumii şi să căutăm să fim de folos tuturor celor din jurul nostru precum este pentru îngerii slavei să aducă la îndeplinire lucrarea iubirii încredinţată lor. (Review and Herald, 23 octombrie 1888)

  Noi trebuie să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră - 2018. Iubirea faţă de Dumnezeu trebuie să fie un principiu viu, marcând fiecare faptă, cuvânt, fiecare gând. Dacă vom căuta să menţinem o astfel de consacrare, prin puterea lui Hristos, atunci vom avea zilnic comuniune cu Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...