Articolul precedentTrăiește corect
  Articolul următorPotifar și nevasta lui

  Să ne iubim aproapele ca pe noi înșine

  Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Matei 22:39)

  Legea divină ne cere să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice şi pe aproapele nostru, ca pe noi înşine. Fără exercitarea acestei iubiri, cea mai înaltă mărturisire de credinţă este doar ipocrizie. (Signs of the Times, 10 ianuarie 1911)

  Cel care îi este credincios lui Dumnezeu va vedea că nu poate nutri nicio fibră a rădăcinii de egoism. El nu-şi poate aduce la îndeplinire datoria faţă de Dumnezeul său şi, în acelaşi timp, să practice opresiunea faţă de aproapele. Al doilea principiu al Legii este asemenea celui dintâi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”„Fă aşa şi vei trăi.” Acestea sunt cuvintele lui Isus Hristos, de la care nu poate fi nicio abatere din partea vreunui bărbat, vreunei femei sau a vreunui tânăr care doreşte să fie cu adevărat creştin. Ascultarea de principiile poruncilor lui Dumnezeu este cea care modelează caracterul după asemănarea divină. (…)

  A-l lăsa pe un om suferind fără ajutor este o încălcare a Legii lui Dumnezeu. (…) Cine Îl iubeşte pe Dumnezeu nu numai că îl va iubi pe aproapele său, ci va privi cu o compasiune plină de bunătate fiinţele pe care le-a făcut Dumnezeu. Când Spiritul lui Dumnezeu este în om, El îl va conduce mai degrabă să ajute decât să producă suferinţă. (…) Noi trebuie să ne îngrijim de fiecare caz de suferinţă şi să privim la noi înşine ca la nişte instrumente ale lui Dumnezeu pentru ajutorarea celor în nevoie, potrivit cu cea mai bună capacitate a noastră. Noi trebuie să fim împreună-lucrători cu Dumnezeu. Sunt unii care manifestă o mare iubire faţă de rudele lor, faţă de prietenii şi favoriţii lor şi care totuşi nu izbutesc să fie buni şi atenţi cu aceia care au nevoie de o simpatie plină de delicateţe, de bunătate şi de iubire. Cu inimi pline de zel şi nerăbdare, să ne întrebăm: Cine este aproapele meu? Aproapele nostru nu este numai cel de lângă noi sau prietenul nostru preferat, în această categorie nu intră numai aceia care aparţin bisericii noastre sau cei care gândesc ca noi, ci întreaga familie omenească. Noi trebuie să le facem bine tuturor oamenilor şi, în mod deosebit, fraţilor în credinţă (Romani 6:10). Trebuie să-i dăm lumii un exemplu cu privire la ce înseamnă să aduci la îndeplinire preceptele Legii lui Dumnezeu. Trebuie să-L iubim pe Domnul Dumnezeu cu tot ce suntem şi avem şi pe aproapele nostru, ca pe noi înşine. (Manuscript 33, nedatat)

  Să ne iubim aproapele ca pe noi înșine - 2018. Cine Îl iubeşte pe Dumnezeu nu numai că îl va iubi pe aproapele său, ci va privi cu o compasiune plină de bunătate fiinţele pe care le-a făcut Dumnezeu. Când Spiritul lui Dumnezeu este în om, El îl va conduce mai degrabă să ajute decât să producă suferinţă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...