Articolul precedentFasolea din porumb
  Articolul următorPaharnicul faraonului

  Mila manifestată până la a mia generație față de cei care iubesc Legea lui Dumnezeu

  Şi Mă indur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exodul 20:6)

  Cele zece precepte sfinte rostite de Domnul Hristos pe muntele Sinai au fost descoperirea caracterului lui Dumnezeu, făcând cunoscut lumii faptul că El are autoritate asupra întregii moşteniri omeneşti. Această Lege a Celor Zece Porunci, legea celei mai mari iubiri ce poate fi înfăţişată omului, este vocea lui Dumnezeu vorbind din ceruri sufletului, în făgăduinţa: „Să faci aceasta şi nu vei ajunge sub stăpânirea şi conducerea lui Satana.” Nu este nimic negativ în această lege, deşi poate apărea astfel, în ea se spune: FĂ… şi VEI TRĂI… Domnul a dat poruncile Sale sfinte ca să fie un zid de apărare în jurul fiinţelor create de El. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1105)

  Dumnezeu a făcut tot ce a putut să facă pentru a-Şi arăta marea Sa Iubire şi milă faţă de tine. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ră dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). De aceea, fii liniştit, pentru că ai asigurarea iubirii lui Dumnezeu. (…) Nu pentru că noi L-am fi iubit mai întâi pe El, ci Dumnezeu ne-a iubit pe noi, căci, pe când „eram noi încă păcătoşi” (Romani 5:8), Hristos a murit pentru noi, luând toate măsurile pentru răscumpărarea noastră. Deşi, prin neascultare, noi am meritat neplăcerea lui Dumnezeu şi condamnarea, cu toate acestea. El nu ne-a uitat şi nu ne-a lăsat să ne luptăm cu puterea vrăjmaşului în propria şi limitata noastră tărie. Îngerii cereşti poartă bătăliile noastre şi, conlucrând cu ei, putem fi biruitori asupra puterilor răului. (…) Dacă ne apropiem de El prin credinţă, El Se apropie de noi, adoptându-ne în familia Sa, făcându-ne fii şi fiice, copii ai Săi. (Letter 98b, 1896)

  Acelora care sunt credincioşi în lucrarea Sa le este făgăduită mila Sa, nu numai până la a treia sau a patra generaţie (…), ci până la a mia generaţie. (Patriarhi şi profeţi, p. 306)

  Mila plină de bunătate a lui Dumnezeu este nemăsurată, iar aceia care apreciază iubirea lui Hristos vor fi reînnoiţi într-o adevărată sfinţenie şi aduşi la Hristos, Conducătorul lor cel viu. Ei Îl vor urma pe Domnul ca nişte copii sfinţi. (Youth’s Instructor, 6 ianuarie 1898)

  Mila manifestată până la a mia generație față de cei care iubesc Legea lui Dumnezeu - 2018. Mila plină de bunătate a lui Dumnezeu este nemăsurată, iar aceia care apreciază iubirea lui Hristos vor fi reînnoiţi într-o adevărată sfinţenie şi aduşi la Hristos, Conducătorul lor cel viu. Ei Îl vor urma pe Domnul ca nişte copii sfinţi.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cum să distrugi stima de sine

  Roagă-te în gând înainte să începi să vorbeşti şi lasă-L pe Duhul Sfânt să-ţi călăuzească vorbirea. Vei avea tu însuţi de câştigat, pentru că „cine îşi păzeşte gura şi limba îşi scuteşte sufletul de multe necazuri”.

  Mă vor cunoaște

  Doamne, dă-ne cuvinte potrivite pentru a le vorbi în fiecare zi copiilor din jurul nostru despre Tine! PROVOCARE: Vorbește-i astăzi unui copil despre iubirea lui Dumnezeu! Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea înțelepciune ca să o faci cât mai frumos cu putință!

  Munkálkodjunk felebarátainkért!

  „Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszít, nem...

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis